Global temperatur oktober 2020

Vi har temperaturdata for okttober fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for oktober er med +0,54 C noe ned fra forrige måned. Pausen i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2013 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Oktober 2020 er med (+0,54 C) noe ned fra september.
Med en blomstrende La Niña i Stillehavet, er rest-energien fra vårens varme overflatevann på vei oppover i atmosfæren. Man ser den kjølende effekten av La Niña klarest i månedene februar, mars eller april, ifølge Dr. Spencer.

  • Nordlige halvkule opp til 0,71 o C, fra 0,58 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule klart ned til 0,37 o C, fra 0,56 C forrige mnd.
  • Tropene ned til 0,37 C, fra 0,46 C forrige mnd.
  • USA48 opp til 1,10 C, fra 0,97 C forrige mnd.
  • Arktis betydelig opp, med 1,23 C, fra 0,48 C forrige mnd.
  • Australia betydelig ned til 0,24 C, fra 0,92 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære, men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, men ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur.

NOAA i USA modellerer i sin ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i en fersk analyse (26. oktober) «La Niña» forhold på nordlige halvkule. Sannsynligheten for La Niña i vinter er 85 %, med 60 % sjanse for våren (mars og april).  Som man ser av figuren til venstre, hvor den tykke sorte linjen er gjennomsnittet av de ulike modellene, har havtemperaturen sunket under normalen, og dette gjelder ikke bare overflaten, men også for de øverste 300 metrene av havet.

Meteorologene  i Australia melder La Niña forhold i tropisk del av Stillehavet. De viser i en analyse 27. oktober til at alle internasjonale klimamodeller forutsier La Niña forhold minst inn i februar.

Halvdelen av modellene varsler en sterk effekt, nær La Niña-sesongen i 2010-12. Som man ser fra UAH-temperaturene i øverste figur, kan en sterk La Niña-sesong reversere all global oppvarming siden 1980.

Norske temperaturrekorder fra Værstat.no

Værstat har nå lansert en ny statistikkserie med temperaturrekorder fra utvalgte norske målestasjoner. Værstat mener «Informasjonen som deles synes å være mangelfull og uten viktige presiseringer.» De presenterer derfor en interaktiv modell som oppdateres her natt. Inntil videre får vi bare data fra Bergen, Kautokeino, Longyearbyen, Oslo, Tromsø og Ås. For eksempel kan man se der at makstemperatur-oversikten for Tromsø domineres av en serie med rekorder fra tidlig i 1970-årene, lenge før kloden ble beriket med et politisk FN-klimapanel.

Støtt oss ved å dele: