Hva om det ikke er sant?

Redaksjonen ser på to ferske medieoppslag med svært friske påstander om klimaet. Først Dagbladets leder om livsfarlig ekstremvær, og deretter Bjørn H. Samset fra Institutt for Klimapolitikk i kjent stil i et enda mer eventyraktig oppslag på TV2. Her er en sammenligning av deres ytringer stilt opp mot observerbare fakta.

To av mange ekstreme medieoppslag
Ekstremværjournalistikken er en bransje med eventyrlig vekst, i motsetning til ekstremværet som står på stedet hvil eller er synkende, både globalt og i Norge. Figuren viser hvordan bruken av ordet «ekstremvær» har eksplodert i media siden 2001.

Viktigst i de to oppslagene fra denne uken som vi har valgt å omtale er forskjellen mellom Dagbladets redaktør Ravnefjell og partikkelfysiker Samset, hvor førstnevnte så sent som 11. mai åpent omtaler sin «sterke angst for klimaendringer» og dermed behovet for en time hos psykologen, og sistnevnte som har vitenskapelig skolering og dermed burde vite at man skal holde seg til sitt eget fagfelt. Her er forøvrig en rekke figurer som viser den totale mangelen på en statistisk trend mot mer ekstremvær. Også i Norge hvor begrepet ekstremvær ble tatt inn i meteorologien i 1994, går analysene ut på at det ikke blir mer ekstremvær. Jfr. også Klimanytt 203  forfattet av statistikeren Kjell Stordahl.

Livsfarlig ekstremvær i Dagbladet?
Avisen kobler sammen det enkle faktum at det regner mye på Vestlandet, med behov for bedre flomsikring, uten å nevne at klassisk flomsikring i stor grad består i å fjerne materiale som hoper seg opp i elveløpene over tid og som reduserer elvenes evne til å ta unna større vannmengder. Her utelates det vitale faktum at miljøforvaltningen har avskaffet opprydding av elvene, slik at nedbørsmengder som tidligere ikke forårsaket flom nå gjør det. Samtidig bygges det vesentlig mer i dag i flomutsatte områder. Er dette redelig journalistikk?

Så tar det helt av, fra en klimanevrotisk redaktør som krever: «tiltak som fører til lavere klimagassutslipp». Og som fortsetter i ekstremlogisk stil: «Mer ekstremvær er en naturlig følge av menneskeskapte klimaendringer. Dersom vi vil skåne både oss selv og våre etterkommere for trusselen været fører med seg, må regjeringen føre en politikk som sørger for at Norge når klimamålene i Parisavtalen.»

Åpenbart har hverken redaktøren selv eller andre i  Dagbladets redaksjon lest Parisavtalen, for den inneholder ingen forpliktelser utover at landene skal sysselsette egen klimaforvaltning med å delta på årlige klimakirkemøter til evig tid. Heller ikke dokumentasjonen fra klimapanelet leses i Dagbladet, eksemplvis SREX-rapporten som avviser at det har blitt mer ekstremvær.

Koker det over for noen?
Over til oppslag nr 2, hvor intervjuobjektet i motsetning til Dagblad-redaksjonen, burde vite bedre. Vi er etterhvert klar over at når Samset eller andre i Kristin Halvorsens klimakonditori opptrer i media, så sørger man for å være alene med en mest mulig naiv journalist slik at de kan fortelle mest mulig eventyr. I en seriøs virksomhet ville en slik oppførsel fått konsekvenser, men i klimaindustrien gjelder tydeligvis ikke normale regler for anstendighet og redelighet.

TV2s Yngve Olaussen tar med dette oppslaget skrittet rett inn i eliten av useriøse klimajournalister, til tross for en intens konkurranse journalistene imellom for å være best i klassen på klimaeventyr. Dette er så lite objektivt og saklig at det vanligvis hører hjemme bare i NRK eller som en del av Oles Klode.

Samset jukser igjen
Bruken av en kald referanseperiode her er bare starten: «1900-tallets gjennomsnittlige temperatur som utgangspunkt». Det sier seg selv når vi har hatt en økning i temperatur på 0,5 grader over 100 år, tilbake til normalen etter Maunder-kulden 16501700, og etterfulgt av en periode de siste 1522 år uten signifikant temperaturøkning, at denne siste perioden vil ligge over gjennomsnittet. Dermed går man aktivt inn å gjemme vekk det faktum at verden ikke har opplevd signifikant global oppvarming i dette århundret. Denne pauseperioden er altså blitt lengre enn den forutgående svake oppvarmingen fra 1977 til 1996, noe som er av avgjørende betydning for de mer seriøse klimaforskere som lenge har innrømmet åpent at man muligens ikke har forstått klimasystemet.

