Havnivået på Fiji stabilt – NRK svikter vitenskapen

Klimanytt 211, forfattet av Ole Henrik Ellestad

NRK fortsetter å spre falske nyheter, nå om havnivåstigning på Fiji i en reportasje laget av Eivind Molde fra klimamøte i Bonn og sendt på Dagsrevyen søndag 12.november 2017, sogar med forhåndsreklame tidligere i uken. Skremsler fra utvalget av potensielt alarmerende klimaeffekter er et tradisjonelt ledd i all oppladning til klimamøtene. Vissheten om at det kan ta tid å samle fakta som viser noe annet, frister til kjappe innslag. Dessverre for IPCC-leiren har et internasjonalt prosjekt nylig publisert resultatene fra et flerårig studium. Konklusjonen fra Fiji studien er at øyene har vært helt stabile siste 50-70 år, i realiteten siste 200 år – som for Maldivene.

Nils-Axel Mörner har blant mange havnivåstudier også ledet dette internasjonale havnivåprosjektet på Fiji 2016-17, samt på Maldivene 2000-2008 og har vært tidligere president i «INQUA Commission on Sea Level Change and Coastal Evolution». Detaljer og referanser fremgår av Mörners åpne brev til Presidenten i Fiji som gjengis i sin helhet nedenfor.  Fiji ligger i en utsatt sone for skorpebevegelser(subduksjon) og hadde jordskjelv. i 1953. I tillegg er det rundt om på kloden mange tilfeller av lokal innsynkning på grunn av menneskelig byggeaktivitet, i dette tilfelle noen hus i en landsby. Det er jo enkelt å skille faglig fra variasjoner i et større område som helhet – for dem som vil.

Om det vil berolige Presidenten er usikkert. Da Mörner ønsket å formidle de gledelige resultater fra Maldivene gjennom TV sa myndighetene nei. Senere har jeg sett innslag fra et «regjeringsmøte» på Maldivene under vann med deltagere iført dykkerdrakter. Når det foreligger et fond på 100 milliarder dollar til «trengende» er det fristende å «glemme» vitenskapen.

Mr. President,

The community assembled at the COP23 meeting in Bonn badly wants temperature to rise according to models proposed (but never verified, rather seriously contradicted) and sea level changes that may pose serious flooding threats to low lying coasts provided sea level would suddenly start to rise at rates never recorded before (which would violate physical laws as well as accumulated scientific knowledge over centuries).

We have been in your lovely country and undertaken a detailed sea level analyses, which beyond doubts indicates that sea level is not at all in a rising mode, but has remained perfectly stable over the last 50-70 years. Hence all threats of an approaching general sea level flooding is totally unfounded.

Whatever economy, politics and project agendas may want to put in the centre, the true scientific community must insist that only facts as revealed in nature itself and in laboratory experiments can provide trustworthy results.

These are the facts
• Sea level has remained virtually at the present level over the last 200 years
• In the last 50-70 years sea level  has remained perfectly stable in Fiji
• This stability is indicated by the growth of corals (stopped to grow vertically, and forced to grow laterally into microatolls) – and corals do not lie

We have (with references at the end)
o Studied your tide gauge records – Mörner & Matlack-Klein, 2017a
o Studied sites of coastal erosion – Mörner & Matlack-Klein, 2017b
o Documented sea level change during the last 500 years in great details – Mörner & Matlack-Klein, 2017c
o Noted the close similarity to similar records in nations like the Maldives, Bangladesh and India – Mörner, 2017
o We have presented our data at conferences in Rome (4th WCCC, October 19-21, 2017) and Düsseldorf (11th EIKE, November 9-10, 2017) – see: Clutz, 2017 and Tallbloke’s Talkshop, 2017)

Figur 1. The critical depth for coral growth is 40 cm below low-tide-level (when the photo was taken). If sea level is not rising the corals are forced to grew laterally. We have studied several such cases at several different sites in the Fiji.

