Hele Sahara var grønn

Forfattet av biolog Morten Jødal

I serien «klimamodellene feiler» har vi i dag en kort tekst fra vår leder om enda ett av de områdene hvor modellene svikter grovt.

I den kraftige varmeperioden fra 7000 til 3000 før Kristus, var Den intertropiske konvergenssonen skjøvet betraktelig lenger nord, og gav mer monsunregn. Også nord i Afrika. Helt fram til 2017 har man imidlertid trodd at det nordligste området på dette kontinentet holdt seg som ørken, også i disse årtusene. En overbevisende publikasjon av den amerikanske geografen Jessica E. Tiernley, med kolleger, viste i fjor at det var grønt helt opp til Marokko.

Ved Atlanterhavets kyst her i nord falt det i store deler av denne perioden mellom 1 000 og 2 000 mm regn årlig.

Det interessante er: klimamodellene kan ikke simulere dette grønne og regnrike Sahara, under Den postglasiale varmeperioden.

De røde prikkene på figuren, viser den gjennomsnittlige nedbøren i disse områdene i vår tid.

Kilde:
Rainfall regimes of the Green Sahara
Science Advances  18 Jan 2017: DOI: 10.1126/sciadv.1601503

Støtt oss ved å dele: