Global temperatur oktober 2018

Vi har temperaturdata for oktober fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for oktober viser med +0,22 C litt oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Merk spesielt siste avsnitt hvor klimapanelet redefinerer hvordan de definerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Oktober 2018 har med (+0,22 C) gitt oss en liten korreksjon (+0,14 C) fra nedgang de siste månedene.
Nordlige halvkule klart opp med 0,31 C nå, fra 0,15 C forrige mnd.
Sydlige halvkule lite endret med 0,12 o C nå, fra 0,14 o C forrige mnd.
Tropene litt opp med 0,34 C nå, fra 0,24 C forrige mnd.
USA48 tydelig opp med 0,88 C nå, fra 0,25 C forrige mnd.
Arktis har klar oppgang med 0,21 C nå, fra 0,09 C forrige mnd.

Temperaturdataene i figuren til venstre er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.

ENSO-varsler
ENSO står for El Niño Southern Oscillation og består av to faser av et værfenomen som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en nøytral ENSO status nå, men varsler i en fersk analyse 70-75 % sjanse for El Niño i deler av kommende vintersesong. Meteorologene  i Australia regnet 23.oktober med 70 % sjanse for El Niño i samme sesong, men opplyste samtidig at sjansen for dette vil svekkes i løpet av november måned.

Temperaturtrend nær null
Temperaturtrenden for klimaet er nær null hvis man ikke regner inn tilfeldige værfenomener som utveksler energi mellom havoverflaten og lavere atmosfære. Figuren her viser hadCRUT-dataene for årene før siste El Niño, pauseperioden 2000 – 2014. Figuren har en temperaturtrend på 0,03 pr tiår når vi ikke tar med uteliggeren det første året fra en dyp La Niña. Denne trenden er ikke statistisk signifikant. Se også siste Klimanytt her.

Nye manipulasjoner fra klimapanelet
Fra nå av vil ikke global temperatur i noen av datasettene for global temperatur ligge til grunn for klimapanelets definisjon av klima. Det nye i den siste 1,5C rapporten fra oktober er at man definerer nåtid som midtpunktet i en pågående 30-års periode, istedet for for en hel 30-års periode bak oss. Nå brukes temperaturdata for de siste 15 årene, og for de neste 15 årene brukes klimamodeller hvor man forutsetter en fortsatt global oppvarming. Med andre ord, ikke eksisterende data for de neste 15 årene går nå inn i klimadefinisjonen med det siste politiske vedtaket fra FNs klimapanel. Samtidig har man fått med økningen fra forrige sterke El Niño, mens nedgangen i det pågående dype La Niña er blitt borte i skjøten mellom observert fortid og modellert framtid.

De samme modellene er programmert til å vise at CO2 er den dominerende klimadriveren, og at sola, skydekket eller astronomiske forhold har en helt marginal betydning for klimaet. Du finner mer om dette hos David Whitehouse fra GWPF her. Selve rapporten fra klimapanelet ligger tilgjengelig her.

Vår siste figur denne måned er fra 1,5C rapporten og viser den nye modellerte klimavirkeligheten. Årstallene i y-aksen er noe uklare, men starter med 1960 og går til høyre med 20 års intervaller.

Støtt oss ved å dele:

4 kommentarer

    • Raaen. Men hvorfor er ikke Wahls vinkling valgt av IPCC? For det var jo slik det ble fremstilt etter 2014-rapportene. Og hva skulle tilsi den markante økning i alarmerende omtale i forbindelse med 1.5C i denne rapporten sammenlignet med 2014? IPCC har alltid en taktisk vinkling bak sine profileringer. Det får den enkelte spekulere på. Men det er velkjent at IPCCs beregninger av CO2-effekten ligger langt over observasjonene. I enda større grad om man baserer seg på rådata og ikke deres mange korreksjoner som i sum gir større stigning. Helt klart gunstig å ha et 1.5C mål som vil ligge nærmere de observerte temperaturer når endringer i solen, havstrømmer og vinder går inn i en kaldere modus i de områder de berører.

  1. «USA48 litt opp med 0,88 o C nå, fra 0,25 o C forrige mnd.»
    Skal det kanskje være omvendt: USA klart ned med 0.25 nå fra 0.88 forige mnd . . . ?

Kommentarer er stengt.