Er det ikke mer enn pussig at Samset later til å være uvitende om denne stadig mer utbredte erkjennelse når han og Glen Peters jevnlig møtes i samme lunsjkantine?

Hva ellers er det «seniorforsker» Samset har glemt?
Først minner han oss med dette sitatet på at sola umulig kan ha noe med at det har blitt litt varmere, til tross for at sola leverer 99,98 % av all energien som ankommer hav og atmosfære: «har undersøkt alle naturlige svingninger, og utelukket dem som forklaring på at klimaet har blitt varmere og bedre». Åpenbart har ikke undersøkelsen inkludert nærkontakt med en solforsker eller en havforsker som ikke er lønnet av klimaindustrien.

Listen over det uteglemte er lang som en fimbulvinter:
at en arbeidsgiver med navn «Institutt for Klimapolitikk», naturligvis ikke driver med noe annet enn klimapolitikk, og de mer ekstreme utvekstene av slik politikk, som indoktrinering av skolebarn og propaganda overfor mediene.

 • at sola som den dominerende klimadriveren varmer opp havet, mens havet magasinerer varmen og avgir den til atmosfæren med vanndampens konveksjon.
 • at endringer i skydekket alene kan forklare svingninger i temperatur siste århundre.
 • at astronomiske forhold også spiller en vesentlig rolle, og at det dermed ikke er igjen noen målbar rolle for CO2 som klimadriver.
 • at de deterministiske klimamodeller som han og kollegene forholder seg til ikke kan erstatte observasjoner i naturen.
 • at observasjonene i naturen bekrefter en halv grads oppvarming forrige århundre, ikke en grad som nevnt i TV2-oppslaget. og at denne er likt fordelt, sentrert i de varme 1930-årene og de tilsvarende varme 1980-årene
 • at FNs klimapanel i siste hovedrapport bekrefter opphøret («hiatus») i global oppvarming i de siste ca. 20 årene.
 • at det de siste to årene (fra feb/mars 2016) har vært en nedkjøling på minst 0,5 grader i alle datasett for global temperatur.


Irreversibelt?
Avslutningsvis har Samset rett i at noe er irreversibelt når han sier at vi har «kommet til et punkt der utviklingen ikke lenger er mulig å snu». Forutsatt at Samset er sitert korrekt, så er han med sin formelle utdanning som evidensbasert akademiker ikke lenger i stand til å la være å opptre manipulativt, la være å fortie vesentlige forhold eller å ikke formidle usannheter til mediene når han uttaler seg i media.

Er det ingen nedre grense for hva Forskningsråd og regjering er villig til å finansiere?

Støtt oss ved å dele:

15 kommentarer

 1. «Er det ingen nedre grense for hva Forskningsråd og regjering er villig til å finansiere?»

  Nei, det er det ikke, for dette hører inn under det utvidete kulturbegrepet. Halvorsen og Samset er vår tids Asbjørnsen og Moe. Når man skal skrive et eventyr, spiller det mindre rolle om trollet har to eller fem hoder. Det avgjørende viktige er at de kjente aktørene opptrer på forventet vis, og først og fremst at historien har en lett gjenkjennelig og alment akseptert moral. Ingen krever at det skal være kontrollerbare fakta i et eventyr. Ingen stiller kritiske spørsmål til om Askeladdens hjelper virkelig kan tømme et helt stabbur uten behov for påfølgende gastrokirurgi. Det er irrelevant. Kverulanter som påpeker denslags blir hysjet ned av lytterkretsen ved grua. De er kommet for å høre noe annet.

  Det er viktig og nødvendig å påpeke slike latterlige påstander som artikkelen dokumenterer. Men jeg tror ikke Samset eller andre bryr seg mye om det. Han har lest tegningen, han er en forteller, langt mer enn en forsker. På samme måte som Hansen og Schellnhuber. Kanskje er han langt på vei kvalifisert som folkeminne-gransker, noe som kan være en nyttig retrett-karriere dersom det skulle bli magre klima-tider. Men poenget er at han forteller sine eventyr uten risiko, fordi han formidler det budskapet som maktens og medias utøvere forventer av ham.

 2. «Dersom vi vil skåne både oss selv og våre etterkommere for trusselen været fører med seg, må regjeringen føre en politikk som sørger for at Norge når klimamålene i Parisavtalen.»

  Liten tvil om at klima-alarmismen nå går på autopilot, i et mønster vi har sett gjennom flere tiår allerede. Sitatet viser klart hvor frikoblet fra verden våre krise-predikanter er blitt. Som om atmosfæren over Norge mirakuløst holdt seg på 400 ppm co2 dersom vi oppfylte våre ikke-forpliktelser i Paris-avlaten. Som om det ikke spilte noen rolle om resten av kloden spyr like mye eller mer co2 som før. Redaktøren i Dagbla’ skiller ikke engang mellom vær og klima lenger, nå er alt like fryktelig. Litaniet går inn i et øre og ut av det andre uten opphold underveis. Så lenge det ties om alt som kan påvirke vår hverdag utover det rent symbolske, som å kutte i norsk olje- og gassutvinning.

 3. Flott artikkel. Burde leses av flere, inkl våre forlengst kompromitterte «Mainstream media»…
  O.G. Skagestad.

 4. Det tales fortsatt om havnivåstigning. Noen kaller den aksellererende. I vår del av kloden har vi landheving, og den kommer til å pågå i minst 10000 år. Når det er landheving i de tidligere isbelagte delene av kloden er det vel ikke så vanskelig å forestille seg at det kan bli havnivåstigning i de øvrige områdene. Å kalle dette antropogen havnivåstigning er ren løgnpropaganda, en antropgent generert «syndeflod»?

  • Hva med antropogen landheving 😕 Dersom det er slik at våre co2-utslipp smelter all isen på f.eks Grønland (det tar riktignok noen tusen år), så vil vel landmassen løftes der også? Alle Inuittenes kajakk-havner blir ubrukelige og må flyttes til nye steder. Det kommer til å bli forferdelig, verre enn vi fryktet, og det er vår skyld.

   • Men da vil jo Grønland få større areal og kanskje også bli vesentlig grønnere og frodigere. Inuittene ville kunne se en slik framtid lyst i møte.

 5. Samset og Halvorsen for å nevne noen og politikerne Grande, Kåre W.og Solberg er irriterende uvitende om det meste. En gjennomsnittlig norsk rød nakke har mer gang syn og vett enn disse nevnte fem til sammen. Nå nærmer jeg meg 70, men kommer til å avslutte denne epoke med krampelatter hver gang jeg rekonstruerer ett bilde av det dumme trynet til partikkelforskeren og Kåre W. At det er mulig å misforstå alt slik disse dustene presterer blir bare rør.

 6. Med forbauselse og «frykt» leser jeg hva våre politikere bedriver innen klimafeltet. Så lurer jeg på om representanter for «Klimarealistene» noen gang blir invitert til Energi-og miljøkomitéen» på Stortinget for en alternativ redegjørelse, eller om våre politikere er forskånet for all påvirkning, som kan true oppslutningen om internasjonale konferanser om klimaet.

  • Det har hendt. Senest hadde vi (OHE) innlegg i siste k.imastrategibehnadling. Men vi blir ikke invitert spesielt, men som en del av ‘alle er invitert, meld fra’. Dette er annerledes i US Congress og UK Parliament som inviterer kjent skeptokere til å presentere sitt syn.
   Politikrene er ikke forskåent fra informasjonen om de vil søke den. Den fopreligger på nett, vi sender Klimanytt til dem osv. Men de kan velge å ignorere det, eller ta hensyn til det ‘i det stille’. Dee har tatt et politisk valg som de gfølger. Da blir det mye ‘gimmick’ for å søke å parkere ny info.

   • Så lenge klimaalarmistene har greid å putte klimarealistene i samme bås som «flat Earth» konspiratorene er det ikke så rart at politikere ikke vil sette sin karriere på spill. Politiske verv er tross alt bare en jobb. Det er nok bare ugjendrivelige fakta som kan snu dem. Hvis stemmekveget reagerer bytter de side, man skal tross alt gjenvelges. Så har vi
    wild card som Trump som kan røske opp i mainstream meningsdannelse.

   • Regjeringen har tatt hensyn til skepsis omkring «klimakrisen». Men de snakker ikke om det. De -og Equinor (ex-Statoil) har en elegant taktikk for å omgå krav om kutt:

    «– Verden trenger olje og gass, og Equinor produserer den med minst utslipp i verden. Vi er i rute for å nå vårt mål om å redusere årlige utslipp med tre millioner tonn innen 2030, sier Bård Glad Pedersen, pressetalsperson i Equinor.»

    Og bak ligger riset; trusselen om tapte arbeidsplasser i nord. Alle vet at ingen «grønne» arbeidsplasser vi erstatte de jobbene som skapes av olje- og gassutvinning i Finnmark.

    «Stefan Heggelund, stortingsrepresentant for Høyre i energi- og miljøkomiteen, stemte for Equinors planer om å starte produksjon av olje på Johan Castberg-feltet i Barentshavet.»

