Global temperatur november 2023

Temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er nær uforandret i november, med  0,91 C, ift 0,93 C i måneden før. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. November 2023 er bagatellmessig ned, til  0,91 C, fra 0,93 C måneden før.

 • Nordlige halvkule nær uendret med 1,01 o C, fra 1,02 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule nær uendret med 0,82 o C, fra 0,83 C forrige mnd.
 • Tropene nær uendret med 1,03 C, fra 1,0 C forrige mnd.
 • USA48 klart ned til 0,65 C, fra 0,99 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp til 1,16 C, fra 0,92 C forrige mnd.
 • Australia ned til 0,42 o C, fra 0,62 C forrige mnd.
Vinterkulde og snø innfinner seg som normalt på den nordlige halvkule, til tross for det som i klimatroende kretser omtales som varmeste november noensinne.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer her. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Her er UAH-grafikk fra oktober, og vi ser at Nordkalotten var en av klodens kaldeste regioner i alarmistenes varmeste oktober noensinne.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

Modellene det er vist til i de tre øverste kulepunktene forutsetter alle at all økning i temperatur skyldes menneskets utslipp. Er dette feil, så vil tallene i virkeligheten bli mye lavere.

 • Klimapanelets trend (fra 1990-rapporten, dets scenario A, uten klimatiltak) varslet en 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i 6. hovedrapport) varsler en global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • UAH-modellen (se info om den her) viser en temp-økning på 1,9° Celsius som følge av en dobling av atmosfærisk CO2 (ECS), der IPC-modellene viser fra 1.8 to 5.6° C ved samme CO2-dobling.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren, observert fra 1979 (536 mnd) er 0,14C pr tiår, fordelt på 0,12C over hav og 0,19C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Modellene varsler en stadig brattere avslutning for vinternes El Niño, allerede senvåren kan vi være tilbake til nøytrale forhold.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (27. november). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Vi skal ha nådd toppen i pågående El Niño nå, og kommende vår (MAM) kan det bli en retur til nøytrale forhold, med en modellgarantert nøytral sommer.

Kjølig november i Norge

Fra Ole Østlids utmerkede nettsted Værstat henter vi som vanlig data for været i Norge i måneden som gikk, der leser vi at høstens siste måned (november) var kald med en kjølig overraskelse for mange, og at «Meteorologisk institutt har meldt om “kaldeste november siden 2010” i Norge, det vil si en estimert verdi for Norge som helhet.»
I lenken til Met i forrige setning, leser vi at «deler av Trøndelag og Nordland var november «Ekstremt kald». For landet som helhet endte måneden 3,5 grader under normalen.» Men mer oppsiktsvekkende er det at været i november av Met ikke presenteres av en eneste meteorolog, men av tre klimaforskere hvor det er berettiget tvil om hvorvidt de har et objektivt forhold til dataene de presenterer. Spesielt Hygen er useriøs, med narrativet om lite sjøis i Arktis, hvor nå isen fryser til (fanen sjøis – NSIDC data) som normalt, over et areal som ligger innenfor gjennomsnittet for isutbredelse 1981-2010.

For november måned finner ikke Værstat noen klare trender, med et mulig unntak for Svalbard Lufthavn som har en trend med varmere novembermåneder.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Aaslid, du skriver:

  «Hygen er useriøs, med narrativet om lite sjøis i Arktis, hvor nå isen fryser til (NSIDC data) som normalt, over et areal som ligger innenfor gjennomsnittet for isutbredelse 1981-2010.»

  Hva er tanken bak den linken?

  • Man forstår bedre konteksten hos Faktisk.no, når man forstår at denne anstalten er en kvasi-statlig ensrettingsinstans som truer ytringsfriheten i Norge, kamuflert som en påstått objektiv faktasjekker. Slike anstalter ble opprettet nær samtidig i alle vestlige land, etter at USAs etterretning etablerte konseptet i USA.
   At PST de facto også kan ha vært involvert i opprettelsen av Faktisk.no, fikk vi en indikasjon på når redaktøren i Faktisk ble ansatt i PST, for å jobbe med problemstillinger som lignet veldig på aktiviteten i Faktisk.no.

   Hvis vi begrenser oss til klimafeltet, så er ideen at astrofysikere og solfysikere heretter ikke skal uttale seg om klima, befolkningen i Norge skal holdes uvitende om hvordan vår sol styrer klima, og meteorologener skal ikke uttale seg om vær eller klima, bare «statsautoriserte» klimaforskere som anerkjenner klimakrisen skal lyttes til, publiseres i media, og dermed ha monopol på å være troverdige.

