Hvorfor skaper klimatyranniet folkeopprør nå?

Forfattet av Cand.polit Mathias B Dannevig

Er det slik at det norske folk er ivrige studenter i spørsmål om CO2s innvirkning på globalt klima ? De fleste har nok registrert at det her er forskjellige oppfatninger, men det er lite sannsynlig at denne diskusjonen er bestemmende for at «Folkeopprøret mot klimahysteriet» på Facebook nå er på vei mot 200.000 medlemmer.

Folkeopprøret mot klimahysteriet

Jeg tror ikke denne gruppen er dannet for teoretiske diskusjoner omkring CO2s klimasensitivitet. Til det oppfatter jeg Folkeopprøret langt mer praktisk orientert. Jeg registrerer at man er opptatt av det grønne skiftets PRAKTISKE konsekvenser for vår velferdsstat – og vindmølleødelagte natur – når vi nesten skal redde verden alene samtidig som Kina, Russland, USA og India pluss den andre store majoritet ikke er med på noen dugnad.

Samtidig er folk oppgitt over at folkets tillitsvalgte og store deler av landets media er ensidige og arrogante i sin behandling av den folkelige motstand. Vi opplever bl.a fra NRK at demokratiet og anstendig journalistikk manipuleres bort og at vi bombarderes med ensidig klimapropaganda hver eneste dag.

Norske tiltak helt uten betydning

Norge og samarbeidende EU land for CO2 nedrustning har under 15 % av verdens menneskeskapte CO2 utslipp, mens resten av verden og de store nasjoner her ikke bryr seg særlig. Kina har alene 28 % av alle menneskeskapte klimautslipp, brenner over 50 % av verdens kull og er økende. India vokser sterkt, og sammen med Russland og USA har disse land alene over 50 % av det som kalles de globale klimautslipp, Og det er ingen ting i verdens energiprognoser som tyder på at verden vil stoppe forbruk av fossile energikilder, uansett hva vi foretar oss.

Klimakampen dreier seg derfor ikke om klima, men storpolitikk i FN og stormaktenes spill for eget økonomisk herredømme. Det dreier seg om årlige 100 milliarder i Klimafonds fra FN som skal deles ut til lykkelige vinnere, og der dystre klimarapporter fra IPCC derfor får sterke politiske drivkrefter, og det dreier seg om enorme finansinteresser internasjonalt og nasjonalt som skal tjene penger på alt det som må kastes når det «grønne skiftet» overtar i nordens og deler av Europas økonomi. I Norge er eksempelvis vindmøller derfor blitt et yndet investeringsobjekt for utenlandske investorer,og er samtidig blitt en nasjonal og lokal ulykke.

Norge har ikke egen atmosfære

Norge har kun 1,2 promille av verdens menneskeskapte CO2 utslipp og mer enn 50 % av dette opptas av egen skog. Vi hadde vårt grønne skifte allerede for 100 år siden da vannkraften ble utbygd. Det er derfor slik at uansett hvilke teorier om global oppvarming som er mest korrekte, så har det ingen hensikt å søle bort oljefondet til internasjonale klimasubsidier og nedlegge norsk oljevirksomhet. Samt å påføre vår velferdsstat milliarder i virkningsløse klimatiltak slik at velferdsstaten ikke kan oppfylle sine løfter, hetse vårt jordbruk for rødt kjøtt, gjøre personlig transport og fergestrekninger kun for de med masse penger og så ødelegge vår natur med vindmøller, når utbyttet for alt dette kun er for noen politikeres «feel good». Alt dette får jo 0 – null- betydning på verdens klima når nye kullkraftverk som bygges i Asia hver måned, uansett vasker vekk alle tiltak vi måtte finne på her hjemme frem til 2030.

