Hva viser fysikken om CO2?

På Bekkestua bibliotek tirsdag 4,februar redegjør fysikeren Torstein Seim for sine eksperimenter bygd på Tyndalls forsøk som er grunnlaget for Arrhenius teori om at økt CO2 ville føre til en varmere klode. Alle forsøkene viser samme resultat: Varmestråling stoppes av CO2, men atmosfæren blir ikke varmere.

Foredrag på Bekkestua bibliotek, fysikeren Torstein Seim forklarer at hans eksperimenter viser at atmosfæren ikke blir varmere av mer CO2.
Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Ser ut som et interessant foredrag!

  Jeg undrer meg bare litt om hvilk(e) mekanismer som forsøkes å måles.

  Jeg trodde den direkte effekten av tilbakestråling kun bidro med en oppvarming (eventuelt redusert nedkjøling) av jordoverflaten. Og at en eventuell oppvarming av atmosfæren skjer på grunn av varmeveksling med en varmere jordoverflate. Hvis det er slik det fungerer, vil jeg anta at det f.eks tar litt fra ekstra CO2 blir sprøytet ut i atmosfæren til effekten trer i kraft….

  • Du får se selv når videoen kommer.
   Eventuelt kontakte Seim etterpå.

 2. Håper noen som har hatt anledning til å delta, kan rapportere her etterpå?
  Særlig ville det vært interessant om det møter opp folk som er aktive i klimaforskningen og samtidig ønsker å få debattert dette reelt på vitenskapens nakne premisser.

  • Det var et bra, saklig og ærlig foredrag av Seim. Men ingen fra IPCC-leiren tok ordet. Så heller ingen kjente IPCC-supportere. De skyr denne type konfrontasjon fordi de har meget svake argumenter – en beregningsmodell som gir det svar som programmeres (at CO2 er den store klimadrivkraft) og at de så tilpasser modellen så godt som mulig med andre valgte data (tuning). Fremdeles uten å lykkes helt. Når man leser Benestads et al.s artikkel på nettsiden til Met. Inst under klima skjønner man hvorfor de ikke møter. Det er en sjelden samling av usannheter. Noen av dem knyttet til starten på deres artikkel om de historiske forhold. Enkle å tilbakevise – slik Seim gjorde.

   Seim har gjort langt bedre målinger enn de historiske data og langt bedre enn de enkle flaskeeksperimenter som Gore og NSA prøvde å lansere for å overbevise lekfolk Således er det av stor verdi at Seim tilbakeviser disse forhold og også påviser at det var bedrevet fotomontasje av samme termometer på nettsiden der dette ble presentert. Så bevisst manipulasjon synes å være gjennomsgangsmelodien også her.

   Så påpekte Seim artikkelen der Arrhenius dementerte sin første artikkel som IPCC-leiren stadig siterer. At CO2-bidraget i 1906 var redusert fra 5.5 C ved CO2-dobling til 1.5 C. Uten at det fremkommer i IPCC-rapportene eller mediene.

   Også Woods eksperimenter ble omtalt, så drivhuseffekten ble satt i riktig faglig perspektiv – en åpen atmosfære.

   Og så viste det seg at det er vanskelig å påvise noen økning av overflatetemperatur fra den såkalte tilbakestråling som er en hovedtese i IPCC-teorien. Det ville i så fall med vår atmosfære medført brudd på termodynamikkens 2. lov.

   Så er det slik at om det er Argon eller luft med og uten mye CO2. så måles temperaturendringene til å være praktisk talt de samme. Og økningen ‘ flater ut’. Det jobbes det videre med å finne ut av.

   Men de øvrige resultatene er mer enn interessante nok.

   Anbefales å se videoen når den blir lagt ut på vår nettside.

   • Kære Ole Henrik Ellestad.

    Jeg vil være meget taknemmelig, hvis du vil sende mig en e-mail til: når videoforedraget er blevet udgivet, og give mig et link til det, så jeg kan se det. Jeg ville også være taknemmelig, hvis du kan give mig e-mail eller andre kontaktoplysninger på Thorstein Seim.

   • «Det ville i så fall med vår atmosfære medført brudd på termodynamikkens 2. lov»

    Jeg skjønner ikke hvorfor denne loven nevnes så mange ganger i forbindelse med drivhuseffekten. Denne loven handler om entropi (sagt mer folkelig: uorden), og ja en konsekvens av denne er at netto varme ikke kan gå fra kaldt til varmt.

    Alle som har sett oversiktsbilder over energi/varme som går til og fra jorda skjønner jo at pila som viser tilbake-stråling fra atmosfæren ikke representer en netto varmeoverføring!