   Jfr. været i november i Norge som ble presentert bare av klimaforskere, med setninger som slår hverandre ihjel i forsøkene på å lyve for almenheten:
   1) «men vi forsker fremdeles på hvorfor det ble fullt så varmt som det ble», i setningen, som er objektiv, innrømmer «forskeren» at de ikke vet hvorfor året ble rekordvarmt.
   2) «Men at temperaturene vil stige så lenge utslippene fortsetter å øke, er å forvente.» Denne setningen er usann, noe alle kompetente fysikere er klar over. Utslippene økte i periodene 1940-75 og i 2016-22, men i begge disse periodene gikk global temperatur nedover.
   Legg også merke til absurd ordbruk som «varmest noensinne», når kloden vår har blitt kaldere i rykk og napp over de seneste 50 millioner år.

   • Du bruker selv i innlegget ditt for oktober-temperaturene ‘kan samtidig formuleres som varmeste oktober «noensinne».’ Det virker overhodet ikke ironisk fra sin side. Så du skyter deg som vanlig i foten…

    For øvrig er jeg imponert over at du bruker den varmeste El Ninjoen (2016) som referanse på samme måte som du bruker 1998 og den varme perioden rundt krigen. Jeg er spent på – som andre har nevnt her – hvordan du vil forklare at 2023 har blitt markant varmere enn 2016. Jeg gleder meg til analysen for desember og hele 2023

    • Sandra,
     I klimapropagandaen brukes «varmeste noensinne» regelmessig når det settes varmerekorder, og gjerne før rekordene er verifisert i meteorologenes kvalitetskontroll som ofte ikke anerkjenner de såkalte rekordene. Dette til tross for at alle vet at kloden vår har blitt vesentlig kaldere over de siste 50 millioner år. UAH anerkjenner månedsrekordene bare som varmest for den perioden det eksisterer sammenlignbare data, dvs bakover til 1979. Klimarealistene slutter seg til en slik vitenskapelig metodikk.

     En El Nino eller La Nina utveksler energi mellom hav og atmosfære, og dette fenomenet varmer ikke kloden da det ikke tilføres ny energi til den. Detaljene finner du i prof. Ellestads klimanytt eller i prof. Lindzens lærebok i meteorologi.

     Du har tydeligvis gått glipp av det faktum at det ikke er «jeg» som «bruker 1998 og den varme perioden rundt krigen». 1998 er av IPCC identifisert og anerkjent som slutten på den sterke oppvarmingen som startet i 1976, mens både den varme perioden rundt krigen og kuldeperioden til 1976 er anerkjent av alle meteorologer samt av National Academy of Sciences i USA.

     Det foregår en omfattende vitenskapelig forskning på hva det er som har forårsaket høyere temperaturer i andre halvår 2023, og du må nok vente til forskerne har konkludert før det kan foreligge en analyse.

   • Aaslid,

    Kvasi-statlig ensrettingsinstans som truer ytringsfriheten i Norge?

    Ytringsfriheten er en rett du har til å ytre deg om ting som er sant, uten fare for personlig tap av liv eller frihet. Ytringsfriheten er ikke en rett du er gitt for å kunne karakterisere og idioterklære meningsmotstandere, spre løgner og drive bevisst manipulasjon.

    Lurer på hvordan vi havnet der at høyt meritterte akademikere gidder å la seg assosiere med dette ubeskrivelige våset.

    • Når du har problem med å forstå at meritterte akademikere gidder å la seg assosiere med det som ytres her, så skyldes det vel kanskje nettopp at du ikke selv er en merittert akademiker. Du har jo en ganske snever beskrivelse av hva ytringsfriheten omfatter og en ganske nedlatende og sterkt usaklig beskrivelse av folk som ikke har samme holdning som deg. Det er jo i hvert fall fint av deg at du leser dette «ubeskrivelige våset» selv.

 2. Bratlie,
  jeg klarer ikke helt å forstå hvem du er så sinna på her, og derav hvem som lar seg «assosiere med dette ubeskrivelige våset»?
  Er det Aaslid?
  Eller er det Faktisk.no?
  Og, for ordens skyld, hva er «dette ubeskrivelige våset»?

  Enhver presisering tas i mot med takk 🙂

  • Gunnar,
   Som kommentar til ditt siste spørsmål, hvorfor utelukker du at «dette ubeskrivelige våset» kan være Bratlies egen kommentar?

Kommentarer er stengt.