Grov klimaindoktrinering av skolebarn

En faggruppe fra Klimarealistene har evaluert klimastoffet i naturfagsbøker for barnetrinnet, ungdomsskolen og videregående skole, i tillegg til en bok som er i bruk på universitetsnivå. Resultatene er dokumentert i tre rapporter. I denne artikkelen legger faggruppen fram resultatene fra evalueringen av boken YGGDRASIL7 for barnetrinnet. Dette en god bok om man ser bort fra klimastoffet, som er ensidig og til dels grovt feilaktig. 

Av Morten Jødal og Dagfinn Karlsen

For skolebarn har YGGDRASIL7 har en tydelig og skremmende rød tråd, som etableres gjennom suggererende overskrifter som Jorda svetter, Tundraen tiner, Isen smelter, Borte for alltid, Nå må det handles og Bli en miljøbevisst forbruker. Dette illustreres med et spekulativt bilde der en isbjørn sitter på en isklump i åpent hav med teksten Uten is, ingen mat og ingen steder å hvile

Fremstillingen av isbjørnbestandens situasjon er antagelig bokens groveste og mest manipulerende virkemiddel. Sannheten om isbjørnene er diametralt motsatt av hva som hevdes i boken: Bestanden er i godt hold, og økende. 

Bokens alarmerende klimafremstilling toppes med et stort oppslag om Nobels fredspris, som ble gitt til klimaaktivisten Al Gore, og forfatterne er tydeligvis uvitende om at mye i Gores formidling er feilaktig.  Å bruke Gore og nobelprisen er en bevisst påvirkningsstrategi fra lærebokforfatterne. Det er heller ingen tvil om at den virker, for dette underbygger barnas forestilling om at vi nå er midt inne i en alvorlig klimakrise.  

Fremstillingen i boken av klimastoffet gir ikke rom for motforestillinger. Det mangler informasjon om vår langvarige og veldokumenterte klimahistorikk, som viser en betydelig naturlig variasjon, at det tidligere har vært både varmere og kaldere perioder enn i dag, at de varmere periodene var til gunst for menneskene, og at det var sult og nød i de kaldere periodene. 

Det gis følgelig det feilaktige inntrykket av at klimaet i seg selv er stabilt, og at det bare er i nyere tid, og på grunn av  menneskenes påvirkning, at den globale middeltemperaturen har økt med rundt én grad på 100 – 150 år. Slik frarøves barna en nødvendig, relevant og korrekt kunnskapsplattform for selvstendig refleksjon over klimaendringene. 

Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men virkningen er liten, og det er intet grunnlag for å hevde at en betydelig og veldokumentert naturlig variasjon brått har sluttet å gjøre seg gjeldende.

Grafer som viser tidsserier for temperatur og CO2-konsentrasjon presenteres uten drøfting, det fortelles ikke at temperaturutviklingen i femtiårsperioden før 1950 har samme karakteristika som temperaturutviklingen mellom 1950 og 2000, til tross for at utslippene av CO2 var 600 % høyere i den siste perioden enn i den første. Det fortelles ikke at i de ti årene før YGGDRASIL7 ble skrevet, var det ingen temperaturøkning overhodet, IPCC har karakterisert denne perioden som en varmepause. En rekke overskrifter forteller om økende og farlige trekk ved klimautviklingen. Det meste er enten feilaktig eller unøyaktig. 

Våre utslipp og den økende CO2-konsentrasjonen i atmosfæren er ikke observerbar i de globale temperaturseriene, og statistiske analyser viser at temperaturutviklingen de siste 150 år er forenlig med naturlig variasjon.  

Slik kunnskap er nødvendig for å forstå og diskutere klimautviklingen, og dette er helt fraværende i boken.

Det er også alvorlig at man skjuler for skolebarna en avgjørende kunnskap om dagens virkelighet. For klimaendringene er ikke farligere enn før, slik mange av overskriftene og avsnittene i boken hevder, tvert imot. Perioden fra 2010 til 2019 har vært det beste tiåret for menneskeheten noensinne. Vi har ingen klimakrise.