    «Oljeproduksjonen i Barentshavet er tenkt å komme folk i Finnmark til gode gjennom arbeidsplasser og styrking av lokalsamfunnene. Heggelund mener de globale utslippene ikke går ned dersom Norge slutter med olje.

    – Da foretrekker jeg at vi utvinner på norsk sokkel, hvor vi har strengere krav til klima og miljø enn på andre sokler, sier han.»

    «Vår co2-er den reneste i verden» høres jo absurd ut, men ingen bryr seg, aller minst velgerne. Og politikerne vet dette.

    «Miljø»bevegelsen kan hykle-hyle så mye de vil, men de vet også innerst inne at å begrense norsk olje.- og gassutvinning er politisk selvmord. Det KR skriver og dokumenterer er meget viktig, men ikke forvent at våre politikere skal gå ut offentlig med noen støtte til skeptikernes synspunkter, så lenge de har en langt mer behagelig argumentasjon for hånden. Ærlighet varer IKKE lengst i politikken.

    https://www.nrk.no/norge/utslipp-fra-nytt-norsk-oljefelt-spiser-opp-utslippskuttene-fra-alle-norske-elbiler-1.14064818

 7. Det er absolutt ingen økende tendens av ekstremvær i Norge (se Wikipedia). «Ekstremvær» har vært et hoved-dogme hos klima-alarmistene etter at det beviselig ikke er noen sterk økning av den globale temperaturen eller stigende havnivå. Det er utrolig «billig» å lage et hylekor hver gang været er litt «mot normalt», men det er visst det en kan forvente fra den fronten.

  • Ser at stadig flere «aviser» og media fjerner kommentarfeltene , slik at man slipper å høre befolkningen (populistenes) meninger.
   Sikkert betryggende for Samset og andre klimapolitiske eksperter – og det er jo det som teller i dagens mediaverden.

   Fjerner man lesernes meninger og kjører ensrettet politikk minner det ikke lenger om en avis – men en stasfinansiert .. nåja.
   I dag ser jeg en undersøkelse i forbindelse med at strømprisene skal opp i nye vanvittige høyder
   Først argumentet for høye priser – hvor CO2 selvfølgelig er obligatorisk :

   sitat
   » – Snøsmeltingen fyller opp kraftmagasinene. Økningen i fyllingsgrad var forventet, og vil ikke føre til at strømprisen synker veldig mye, uttalte vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

   Strømprisene er mye høyere i år, enn tidligere år på denne tiden. Den høye strømprisen henger sammen med mindre nedbør enn vanlig, og høyere priser på gass, kull og CO2 enn tidligere.

   – Norge har en væravhengig strømforsyning. Når det regner lite, går prisene opp. Samtidig har det blitt dyrere å importere strøm til Norge fordi prisen på CO2-kvoter nesten har tredoblet seg i vinter, forklarer Sanderud i pressemeldingen.»
   Sitat slutt
   Vi har hatt flom , enorme mengder med snø osv..Men El-prisen må opp – tørke eller flom.

   Hva mener befolkningen her i landet – som det offentlige opprinnelig var tenkt å betjene på beste måte – og ikke omvendt ?
   sitat

   «I en befolkningsundersøkelse gjennomført av Respons Analyse for Agder Energi svarer tre av fire at de vil beholde kraftoverskudd i Norge.

   Halvparten av de spurte vil bruke kraftoverskuddet til å gi forbrukerne billigere strøm, mens en firedel vil bruke kraften på ny norsk kraftkrevende industri. Kun én av fire vil bruke norsk kraftoverskudd til å kutte utslipp i Europa.»
   Sitat slutt.

   Riktignok ikke så klar tale som i avstemningen om Finnmark fylke hvor man overkjører 90 % av befolkningens ønsker – men denne er sannelig bedre enn forventet.
   3 av fire (75 %) ønsker selvfølghgelig at vårt viktigste verktøy for verdiskaping skal forbli norsk til å utvikle og bo i dette kalde karrige landet oppe under Nordpolen.

   Her ser vi at de skiftende regjeringer er mer opptatt av å tekkes EU enn sin egen befolkning – noe som allerede gjør seg utslag som uro i meningsmålingene – hvor de verste partiene ikke lenger flyter videre av gammel vane.
   Her er hele artikkelen – bra til ABC nyheter å være :
   https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/06/02/195401797/varsler-ekstremt-hoye-strompriser-til-sommeren

   • Hva om vi hadde politikere som ville lytte til befolkningen istedenfor å gjøre strøm unødvendig dyr. Den billige vann-baserte strømmen er en av hovedgrunnene til velstanden i Norge og den vil fortsette å være viktig lenge etter at olje-og gassfeltene er tappet. Skal vi virkelig gi fra oss dette trumfkortet?

Kommentarer er stengt.