Folkelig motstand

Det er motstand mot det daglige klimatyranni vi utsettes for som sammen med denne konsekvens-etikken er det viktigste grunnlag for den folkelige motstand vi nå ser reise seg – Ikke teorier om gasser i luften. De arrogante media og regjeringsmedlemmer kan inne i boblene sine merke seg disse årsaksfaktorene før nedsettende og arrogante kommentarer gis ved neste korsvei.

Fra Eidsvold til klimatyranniet – reisen tok litt over 200 år.
Støtt oss ved å dele:

36 kommentarer

 1. Kunne vært interessant å få vite hvordan nasjonale klimagassutslipp måles. Mitt inntrykk er at med utgangspunkt i statistikk for forbruk av produkter, som genererer CO2-utslipp ved bruk i 1990, er denne statistikken utvidet til dagens forbruk innen diverse sektorer. Jeg antar at måling av CO2 i luft lokalt, f.eks. i Oslo, ikke gir mening da vekslende vindforhold vil produsere store avvik.
  De globale utslippene ved måling på Havaii eller i atmosfæren virker mer plausible.

  (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg skal postes med både fornavn og etternavn)

 2. Nok en gang tar forfatteren saken på kornet. Vedrørende Parisavtalen, så tror vel ingen at Kina og andre vil slutte å produsere energi fra fossilt brennstoff etter 2030. Det skjer først når et alternativ blir konkurransedyktig. I mellomtiden gjelder det å ta vare på landets økonomi og oljefondet. Klimaet klarer seg selv.

  • Jeg er enig i at mange foreslåtte klimatiltak i Norge er symbolpolitikk. For eksempel vil det å legge ned norsk oljeproduksjon ikke hjelpe i det tatt. På den andre siden så slenges det ut mange upresise meninger i denne debatten. I artikkelen sies det for eksempel at Kina ikke gjør noen tiltak for å redusere utslipp. Dette er ikke riktig. Selv om de har bygget ut mye kullkraft har de også investert i å oppgradere 80% av kullkraftverkene med renseteknologi. I tillegg er Kina det landet i verden som invisterer mest penger i fornybar energi. De prøver å balansere sitt behov for energi samtidig som de investerer i ny teknologi for mindre utslipp. Å si at Kina ikke gjør noen tiltak blir da helt feil. https://chinapower.csis.org/energy-footprint/

   (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle innlegg skal postes med både fornavn og etternavn)

   • KIna oppgraderer en del ved å gassifisere kull og bruke gassen de da får istedet.

    Kullkraftverkene i store deler av KIna slår bare på sine renseanlegg når det kommer viktige delegasjoner fra utlandet eller fra Peking. Renseanleggene er dyre i drift, renser stort sett bra vekk tungmetaller og støv og reduserer overskuddet, og i avskrudd tilstand blir det rimelig sært å ta de til inntekt for Kinas innsats for å redusere utslipp. Spesielt fordi det ikke foreligger seriøs dokumentasjon på at de fjerner CO2 i disse anleggene.

    Kina var det landet som investerte mest i sol og vind i en kort periode. Solsatsningen skjedde i stor grad etter at kinesiske produsenter i desperasjon dumpet prisene etter at eksportmarkedet kollapset. Dette ble det rakst slutt på da subsidiene vokste myndighetene over hodet og det ble klart hvor store oppgraderinger elnettet trengte ved fortsatt fornybarsatsning.

    Store deler av ledelsen i kommunistpartiet i Kina er ingeniører, denne yrkesgruppen kan regne og når de blir lyttet til så blir det ikke satset fem flate øre på f.eks. vindmøller. Vannkraft er den eneste store fornybarsatsningen i Kina som har vist seg å ikke trenge subsidier.

   • Jeg kan føye til at Kina, for å bli «grønnere», demmer opp Mekongelven for å produsere strøm. Dermed ødelegges fiskens migrasjon, de naturlige endringene i vannstand hindrer bøndene langs elven i å dyrke mat som de har gjort i generasjoner. De næringsrike sedimentavsetningene reduseres og folkets tilgang på fisk reduseres.