I løpet av den siste 25-årsperioden har verdens sult gått ned med 40 %, fattigdom med 74 %, analfabetisme med 56 %. Dødsfall pga klimarelaterte hendelser i verden har sunket med mer enn 99 % de siste 100 år. Kloden blir også stadig grønnere, hovedsakelig fordi det er mer av plantematen CO2. Mer karbondioksid gir bedre plantevekst, derfor øker for eksempel gartnerne CO2-innholdet i sine drivhus til 3 ganger atmosfærekonsentrasjonen gjennom tilsetting av CO2. Det blir mer vegetasjon, og dermed mer dyreliv. På én generasjon har jordas grøntareal økt med et areal som er dobbelt så stort som USAs landareal.

Teksten for øvrig er full av feil og unøyaktigheter. Drivhuseffekten er feilaktig beskrevet, den virker ikke som et drivhus. Mesteparten av varmen fra jorda transporteres vekk med konveksjon og fordampning. Det nevnes heller ikke at det er vanndamp som er den i særklasse viktigste drivhusgassen, som sørger for rundt 80 % av drivhuseffekten. 

Isen på Grønland smelter, men smeltingsraten er så liten at det vil ta 100 år å smelte én prosent av den. Dessuten smeltet Grønlandsisen like mye i 1920 og 1930-årene som i perioden fra 2000 – 2010. Og i bokens klimafremstilling er det ikke plass for den optimale klimaperioden i Norge, altså 4000 år før vår tid.  I denne perioden var det ingen isbreer i Alpene, i Norge eller i Sverige.

Når barna påtvinges en feilaktig virkelighetsoppfatning om klimaet er dette alvorlig, og en del barn får ubegrunnet klimaangst.  De får med tiden stemmerett, og vil stemme for politiske tiltak uten klimaeffekt, men med enorme kostnader for fellessamfunnet. De tror at det er nødvendig å ødelegge norsk natur med enorme vindparker, å legge ned norsk petroleumsindustri så raskt som mulig, å bruke hundrevis av milliarder på vår elbilpolitikk, for å nevne noen av de mange tiltak som vedtas.  Alle uten global klimaeffekt.

Vi konkluderer med at forfatterne av YGGDRASIL7; Kari Gran og Roy Nordbakke, bedriver ren klimaindoktrinering, basert på kunnskapsmangel, politisk klimaaktivisme eller begge deler. Vi ser ikke bort fra at bokens klimafortelling fører til ubegrunnet og bekymringsfull klimaangst blant en del skolebarn.

Bokens feil og utelatelser er av en så alvorlig karakter at den ikke bør tillates brukt i undervisningen. Foreldre og skolemyndigheter må varsles, og Klimarealistene forsøker så godt vi kan.

Alle skolerapportene våre skal om kort tid være gratis tilgjengelige for nedlasting, for våre medlemmer (24/3-2021)

Nedlasting kan gjøres her: Skolerapportene i nettbutikken.

Støtt oss ved å dele:

14 kommentarer

 1. Applaus for innsatsen!
  Det er ganske stusselig å kontinuerlig måtte observere at et stadig mer politisert utdanningsvesen strever stadig mer med fakta og realiteter som de ikke klarer å fremstille korrekt. At noen må ty til rene løgner og forvrengte fremstillinger av klodens naturlige fenomener for å tjene penger, er vel et lavmål som indikerer en mye større katstrofe for vår sivilisasjon, enn det forespeildede og uteblivende armageddon klima-kriminelle utgyter på innpust og utpust i alle de mediale kroppsåpninger de kan finne! At det i tillegg begås overgrep mot barn, som skyves foran i bestrebelsene på å etablere falske besluttningsgrunnlag og konsensus, tilhører nok den tunge kriminelle siden!

  Man takker Klimarealistene for at den sanne opplysningstidens ånd ikke har flyktet i skam over hva noen mennesker tyr til for å klare å tjene til livets opphold!

