Grove feil i Cappelen Damm læreverk om klima

Klimastoffet i Cappelen Damms læreverk på nett inneholder vesentlige utelatelser, grove feil og oppfordrer til klimapolitisk aktivisme. Forlaget unnlater å imøtegå drepende kritikk og bidrar således med ensidig propgaganda i skolen til å skape unødig klimafrykt og angst for fremtiden blant de unge.

Bakgrunn

Det er nå en fastlåst situasjon mellom Cappelen Damm på den ene siden og en varsler, Robert Wikerøy med skolelev i 10. klasse i Færder kommune, skolens rektor og en faglærer på den andre siden.  Det er ønskelig av hensyn til  elevene i 10. klasse på skolen, skolens personell og andre at vi får en avklaring snarest mulig – men forlaget opptrer utillatelig passivt.

En ekspertgruppe er satt sammen, med flere professorer og en geolog, ledet av fysiker Stein Bergsmark, med lang erfaring innen klimavitenskapen. Ekspertgruppen har vurdert og skrevet en 50-siders rapport om Cappelen Damms læreverk. Rapporten kan leses her.
Konklusjonen er dessverre skarp og utvetydig: Læreverket fra Cappelen Damm inneholder vesentlige utelatelser, grove feil og oppfordrer til klimapolitisk aktivisme. Karakteren for læreverket er: IKKE bestått.

Overskriften ‘Kloden koker’ og utsagn som ‘Vi steker’ i læreverket leverer et svært sterkt og målrettet budskap til unge sårbare mennesker som ikke har kunnskaper eller kompetanse til å vurdere om budskapet er korrekt eller ikke. Det er slike dommedagsbudskap som er med på å skape klimafrykt og unødig angst for fremtiden blant de unge.

Forlaget har ikke ønsket å kommentere evalueringsrapporten.

Styreleder i Cappelen Damm forlag, Steffen Kragh, har unnlatt å svare på en skriftlig henvendelse fra ekspertgruppens leder, Stein Bergsmark.

Cappelen Damm bidrar med sin klimapropaganda i skolen til å skape angst blant sårbare unge.
Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Dette kalles indoktrinering, på norsk, og er selvsagt forbudt i godkjente læreverk som brukes i den offentlige norske skolen. Nå må Cappelen Damm, som ansvarlig utgiver av bøkene komme på banen og si hvorfor skrevet bøkene på en så tendensiøs måte. Foreldrene må kreve et møte for å diskutere saken med skolen og med forlaget!

  • Nå er det ikke ulovlig å utgi «lærebøker» i Norge hvor det kryr av feil og grove utelatelser og hvor stoffet preges av indoktrinering i beste Nord-Korea stil. Men det er et sikkert tegn på at forlaget er useriøst når man ikke retter opp påpekte feil og mangler.

   Derimot er det ulovlig av skoler og universiteter å ukritisk benytte seg av slike lærebøker. Foreldre er stort sett uvitende om lærebøkenes kvalitet eller mangel på kvalitet, og stoler som oftest på at rektor og lærer gjør jobben sin istedet for å opptre politisk korrekt.

 2. Det er nesten så man kunne ønske seg gjeninnført «Forskrift for godkjenning av lærebøker for grunnskole og videregående skole», som ble opphevet i år 2000.
  Fra da av ble det fritt fram for lærebokforfattere med aktivistisk agenda, gjerne basert på kvasivitenskap, kort sagt – privatpraktiserende i vitenskap.
  Jeg ser at forlaget viser til FNs klimapanel til sitt forsvar, men uttrykkene «kloden koker» og «vi steker» fins ikke i IPCCs rapporter. Begrepene er forbeholdt klimaaktivister og klima-NGOer, gjerne statsfinansiert.

 3. Det er ikkje bruk for ein Putin her hos oss. Media og forlag opptrer som mikrofonstativ for det politisk korrekte. Det dei tydeleg ikkje forstår, er at dei manglar kunnskap. Men som eg seier ofte, stort sjølvbilete kombinert med manglande kunnskap er lik katastrofe.

 4. Det er vel litt tynt å måtte bruke en enslig tiendeklassing som sannhetsvitne? Dersom dette virkelig var en stor sak – ville det kommet mange protester. Så lenge Cicero syntes det er greit er det overveldende sannsynlig at det er godt nok, ikke perfekt, og i tråd med hva nesten alle klimaforskere mener er sannsynlig.

  • Takk for kreativ trolling, Torbjørn.
   Pussig at du henger deg opp i tiendeklassingen, når det faktiske forhold er at lærebøkene har vært gransket av en hel gruppe akademikere, inklusive en forhenværende rektor som utmerket godt vet hvilke krav som stilles til lærebøker på skolene.

 5. Kanskje på tide å ty til denne paragrafen i straffeloven ovenfor alle som ukritisk formidler/presterer dommedagsprofetiene;
  Straffeloven § 227 om falsk alarm: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som ved å gi uriktige opplysninger eller på annen måte forsettlig fremkaller eller sprer alvorlig frykt eller uro i befolkningen eller blant bestemte personer, eller påfører slike personer betydelige ulemper, hvis ikke forholdet rammes av strengere straffebud.»

 6. Det er riktig som Aaslid skriver at paragrafen er opphevet men jeg fant den igjen i kapittel 20. Vern av den offentlige ro, orden og sikkerhet, i paragraf 187. Falsk alarm. Dog med en litt annen ordlyd og en halvering av straff.
  «Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder

  a. utrykning av politi, brannvesen, ambulanse, lege eller forsvaret,
  b. utrykning som skjer etter anmodning fra en hovedredningssentral eller lokal redningssentral,
  c. sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker.
  På samme måte straffes den som gir falske opplysninger som er skikket til å fremkalle frykt for noens liv eller helse eller forstyrre den alminnelige ro og orden.»

Kommentarer er stengt.