    «Mae Nam Khong» (vår store mor elv) lider av klimatiltakene.

   • Kina – Vel og Men… Med utgangspunkt i «Norsk Klimahysteri» – en påstand som er meget godt begrunnet – så har Kina i motsetning til Norge lokal forurensning som en av sine hovedutfordringer – svært mange dør pga store doser svovel og annet i by og på land. Dvs at Kina sin «driver» er å påvirke sitt eget miljø ved tiltak for å redusere lokal forurensning. Samtidig så påvirker nye og lokale Kinesiske investeringer lokalmiljøet negativt grunnet behov for å øke levestandard og velferd. Det er altså ikke politisk fundert at Kinesiske lokale tiltak for «klimaet» er omforent med internasjonale klimatiltak. «Norsk Folkeopprør» mot eget klimahysteri er også begrunnet med at Norge IKKE kan bidra alene for å forbedre det internasjonale miljøet – uten at det er internasjonal politisk vilje til dette og kulturforskjeller utjevnes. «Norske opprørere» + mange flere mener at kampen om å prøve å påvirke et klima i forandring må utføres på den internasjonale arena – og særlig der hvor tiltak vil virke. Et eksempel er jo Norsk regnskogs fond – som har de beste intensjoner og er et forsøk på internasjonal påvirkning som ikke virker – Norge mister skattepenger pga bla lokal korrupsjon. I Norge har uansett lokale tiltak IKKE global virkning slik det er i dag og slik vil det være så langt en kan se fremover.. Et annet eksempel lokalt i Norge hvor det Arbeiderparti-styrte Oslo har gjort drastiske lokale tiltak for å bedre miljøet i Oslo – kan det jo muligens se ut som virker da politikerene har styring og kontroll..

 3. God artikkel men et par presiseringer: 100 milliarder i Klimafonds fra FN er i dollar det vil si 900-1000 milliarder kroner. EU utslippene er vel nede på ca. 8% i dag. USA har også en reduksjon i sine utslipp. Den vanvittige voksene kullkraftproduksjonen i Asia utgjør et enormt utslipp av miljøgifter (glem CO2) som forgifter enorme områder i Asia. Denne økingen skal foregå frem til 2030. Alt dette miljøsvineriet (glem CO2) disse kraftverkene produserer er godkjent av Paris avtalen med Norge i spissen, hva gir du meg. Sammen med det absurde biodrivstoff kravet må jo klimahysterikerene kalles verdens største miljøskurker, ikke bare økonomiskurker.

 4. Kjell-Magne Rystad har et vektig innlegg i Nettavisen i dag om denne Facebook -gruppen, og myndighetenes arrogante og nedlatende reaksjon. Han spår at regjeringens Klimakur vil gi ris til egen bak.

  «Regjeringen kommer til å få store problemer med «Klimakur 2030» og de forsterkede klimamålene. Kombinasjonen av en svulstig og svært mangelfullt utredet klimarapport, og den arrogansen kritikerne møtes med, kommer ikke til å gi et godt grunnlag for radikale og smertefulle klimatiltak.»

  https://www.nettavisen.no/okonomi/regjeringen-kommer-til-a-steke-i-sitt-eget-klimafett/3423926732.html

 5. Uansett mening må det være avgjørende at samtalene folk imellom bygger på verifiserbare fakta, og ikke på synsinger.. Vi må bare innse at vi vet ikke alt om hvordan klimaet varierer. Derfor må vi ikke tillegge hverandre meninger som er absolutte før vi har et endelig og sant svar, om det er mulig å finne det «rette» svaret.

