Global temperatur november 2017

Vi har temperaturdata for november fra UAH ved Dr. Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for november viser med +0,36 C kraftig nedgang. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og et kaldere hav viser nå at en La Niña er i utvikling med en forventet tydelig nedkjøling i 1.kvartal 2018. For mer informasjon om værfenomenet El Niño som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. November 2017 har med (+0,36 C) gitt oss en kraftig nedgang fra verdien (+0,63 C) forrige mnd. Nordlige halvkule er 0,33 C nå,  ned fra 0,67 C forrige mnd. Sydlige halvkule er 0,38 o C nå, ned fra 0,59 C forrige mnd. En detaljert forklaring på dataene i figuren er her. (red.anm. korrekt graf lagt inn 9.des.)

UAH bruker data fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane.

La Niña kommende vinter!
Meteorologene i NOAA kunngjorde 9.november 2017 at mønsteret for kommende vinters klima (nov til mars) samsvarer med en svak El Nino, og dermed er meteorologene i Australia og USA mer eller mindre enige. Figuren viser hvordan NOAA modellerer det de betegner som «Amplitude-corrected Nino3.4 forecasts» med oktoberdata.

Dette fenomenet er normalt sterkest i desember måned, men det er enda uklart hvor sterkt utslaget blir. La Nina manifesterer seg først ved kaldere vann på havoverflaten, noe som betyr at satellittene trenger lengre tid for å registrere effektene av La Nina. Med El Nino slår det ut raskere med vanndampens konveksjon som flytter energien fra hav til atmosfære. Dermed kan vi ikke vente å se de vesentligste utslagene fra denne La Nina i satelittmålt temperatur før senere, sannsynligvis i første kvartal 2018.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet. Figuren over til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur.

Her er enda en av mange nye studier som bekrefter at modellene er feil, og at vi fortsatt er i en fase uten signifikant global oppvarming.

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har ikke bare bedre geografisk dekning, men de dekker i særlig grad utilgjengelige områder i høyden og ikke minst i polare områder – alt der det er kaldest. Disse målingene gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene som er benyttet siden 1950-tallet. Det aller meste av oppvarmingen etter 1950 har uansett funnet sted etter at sateliittmålingene var godt etablert i 1979.
Roy Spencer har en grundigere forklaring her.

Så var det vulkanene
Det er velkjent at større vulkanutbrudd har en kjølende virkning på klimaet. Større i denne forbindelse betyr eksplosive utbrudd som bringer aske og svovelpartikler opp i stratosfæren hvor de blokkerer sollys i 1-3 år. Mount Agung på Bali i Indonesia har vært aktiv siden september og et kraftig utbrudd har nå vart i noe over 3 døgn.  Magmaen flyter fritt opp i krateret, og spørsmålet nå er hovedsaklig om magmaen vil fortsette å flyte rolig og fritt, med eller uten et eksplosivt utbrudd som en mulig tilleggseffekt. (utdrag fra foto tatt av Michael W. Ishak (www.myreefsdiary.com) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.

Uten et eksplosivt utbrudd vil de betydelige svovelutslippene ikke komme seg opp i stratosfæren, og effekten på klimaet globalt vil være liten fordi det da ikke vil sirkulere store mengder SO2-partikler som sperrer sollyset. Vi kommer tilbake til dette utbruddet senere i tilfelle det dukker opp klimarelevant informasjon.

Uten et eksplosivt utbrudd vil vulkanen stimulere fotosyntesen ved at større mengder CO2 blir tilgjengelig for plantelivet i Indonesia. For de som bekjenner seg til CO2-dogmet og myten om at CO2 er årsak til betydelig temperaturendring, vil dette i tillegg være nok et bevis for at dommedag er nær.

Siste eksplosive vulkanutbrudd som hadde en klar kjølende virkning på klimaet var Mount Pinatubo i 1991. Det er i tillegg vanlig i IPCC-leiren at man overdriver den kjølende effekten fra aerosoler fra vulkaner og annen forurensning for å bortforklare den manglende globale oppvarmingen siden 1996. For ytterligere informasjon om vulkanutbrudds virkning på klimaet se fanen klima+vulkaner på professor Ole Humlums utmerkede nettside climate4you.com. 

