Global temperatur Oktober 2022

Temperaturdata for oktober fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for oktober er noe opp til 0,32 C, fra septembers 0,24 C, i det sjette året med global nedkjøling. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Oktober 2022 er noe opp til 0,32 C, fra forrige måneds 0,24 o. Regionale data i neste avsnitt ble først sluppet nylig, noe som første til vi også ble forsinket med dette oppslaget.

  • Nordlige halvkule uendret, fra 0,43 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule opp til 0,21 o C, fra 0,06 C forrige mnd.
  • Tropene noe opp til 0,04 C, fra 0,03 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig ned til 0,16 C, fra 0,88 C forrige mnd.
  • Australia opp til 0,04 C, fra -0,29 C forrige mnd.
Vi observerer små utslag opp eller ned fra måned til måned sent i det sjette året med global nedkjøling.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren under, i en fersk analyse (7. november).

Prognosen i denne figuren viser, som de syv forrige, en fortsatt La Niña sesong. For vinteren 75 % La Niña sjanse, for våren 54 % La Niña sjanse, med sannsynlig retur til nøytrale forhold en gang mellom februar og mai.

Værstats norske oktober-temperaturer

Værstat har sett på oktober-dataene for følgende norske værstasjoner, Oslo (Blinderen), Bergen (Florida), Tromsø, Vardø, Kautokeino og Svalbard Lufthavn. I to figurer fra hvert sted får vi se daglig middeltemperatur for måneden og månedsmiddel så langt tilbake Meteorologisk Institutt har data. Høsten skal være spesielt interessant, fordi det er i høst- og vårsesongen vi har sett de mest signifikante og største økningene i temperaturene i Norge, ifølge Miljødirektoratets rapport «Klima i Norge 2100.» 

Værstat har sett på 10-års middel mot en lineær trend og finner «at det er en pågående positiv trend i oktobertemperaturene i Vardø». Men legger til at 10 års middel har dog ligget stabilt de senere årene. Vi konkluderer ikke ulikt Værstat, at Norge i oktober opplevde mildt men helt normalt høstvær.

Støtt oss ved å dele: