Hva skjer med Grønlandsisen?

Mange lurer på når isen på Grønland vi smelte etter siste tids medieoppslag og tall som viser at det på en dag smeltet elleve milliarder tonn is. Mediene som skremmer deg sier pussig nok ikke noe om når isen er borte eller hvor stor nedsmeltningen er i forhold til all is på Grønland. Her er det du trenger å vite.

I denne twitter-kommentaren som er mye kommentert på Facebook, ser du en graf over modellert massetap for isbreer på Grønland, med en litt for upresis følgetekst. Figuren er bedre forklart andre steder, blant annet på WUWT hvor man bruker den til å vise at modellert massetap på Grønland er særdeles lite (103 milliarder tonn årlig gjennomsnitt for perioden 1981-2010), sett i forhold til Grønlands totale ismengde, som er på 2600 000 milliarder tonn is.

Det vil faktisk ta hele ca 25 000 år før all isen har smeltet, forutsatt samme trend i perioden. Men observert trend har faktisk vært kjøligere både før 1981 og etter 2010, med en større isvekst i 2017 og 2018, noe figuren unnlater å vise.

Hvor går isutviklingen på Grønland?

Man vet utifra tidligere års erfaring at klimaindustrien hver sommer skremmer folk flest med useriøse oppslag om Grønlandsisen, mens en tilsvarende opphopning av is om vinteren aldri kommenteres. Man skal ikke lengre tilbake enn november ifjor for å finne en enkeltdag hvor isen på Grønland økte med tolv milliarder tonn.

Professor Ellestad oppsummerte derfor situasjonen på Grønland i Klimanytt 257 en måned før årets runde med Grønlandsskremsler i media, med disse setningene i ingressen:

Mens Grønlandsisen vokser de siste år konstruerer IPCC-leiren ismodeller som viser reduksjon. Basert på kun 30 år med data spås elendighet 1000 år frem i tid. Det eneste «eventyrmodellen» viser er at IPCC-leiren lager de modeller de anser nødvendige for å formidle skremselspropaganda.

Modellert massetap for Grønlandsisen (se figuren over) er altså ikke det samme som observert massetap. La oss se på detaljene:

Danske polarportal som følger med i isutviklingen har i sin årsberetning skrevet følgende (se polarportal.dk). Der står det i sammendraget:

«Sæsonen i Arktis 2017-18 har igen været ekstraordinær. En kold sommer med meget nedbør har styrket Indlandsisen. Og gletsjerne fortsætter de seneste seks års udvikling, hvor de samlet set stort set har bevaret deres areal.»

Polar Portal årsrapport 2018

Professor Solheim kommenterer årsrapporten slik i en epost til redaksjonen: En kurve (figur 5) viser endring i overflateareal av isbreene. Og at det har vært ubetydelige endringer siden 2012. Rapporten er vedlagt.

Jeg legger også ved en rapport fra Connolly, Soon, Legates med flere, som sammenligner klimamodellers beregning av snødekke med det observerte. Alle modellene gir reduksjon av snødekke til alle årstider. Mens observasjoner viser at snødekket er mer redusert enn modellene gir om våren og sommeren, mens det har økt om høsten og vinteren på den Nordlige halvkule.

Redaksjonen påpeker etter å ha lest sistnevnte studie at den viser i konklusjonen til at modellene har ett eller to sviktende premisser som gjør at de viser en uriktig lineær synkende trend i snøfallet over tid. Modellene er basert på de to premissene at temperaturutviklingen på den nordlige halvkule primært er bestemt av global temperatur og at global temperaturtrend siden midten av forrige århundre er dominert av en menneskeskapt global oppvarming fra økende atmosfæriske konsentrasjoner av drivhusgasser.

Studien ser så på fire mulige forklaringer på hvordan modellene kan ha feilet. Som de fleste burde vite nå, er det siste premisset hentet fra de samme modellene, altså er det basert på sirkulær logikk.

