IEA: Ingen økning i antropogen CO2 på 2 år

IEA bringer gode nyheter til torgs i dag, for andre år på rad har det ikke vært noen økning i antropogene CO2-utslipp. Muligens vil noen av de troende i andre medier slå dette opp som en gladnyhet – klimatiltakene har omsider virket og våre klimafrelste politikere kan gratulere hverandre. Men som vil skal se, så er det ikke fullt så enkelt.

160316_CO2_grGladnyheten fra IEA
IEA (International Energy Agency) har i en presse-melding i dag kunngjort at de antropogene (menn-eskeskapte) utslipp av CO2 ikke har økt de siste 2 årene. Dette er illustrert i stolpediagrammet til venstre.
Tre ganger før har det vært nedgang eller stabilitet i våre dossile utslipp, men dengang kom dette av redusert økonomisk aktivitet (1980-årene, 1992 og 2009). De siste toårene har det derimot vært  hhv 3,4 og 3,1% økonomisk vekst.

IEA trekker frem tre forhold som grunn for stabiliseringen av våre industrielle utslipp. Først en betydelig overgang fra kull til gass i USAs produksjon av elektrisitet, deretter tall rapportert fra Kina som tyder på en nedgang på 1,4% ifjor på bruken av kull. Det siste momentet er at mye av den nye kapasiteten til å produsere elektrisitet kommer fra vind. Dermed skulle man tro at nå man kan nå togradersmålet 1,5gradersmålet?

Mange mulige feilkilder
Spesielt Kina er kjent for å bruke sin offisielle statistikk for politiske formål, samtidig som provinsmyndighetene kan være særdeles kreative når det gjelder innrapporteringen til Peking for å skjule at de fører en helt annen politikk enn det Peking ønsker de skal gjøre. Det er normalt at det i ettertid kommer store korrigeringer på Kinas statistikk, men inntil videre må man anta at tallene er riktig rapportert. Flere detaljer og analyse vil komme i en spesialutgave av World Energy Outlook i juni, så vi får komme tilbake til saken senere.

NOAASegalstad heller malurt i begeret
Geologen Tom V. Segalstad (medlem i Klimareal-istenes Vitenskapelige Råd) er så ufin at han gjør oss oppmerksom på at NOAA rapporterer fortsatt vekst i atmosfærisk CO2 i disse to årene.  Det siste året alene er veksten på 3,3 ppm. Hvis tallene fra Mauna Loa er riktige.

Segalstad skriver: Denne tilsynelatende økningen i atmosfærisk CO2 kommer altså ikke fra vår bruk av fossile brensler. Denne konklusjonen støttes også av analyser av karbon-isotopene i atmosfærens CO2,

Maksimalt 4% av atmosfærisk CO2 kommer fra våre industrielle utslipp, ifølge analyse. Nå vet vi altså at siste 2 års vekst i CO2 må komme av avgassing fra havet eller fra vulkaner, og disse faktorene må ha en mye viktigere rolle enn tidligere antatt av IPCC. Derav følger helt logisk at atropogene utslipp må spille en vesentlig mindre rolle enn antatt.

Dermed må man konkludere med at klimatiltakene er meningsløse. Og at demoniseringen av det noen kaller «fossil industri» ser ut til å savne et saklig grunnlag. Det er noe helt annet enn drivstoffet i SUVen din som fyller på med CO2 i atmosfæren.

Det må forskes mere på naturlige klimaendringer
Kanskje det er på tide at myndighetene følger den vitenskapelige anbefalingen om å kanalisere mer av forsknings-midlene til naturlige klimaendringer? Her er det åpenbart noe med naturens egne utslipp man vet for lite om. Det betyr mindre til klimakriseindustrien og deres propagandaavdelinger.

Betyr dette at de grønne roer seg ned?
Hva nå, kommer bilhaterne i MDG og flysetehaterne i Venstre til å roe seg ned nå som det er avklart at «utslippene» kommer fra nye og uventede steder? Neppe, fordi faktaene aldri har spilt noen rolle for ledende politikere i Venstre og MDG. Her er de hele veien faste i troen på den menneskeskapte klimakrisen.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Nå vet vi altså at siste 2 års vekst i CO2 må komme av avgassing fra havet eller fra vulkaner

    Hvordan vet vi det? Så lenge industrielle utslipp og naturlige prosesser tilfører mer CO2 enn det som blir absorbert vil den totale mengden fortsette å stige selv om tilførselen ikke øker. Industrielle utslipp kan også gå ned mens total menge CO2 i atmosfæren fortsetter å øke, med mindre total tilførsel ender opp med å bli mindre enn total absorbsjon.

Kommentarer er stengt.