Har UiS-rektor Klaus Mohn glemt Karl Popper?

Forfattet av geolog Finn Morten Bessesen. Publisert opprinnelig på Khrono kl 1100 i dag, og gjengitt her i sin helhet med forfatterens tillatelse.

Den politiserte klimabevegelsen ser ut til å ha beveget seg bort i fra vitenskapen, og er nå primært styrt av penger og makt

Etter å ha lest innlegget til Universitetet i Stavangers rektor, Klaus Mohn, på Klimarealistenes møte på UiS tirsdag 12. oktober, ble jeg meget skuffet over de signalene han sender ut på vegne av akademia.

Skjermklipp fra rektor Mohns tale på Klimarealistenes møte ved UiS.

Innlegget fremstår som en servil unnskyldning for at han valgte å delta på et arrangement med Klimarealistene. Han forsvarer seg omtrent slik kristne i gamle dager gjorde dersom de havnet på et syndig arrangement med f. eks dans:

«Vi må jo møte opp der djevelen er, slik at vi kan forkynne den rette lære» til synderne.

Da jeg i sin tid tok forberedende eksamener ved UiO, var det de vitenskapsteoretiske grunnprinsippene som gjorde størst inntrykk på meg.

Vitenskapens fremdrift og nyvinninger er tuftet på vitenskapsteoriens grunnleggende prinsipper om at det er uenighet og motforestillinger som bringer vitenskapen videre. Kopernikus, Galileo, og Darwin er de mest kjente eksemplene på folk som ikke bøyde seg for etablerte sannheter og dogmer, men turte å utfordre konsensus. Det finnes imidlertid utallige andre tilsvarende små og store hendelser i vitenskapshistorien, hvor det som ble sett på som sannheter viste seg å være feil.

Den politiserte klimabevegelsen ser ut til å ha beveget seg bort i fra vitenskapen, og er nå primært styrt av penger og makt. Har man evnen til kritisk tenkning er det ikke vanskelig å avdekke dette, men når kritisk tankegods sensureres i den offentlige debatt er det fare på ferde.

Samtidig ser vi at kritiske røster til den massive klimapropagandaen sensureres, og forskere med «ikke korrekte» meninger blir utsatt for «berufsverbot» innen akademia.

Derfor er det umåtelig viktig å få i gang en åpen og fordomsfri vitenskapelig meningsutveksling. Spesielt i klimasaken hvor tusenvis av milliarder forsvinner ut av statskassene og inn i superkapitalistenes pengebinger til å finansiere natur og miljøødeleggende vindmøller, gigantiske solanlegg og biodrivstoff. Det burde være et tankekors at disse pengene kunne ha reddet millioner av mennesker i verden fra sykdom, fattigdom og så videre.

Rektor Klaus Mohn fremstår med sitt innlegg som representant for den kompakte majoritet i klimasaken, og han brukte tendensiøse ad hominem argumenter for å rakke ned på høyt skolerte meningsmotstandere, i mangel på holdbare vitenskapelige argumenter. Innlegget til Mohn er lagt ut på UIS forside. Er dette forenlig med grunnleggende forståelse av vitenskapsteori og vitenskapshistorie?

Dessverre tyder mye på at den dogmatiske tenkningen nå har nådd helt til topps på UiS, og at Karl Poppers vitenskapsfilosofi er gått i glemmeboken.

Støtt oss ved å dele:

15 kommentarer

 1. Jeg synes Mohn traff spikeren på hodet jeg og vil minne dere om at det er dere som har bevisbyrden og ikke etablert forskning og vitenskap. Dere har tilsynelatende mange godt voksne mennesker i deres rekker og det undrer meg som 56 åring at de ikke har evnet å få med seg hva som skjer rundt i verden.

  • Kan anbefale deg å følge med på Tony Heller på Youtube. Han viser ved hjelp av gamle avisoppslag hva som skjedde rundt i verden før i tiden hva angår ekstremvær, skogbranner osv. Mohn skulle gjerne gjort det samme

  • Er det verkeleg slik som du påstår; «.. at det er dere som har bevisbyrden og ikke etablert forskning». Bør ikkje resultata frå den såkalla etablerte forskinga stemme med det som kan målast; dvs. at kartet stemmer med terrenget. Eg har sett og høyrt om mange prediksjonar og spådommar om både auke i temperatur, smelting av is, og stigning av havnivå som ikkje har slått til. Bør ikkje då den såkalla etablerte forskinga heller starte å stille kritiske spørsmål til sine egne resultat framfor å latterleggjere dei som stiller spørsmål ved desse tvilsame resultata?

  • Si meg, har ikke alle bevisbyrde innen vitenskap? Blir man unndratt bevisbyrde hvis man nedsetter en politisk organisasjon, IPCC, som plukker ut sine forskere og lager sine konklusjoner? Skal de ikke bevise at det ikke var noen varmeperiode i 1930-årene slik målinger viser og medieomtalen var? Som smeltet mye av isen i Arktis før den la på seg igjen frem mot 1980? Eller variasjonene på Grønland? Har de ikke ansvar for å bevise årsaken? Modeller er ikke bevis, særlig når de ikke stemme med observasjoner.

  • Trond,
   Nullhypotesen sier at et system ikke har endret seg med mindre det foreligger bevis (evidens) for endringer. Nullhypotesen er altså her at klimaendringer for det meste er naturlige, og at menneskelig påvirknng er trviell og ikke målbar. Den nye CO2-hypotesen som skal testes sier at økt atmosfærisk Co2 medfører økt global temperatur.
   La oss forholde oss til en periode på minst 30 år, eksempelvis ca 1945 til ca 1975. Over disse årene har global temperatur sunket med 0,2 til 0,4 grader, avhengig av i hvilken gad man stoler på havtermperaturene, som for det meste er tatt ut av løse luften.

   CO2-hypotesen feiler. Den må forkastes.

   Det har ingen betydning at Mohn ikke legger vekt på dette, eller at han mener at hans motpart har bevisbyrden. Jfr hva Feynman, Popper eller Giæver har sagt og skrevet om hypotesetesting og vitenskapelig metode.

 2. Når jeg leste innlegget til Finn Morten Bessesen her og innlegget til Klaus Mohn på Klimarealistenes møte på UiS så minner innlegget til Finn som en sval sommervind i forhold til vinterstormen fra Arktis som Klaus serverte. Men at Klaus skulle tråkke så mange ganger i salaten, det forbauset meg. Og det muntre rådet, «Om ingenting anna verkar, prøv sanninga.» bør han snarest legge fra seg fordi rådet lyder slik, «Om ingenting anna virker, les bruksanvisningen». Og bruksanvisningen har Karl Popper med flere beskrevet veldig godt. For hva er sanningen? Det er snart 7,9 milliarder mennesker på jorden, men hvor mange er like?

 3. Alle som kjenner dette miljøet ser med en gang at «rektoren» kjemper for sitt levebrød. Han sier det han må si for å overleve en stund til. Han har antakelig aldri hørt om Popper.

 4. Den dagen Klimarealistene klarer å framlegge en egen teori som evner å forklare klimaet kan det være et poeng å lytte til dem. Enn så lenge er det bare en lang rekke bortforklaringer og anekdoter. Isolerte hendelser i «riktig» retning blir hausset og store trender blir tonet ned. Hvor mange ganger skal dere spå at oppvarmingen har stoppet og at isbresmeltingen skyldes «mild syklisk variasjon» før dere tar en kritisk vurdering på om dere virkelig er så åpne og vitenskapelige som dere ønsker å framstå?

  • Petter. Det er enormt mange naturlige bidrag til klimaendringene.. En del hovedfaktorer er avklart. Dette danner grunnlaget, og så kommer mange detaljer.
   Hovedbudskapet er at solen styrer klima. Under Holocen, men særlig de siste 4000 år er det en stor påvist sammenheng mellom klima og solaktivitet der UV-andel, magnetfelt, Corona Mass Ejection (EMC) er viktige forhold. Alle større og varme og kuldeperioder er relatert til henholdsvis aktiv og mindre aktiv sol. Økt drivhuseffekt er beskjeden og menneskelig andel av den er også beskjeden.

   Det er ikke bare å lage en modell slik IPCC bygger på, som ikke er validert, og vips så har man motsatt resultat.

 5. Veldig interessant at du bruker 1945 til 1975 som eksempel. Er det noe grunn til at du ikke bruker en mer aktuell periode? Som f.eks 1990 til 2020?

  • En klimaperiode skal være minst 30 år, ifølge WMO. Perioden med sterk global oppvarming var fra 1976 til 1998, den er for kort. Men hausses likevel opp til det absurde av IPCC-leiren. Så har du perioden etter trendskiftet i 1998, den er sterkt preget av varmepausen som varte i minst 15 år, og hvor vi etter noe El Nino, nå er tilbake i pauseintervallet. Om et par år er denne perioden 30 år lang, og kan muligens brukes til noe.

   Perioden 1945-75 blir mye viktigere i den nye hovedrapporten AR6 siden klimapanelet nå hevder at all oppvarming/alle klimaendringer i denne perioden er forårsaket av CO2, mens de i AR5 fra 2013-14 bare hevdet av vår CO2 hadde forårsaket minst 50 prosent av klimaendringene etter 1950 og ingen ting før 1950.

   Konklusjonen som tvinger seg på her, dersom man er enig med IPCC i at sola er en ubetydelighet og at det er våre CO2-utslipp som forårsaker klimaendringer, så må det finnes naturlover som vekslervis får CO2 til å varme kloden, kjøle kloden eller ha nær null i virkning. Vi venter spent på IPCC-leirens bortforklaringer.

 6. Under den lille istid som varte fra ca 1500 til 1850 sank temperaturen i verden med 0,5 til 1 grad. På den nordlige halvkule sank den med 1 grad. Fra 1850 til i dag har temperaturen økt med 1 grad. Det kalles en normalisering av temperatur.

  Det kan ikke bli enklere forklart enn det

 7. IPCC har vel ikke sagt at sola er ubetydelig. Den er tross alt årsaken til at det er varmere her enn på Pluto. CO2 er årsaken til at de naturlige svingningene er I en stigende trend. Og ser du over en større periode enn dine utvalgte 30 år så stemmer det.
  Det du imidlertid gjør er å snu det på hodet ved å unnskylde perioder med stigning som svingning og perioder uten stigning som «bevis» på at det ikke er oppvarming. Lite vitenskapelig holdning til trendanalyse spør du meg.

 8. Dere har iallefall vett til å kalle det «Hovedbudskapet» og ikke «den rådende teorien». Dere har faktisk ikke noe teori i hele tatt. Bare en mengde unnskyldninger for å ikke tro på IPCC. Hvor er grafene som viser sammenheng mellom «henholdsvis aktiv og mindre aktiv sol» fra 1980 og til i dag? Dette er «hovedbudskapet» deres, men ikke underbygget av en eneste troverdig korrelasjon med vitenskapelige data.

Kommentarer er stengt.