Uviten i sosiale medier

Ufaglige kommentatorer i sosiale medier (av samme type som vist i illustrasjonen under) har ikke skjønt at Grønland var like varm i 1930 årene med omtrent samme isutbredelse som i dag (Jfr dokumentasjon fra flyfoto). Så ble det kaldere med økt is. Det er denne som i senere år har smeltet. (Se KN 128 om lange og korte sykluser på Grønland.) Dette istapet synes nå å ha snudd, med en større isvekst for 2017 og 2018 som har oppveid årene 2013-16 som hadde mindre istap.

Skjermfoto fra fjorårets Folkeopplysning om klima, hvor programleder formidlet den feilaktige myten om en stabil global temperatur gjennom tusener av år.

Enkelte steder verserer en myte om at temperaturen har vært stabil i tusener av år, for så å skyte drastisk opp i moderne tid. Denne myten har ingen forankring i troverdig naturvitenskap basert på observasjoner i naturen, men blir likevel spredd via useriøs og ukritisk journalistikk.

Viten mot uviten

Det er dette vi kommuniserer, at temperaturen ikke har vært stabil, og at isutviklingen på Grønland er syklisk, med varme og kalde faser. Jfr illustrasjonen til venstre fra side 642 i NIPCC-rapporten «Climate Change Reconsidered II Physical Science» som viser disse fasene.

Det er godt kjent i forskningskretser at isdekket på Grønland i det aller meste av de siste 10 000 årene har vært mindre enn i dag.

Bare årene som kommer vil vise i hvilken grad vi igjen får langvarig isvekst, slik vi hadde det etter forrige varmeperiode på Grønland (1919-32) hvor det var 33 % større nedsmeltning enn i den moderne varmeperioden på Grønland.

Konklusjon

Temperaturen viser store svingninger over de siste seks tusen årene, forskningen er entydig på at Grønland følger temperaturutviklingen på nordlige halvkule og det er ingen tvil om at det var minst like varmt under romertidens og middelalderens varmeperiode, som det er i dag. Vår siste figur i dag viser med data fra iskjerner fra Grønland hvordan temperaturen har sammenfalt med våre sivilisasjoners vekst og fall over seks tusen år. Helt til høyre i figuren fra Andy May er det lagt til HadCRUT temperaturdata, og det er heller ingen tvil om at den minoiske varmeperioden var flere grader varmere enn det vi opplever i dag.

Støtt oss ved å dele:

28 kommentarer

 1. Med antakelse om 100 Joule solenergi per sekund i snitt over året per kvadrameter, og med -20 grader som istemperatur, vil man med en hypotetisk kullsvart is som absorberer absolutt all solinnstråling, fremdeles bruke 140 år på å smelte all isen. Selv drastisk økt lufttemperatur vil være svært mye mindre effektivt. Så hvordan man kan bruke dette som skremsel, er for meg helt utrolig. Jeg har utregningen fra boken «How the oceans work» (2008) av Mark Denny. Imidlertid er hans regnestykke basert på 2400 000 milliarder tonn (som gir 130 år). Det er vel en viss usikkerhet knyttet til eksakt mengde. Men noe fare på ferde skulle det vel ikke være, noe jeg er helt sikker på at til og med Andreas Wahl hadde erkjent under fire øyne. Det som påpekes i nevnte bok som en mulig akselerator er at isen blir smurt av smeltevann og således sklir ut i sjøen i økende tempo. Noen kommentarer til denne mekanismen?

  • Takk for kommentar, Jarle.

   Jeg viser til lenken i teksten til NIPCC-rapporten, en 3-siders tekst om Grønland. Der nevnes det at mange av de høyere fjellkjedene på Grønland ligger i utkanten av isdekket, slik at det meste av isen som sklir på underlaget, vil skli inn mot sentrum av Grønland i et nedsmeltningsscenario, slik at vannet bare unnslipper langs sprekker i fjellkjedene, og ved det svært usannsynlige scenariet at alt smelter, så vil man få en gigantisk innsjø som dekker mye av det indre av Grønland. Over tid vil gravitasjonseffekten bidra ved at kontinentet hever seg, dersom så mye is skulle smelte.