 2. Nuvel, nå er jo den boka fra 2007 og er ikke lenger godkjent som pensum etter den nye reformen.
  Jeg vet ikke helt hva slags erfaring forfatter av artikkelen gar med barn, men de nyansene han er ute etter er vanskelige for barn å forstå. Først må de få oversikt over ulike effekter som klimaet styres av deretter kan de litt etter litt fåmer av gråsonene i klimadebatten. Forøvrig er Yggdrasil ett makkeverk av en bok der det vel er #5 som skriver at co2 er en giftgass. Mitt inntrykk av dette feltet er at det er ganske balansert overfor gruppen du snakker om her 12-13 åringer. FInnes sikkert en del hysterikere og benektere i ulike klasserom, men de fleste med utdannelse er nå ganske nøkterne folk med brukbar innsikt.
  Å skulle lære bort klimarealistenes teorier og rapporter stiller i grunnen ETT krav. De må bevise påstandene sine og sannsynliggjøre dem som i hvert fall noe i nærheten like sannsynlige som de modellene som er akseptert og anerkjent. Forskning følger bevis og har man bevisene vil forskningen og teoriene følge de – uansett hvilken vei de måtte peke. Det er vel ingen vettug forsker (dog noen er jo ikke det) som MOT bevisene ville påstått at co2økningen er problematisk dersom bevisene sa at co2 er helt uproblematisk. Nå skal ikke jeg legge opp til noen store utlegg om forfatterens noe polare standpunkt (som oppfattes som emosjonell retorisk synsing og lite analyse), men heler stå for at skolen underviser i vitenskap og ikke i tro. Så motbevis co2 sin effekt på klimaet og lærer følger etter. Som jo skolen stort sett alltid gjør (med unntak av religion,da)

  • Fjell, det er ikke Klimarealistenes teorier det er forskning man finner over alt som viser at det det hevder er korrekt, dette finner du ut selv om du leter.

 3. «>>>…..at det tidligere har vært både varmere og kaldere perioder enn i dag, at de varmere periodene var til gunst for menneskene, og at det var sult og nød i de kaldere periodene.

  Det gis følgelig det feilaktige inntrykket av at klimaet i seg selv er stabilt, og at det bare er i nyere tid, og på grunn av menneskenes påvirkning, at den globale middeltemperaturen har økt med rundt én grad på 100 – 150 år. Slik frarøves barna en nødvendig, relevant og korrekt kunnskapsplattform for selvstendig refleksjon over klimaendringene.»

  I hvilke perioder var det gunstigere for menneskeheten at det var kaldere eller varmere?

  Jeg har bodd i Finnmark i over tre måneder og da jeg forlot Finnmark tidlig i juli 1997 lå det fortsatt snøskavler utenfor Lailas Hotell i Vadsø. Noen år tidligere var jeg en rekke ganger i PG (Den Persiske Gulf.) Jeg husker særlig noen dager i August 1981. Jeg var 21 år og skulle vise for all verden at jeg kunne arbeide i hvilken som helst temperatur, jeg gav etter hvert opp. Vi hadde heldigvis en «sjappe» som var luftkondisinert (aircondition) slik at jeg kunne jobbe i 10 minutter og deretter ta fem minutters pause i sjappa. Ved siden av et par indere – som også hadde sine fem fem minutter i sjappa – var det ingen som arbeidet eller beveget seg utendørs.

  Jeg vil heller bo i Finnmark, da kan i det minste kle meg i ullundertøy, ta en tur på scooter og ellers ha det brukbart, dette i motsetning til i Ras Tanura der en må gjemme seg for å overleve.

  Hør her: der er ingen ideal temperatur for kloden, der er ingen «riktig» CO2 mengde for atmosfæren. Der er ikke noe «riktig» havnivå. Alt dette bestemmes av fysikken som bare gjør det den alltid har gjort. Menneskene har alltid tilpasset seg fysikken, vi har aldri hatt noe valg. Eskimoene fant sin variant, araberne fant sin, og dette har vi tilpasset oss i minst 300.000 år, og det gjennom et par istider.

  Og klimaet har vært rimelig stabilt de siste 7 – 8000 år under Holocene da den menneskelige sivilisasjon har utviklet seg og der vi formerte oss fra noen millioner til 7 – 8 milliarder på et par tusen år.

  • Hei Rune
   Nei, det finnes ingen «riktig temperatur», som klimadebatten gir inntrykk av. Men vi vet fra de periodene som har vært kalde (deler av Den lille istiden, og andre kalde perioder), at menneskelige kulturer har lidd. Folk har flyttet ned fra fjellene, vi har fått folkevandringer, og sviktende matvareproduksjon. Og motsatt i de svakt varmere periodene: matvareproduksjonen har økt, sulten har blitt redusert, kulturer har blomstret, handel har blomstret, innovasjon har økt.

   Dette slår først og fremst ut i kalde og tempererte strøk. Et svakt kaldere klima gir mer nattefrost – og ødelagte avlinger. Det gir kortere vekstsesonger, og dermed reduserte avlinger.