  • Energiinnhold i atmosfæren, utveksling av energi mellom jordoverflaten og atmosfæren, og utveksling av energi internt mellom gassene i atmosfæren, er det som skaper vær.
   Det vi vet via naturlover er at CO2 ikke har noen målbar virkning på tilførsel av energi til atmosfæren. Dette utsagn verifiseres ved matematiske beregninger. Fordamping av vann, drevet av energi fra sola, fører energi opp i atmosfæren. Denne energimengden er mer enn 10 000 ganger større enn det all CO2 (hvorav CO2 fra fossilt brensel utgjør kun 0,4%) i atmosfæren absorberer.
   Følgelig; CO2 i atmosfæren betyr intet for vær- og klimaendringer!!!

 6. Litt merkelig at ingen snakker om realiteten her. Drivhuseffekten av CO2 i atmosfæren er konstant med mengder over 400 ppm (partikler pr. million). I dag har vi ca 415 ppm. Uansett hvor mye CO2 vi mennesker spyr ut, har det ingen betydning for CO2’s drivhuseffekt på temperaturen. Alle andre refleksjoner om oljenæring, norges andel av utslipp osv,er ikke relevant. Det er ovenfor nevnte realitet som betyr noe. Hvilket betyr at hele klimahysteriet og Paris-avtalen kan legges i en skuff, og vi kan leve videre uten alle disse tiltakene som regjeringen har vedtatt.

 7. Kjempegod beskrivelse fra virkelighetens verden.
  Denne saken som startet i FN i 1983 under et banner av – miljø, økonomi og sosial utvikling – ( Brundtlandkommisjonen) har etterhvert blitt politisk vridd til å bety «klimaavtrykk» fra «menneskeskapt» CO2 – definert via mer eller mindre hemmelige rom i Club of Rome og regissert av typer som Maurice Strong via Agenda 21 og forunderlige klimamodeller utviklet i Bern Sveits – teoretisk, mangelfulle modeller som «lekker som en sil».
  Siden verken politikere eller presse her hjemme har hatt mot, evne eller vilje å gå kritisk inn i saken før – så kommer dette folkeopprøret nå.

 8. Det ville vært merkeligere om det ikke ble opprør mot klima den politiske klimavitenskapen.

  La oss se på klimaspådommer fra min omfattende samling ekspertakrobatikk og alle de forferdelige tingene som skulle skje innen året 2020 . Rart å se hva menneskene trodde på i året 2004 , dramatisk formidlet av faktaorienterte media.

  Ekspertene er blitt enige om at «klimaendringene»(underforstått menneskeskapte) de neste 20 årene vil forårsake katastrofal vannmangel, energikrise , som vil kaste verden inn i krig. Klimaet i Storbritannia vil bli som i Sibir. Hungersnød og smittsomme sykdommer vil spre seg.
  Dette kommer til å hende i år 2020 og President Bush svikter ved ikke å handle.

  Dokumentasjon:
  https://www.theguardian.com/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver

  Skrekkmeldingen er basert på en hemmelig rapport fra Pentagon (Ref også forskere advarte EXXON om verdens klimaundergang – finnes i detalj hos SkepticalScience og Desmogblog)

  Her er Pentagonrapporten fra 2004 omtalt i all sin fryktinngytende velde – innen 2007 vil stormer knuse demningene i Nederland og gjøre landet ubeboelig.Byer som den Haag vil bli rømt.
  Vi har en del detaljer fra Sacramento, CAL og i Europa går det riktig ille mellom 2010 og 2020 – temperaturen synker 6 grader F. Storbritannia blir kaldere og tørrere og vil bli som Sibir.
  Opprør og konflikter ødelegger land som India , Sør Afrika og Indonesia.

  I 2010 vill Europa oppleve en tredjedel flere dager med temperaturer over 90 grader Fahrenheit.
  Ellers litt om megatørke osv – lite positivt å finne.
  Vi skriver i dag februar 2020 og vi kan fastslå at hadde det blitt alvor av å fengsle de som protesterte mot menneskeskapt global oppvarming , så hadde disse sittet i fengsel i 2020 og sagt:»Hva sa vi?»
  Som nok ville ført til tilleggstraff.