   • Nrk sendte i vinter en konkuranse mellom flere familielag. Et av spørsmålene husker jeg spesielt. En snøman på 21 kg ble satt i en badstu i 75 grader varme. Spørsmålet var, når er snømannen smeltet. De fleste gjettet på mellom en og to timer. Seerne kunne også gjette. Men alle tok feil. Helt utrulig tok det over 8 timer før snømannen hadde smeltet. Så dette viser at det skal veldig mye energi og tid for å smelte is

 2. Et bilde sier ofte mer enn tusen ord. Et bilde som har gått igjen i det siste er den danske forskeren som kjører en hundeslede over isen med masse overvann. Bildet skal være indikasjon på klimaforandringer. Jeg mener at jeg så et bilde her på siden fra 50-60 tallet med samme motiv, enten direkte i en post eller som en link. Er det noen som kjenner til dette bildet, eller tar jeg helt feil om hvor jeg så det?

 3. Det blir spennende å se fremover. Mange forskere spår en ny liten istid fra 2020, og kanskje kan man sammenligne Grand Solar Maximum og Grand Solar Minimum syklusene med siste 2000 års klimavariasjoner. Valentina Zharkova er spent på å se hvordan et Grand Solar Minimum vil utfolde seg når det nå er mer CO2 i atmosfæren enn forrige.

  Valentina Zharkova’s article confirming the next Grand Solar Minimum titled, ‘Oscillations of the baseline of solar magnetic field and solar irradiance on a millennial timescale’ has been accepted for publishing in Nature. Her team predicts the upcoming Grand Solar Minimum, similar to Maunder Minimum, which starts in 2020 and will last until 2055. The GSM cycle will again arrive in 2370 – 2415. With the release of this paper, she clarifies her new findings on the Super Grand Minimum Cycle. https://watchers.news/2019/07/01/valentina-zharkova-on-the-upcoming-grand-solar-minimum/

  Og er det tilfelle at vi er på vei inn i et solminimum, haster det nok for dommedagsprofetene å få gjennomført tiltak

  CLIMATE CHANGE: 12 YEARS TO SAVE THE PLANET? MAKE THAT 18 MONTHS
  (BBC 24 July 2019) Do you remember the good old days when we had «12 years to save the planet»? Now it seems, there’s a growing consensus that the next 18 months will be critical in dealing with the global heating crisis, among other environmental challenges. https://www.bbc.com/news/science-environment-48964736

  JULIA HARTLEY-BREWER: IKKE FÅ PANIKK OM KLIMAENDRINGER: SLUTTEN ER IKKE NÆR
  HUSK de mennene som pleide å vandre i gatene med plakater som proklamerte “The End Is Near” i store svarte bokstaver, og ropte om hvordan verden er i ferd med å bli ødelagt og hvordan vi alle skal gå til helvete? Sannheten er at det aldri har vært en bedre tid å være i live, enten du bor i et palass eller en gjørmehytte. https://www.thegwpf.com/julia-hartley-brewer-dont-panic-the-end-isnt-nigh/

 4. Hei. Ville det være mulig å gjøre innleggene tilgjengelige for distribusjon på Facebook? Mht propaganda meddelte den høyt elskede værmann, Michael Jarnvig, fra den danske hovedkanal, DR1, at han hadde en korreksjon på målt temperatur på den høyeste grønlandske tinden. Den var tidligere meddelt å være på plussiden, men nå korrigert til å holde minus 2 grader. Han avsluttet for åpen skjerm å meddele at den grønlandske isen skam smeltet i rasende fart allikevel. Så vi skulle bare vite at den globale temperaturstigning holdt tempoet. En annen effekt som meteorologiske divisjoner tilsynelatende har avtalt, er at fargen på kartet er mørkerød, til tross for at temperaturen kun ligger ml 22 -30 grader. Hva gjør man ikke for å skremme folk.

