Ingen sannheter i Gretas klimafortelling

Klimanytt 262, forfattet av Ole Henrik Ellestad

Mediene har tatt helt av etter et velregissert klimainnlegg av Greta Thunberg i FNs hovedforsamling. IPCC-leiren satser på 16-åringens alarmisme. Vitenskap fra hennes landsmann, Lennart Bengtsson om at det langt fra er noen klimakrise, gjemmes bort. Selv om han var blant de ledende vitenskapsmenn i utviklingen av de modellene som IPCC benytter og politikerne støtter seg på. Kan det bli mer paradoksalt og parodisk?

Hvem skal man høre på i klimaspørsmål?

Mediene hauser opp 16-åringen Greta Thunberg. Det bemerkes ikke at hun selv fortrenger mye fra IPCCs mange faglige rapporter, og i enda større grad de mange tusen vitenskapelige publikasjoner og historisk viten om de dominerende naturlige klimavariasjoner. Selv ikke de rundt 500 med slik vinkling som publiseres årlig, får folk kjennskap til. De forsvinner i alle ledd i behandlingen og formidlingen innen politikk, medier og organisasjoner.

Paradoksalt nok får Gretas landsmann Lennart Bengtsson en meget beskjeden rolle i svenske medier, og forblir unevnt i Norge. Det sier alt. Budskapet fra en av verdens ledende klimaforskere, tidligere leder for Max Planck Instituttet for klimaforskning i Hamburg neglisjeres. De har ligget i teten innen utvikling av modellene – de samme modellene IPCC og politikerne legger til grunn for sin politikk. Hans hovedbudskap er at det er langt fra noen klimakrise, IPCC-benyttede modeller er mangelfulle, og man vet alt for lite om klima til å konkludere som IPCC – altså langt fra noen konsensus. Dessuten har økt CO2 flere fordeler, og gir kloden mer solid plantevekst. I geologisk tid har det vært 7 C varmere i 2/3 av klodens eksistens de siste 600 millioner år (KN 260).

Hensikten med kampanjen rundt Greta er å forskyve fokus fra en krevende vitenskapelig arena til den politiske, der vitenskapelig innsikt ikke finnes i stor grad, men tvert imot kan være et handicap når komplekse problemstillinger skal kommuniseres. Her er det veldig nyttig med en empatisk omtale av engstelige barn og deres fremtid. Barn er også lett å indoktrinere, viser historien oss. Samt nylige mobiliseringer for skolestreiker og klimabrøl.  Derved er dette et verktøy for å å overbevise lekfolk generelt, som ikke kan forventes å ha innsikt, til å følge politikerne og de enkle løsninger for klodens frelse. Slikt er misbruk av barn vi til nå ikke har sett i politikken etter krigen, og trodd at vi fortsatt skulle bli spart for det. Men ser hvordan barna nå systematisk er involvert i politisk mobilisering, jfr. også NRKs Folkeopplysningen, i det skandaløse og uvitenskapelige klimaprogrammet.

Skal Greta tas alvorlig?

Vi skal så absolutt ta barns følelser alvorlig. Men følelser er ikke vitenskapelige sannheter, og det er 16 mnd til Greta får stemmerett. Gretas påstander bør derfor gjennomgås kritisk, men uten karakteristikker omkring hennes person. Påstandene holder ikke vann. Så da vil det å ta henne alvorlig innebære å kommunisere om de reelle forholdene og at kloden er i beste velgående, fjerne henne fra den offentlige arena og normalisere hennes hverdag i det svenske skolesystemet. Noe annet ville være barnemishandling som bør involvere barnevernet.

Utsagnene i hennes FN-tale

Ingen av Gretas utsagn i hennes FN-tale er i nærheten av sannheten med unntak av hennes innledning om at hun skulle ikke vært i New York, hun skulle vært på skole i hjemlandet. Det hadde vært best for henne, foreldrene, Sverige og den vitenskapelige siden av klimasaken.

Har man stjålet hennes barndom?

Nei, hun har vokst opp i et av verdens mest velstående land med solide velferdsordninger med alle muligheter til å bli ivaretatt.

Har man stjålet hennes drømmer?

Ikke samfunnet, men hun kan muligens klandre sine foreldre som har forført henne inn i en kunnskapsverden hun ikke har forutsetning for å sette seg inn i og er langt fra å kunne mestre.

Det er de mange hundre millioner fattige som får forsinket innpass i velstandens verden som blir frastjålet noe. De mange håpløse ‘klimatiltakene’ er ikke rettet mot effektiv fattigdomsbekjempelse (knfr. Biodiesel).

Som kommentar til noen av hennes utsagn kan anføres følgende punkter:

 • Aldri før har færre omkommet i naturkatastrofer, i dag under en prosent av antallet i 1921–30. (Selv Aftenposten har fått med seg det).
 • Ingen betydningsfulle dyrearter har forsvunnet grunnet klimaendringer, således ingen masseutryddelse. Det er heller ikke anført noen reelle årsaker til hvorfor det skulle ha skjedd. Oppvarmingen har jo hovedsakelig skjedd når det er kaldt – om natten, vinteren og mot høyere breddegrader (unntatt Antarktis).
 • Se forøvrig omtale med kommentarer
 • Det er heller ikke støtte for alarmismen i IPCCs siste hovedrappoprt (2013). Den modererte seg og inneholdt en rekke dementier av tidligere alarmisme (KN 237).

Absurditeten vil ingen ende ta

Gitt at «Klimakrisen» av de fleste medier kommuniseres som verdens mulige undergang bygger det seg nå opp en emosjonell og dypt irrasjonell bevegelse der Gretas «mystikk» blir helt sentral. Gretas mor hevder at Greta kan se CO2-molekyler i luften med bare øynene. Gretas mor som er en hovedregissør, har skrevet bok der Greta fremstilles som vanskelig og til dels styrende opp gjennom oppveksten. Morens karakter fikk ‘så hatten passer’ i anmeldelsen fra overlegen i psykiatri. Et medlem av den svenske kirke har trukket tråder tilbake i tid mellom Greta og Jesus. Journalister sammenligner Gretas tale med Martin Luther Kings «I have a dream»-tale. Og en 18-årig leser skriver paradoksalt nok at «hadde Giæver (VG-journalist) hatt Thunbergs kunnskap, ville han brukt sin spalteplass til å argumentere for klimahandling i stedet for å angripe en ung klimaaktivist» Hvilke kunnskaper refereres det til her, kan man spørre om.

Konklusjon

Greta drives frem av sitt støtteapparat, politikere og IPCC-leiren til det absurde, hinsides alt rasjonale knyttet til vitenskapen. Dette er nok et klart uttrykk for at når vitenskapen viser noe annet enn ønsket politikk blir det viktig å flytte fokus (knfr ny begrepsbruk KN 254). Når fallhøyden er så enorm som i klimasaken blir det desto mer desperat.

Støtt oss ved å dele:

12 kommentarer

 1. Slå opp på Google: Investment Kiribati. Da finner du en øynasjon som inviterer til å investere i turisme i dette paradiset, skrevet av deres egne myndigheter.

  • Se dette i sammenheng med at den daværende presidenten på Kiribati i februar 2016 sa at klimaindusert migrasjon er 5år unna. Han har også uttalt at mitt folk er stillehavets isbjørner.

  • En klassiker, som sikkert mange kjenner fra før: Ole Mathismoens tåreperser om Maldivene, fra 2007:

   «— Nei, jeg er ikke sint. Men jeg er trist. Jeg blir så lei meg fordi landene i Europa og Amerika vet hva de kan gjøre for å stanse at havet stiger, men likevel gjør de ikke noe, sier Ahmed Jaisham. Han smiler høflig, som om han blir flau over at han kan ha fornærmet den europeiske gjesten. Men han forstår kanskje at det er jeg som skammer meg mest.»

   https://www.aftenposten.no/a-magasinet/i/4zPOV/klimakrisens-foerste-ofre

   Men Maldivene finnes fortsatt, og med store nye investeringer og lufthavner. Allerede i 2012 gikk presidenten ut med budskapet om at øystaten hans ikke kommer til å forsvinne likevel, og at det dermed var trygt å investere der:

   «“First of all, I want give you a bit of good news. The good news is that the Maldives is not about to disappear,” President Waheed said countering the claims by his predecessor that the Maldives would be be completely submerged in the near future.

   He added that foreign investors were concerned with the talks of a submerged Maldives.»

   https://wattsupwiththat.com/2012/08/24/the-maldives-emily-littella-moment-never-mind/

   Dette er selvsagt også gammelt nytt, men kanskje noen nye lesere har interesse av saken…

 2. Greata er uten tvil en konstruksjon. Dette er ikke et viralt fenomen, men har sterkt preg av profesjonell markedsføring og «astroturfing». Cory Morningstar har mengder med bakgrunnsinformasjon om hvem og hvorfor. Skolestreikene ble planlagt allerede i mai 2015 på «Global Youth Summit» av «Plant for the Planet Foundation» hvor Frithjof Finkbeiner er en av hovedpersonene. Han er også visepresident for Tysklands avstitt av «Club of Rome». https://klimakatastrophe.wordpress.com/category/klimawandel/

 3. Det er tragisk at «miljøligaen» klarer å sette en hel verden på hodet ved sin skremselspolitikk som nu viser seg mer og mer om kun å dreie seg om penger, store penger.

  Man burde tro at våre politikere hadde såpass kunnskap at de ville se at «CO2 fangst» er verdens hittil største falsum.

 4. Fortellingen om det som skjer med og omkring Greta har likhetstrekk med det som skjedde i gamle «Grekenland» der samfunnet konsulterte Orakelet i Delfi.

 5. Fint innlegg. Anbefaler alle til å følge Tony Heller på youtube. Han har ekstremt bra videoer som forklarer dette på en enkel måte

  (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle kommentarer skal postes med både fornavn og etternavn).

 6. Jeg syns at Greta er en smart jente som står får framtiden til alle barn i verden og meg.Slutt og lyve oss rett opp i ansikt dere har lurt de voksne og dere er bare noen folk som ikke liker det Greta står for og det er vår framtid hun sanker om jeg mener dere må slutte og lyve. Jeg er en jente som går i 7 klasse. og dere er bare noen voksen som tror at dere har rett. men tenk på oss barna som må bo i denne verden i mange år fram i tid. Slutt å lyve. Der gjør at Greta ser ut som en slem person og det er hun ikke Slutt med alt dette tulle dere lurer de voksne med. Tenk på hvordan vi barn kommer til å ha det i framtiden vi må bo på denne planeten lenger en dere. Vi må gjøre noe nå ellers er det for sent til å gjøre noe for jorda vi bor på vi vil at jorda skal være frisk og ren og ikke full av søppel.

  • Det er ikke til å undres over at unge mennesker er bekymret over hvordan vi (ikke) tar vare på planeten vår. Alle kan se at vi har forurenset jord og vann, og vi forurenser luften med Nox, SO2, svevestøv og hydrokarboner. Hvis alle, både unge og gamle kan gjøre noe med dette, vil det være en stor fordel for kommende generasjoner. Men ikke legg skylda på Co2 alene for at klimaet er i endring. Det er laget mange prognoser om 2030, 2050 og slutten av århundret, men prognosene for 2020 bommer stygt, fordi prognosene bygger på fordreide data. Dere unge marsjerer for klimaet, men jeg skjønner at dere egentlig er bekymret for natur og miljø. Ikke bland begrepene her. Mennesker forurenser og forsøpler, klimaet styres av krefter som ligger utenfor vår kontroll.

  • Ronja. Fint du er opptatt av miljø. Det kan vi gjøre noe med. og det er blitt enormt mye gjort. De store problemene for 70 år siden er i hovedtrekk løst i vårt land. Mange tidligere forurensninger er bare noen få prosent av hva det var for 50 år siden. Men videre arbeid for å få det enda bedre må selvfølgelig følges opp.

   Så sier du at voksne må slutte å lyve. Helt enig – samme regel for ‘store og små’. Jeg tror ikke Greta lyver. Jeg har ikke lest at noen synes hun er slem – men at hun ikke vet nok og tar feil. Men de som lærer henne at CO2 er så farlig som hun uttaler har løyet for henne. Jeg synes det er rart at så mange tror hun formidler sannheten, og at Lennart Bengtsson, som virkelig er en av superekspertene på klima, bare lyver. Det er jo omvendt.
   Heller ikke IPCC mente i den siste hovedrapporten 2013 at det var så ille. De sa bl.a. at det globalt ikke ville bli økt ekstremvær slik de tidligere hadde sagt (løyet?). Og mediene, som bare omtaler katastrofer og menneskeskapt elendighet, forteller ikke om de mange vitenskapsmennene som årlig får resultater som viser at det menneskeskapte bidraget er lite. Det leser vi om og bringer inn i det vi sier. Det er en del av vitenkapen. Vanskelig for Greta og de fleste andre. De som her flest eller de som mediene favoriserer har ikke alltid rett viser historien og vitenskapen.

Kommentarer er stengt.