Henrik Svensmark til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Henrik Svensmark har takket ja til en forespørsel om å bli med i Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Han er fysiker ved DTU og velkjent for sin forskning på kosmisk stråling. Vi har omtalt ham både i artikler og i Klimanytt nr. 214, 15957 og 72 Her følger en kort beskrivelse av Henrik Svensmarks utdanning og karriere.

Henrik Svensmark (født 1958) er atmosfærefysiker og astrofysiker ved DTU Space i Lyngby utenfor København. Han tok sin Ph.D. i 1987 ved DTU og ble i 2008 professor samme sted.

Svensmarks hypotese om hvordan kosmisk stråling modulert av solen påvirker skydannelse og dermed klimaet, har blitt utviklet gjennom mer enn 20 år. For en gjennomgang viser vi til videoen «The Cloud Mystery» og boken «The Chilling Stars» (2003) publisert sammen med Nigel Calder. Kom i svensk utgave i 2008.

Svensmarks ideer ble raskt lagt for hat av IPCC-leiren, i FNs klimapanel anså de det som en katastrofe at sola skulle ha noe å si for klimaet. Mens fysikerne fra 2005 mente hypotesen var så interessant at den i en rekke eksperimenter ble testet ved CERN i Sveits som er verdens største fysikklaboratorium. Hypotesen er nå så sterk at den har status som teori.

Til tross for at mye av informasjonen om kosmisk stråling forelå til IPCCs 2007-rapport og nesten alt til 2013-rapporten har IPCC nedvurdert betydningen…. I stedet er det konstruert en konsensus som faller på sin vitenskapelige urimelighet. (Ellestad i Klimanytt 153)

Banebrytende vitenskap

Oppdagelsen som satte Svensmark på ideen var funnet i 1991 av en korrelasjon mellom solaktivitet (lengde av solflekkperioder (gul kurve)) og landtemperatur på nordlig halvkule (blå kurve).

Fra den lange forskningsprosessen som har hatt både ned- og oppturer, er det grunn til å nevne artikkelen fra 2009 med Svensmark som hovedforfatter, «Cosmic ray decreases affect atmospheric aerosols and clouds», publisert i Geophysical Research Letters 1. august 2009. dette var lenge den mest nedlastede av alle artikler publisert i de 16 vitenskapelige tidsskriftene utgitt av «American Geophysical Union».

Det var lenge usikkerhet om den teoretiske sammenheng mellom kosmisk stråling og variasjon i skydekke. Et eksperimentelt gjennombrudd som bekrefter teorien ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet «Nature Communications» 19 desember 2017 (se Klimanytt 214) med tittel «Increased ionization supports growth of aerosols into cloud condensation nuclei.»

Henrik Svensmark har holdt flere foredrag i Norge, både ved Universitetet i Oslo (2008), Vitenskapsakademiet i Oslo, og ved Klimarealistenes konferanse i Göteborg i februar 2018. I 2014 besøkte Klimarealistene hans laboratorium ved Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Han kommer også til Oslo for å holde foredrag i Polyteknisk forening om sine oppdagelser den 1. April 2019.

Henrik Svensmark er en av få yrkesaktive vitenskapsmenn som har sluttet seg til Klimarealistenes Vitenskapelige Råd (KVR). Vi håper dette kan være til inspirasjon for de flere hundre akademikerne i Norge som har ytret interesse for å bli med, men som anser det for trygt først etter at man er blitt pensjonist.

KVR består nå av 23 forskere som dekker et meget bredt og relevant spekter av fagfelt, for å vurdere fakta i de produktene og utsagnene som kommer fra IPCC-leiren i Norge.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

  1. Det er svært viktig å ha skarpskodde, og betrodde forskere som Henrik Svensmark og Bjørn Geirr Harsson (fra Kartverket / sjønivå-ekspert), som nye medlemmer i KVR. Det kommer til å skje mye på disse to frontene i årene som nå kommer (lav solflekk-aktivitet og varslet aksellererende havnivå-endinger…).

  2. Bra at KVR stadig tiltrekker seg ny faglig kompetanse. KVR har nå betydelig flere naturvitenskaplige forskere enn Cicero. Kanskje på tide at Klimarealistene slipper til i den offentlige debatten.

    • Rev har ikke adgang til hønsegården.
      (bortsett fra polarrev, selvsagt)

  3. Fantastiske nyheder, håber meget på fremgang i denne forskning.
    Følger spændt med.

Kommentarer er stengt.