  Uansett – her er den hemmelige klimarapporten:
  https://www.theguardian.com/environment/2004/feb/22/usnews.theobserver1?CMP=share_btn_link

  Igjen – det å spå om økonomi og klima i fremtiden – uten å være synsk – innebærer en stor risiko for å ta feil.

  Og noen klør seg i hodet og lurer på hvorfor klimavitenskapen ikke selger politisk lenger. Nå har vi klima kvoter , klimapsykologi , klimaminister , klima direktorat osv. Men det det man virkelig trenger er en cover-up avdeling som kan gripe inn hver gang noe klikker.

  Ha en riktig god helg.

  • Jeg er redd for at dette dagens til de grader, -opphausede- klima-gnålet av denne M.S.M presse og spesielt i denne «skinnhellig» oversnillistiske og avsidesliggende lille «steinrøysa» Norge, som liksom skal ta mål av seg å «redde» heeele denne lille planeten som vi lever på, «åååh gud bedre så flinke vi er». Vi skal stoppe all forurensning og menneskelig eksistens. Det er til å grine av denne sinnshysteriske galskapen som spesielt er dagens ungdommers klima-forskremte status quo, som gjennom flere tiår nå er blitt til en (sakte men sikkert) framutviklet og typisk vestlig – global GIGANT-BLØFF, (bl.a. som kjent av denne
   Al Gore karakteren og dette såkalte IPCC panelet) og som det i dag dessverre virkelig skal store resurser og krefter til å få normale og («servile») folk i dette lille landet og det vestlige Europa til å inse og forstå denne enorme bløffen. Jeg er med dette faktisk redd for at denne absolutte galskapen som nå rår, er i ferd med å sette verdensfreden i fare.

 9. Jeg er nå så redd for at dette -til de grader; daglige propagandisk, opphausede og sinnshysteriske «klima-vrøvlet» fra disse såkalte klima-forskere, MSM og røde venstrevridde kverulanter her på den vestlige hemisphere, har nå gått så langt over sine bredder, at jeg er faktisk redd for at dette er på vei til å sette verdensfreden i alvorlig fare,,

 10. Nytt begrep – klimaoptimist!
  Det er et opplyst menneske som innser at jorda er som et støvfnugg i universet, et tilnærmet kuleformet støvfnugg som går i en finurlig bane rundt en sol som har en masse som er 1,3 millioner ganger større enn jordas, og som gir jorda den nødvendige tilførsel av lys og varme, dag og natt.
  En klimaoptimist ser lyst på menneskets livsbetingelser og muligheter, de er så langt kunnskapen rekker de best mulige i universet. En klimaoptimist sørger over mangelen på voksne politiske ledere som leter etter konstruktive løsninger på de foreliggende utfordringer, men som ikke graver seg ned i vrangforestillinger og hybris når det gjelder gjelder menneskets makt over universets krefter

 11. Veldig bra artikkel, og treffer «spot on» hva folkeopprøret mot klimahysteriet dreier seg om ??

 12. Hvor lenge kommer våre politikere på Stortinget og i Regjering til å eksponere sin mangel på kunnskap og forstand rundt endringer av klima, før de krever at CICERO offentlig legger fram sine beregninger rundt endringer av klima forårsaket av CO2?
  For å si det med H C Andersen i eventyret om «Keiserens nye klær»:
  Er det ikke en «liten gutt» på Stortinget som tør peke på «Keiseren» og si at han ikke har vakre klær på seg, men at han er naken!!! (at det er ikke CO2, men sol og vann som driver endringer av vær og klima).

  • Helt enig! Der kom faktisk.no helt ut av skapet og stilte seg med begge bena solid plantet i propagandistenes leir!

   • Den ensidige debatten som føres av norske politikere medfører en skadelig splittelse blant innbyggerne. Hvis det er slik at de store forurensere ikke bidrar i nødvendig grad må debatten dreie seg om dette. Hvor er klimaforskerne her.
    Hva vi iverksetter i Norge vil uansett ikke ha noe innvirkning. Kommuner med samme areal som Oslo men med et innbyggertall på bare 3% av den skal pålegges samme politikk er ikke troverdig.

    • I Oslo er det debatt om Klemetsrud-anlegget, som ikke bare mottar avfall fra egen kommune, men også importerer store mengder bl.a. fra England. Og skaper dermed co2-utslipp tilsvarende 200.000 biler. Anlegget står for 14% av Oslos utslipp, ca. 400.000 tonn. Nå planlegges utvidelse med en fjerde ovn, men dette er omstridt:

     «Rana ville at fangst og lagringsprosjektet må være på plass før utvidelsen. Et slikt krav ville ikke engang MDG være med på, og Rødt ble stående med sin egen stemme i spørsmålet. Nå får ABC Nyheter opplyst hos byrådsavdelingen for næring og eierskap at det ikke er avklart om en fjerde forbrenningsovn i det hele tatt vil bli omfattet av fangst- og lagringsprosjektet.»

     Et stykke mellom liv og lære selv i MDG-hovedstaden?

     https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2020/02/26/195652186/mdg-ap-og-sv-vil-ha-mer-soppelbrenning-ved-oslos-storste-co2-utslippskilde-klemetsrud

    • Hei kjære deg Jan Kristian Jensen,,

     Og Gud bedre så takker jeg deg for umaken hva du har tatt deg tid til i dette «såkalt religiøse» og tragisk ødelagte samfunn,, -at det går an??,, Håper at dere kommer dere videre i både samfunnet og livet, og gleder meg så mye på deres liv og vegne, kjempeglad i dere, ingen skal få lov til å få ta dere ifra oss,, det er dere som kan «styret»,, Ikke svikt oss nå,,

 13. De såkalte Grønne har som mål å bli flinkest
  i klassen på CO2 klima.
  Vi blir det flinkeste Molbolandet i verden når det gjelder CO2 klima.
  Verden vil bedras, Molboklima gjengen skårer
  stort.

 14. Blant mange dyre og meningsløse klimatiltak rager nok CCS ganske høyt. Vi husker den fatale «månelandingen» der Stoltenberg og de rødgrønne påførte skattebetalerne kostnader på milliarder av kroner, totalt bortkastet. Det begynner nå å bli lenge siden, ny regjering har tatt over så nå er det påan igjen…..

  Jeg vil tro at denne saken alene kunne forsvare et folkeopprør. Legger ved en referanse til geo365.no med en lederartikkel som beskriver dette fenomenet på en utmerket måte. Les også kommentarfeltet.
  https://geo365.no/olje-og-gass/en-usannsynlig-visjon/

 15. Dannevigs handler om hvorvidt det er noe vits i å gjøre noe i Norge. Han diskuterer ikke hvorvidt menneskeskapte utslipp bidrar til global oppvarming.

  Det er ikke likegyldig hva vi gjør. I gjennomsnitt skal de globale utslippene av CO2 fra menneskelig virksomhet utgjøre rundt 4,8 tonn per person. Disse bør raskt halveres, samtidig som trolig land med svært små utslipp per person, som India, må få lov til å øke sine.

  De norske utslippene er 9,4 tonn/person/år. Om en forsvarlig globale kvote er f.eks. 2,5 tonn per person per år, må vi ned 70%. Og som sagt, litt faderlig fort.

  • At vi må gjøre noe faderlig fort – er det en sannhet, eller en etablert sannhet?

  • Madsen; har du noen som helst tro på at menneskeskapte co2-utslipp vil reduseres overhodet? Bare befolkningsøkningen i seg seg, på 80 mill. hver år, må nødvendigvis skape økte utslipp, dersom man ikke skal ty til tidenes massemord. Norge har per capita utslipp, ifølge denne oversikten:

   https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_carbon_dioxide_emissions_per_capita

   på 9,4 tonn. Kina ligger på 8,0 tonn. Det er overveldende sannsynlig at Kina snart innhenter Norge på dette feltet. Og Kina står allerede for ca. 29% av totale utslipp. Hva vil du gjøre med Kina? Og hvis man legger klima-alarmismen til grunn, hvorfor skal India få lov til å øke sine per capita utslipp? Er det ikke totalen som teller? Hva tror du er verst for klimaet -igjen med klima-alarmismen som premiss- at Norge fordobler sine utslipp per capita, eller at India øker sine med 10% per capita? (Det bor 1300 millioner i India)

   Turkmenistan har 14,4 tonn. Hvordan vil du straffe dem? Eller Sør-Afrika med 8,3 tonn, heller ingen «lettvekter», med stor andel kullkraft. Tror du de kan skifte til «grønn» energi i løpet av de ti årene som vi har til å redusere globale utslipp med 40%? Hele problemstillingen er absurd, og et spill for galleriet, der publikum i dag er redusert til Europa og en håndfull andre vestlig-orienterte nasjoner. Resten av verden er lei av forestillingen, og har gått hjem.

   • Johansen; det er nok ikke slik at Kina skal øke utslippene med 350-400% fra i dag til 2030. Dette er målsettingen for endring av utslipp fra 1990. Det bør likevel være god margin for økte utslipp fra Kina.

 16. Dersom en på seriøst grunnlag vil diskutere årsaker til klimaendringer må en gjøre det på naturvitenskapelig grunnlag.
  Drivkraft til endringer over alt i universet, inklusive vår klode, er energi og endring av energimengde gjennom utveksling.
  Ta for eksempel to bidragsytere til energiinnhold i atmosfæren; CO2 og vann (H2O).

  CO2: antall molekyler CO2 i et gittvolum luft er lik antallet molekyler totalt, multiplisert med 400 ppm. Multipliser antallet CO2 – molekyler med den energimengde hvert molekyl absorberer, og du har mengden energi ført inn i atmosfæren av CO2.

  H2O: med det samme volumet luft, finn den vannmengde i gram som føres opp i atmosfæren ved fordampning ved hjelp av energi fra sola, ved relativ fuktighet 60% og temperatur +15 C. Multipliser antall gram fordampet vann med fordampningsvarmen Da finner du mengden energi ført opp i atmosfæren ved fordampet vann.

  Sammenlikn disse to størrelsene og du finner hvilket av disse to elementene som fører mest energi opp i atmosfæren, og hvilket element som bidrar mest til klimaendringer.

 17. Så hva skal vi gjøre da, Dannevig? Påvirke FN og de store utslippslandene? Legge mer press på de landene som forurenser i «stor skala»? Trenger vi ikke gjøre noe? Gå foran? Symbol-handlinger? Alt du skriver visste vi jo fra før av. Interessant å høre noe interessant når du først velger å skrive…

  • Til Mads Nilsen
   Ja, hva skal vi gjøre. Jo, slutte å sløse bort penger på kapitalkrevende tiltak som f.eks. pumpe CO2 ned i sandstein! CO2 har ingen påvirkning på klimaendringer. Gassen påvirker kun politikken!
   Klimaet har alltid endret seg, og vil komme til å gjøre det i all framtid. Husk at i år 1289 var det ingen vinter i det hele tatt i nordre Skandinavia. Og i 1438 blomstret frukttrærne i desember.
   Husk H C Andersen og eventyret om «Keiserens nye klær»!

 18. Takk for at du er en fantastisk ildsjel som bringer sannhet i en verden av falskhet og korrupsjon Dannevig. Du er et forbilde for alle unge vitenskapsinteresserte.

  (Moderator: Vi gjør oppmerksom på at alle kommentarer skal postes med både fornavn og etternavn).

Kommentarer er stengt.