  • Thorbjørn,

   Nederst i våre tekster står det med fet tekst «Del dette:», med ikoner for deling på epost, på Facebook eller på Twitter, Dermed skal du kunne dele oppslaget fra personlige konto på Facebook.

   Jeg har igjen testet dette, og det fungerer for min egen konto på Facebook.

 5. Stusser atter over temperaturnivået for ca 1000 år siden på den siste figuren.
  Enten er en lang rekke av historiske opplysninger om hva som skjedde i denne tiden feil, eller så må temperaturen ha vært høyere da enn den er i dag. Tenker på historiene om vikingene på Grønland, vindruedyrking i England, munkenes hager høyt til fjells med planter som ikke kan gro der i dag og de rike avlinger som satte adelen i stand til å sikre seg gunstig plass i paradiset gjennom rik kirkebygging.

  • Bjørn,

   Jeg stusset også over dette, og antar at Andy May som har gjort tilpasningen ikke har tatt hensyn til at det er ulike kalibreringer for temperaturene i GISP-iskjernen og datasettet for HadCRUT. I og med at hovedbudskapet i figuren er utviklingen på Grønland over 6000 år og ikke temperaturforskjellen i en enkelt kortere epoke, så lot jeg det gå.

   Seriøs forskning (ca 1200 studier) samlet av Fritz Vahrenholt her, er entydig på at det var varmere i MWP enn i dag. Dengang var det til og med global oppvarming i Antarktis, der man i dag ser en svak nedkjøling.http://kaltesonne.de/?p=30471/

  • Det er et annet interessant poeng med figuren. Alley 2004 dataene slutter i 1855. Det må bety at 0 på x-aksen for den blå kurven er 1950.

   På den annen side, den rød kurven har med toppen rundt 1930 og stigningen fram mot nåtid. Så 0 på x-aksen må bety noe annet for den røde kurven.

 6. »Danske meteorologer avviser varmerekord på Grønland»
  https://www.tv2.no/nyheter/10773419/
  »Det viser seg at målingen på 4,7 varmegrader 2. august var misvisende, og at det i stedet var kuldegrader ved værstasjonen Summit på over 3.200 meters høyde.

  – Vi har sett på flere observasjoner i området og kommet fram til at temperaturen ikke har vært over null grader i området. Vår mistanke om 4,7 grader stemmer ikke, sa meteorolog Herdis Damberg.»

  Så får vi se om dette blir et oppslag på NRK.

 7. Beklager at jeg skriver dette her, men finner ingen annen lokasjon å stille spørsmål enn under artiklene deres.

  Kan ikke finne at dere har skrevet noe om low-cloudcover umbrella effect. Er dette blitt tilbakevist?

  https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/16562-finnish-scientists-effect-of-human-activity-on-climate-change-insignificant.html

  https://arxiv.org/pdf/1907.00165.pdf

  Takk for evt. Svar

  (Moderator: Vi ber om at du for framtiden bruker fullt navn, både fornavn og etternavn)

  • Sigurd,

   Teksten fra de finske forskerne består av elementer som er publisert av andre tidligere, det er lite nytt her. Det vesentligste ved presseomtalen i denne forbindelse er at deler av dette nå trenger gjennom ensrettingen av media og når ut til flere lesere.

   IPCC-leiren modellerer skyer som forsterkende for den grunnleggende oppvarming fra CO2, mens observasjonenen i naturen viser at skyene i hovedsak virker kjølende. På samme vis modelleres vanndampen i atmosfæren som forsterkende, mens siden observasjoner viser at både spesifikk og relativ vanndamp har minket der den betyr noe vesentlig, så er det også her observert en kjølende virkning over tid siden ca 1950.