We undertake radiocarbon dating of the dead coral center at a number of sites, always yielding the result of ages as younger than 1950”, implying that sea level has remained perfectly stable over the last 50-70 years – and corals do not lie. (from Mörner & Matlack-Klein, 2017d)

 

Figur 2. Sea level changes in the Yasawa Island of Fiji (from Mörner & Matlack-Klein, 2917c). Sea level was high in the 16th and 17th century (1), low in the 18th century (2) and at about the present level over the 19th, 20th and early 21st centuries (3) with a somewhat higher level in the early 19th century and with a perfectly stable sea level during the last 50-70 years as indicated by C14-dated microatolls at multiple sites. Consequently there is a total absence of a present sea level rise – i.e. the threat of a future flooding is absent.

Our data (Mörner & Matlack-Klein, 2017c) indicate:
1. Absence of a present rise in sea level during the last 50-70 years
2. Global predominance of rotational eustasy during the last 500 years


Nils-Axel Mörner avslutter brevet til Fiji-regjeringen som følger:


Støtt oss ved å dele:

29 kommentarer

 1. Beskjeden fra Mörner burde jo være et gledelig budskap. Men det blir neppe mottatt med glede fra dem som ønsker å være «klimaflyktninger» . . . . . .

  Det er ellers litt underlig at når man velger å stole mest på temperaturmålinger på jorda, velger man heller å basere seg på satelittmålinger av havnivå. Man velger helst det som passer ens egen agenda best. Og det gjelder kanskje oss alle, også blant oss klimarealister . . . .

 2. Fiji-håpet om å få midler fra den magiske klimakrukken er vel ikke så veldig forskjellig fra dem som her hjemme utformer de rette bekymrede søknader med de rette honnørordene for å surfe på bølgen så lenge det går. Om tjue år skal dere se at man igjen må rette søknadene mot ny istid for å få midler….

 3. I følge flere forskningsrapporter har havnivået ved Fijiøyene steget med 6 mm/år siden 1993. Se for eksempel fig 7 i denne rapporten fra blant annet det australske meteorologiske institutt som er basert både på tidevannmåler på en av øyene og instrumenter på satellitter:

  https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/1_PACCSAP-Fiji-11pp_WEB.pdf

  Mörner har gjentatte ganger feilinformert om havnivåstigning og benekter at det foregår havnivåstigning på tross av at alle målinger viser det. Han har derfor ingen troverdighet. For å styrke hans troverdighet skriver
  Ellestad at han har vært president i «INQUA Commission on Sea Level Change and Coastal Evolution» som ble nedlagt i 2003 da Mörner sluttet som president.

  I et intervju fra 2011 der Mörner benekter at havet stiger sier han:

  «The world’s true experts on sea level are to be found at the INQUA (International Union for Quaternary Reseach) commission on Sea Level Changes and Coastal Evolution (of which I am a former president), not at the IPCC.»

  INQUA skriver i en uttalelse fra 2011 at klimaet endrer seg og at havnivået må forventes å stige, og at det er svært sannsynlig at menneskeskapte CO2-utslipp er hovedårsaken:

  https://www.inqua.org/files/iscc.pdf

  Den tidligere presidenten i INQUA har skriftlig slått fast at Mörner ikke er representativ for INQUA og har bedt han slutte med å påberope seg organisasjonens renommè:

  https://www.carbonbrief.org/rising-incredulity-at-the-spectators-use-of-dubious-sea-level-claims

  Så da var det altså ikke falske nyheter på nrk likevel. Og det er det vel bare de som lever i den klimakonspiratoriske sfære (les klimarealistene) som tror.

  • Hei Pål

   Jeg så tilfeldigvis reportasjen på NRK. Kan vel ikke si at jeg husker hele innslaget i detalj, men det ble vel rapportert følgende konsekvenser av havnivå stigningen

   1. En huseiere som hadde fått store sprekker i gulv, vegger og tak på sitt hus pga havnivåstigningen (og tilsvarende økning av grunnvanns speilet antar jeg?)
   2. En huseiere som hadde fått hele huset sitt totalt rasert (kun små rester av grunnmuren kunne nå ses ved lavvann)
   3. En landsby på syv hus som havnivåstigningen hadde slukt og som derfor måtte flyttes flere hundre meter videre opp i lia.

   Og dette skyldes alltså at havet har steget med 6 mm per år siden 1993, dvs 24 år x 6 mm = 14 cm?

   Kan det virkelig stemme?

  • Prestrud, hvorfor er en diskusjon om hvem som er representative for INQUA relevant i en debatt basert på observasjoner i naturen?
   Hvorfor er argumentet relevant, at INQUA peker på IPCCs forventninger om en framtidig modellert havnivåstigning, når debatten dreier seg om faktisk havnivåstigning i nåtid?

   Og hvorfor er din konspirasjonsteori om at de som er uenige med deg lever i en klimakonspiratorisk sfære, relevant i debatten?

   Hvor er dine saklige argumenter?

   Din tredje lenke inneholder forøvrig stort sett døde eller irrelevante referanser.

   • Nå er det vanskelig uansett å ta Aaslid på alvor. Han må jo nær ha rekord i faglig tøv og konspiratoriske villfarelser i alle de innleggene han har hatt på denne bloggen. Hovedpoenget mitt er at alle seriøse vitenskapelig rapporter jeg har klart å fine konkluderer på bakgrunn av målinger at havnivået ved Fiji stiger. Det er vel ganske sakelig Aaslid, og det er jo det motsatte av hva Ellestad og Mørner hevder og helt i tråd med NRKs reportasje? Når Ellestad kun baserer seg på en person i denn saken uten fnugg av vitenskapelig troverdighet samtidig som det finnes flere solide vitenskapelige publikasjoner fra tunge seriøse institusjoner som viser noe helt annet enn det Ellestad hevder, er det et nydelige eksempel på cherry picking og den totale mangel på sakelighet og vitenskapelige seriøsitet som kjennetegner klimarealistene

    • Det er påfallende at Prestrud som definerer seg som en seriøs forsker, stort sett i alle innlegg jeg har lest, bruker mesteparten av tiden til å diskreditere sine meningsmotstandere på en svært uvitenskapelig måte. Det blir rett og slett veldig vanskelig å ta ham seriøst.

    • Prestrud, jeg takker for at du tar deg tid til å omtale det jeg har skrevet før. Når man får usaklig kritikk så er dette vanligvis et tegn på at det man har skrevet har truffet målet.
     Men temaet her er hvor har det blitt av din saklige kritikk av Mörners forskning.

     At INQUA har blitt forsøkt ensrettet av IPCC-leiren er ikke relevant i debatten, da jeg ikke kan se at noen i INQUA har kritisert innholdet i Mörners forskning.

     Det er ikke uenighet om at havnivået kan ha steget i enkelte år tidligere ved Fiji, men noe av det sentrale er at Mörner fastslår at havet ikke stiger ved Fiji nå og at øyene i lengre tid har vært stabile i forhold til havnivået.

     Da din formelle spisskompetanse (rabies og polarrev) er relativt fjernt fra havnivå, kysterosjon og «rotational eustacy» ber jeg deg poste her lenker til eller utdrag av naturvitenskapelig formulert tekst som er relevant for de mange udokumenterte påstander du har kommet med.

     Det er fortsatt enkelte i Norge som forventer at en tidligere leder av «Institutt for Klimapolitikk» gjør et forsøk på å dokumentere sine påstander.

     • Vanvittig uttalelse fra Aaslid igjen. Har godtar ikke argumenter i forumet fra de som har doktorgrad i biologi.
      Det blir digresjonsvåpenet igjen. Synd det ikke virker.
      Du må holde deg til tema, Aaslid
      (Moderator påpeker at en appell til en falsk autoritet ble ansett som en usaklighet i lærde diskusjoner for mer enn 2000 år siden. Vitenskapsfilosofi er ikke noe Olafsen er kyndig på.)

     • At han har doktorgrad er irrelevant så lenge han argumenterer som en ulærd. Prestrud hever på ingen måte kvaliteten på debatten.

     • Andersen.
      Eg såg reportasjen i TV om havnivåstigning på Fiji, og vart overraska da eg las Mørner sine påstandar. Men trass i søk på nettet fann eg ikkje artiklar med lokalt opphav som kunne belyse problemstillinga.

      Prestrud sine opplysningar er derfor av stor interesse: «I følge flere forskningsrapporter har havnivået ved Fijiøyene steget med 6 mm/år siden 1993. Se for eksempel fig 7 i denne rapporten fra blant annet det australske meteorologiske institutt som er basert både på tidevannmåler på en av øyene og instrumenter på satellitter:
      https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/1_PACCSAP-Fiji-11pp_WEB.pdf »

      Dersom ein tar seg bryet med å gå inn på denne lenka, så finn ein at meterologiske institutt I Australia og på Fiji-øyene ut frå tidevannsmålinger frå 1972 og satelittmålinger frå 1993 har dokumentasjon på at havnivået stig.

      Lokale målingar over ein periode på snart 50 år viser altså at det er god grunn til å stille spørsmålstegn ved Mørner sine påstandar.

      Dei opplysningane Presterud bringer fram er viktige for debatten. Ditt innlegg bringer imidlertid ikkje debatten videre.

     • Jeg har lest linkene hans. I mitt svar var det ikke det som var tema, men hans måte å uttrykke seg på. Jeg kjenner den igjen fra andre innlegg fra hans side.

     • Jeg setter pris på at du endrer innleggene mine Aaslid (ironi for de som ikke skjønte det). Når det gjelder falske autoriteter må jeg nesten påpeke at du er nesegrus av beundring over biologen Jødal, mens professoren i biologi Prestrud er ikke kvalifisert til å ha meninger.
      Og jeg kan min vitenskapsfilosofi, Aaslid. Men det var nok en digresjon og et (lite) personangrep fra deg

     • Beklager å måtte skuffe deg Olavsen, men intet av det du har skrevet er endret på av meg. Når du opptrer usaklig i kommentarfeltet må du akseptere både at andre kritiserer deg, og du må forvente at moderatorene irettesetter eller fjerne kommentarer som i hovedsak er usakligheter.

      Ovenstående kommentar ble vurdert fjernet, men ved ettertanke ble vurderingen at flere bør få se at du til stadighet vil kverulere på alt annet enn vitenskapen.

    • Prestrud, jo mer alarmister som deg fortsetter med pesonangrep, desto mer irrelelvant blir deres kommentarer. Folk legger merke til slikt. For min del må du gjerne melde deg ut av debatten på den måten, men det er vanskelig å se at din «side » kan vinne noe på dette.

     Man får inntrykk av at klima-alarmister lever i en slags ideologisk boble, der annerledestenkende må bekjempes for enhver pris. De stadig mer rabiate personangrepene på skeptikere tyder på en fossilisering (unnskyld uttrykket) innen et fagmiljø som er bltt ekstremt defensivt, mens verden går dem forbi.

     • Nielsen, du skriv: «Man får inntrykk av at klima-alarmister lever i en slags ideologisk boble, der annerledestenkende må bekjempes for enhver pris.»

      Etter å ha fulgt med på disse sidene eit knapt år opplever eg at problemet er eit anna: Stor motvilje mot at alternative forklaringer blir presentert, stor motvilje mot å følge opp ein diskusjon på sak, og sletting av innlegg når problemstillingene blir for vanskelige.

      Ellestad svarte 16. november på eit innlegg eg hadde. Svaret mitt vart i løpet av dagen i dag sletta av redaktøren.

      Er det denne ideologiske boblen du ønsker å forsvare?

      Her er innlegget mitt, så du kan jo sjøl vurdere kva det er klimarealistene ikkje tåler å sjå på trykk:

      Ellestad.
      Så det som du skreiv i Klimanytt 119 er feil, og det som Mørner skriv er rett?

      Eller påstår du at det du skreiv i klimanytt 119 er rett, men at lokale forhold rundt Fiji gjør at havnivået her er stabilt sjøl om det globale havnivået stig? Korleis forklarer du det, med dei vindforholda som er i området? For slik eg har forstått det skal vindforholda i dette området forsterke havnivåstigninga her.

      Metrologiske institutt i Australia har snart 50 år med tidevannsmålinger og snart 25 år med satelittmålinger for området rundt Fiji. Desse måleseriane gjør at dei konkluderer med at havnivåstigninga er 6 mm/år, langt over den globale havnivåstigninga. Korleis kan du fullstendig hoppe bukk over slike opplysningar?

      Er det ikkje den minste grunn til tvil om Mørners påstandar, Ellestad?

  • Jeg synes at det er bra at fremtredende alarmister som Presterud av og til er aktiv på dette forum.

   Jeg har i forbindelse med temaet som Presterud kommentere (havnivåstigning) et spørsmål som bør besvares: Hvorfor stiger havet dobbelt så mye ved Fiji (6 mm/år mot 3mm/år) som i «resten av verden», og hvor mye av dette kommer av menneskeskapt temperaturøkning og hvor mye kommer av den naturlige temperaturstigningen vi har hatt fra «den lille istid»? Riktig nok står det en setning om dette i linken fra Presterud.

   «This higher rate of rise may be partly related to natural fluctuations that take place year to year or decade to decade caused by phenomena such as the El Niño-Southern Oscillation”.
   Her presiserer artikkelen at det er EL Nino som er årsaken, men dette «bassenget» må vel da snart være fullt slik at havstigningen her er den samme som i resten av verden.

   Neste avsnitt i artikkelen reiser et annet viktig og merkelig spørsmål: «Ocean acidification has been increasing. About one quarter of the carbon dioxide emitted from human activities each year is absorbed by the oceans”.

   Dette strider mot påstanden fra Presterud og andre klimaaktivister om at det er de menneskeskapte utslippene som akkumuleres i atmosfæren og at disse utslippene forblir i atmosfæren i lang tid. CICERO beskriver en halveringstid for de menneskeskapte utslippene på «flere hundre år». Eistein Jansen fra Bjerknessenteret sa i en fjernsynsdebatt for en tid tilbake at halveringstiden er 1000 år. Dersom 25 % av de menneskeskapte utslippene forsvinner/oppløses i havet hvert år kan ikke halveringstiden være flere hundre år. Da er halveringstiden under 5 år og HELE KLIMAPROBLEMET ER LØST.

   Her er det nødvendig at klimaforskerne og evt. Presterud kommer med en grundig forklaring. Begge disse påstandene kan ikke være riktig samtidig.

   Jeg imøteser svar fra Presterud eller CICERO på dette helt essensielle klimaspørsmålet.
   Link til artikkel i Presteruds innlegg: https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/1_PACCSAP-Fiji-11pp_WEB.pdf

 4. Dei viktigste faktorane som påvirker gjennomsnittlig havnivå er temperaturendringar i havet og endringer av ismassen på isbrear. Området der Fiji ligg får i tillegg ekstra store endringar og variasjonar i havnivå pga. passatvindar.

  Eg har ikkje grunnlag for å si at den eine eller andre tar feil i forhold til havnivåendringar i Fiji. Men eg stussar kraftig når Mørner verken omtaler temperaturendringar, endringar i ismasse, eller passatvindar.

  Figur 2 i artikkelen til Mørner viser at det var spesielt høgt havnivå i perioden 1500-1700, altså midt under den lille istida. Da trudde eg at havtemperaturen var låg og ismassene på land var stor. I så fall burde havnivået ha vore spesielt lågt i denne perioden. Men kanskje Den lille istida ikkje var så kald likevel?

  I klimanytt nr. 119 av 07.09.2015 har Ole Henrik Ellestad ein gjennomgang av havnivåstigninga. Han viser her ei utvikling i havnivå for perioden 1800-2000 som har ei heilt annerledes enn det Mørner sin figur viser. Så kva for figur er mest å stole på? Ellestad sin figur i klimanytt 119 eller Mørner sin figur 2?

  • I KN 119 referer jeg til Jevrejevas arbeider basert på tidevannsmålere langs kystene og globalt gjennomsnitt. Men nivået vil variere på forskjellige steder på kloden og gi lokale utslag som på Fiji. Mørner har også uttalt seg om globale forhold.
   Det har vært mange betenkeligheter knyttet til satellittmålinger selv om det i prinsippet er den beste metodikk. De må kalibreres mot en målestasjon. Mye av angitt stigning fremkommer ved kaliberering mot valgt måler i Hong Kong-området. Andre stasjoner i samme området ville gitt endret resultat.Jeg har også lest at man leter etter en bedre referanse. Muligens det antyder at man ikke er fornøyd med den eksisterende. Kjenner ikke nåsituasjonen, men kanskje noen har siste nytt om dette.

 5. «Det burde jo være et gledelig budskap» (tack, Nils) – att havet inte stiger runt Fijiöarna.
  Men de som samlats vid COP23 i Bonn har en förutbestämd agenda som det till varje pris vill föra fram.
  Dock är det bara verkligheten som kan säga vad som verkligen sker.
  Och verkligheten är observationer på plats. (modeller och förutbestämda agendor får vika).
  Vi har analyserat vattenståndspeglarna på Fiji (artikel 1).
  Vi har studerat kuster där erosion förekommer (artikel 2) – och funnit att de orsakats av mänskliga fel.
  Och så har vi genomfört en mycket noggrann fältstudie av havsytans variationer (artikel 3).
  Under de sista 500 åren ser vi att «rotational eustasy» (inte «glacial eustasy») dominerat precis som det gjort i Maldiverna, Indien och Bangladesh och i anti-korrelation med vad som skett i Nordatlanten.
  Många kriteria visar att havsytan förblivit helt konstant under de sista 50-70 åren – men de allra bästa bevisen kommer från koraller som inte längre kan växa normalt uppåt, utan tvingar växa åt sidorna – det är det vi kalla «microatolls». Och vad man än må tor och önska, så ljuger inte koraller, deras mycket klara information är en sannsaga, som «tyckare» här uppe i Norden inte kan övertrumfa.
  När TV-reportrar och tidningsartiklar tar om «förfärliga översvämningar» så har det inget som helst fakta underlag i havsytans variationer, utan hänförs till effekter av cyklonen Winston den 20 februari 2016, och det var ett tillfällig väderfenomen.
  med vänliga hälsningar från Nils-Axel Mörner

  • Jeg synes det er ganske utrolig at Mørner her ikke imøtegår Prestruds påstander. Digresjon er det beste våpenet i en diskusjon når man vet man har tapt. Takk for den bekreftelsen, Mørner.

   • Olavsen, du bør vel først og fremst takke deg selv for at du bekrefter egne fordommer.

  • Jeg har akkurat lest gjennom Jødals artikkel som jeg som geolog kan anbefale. Her står vel det meste om Fiji-øyenes bevegelser. Denne bør lese også av klmaalarmister og ikke minst klimapolitikere.

 6. Prestrud er på’n igjen med mistenkeliggjøring av personer som mener noe annet enn IPCC, og med påstander om konspirasjoner som sitt varemerke. Derved søker han å få oppmerksomheten bort fra det sentrale poeng: At NRK benytter havnivåstigningen på Fiji som sitt alarmerende innslag om ‘klimatoppmøtet’ i Bonn. Seere skal assosiere det med menneskeskapte klimaendringer som er møtets hovedanliggende.