    • Hagen. Det er åpenbart ikke alle som tilsynelatende skjønner det, fordi det profileres at denne tilbakestrålingen varmer opp jordoverflaten. Og det kommer særlig til uttrykk i bruk av begreper som tipping point mm. Kloden skal brenne opp pga tilbakestråling. Mens drivhuseffekten virker særlig når solen er borte – om natten (som UHI og havinnflytelse mm).
     Det er jo tilbakestråling så det holder i atmosfæren som utveksles mellom systemene, men ikke ved at kaldt varmer opp varmt, men det kan bremse effekter. Og så kan T’-relaksasjonen påvirkes av en rekke faktorer. Det er vel liknende forhold på andre planeter og måner i vårt solsystem. De er jo også blitt varmere under solens ‘Grand Maximum’.

    • Termodynamikkens 2. lov omhandler mere end entropi. Når den kun formuleres ud fra tankerne om entropi, siger den, at mængden af entropi i et fysisk system altid vil forblive den samme, eller vokse. Men der er som nævnt flere formuleringer (som alle er korrekte), og den formulering, som er relevant her, er Rudolf Clausius’ formulering: «Et koldere legeme kan ikke naturligt overføre varmeenergi til et varmere legeme.» en kompressor eller varmepumpe overfører varmeenergi fra et koldere legeme (det indre af et køleskab f.eks.) til et varmere legeme (luften uden for køleskabet), men dette gøres netop ved tilføre mekanisk og elektrisk energi til kompressoren, og er ikke muligt uden dette.

     • Vi er nok enige om definisjonen på Termodynamikkens 2. lov.
      Poenget mitt var at den ikke er i konflikt med drivhuseffekten jfr. netto varmeovergang.

     • Hagen. Ikke konflikt, men det er likevel et spørsmål om beregningsresultatet.
      Men et viktig poeng er at drivhuseffekten slik den fremstilles derved ikke kan medføre høyere temperaturer på jordoverflaten. Det varmeste luftlaget er jo grensesjiktet som varmes opp av jordoverflatesjiktet. Het klode og tipping point er således ikke relatert til disse forhold og er uaktuelle.
      Da må det skje noe dramatiske følgeeffekter – som ikke er observert.

      Dermed er klimakrisen avblåst, og man sitter igjen med debatten om hvorledes en beskjeden økning i ulike drivhusgasser kan modulere klimaet slik det foreligger i de ulike klimasoner, endringene i driverne som lager disse sonene og andre menneskskapte påvirkninger som UHI mm.
      Som en mulig påvirkning av minimumstemperaturen på tider solen ikke påvirker særlig – om natten, kalde tider, bort fra ekvator mm.
      Og hvordan en drivhuseffekt der må konkurrere med havoppvarming og UHI.
      Da har man en helt annen setting og formodentlig en annen debatt.

     • «Men et viktig poeng er at drivhuseffekten slik den fremstilles derved ikke kan medføre høyere temperaturer på jordoverflaten»

      Dette er jo direkte feil! Drivhuseffekten bidrar til å opprettholde en høyere temperatur på jordas overflate enn «uten atmosfære – likevekts-temperaturen» på -18 °C. Derfor er det ingenting i veien for at økt drivhuseffekt kan resultere i økt global temperatur (inkludert overflatetemperatur).

      Det er selvfølgelig lov å være skeptisk til drivhuseffekten. Det jeg reager på er argumentasjonen med termodynamikkens 2. lov. Termodynamikkens 2. lov brytes ikke dersom økt drivhus effekt medvirker til økt global temperatur! Ja, termodynamikk er relevant for å forstå atmosfæren. Men det er også strømningslære (fluidmekanikk) og strålingsteori! Sistnevnte gir bla. forklaring på drivhuseffekten.

      Jeg hadde fått inntrykk av at redaksjonen og det vitenskapelige råd erkjenner at den direkte effekten av dobling av CO2 i atmosfæren gir en viss temperaturøkning (1 K ish). Den direkte effekten kan vel ikke være noe annet en økt drivhuseffekt (økt tilbake-stråling)? Har dere gått bort i fra den overnevnte erkjennelsen?

     • Hagen. Beklager å ha vært unyansert. Jeg brukte ordet drivhuseffekten. Det skulle selvfølgelig vært presisert til tilbakstrålingsmekanismen for drivhuseffekten som jeg har uttalt meg om.
      Totaleffekten med atmosfære er en annen skål

Kommentarer er stengt.