   I det store og det hele, så har IPCC-leiren sett seg nødt til å modellere vekk det meste av det naturlige, for å kunne modellere opp CO2s betydning. Eksempelvis er solas innflytelse på vårt klima blitt redusert til en ubetydelighet.

   Alle bevis (evidens er det fine ordet) for tydelig menneskeskapt oppvarming er modellert. Aldri observert ute i naturen. Som om ikke dette var useriøst nok så bortforklares de manglende observasjonene med den ikke-observerte kjølende effekten av aerosoler.

   På samme vis trimmes sammensetningen av forfattere i klimapanelets hovedrapporten, solfysikerne slipper så og si ikke til, selv i kapitlet om sol, mens de som forstår klodens lange geologiske historie er helt ekskludert. Inn kommer ukvalifiserte synsere fra NGOene, og antallet inkompetente forfattere blåses ytterligere opp ved at det i FN-systemet alltid skal være en kvinnekvote og en kvote for U-landene.

   Klimarealistene har skrevet om skyer og vanndamp flere ganger, jeg viser bl.a til Klimanytt 150, og dels Klimanytt 160. Se også vårt hefte «naturen styrer Klima».
   https://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/Klimanytt150.pdf

 8. DANSKE METEOROLOGER AVVISER VARMEREKORD PÅ GRØNLAND

  Det var ikke 4,7 varmegrader, men 2 minusgrader…

  Feilmålingen skyldes ifølge meteorologen at det på grunn av snø ikke har vært korrekt avstand mellom måler og overflate. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/zGkdlb/danske-meteorologer-avviser-varmerekord-paa-groenland?utm_source=vgfront&utm_content=row-13

  Det var ikke lite feil, og tåler ikke målerne på Grønland snø?

  jeg reagerer også på denne

  GLOBALT VAR JULI 2019 DEN VARMESTE MÅNEDEN SIDEN MAN BEGYNTE Å MÅLE.
  Juli var 0,56 grader varmere enn GJENNOMSNITTET i perioden 1981–2010. «Det er nesten 1,2 grader Celsius mer enn det førindustrielle nivået. https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/y3G2eg/juli-var-den-varmeste-maaneden-som-er-maalt?utm_source=recirculation-matrix&utm_content=zGkdlb

  legg merke til de lave temperaturene i 20-30 årene. Stemmer dette bildet?

  https://climate.copernicus.eu/sites/default/files/inline-images/median_and_era5_estimate_of_monthly_temperatures_for_July.png

 9. Jeg prøver å sette meg litt inn i dette med klimaendringer, og finner at denne siden er veldig informativ. Når jeg snakker med «vanlige» mennesker om klimaendringer så er de aller fleste enige om at det skjer endringer. Det jeg blir fortalt av «alle» er at endringene ikke har skjedd så raskt før. På 50 år skal det ha skjedd veldig mye, tror jeg er den vanlige oppfattelsen. Mitt spørsmål er da, hvordan vet man at det ikke har skjedd endringer på 50 år før.
  Går vi f.eks 60.000 år tilbake, har man kontroll på endringene som skjedde fra -58000f.Kr til -57950f.Kr?
  Slik jeg leser statistikken så ser man historisk på endringer over lang tid, og sammenligner de med en veldig kort tidsperiode. Kan ikke det fort bli veldig feil?

  • Rune, dette er en vanlig bortforklaring. Man blir ofte møtt med argumentet om at «dette har aldri hendt før», når man så viser at påstanden ikke er korrekt, faller alarmistene tilbake på «det har aldri vært så rask endring tidligere». Ber man om dokumentasjon, er veien til ad hom «argument » kort. Det krever en god del innsats fra begge sider å gå inn i seriøs diskusjon om hastigheten på tidligere endringer av klimaet, så som regel stopper det opp med påstand mot påstand.