   Det er riktig som du sier – i mange land er det svært varmt om sommeren. Jeg har også bodd og arbeidet i slike land. Var to måneder på grensen mellom Nigeria og Kamerun for noen år siden, med opp til 50 graders varme. Nå er det ikke her temperaturendringene først og fremst vil slå ut, det er i tempererte og kalde strøk. Om temperaturen øker fra 49,5 til 50 graderi Nigeria, er det uansett alt for varmt. Det gir ingen dramatisk effekt med et svakt varmere klima. Men den positive effekten av mindre nattefrost og lengre vekstsesonger i kalde land, er kraftig positiv.

 4. Jødal 8.4.: Påstanden din «…det gir ingen dramatisk effekt med et svakt varmere klima» er direkte feil. Fordi du er naturviter er det i tillegg fullstendig idiotisk av deg å stå for noe slikt. Du plukker ut et totalt ikke-representativt eksempel med at 49,5 eller 50 grader C er «uansett altfor varmt». Men dette er vi jo vant til fra KR. Villedende, ikke-representative eksempler, kun deler av en sammenheng, utplukkede data og absurdt, grove forenklinger, osv. osv… Jeg kan gå med på at det muligens ikke er så dramatisk
  med et «svakt varmere» klima akkurat f.eks. på Østlandet; å ikke kunne gå på ski like lenge som før, er det minste problemet. Eller at makstemperatur i Bagdad på enkeltdager kun er en halv grad varmere.

  Over til resten av verden og det generelle bildet. Det er fullstendig feil at temperaturstigningen i varme strøk ikke er utslagsgivende. Faktisk er det allerede historisk dokumentert, og her ser vi temperaturstigning fordelt på verdensdelene:
  https://www.statista.com/statistics/1054149/difference-temperature-decade-worldwide-by-region/

  Kanskje du kan fortelle meg, vel å merke å vise til anerkjent forskning, at én grad C økt middeltemperatur siste femti år, også i Afrika og Oseania, ikke har noen konsekvenser når det gjelder tørke, ørkenutbredelse, hyppighet av hetebølger, vannmangel og andre alvorlige problemer i disse områdener?

  Det ligger jo masse publikasjoner på allerede observerte, alvorlige endringer for store deler av den varmere verden, fritt tilgjengelig på nett. Her oppsummert i en artikkel om konsekvensene for Afrika, merk spesielt hvordan dette går ut over sub-tropiske områder:
  https://www.un.org/africarenewal/magazine/december-2018-march-2019/global-warming-severe-consequences-africa
  Eller er dette bare propaganda fra «klimaindustrien»?

  • Hei Alf
   Jeg godkjente ditt innlegg. Men, denne tonen hører ikke hjemme på denne bloggen, eller andre blogger: «direkte feil», «fullstendig idiotisk», «totalt ikke-representativt», «absurd, grove forenklinger», «fullstendig feil».

 5. Til Morten 8. april 2021, kl. 09:42

  >>>Nei, det finnes ingen “riktig temperatur”, som klimadebatten gir inntrykk av. Men vi vet fra de periodene som har vært kalde (deler av Den lille istiden, og andre kalde perioder), at menneskelige kulturer har lidd. Folk har flyttet ned fra fjellene, vi har fått folkevandringer, og sviktende matvareproduksjon. Og motsatt i de svakt varmere periodene: matvareproduksjonen har økt, sulten har blitt redusert, kulturer har blomstret, handel har blomstret, innovasjon har økt.

  Jeg er verken enig eller uenig i det du skriver, jeg har ikke tilstrekkelig med kunnskap til å ta stilling til det.

  Men en ting vet jeg, og det er at temperaturmålingene og proxy dataene i stor utstrekning stammer fra den nordlige halvkule og at dette med at «varme» skal være så gunstig i nærmest ekstrem grad har blitt tilskrevet at de på Grønland på et par hundre år kunne overleve uten tilførsel fra resurser fra Island og Norge. Men de døde ut, og vi har ingen kunnskap om hvorfor de døde ut. Noen mener de ble assimilert med eskimoene, andre mener at det bare – ja døde ut – den tredje varianten er at (noen) av de ble hentet tilbake som en slags redningsaksjon.

  Vi vet ikke.

  Og jeg heller ingen tro på at tiårige eller hundreårige klimaendringer har bidratt vesentlig til den menneskelige sivilisasjon. Vi har i de siste fire – fem hundre år levd i renessansen. En periode der musikk, filosofi, naturvitenskap, billedkunst og ikke minst den naturlige trangen til sekularismen har utviklet seg i stadig økende tempo. Og dette begynte og fikk sitt intellektuelle fundament midt i den «Lille Istid?»