  For det første. Havnivåstigning kan skyldes en rekke naturlige forhold. Fiji ligger i et vulkansk område med utbrudd senest 1953 og plateforskyvninger. Også endring i jordrotasjonen, solflekksykluser og variasjonene mellom varme El Niño og kalde La Niña-faser vil påvirke havnivået. NRKs fremstilling med synkende hus er fra flere tiår tilbake og kan skyldes naturlig erosjon fra vær eller innsynkning fra menneskelig aktivitet. Det andre poenget er at nylige feltstudier utført av Mørner et al. viser stabilt havnivå. Se hans faglige supplement nedenfor. Men dette forsvinner i NRKs regi.

  Prestruds henvisninger er lite imponerende. Den australske rapporten er summarisk om flere forhold i tråd med en rekke alarmerende budskap fra australske myndigheter gjennom årene. Mange er tilbakevist. Rapporten bygger på satellittmålinger. Fint om Prestrud også kunne ha nevnt dette, satellitt versus feltstudier, og de angitte forbeholdene om påvirkning fra senere års super-El Niño 2014-16. Forskjell mellom kald og varm fase kan være 30 cm. For i andre sammenhenger er Prestrud veldig opptatt av referee-publikasjoner. Mørners 3 arbeider om Fiji velger han å overse.

  Stillehavsøyene Tuvalu, Vanuatu, Kiribati og Fiji skal ifølge de mange oppslag over mange år synke i havet i likhet med Maldivene i Indiahavet og noen andre utsatte steder. Det stemmer ikke med moderne undersøkelser. Se vedlagte lenker inklusive noen manipulerende forhold om ‘havsurhet’ som også ble nevnt om Fiji:
  http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/KN06-Koralloyer-drukner-ikke.pdf
  http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/KN09-Oya-som-ikke-forsvant.pdf
  http://www.klimarealistene.com/wp-content/uploads/KN19-Havstigning-pga.-CO2-utslipp-ikke-m%C3%A5lbart.pdf
  – Om ‘havsurhet’: http://www.klimarealistene.com/2015/01/05/havet-er-ikke-blitt-surere/

  På hjemlig arena støtter Prestrud Bjerknessenteret som i offentlig rapport om havnivåstigning i Norge beregner rundt 80 cm i år 2100, mens landet generelt hever seg. Operaen skal komme under vann til tross for heving med 4 mm i året. Likeså Bryggen i Bergen til tross for at det er svak landheving med en temperaturøkning på 0.8 C siden år 1900. Det er således solid grunnlag for å gå IPCC-leirens og Prestruds utsagn etter i sømmene. Flere andre alarmerende påstander fra ham har jo selv IPCC dementert.

  Mørner er en anerkjent og meget dyktig feltgeolog med kystgeologi som spesiale, med mange hundre fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner og en meget solid CV. Da kommer man raskt på IPCC-leirens liste over anerkjente forskere som blir søkt svertet såvel i faglitteraturen som i mediene så snart de er uenige med IPCC. Prestrud er en notorisk dyrker og målbærer av denne form for hersketeknikk.

  Miljøaktivisten Lawrence Salomon skrev en hyldest til IPCC-kritikerne i boken ‘The Deniers’. Etter det er det kommet mange til, inklusive Mørner.

 7. Eivind Molde i NRK må ha gått på kurs hos Ole Mathismoen 🙂 Det er ikke grenser for tårepersende skildringer av nød og ulykke på Fiji. Vi ser skremmende bilder av hus som er bygget helt ut mot vannkanten, og en mini-mur der altså vannet trenger gjennom på begge sider.

  «Men den fungerer ikkje godt nok. Vatnet pressar seg forbi i begge endar. Anten må muren byggjast ut, eller så må innbyggjarane flytte.»

  Hva kan det koste å forsterke denne lille vollen? Fiji kan sikkert søke om penger fra FNs klimafond, selv om de ikke er spesielt dyktige til å tilgodese prosjekter i små, fattige stater. Øystaten Kiribati, f.eks., sliter med å finansiere tiltak mot «klimakrisen». Men i det minste har de fått støtte på 586.000$ til å lage en NY søknad til FN-fondet. Formodentligvis med hjelp fra dyktige og dyre konsulenter.

