Høyres stortingspolitikere som sannhetsministerium

Tom-Christer Nilsen og Lene Westgaard-Halle har tydeligvis lært av George Orwell, og hans bok 1984. Og av middelalderens katolske kirke. Foreløpig oppildner de ikke til bokbål på byens torg, eller etablerer statlige byråer som bedriver omskriving til den rette lære. Så langt holder de seg til boikott. 

Av Morten Jødal, styreleder Klimarealistene
Denne artikkelen står i dag på trykk i Agderposten og Sandefjords blad

De to lovgiverne har advart ordførere i flere kommuner mot å motta boken «Motvekt» fra Klimarealistene.  De kommer med en rekke feilaktige påstander, som bare kan skyldes uvitenhet eller nøye kalkulert desinformasjon. De rettroende stortingspolitikerne motsier seg selv når de hevder de er tilhengere av et åpent ordskifte, samtidig som de vil stoppe boken med det argumentet at den er «fiksjon og ikke fakta». Boken er skrevet av Gregory Wrightstone, en amerikansk geolog som er Expert Reviewer i den kommende klimarapporten fra IPCC.  Den gikk raskt til topps blant klimabøkene hos bokkjempen Amazon, og det ble derfor viktig for Wrightstones meningsmotstandere å kritisere den.  Det konservative klimanettverket later til ukritisk å ha kopiert kritikken.

Det er ingen som er uenige i at klimaet endrer seg, men vi har ingen klimakrise som de to vil ha velgerne til å tro. Klimaendringene er ikke farligere nå enn før, og kan ikke empirisk knyttes til våre CO2-utslipp. I løpet av forrige århundre har menneskene opplevd en enorm velferdsutvikling, som har fortsatt fram til i dag.  Perioden fra 2010 til 2019 har vært det beste tiåret for menneskeheten noensinne. I denne perioden har verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, analfabetisme med 56 %. Dødsfall pga klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 90 % de siste 100 år. Kornavlingene har blitt firedoblet siden 1960, og det er gode prognoser framover. Antall ekstremvær har ikke økt, antallet klimarelaterte skader har faktisk sunket med 15 % over de siste 20 år. Isbjørnstammen har vokst betydelig etter at dyrene ble fredet, og havet i nord har blitt svakt varmere. Landfaste havnivåmålere viser at havnivåstigningen ikke har tiltatt etter 1900.

De to stortingspolitikerne vil skremme leserne med varmen for 120 000 år siden, men det er langt mer relevant å se på forholdene etter siste istid for bare 11 500 år siden. Geologisk er vi nå inne i en periode med synkende temperaturer. Både den minoiske, den romerske og den middelalderske varmeperioden, var varmere enn i dag.  Da blomstret sivilisasjon, kultur og jordbruk. Én til to grader høyere temperatur enn i dag har beviselig vært gunstig for mennesket. 

De to politikerne kommer tilbake til den såkalte konsensus om klimaendringene: Visstnok skal 97 prosent av klimaforskerne være enige om at mesteparten av klimaendringene er menneskeskapt. I artikkelen til John Cook (2013) gikk gruppen med 12 miljøaktivister gjennom 11 944 klimarelevante artikler, og kom fram til dette prosenttallet. Det handler altså ikke om klimaforskere, men artikler. De så bort fra at 7 930 ikke tok stilling til menneskets påvirkning av klimaet. Tas de med, reduseres prosentandelen til 32,6. Denne gruppen artikler deler Cook i tre, hvorav bare den første tydelig uttrykker at mennesket er hovedårsaken til den nåværende oppvarmingen. Disse artiklene utgjør 0,3 prosent av de nesten 12 000 artiklene. Eller 1,4 prosent av de nesten 4 000 artiklene som sier noe om at mennesket påvirker klimaet. Ikke 97 prosent. 

Innlegget fra N&W-H er så fullt av feilaktige påstander at det bør være en sak for Høyre sentralt å rydde opp. Partiet bør også spørre seg om de kan være bekjent av politikere som henstiller til landets ordførere, om ikke å sette seg inn i flere sider av en sak. 

Etterskrift
De to stortingsrepresentantene har fulgt med på Klimarealistenes blogg, hvor vi har annonsert at «Motvekt» skal overleveres landets ordførere. I slutten av mars skrev de versjon 1 av et leserinnlegg, rettet mot navngitte ordførere. Her ber de dem ikke ta imot boka. Vi oppdaget at det sto på trykk i fire aviser: Altaposten, Avisa Nordland, Akershus Amtstidende, og Østlands-Posten. Det har sikkert vært trykket flere steder. Vi ber våre medlemmer om å fortelle oss om andre aviser hvor det har stått på trykk. Da kan vi få inn tilsvar. På grunnlag av dette leserinnlegget skrev Gregory Wrightsone et svar, som han fikk på trykk i alle de fire avisene. Dette leserinnlegget ble sendt avisene den 1. april, og sto på trykk den 3 april.

Dette svaret har de to stortingspolitikerne lest. Så har de skrevet et oppdatert leserinnlegg – versjon 2 – som denne uken har stått på trykk i Agderposten og Sandefjords blad. Sikkert også en rekke andre aviser. Her har de tatt bort personangrepet på Wrightstone, og påstanden om at boka er gitt ut i samarbeid med The Heartland institute.

Det merkelige er at denne versjon 2 også er satt på trykk i Romerikes blad. Artikkelen er imidlertid datert den 31. mars kl 10.17, og sist oppdatert på samme tidspunkt. Hvordan i all verden kan det ha seg?

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

Kommentarer er stengt.