  Basert på min lille historie burde det jo heller bli kaldere.

  • Professor Fritz Wahrenholt har lenge jobbet med et prosjekt om Middelalderens varmeperiode. Resultatene herfra viser at denne varmen var global.

   Se på kartet på lenken jeg har gitt, som viser hvor det i denne perioden finnes vitenskapelig publikasjoner, som viser dette.

 6. Er det så sikkert at det er gjennomsnittstemperatur som er den viktigste parameteren i temperaturutviklinga?

  I Australia har temperaturen steget med ca. 1 grad i forhold til førindustriell tid. Talet på dagar i løpet av eit år med ekstremtemperatur har imidlertid vist ei heilt anna utvikling.
  * I perioden 1910-1919 var det to dagar med ekstremtemperatur
  * I perioden 1960-1969 var det 20 dagar med ekstremtemperatur
  * I perioden 2010-2017 var det 98 dagar med ekstremtemperatur

  Definisjonen på dagar med ekstremtemperatur var denne: «Number of days each year where the Australian area-averaged daily mean temperature is extreme. Extreme days are those above the 99th percentile of each month from the years 1910–2017. Source: BOM»

  Det er stor forskjell på å ha 0,2 dag per år med ekstremvarme (1910-1919), 1,7 dag (1960-69), og 12,3 dag (2010-2017).
  Eg liker å kalle bror min klimaflyktning. For rundt 15 år sidan flytta han frå Brisbane til Tasmania fordi klimaet i Brisbane var for tøft. På Tasmania er det omtrent middelhavsklima, i motsetning til i Brisbane der varmen til tider var omtrent uutholdelig.

  Lenke til temperaturutviklinga i Australia: https://www.abc.net.au/news/2019-12-06/how-climate-change-has-impacted-your-life/11766018?nw=0

 7. Ja, nu kan man bare se den hysteri der opstod omkring Greta Thunberg. Så vidt jeg ved har der altid været klimaændringer.
  For ca. 1000 år siden kunne inuitter fra Canada, i små både sejle fra Canada over Ishavet til Grønland, i det havet dengang var isfrit, og det vil gentage sig. Så jeg opfatter al dette hysteri for at være det rene vås.
  Prøv at se på havstrømmene , jetstrømmene og klimabælterne. De flytter sig med jævne mellemrum.

 8. Til Morten Jødal 9. april 2021.

  Wahrenholts kart med link til proxy studier har jeg jeg gått gjennom for minst tre år siden. For det første er dette ikke noe fagfellevurdert arbeid. For det andre har han et ytterst omtrentlig forhold til om varmeperioden skjedde i år 800 eller i år 1200, dette utgjør en 400 års forskjell. For det tredje mikser han hydrologi med temepratur og for det fjerde er flere av de røde punktene (de som markerer en varmeperiode rundt år 1000) en direkte feilrapportering av hva studien hevder. Og til alt overmål benytter han studier som undersøker temperaturutviklingen over flere tusen år, og som dermed ikke har den nødvendige oppløsning til å si hvordan temperaturen var rundt år 1000, eksempelvis denne:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277379116304681

  Som tar for seg utviklingen i Kerguelen området de siste 24.000 år som ikke (så langt jeg kan se) sier noen som helst tilstanden rundt år 1000. Tvert i mot kan en lese av abstraktet følgende:

  «I likhet med mange andre regioner i verden trekker isbreer i de sørlige subpolare områdene seg for tiden. I Kerguelen-øyene (49 ° S, 69 ° Ø) opplevde massebalansen til Cook Ice Cap (CIC), den største iskappen i denne regionen, en dramatisk krymping mellom 1960 og 2013 med tilbaketrekningstall blant de høyeste i verden.»

  Dette er simpelthen ikke seriøst. Som nevnt brukte jeg en del timer på disse røde dottene på Wahrenholts kart for flere år siden, og det lille jeg har sett av det i dag tyder jo bare på at det har blitt enda mer virkelighetsfjernt.

 9. Det er klart at det er usikkerhet i slike data. Men du må vel godta at det har vore ei kraftig utvikling i talet på dagar i året med ekstremvær i Australia? Trass i ein viss usikkerhet i måledata?

Kommentarer er stengt.