  Likevel er det et visst innslag av tvisyn i artikkelen. Beboerne får det faktisk bedre i sine nye hjem, hvem skulle trodd slikt var mulig?

  «Fire kilometer unna, oppe i ei li, ligg den nye byen. Husa har langt betre standard enn før, alle har innlagt vatn, bad og toalett. Straumen kjem frå solcellepanel. Det er laga fire dammar der det er sett ut fisk.» -og visstnok også bedre mobilsamband. Nå er jo ikke Fiji noen lavtliggende koralløy, som Maldivene (som heller ikke synker i havet). Det er en fjellrik øystat, med topper opp til 1300 m.o.h. Et land med ca. 850.000 innbyggere, omtrent tre fjerdedeler bor på øya Viti Levu. Fra NRKs reportasje får man inntrykk av at en stor del av befolkningen står i fare for å oppnå en høyere boligstandard. Det er neppe korrekt, når krisevarselet gjelder noen titalls landsbyer. Narikoso, som er behørig malt med dystre farger av Molde, har 100 innbyggere, hvorav 40 er på flyttefot.

  Alt i alt ett av utallige eksemper på totalt ukitisk klima-alarmisme, der alt er verre enn vi trodde, alt haster, det er snart for sent, etc., etc. Det eneste interessante ved et slikt skrekk-oppslag, er spørsmålet om hvorfor disse trivilelle problemene får så stor oppmerksomhet? I Norge? Svaret ligger nok for en stor del i behovet for å bygge en moralistisk brekkstag, som kan skape dårlig samvittighet og større vilje til å akseptere den etterhvert svært så møllspiste historien om menneskeskapt klima-katastrofe.

  Å flytte noen små landsbyer på Fiji er en bagatell. Rett og slett. Men Molde hadde sikkert en fin lisens-betalt tur til Stillehavet.

  https://www.nrk.no/urix/flyttar-42-landsbyar-pa-grunn-av-klimaendringane-1.13774368

 8. Sjekket litt de variable i lys av påstanden om havnivåstigning på 6 mm per år. Åpenbart et korttidsfenomen om det er riktig. Det er endringer i tidevannshøyde på en meter, temperatur mm, vanlig bølgehøyde på ca 3 m og flere forhold, 17 cm endring fra El Niño til La Niña som påvirker de lokale forhold. Likeledes antydes forskjeller i satellittmålinger basert på geosentrisk versus geoide metodikk (uten at jeg har forfulgt det temaet). Men jeg kom over denne referansen fra S. Lüning og F. Vahrenholt http://notrickszone.com/2017/11/15/german-scientists-call-recent-sea-level-rise-claims-fijigate-hyped-up-to-generate-money/#sthash.2YE9SNrY.dpbs
  Den viser noe helt annet enn det Prestruds kilder fremfører.
  Men det er jo 25 000 tilreisende entusiaster i Bonn som får høre hva de ønsker. Og det arbeides jo hardt for å sortere ut praktiske forhold knyttet til Parisavtalen. I alle fall så lenge det er ‘liv’ i det grønne fondet knyttet til Paris-avtalen. Skal bli spennende å se fordelingen av det og hvilke rike land som bidrar. Norge er jo ikke like rikt nå med lave oljepriser og potensiell avvikling av oljeindustrien. Noe midler må vi jo ha til omstilling.

  • Australske BOM (Bureau of Meterology) har målt havnivået på Fiji, og andre øyer i samme området som fisker etter penger gjennom Parisavtalen,i 25 år. Deres data ser ut for meg ut etter å ha plottet og tatt ut trenden til å gi en nivåøkning på i snitt 3.5 til 4 mm per år, dvs max 10 cm på 25 år. Ikke akkurat nok til at hele landsbyer må flyttes, og ikke langt fra den generelle havstigning vi har sett i flere hundre år.

   http://www.bom.gov.au/oceanography/projects/spslcmp/data/monthly.shtml

Kommentarer er stengt.