   • Til alle dere som følger dette innslaget om Grønland: Nettopp her i kveld, 14. august, i 1830-nyheten på DR1, sto meteorolog Michael Jarnvig og fortalte at det smeltet på mye som 1000 liter ferskvann til hver borger på hele vår jordklode på bare ett døgn. Han gjorde sitt ypperste for å maximere krisen. I samme slengen tok han med Arktis som smeltet så man nesten kunne se det med øynene. Det mørke havvann ble varmet i rekordfart, hevdet han, med issmelting til følge. Spørsmål til Aaslid: Hvilken rot har dette i virkeligheten? Lyver meteorologen for åpen skjerm?

    • Det du refererer til hører ikke hjemme i tradisjonell værmelding.

     Men etter at verden ble beriket med FNs Klimapanel og politikere som har investert all sin politiske prestisje i klimakrisen, så har vi i økende graf fått den politiserte værmelding, hvor skremsler erstatter den gamle typen værvarsling. Man vet fra Frankrike at meteorologer kan bli oppsagt hvis de ikke vil delta i klimapropagandaen.

     Det faktiske forhold er at det smelter is i noen få korte sommerdager. Så fryser det til igjen om natten (Grønland har i vesentlig grad kuldegrader om natten også i juli/August!) og under den lange Arktiske vinteren.

     Ja, det kan ha smeltet 11-12 gigatonn med is på en enkelt sommer dag (med enkel hoderegning kommer jeg nærmere 1500 liter/person), men det fryser til igjen like mye på en vinterdag, senest i november i fjor. Så dette er helt normalt for noen få dager. Pussig at han ikke opplyste at et par dager før denne rekorddagen og et par dager etter, var smeltenivået nede på ca 10 % av rekordnivået. Men slikt er det vel vanskelig å skremme med?

     Det er så vidt jeg kan se ingen tegn til at havet i Arktis blir varmere i rekordfart. Og som du ser av siste lenken i teksten i oppslaget har det i det meste av de siste 10000 årene vært mindre is på Grønland enn nå. Men jeg er noe usikker på hvem som instruerer danske meteorologer i hvilket budskap de skal fremføre i mediene. Kanskje du kan spørre om dette på den Klimarealistiske siden i Danmark?
     https://klimarealisme.dk/

 10. En ting er nivået i MSM-mediene, som uten protester fra det man skulle forvente var seriøse «klimaforskere» får opphøye en vanlig sommerlig smeltedag til «klimakatastrofe» av «unprecedented» type, det er vi akklimatisert til å tåle for lengst. Selv om det foreligger bildedokumentasjon fra Grønland i mellomkrigstiden som viser samme varme syklus den gangen. TV2 skrev for eksempel for noen år tilbake at «Grønland var varmere for 80 år siden enn i dag»:
  https://www.tv2.no/a/3794535/

  Men når man ser hva selv de mest etablerte vitenskapelige tidsskriftene har degenerert til nå (les Judith Currys siste avdekning her: https://judithcurry.com/2019/08/14/the-latest-travesty-in-consensus-enforcement/ ), er jeg tilbøyelig til å gjenta min gamle overbevisning:
  – Reell vitenskap og reell klimahistorie er for lengst uaktuelt som bedømmingsgrunnlag både for Arktis og klima generelt

  Som dere vil se av Currys artikkel i linken; så er klimamakta nå så politisk-institusjonelt sementert at vitenskapelige fakta enkelt kan settes til side av konsensus, dvs. det «the usual suspects» til enhver tid er blitt enige om å si er «sannheten».

  Curry kan bare konstatere:
  «Apart from the rank stupidity of this article and the irresponsibility of Nature in publishing this, this paper does substantial harm to climate science.»

  Spørsmålet er som før: Hvor lenge skal disse vitenskapelige nedverdigelsene fortsette?

Kommentarer er stengt.