 

Støtt oss ved å dele:

38 kommentarer

 1. Ikke nødvendigvis global nedkjøling.
  Men i Nedre-Telemark er vi noen glade sportsfiskere, som har fulgt med på isdannelsen av sikker is hver vinter de siste 40 år.
  Allerede nå er de første røyer og ørret fisket på islagte vann bare 20 m over havflaten.
  Isen har lagt seg tre uker tidligere, enn vanlig til tross for mye vind i de siste ukene.

 2. Geir Aaslid skriver i avsnittet om måleteknologien: » Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad» i avsnittet om hvordan».

  Det har ingenting med hvordan satellitten måler temperaturen i troposfæren å gjøre, hvilket dette dreier seg om. Satellittene benytter den svake utstrålingen av mikrobølger fra oksygen på mellom 50 og 60 GHz som er temperaturavhengig. Infrarød stråling har 100 ganger høyere frekvens og oksygen kan hverken stråle ut eller absorbere infrarød stråling. Den er imidlertid svært viktig for drivhuseffekten.

  • Dette er vel kommentert før. Han skriver at målingene baserer seg på mikrobølger. Det er antagelig en lapsus at avsnittet med infrarød stråling ikke er tatt ut.

  • Aaslid gir oss en korrekt analogi. Temperaturmålinger ved måling av stråling er velkjent. Hvor i spekteret strålingen ligger er irrelevant mht å formidle at det er deteksjon av utstrålt energi (eller differansen mellom inngående og utgående stråling) som er det primære. Aaslid er naturligvis klar over at satellittmålinger skjer i mikrobølgeområdet.

 3. Det er taktisk feil å bli en del av global temperaturdebatt, da dette kun favoriserer dem som har kontroll over de data som brukes som «offisielle» fakta om global temperatur. Og der mekker og skrur man hele veien for å skjule at CO2-hypotesen er feil vitenskap. Som jeg har sagt før: Jeg venter heller til satelittbildene fra Arktis ikke levner noen tvil om at hypotesen er feil. Det er ikke så mange årene igjen nå iht. forventede naturlige sykluser. Varmeperioden på 80-90-tallet har jo toppet ut, men effekten på Arktis’ isdekke vil av erfaring ta noen år til. Men da vil til gjengjeld både media og politikere ane ugler i mosen. Noe de ikke gjør så lenge vi fortsetter å diskutere disse tulledataene for «global temperatur» i fullt alvor.
  Jeg fristes heller til å sitere professor William “Will” Happer, kjent amerikansk fysiker ved Princeton innen atomfysikk, optikk, og spektroskopi, som nylig sa at «no one can tell you what the “average temperature” should be because there isn’t any average world temperature. The temperature at sea level is very different than the temperature 3000 feet up a mountain just a few miles away.»

  Og så driver vi og akkederer med vitenskapelige lommetjuver og kvakksalvere om en tusendels grad økning i deres feilmodellerte CO2-univers…..

  • Gunnar Sunde vil ikke basere seg på vitenskapelige data fordi han ikke stoler på «offisielle» data, men venter til han han får satellittbilder av Arktis i framtida som angivelig vil vise at det ikke finnes menneskeskapt drivhuseffekt. Hvorfor han stoler framtidige vitenskapelige data fra NOAAs og NASAs satellitter, men ikke de eksisterende data fremgår ikke.

   I mellomtida får de som er interessert i klima nøye seg med de eksisterende isvolum-data fra PIOMAS (advarsel: de kan være baserte på vitenskap). http://psc.apl.uw.edu/wordpress/wp-content/uploads/schweiger/ice_volume/BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2.1.png.

   Mer vitenskapelige målinger: 2017 kommer å bli et av de varmeste årene siden satellittmålingene av troposfære-temperaturen begynte for 38 år siden. 2017 blir det nest varmest år i følge temperaturserien til RSS (nest etter 2016) og det tredje varmeste året i følge temperaturserien til UAH (etter 1998 og 2016): https://drive.google.com/open?id=10G154slpgG37fVLHRp88SIZj-tjEpJmT

  • Professor William “Will” Happer var vel mannen som i en offisiell senatshøring uoppfordret grep ordet (spol fram til ca 03:02:50) for å fortelle at satellittmåling av temperatur er nøyaktig («exactly») som å måle feber på et sykehus.

   Dette er, mildt sagt, svært upresist vitenskapelig sett, men det er kanskje «taktisk rett«?

  • Apropos lagg’en i nedkjølingen av havet etter svekket sol, så tar det iht tidligere erfaringer og en rekke nye studier opp til et tiår eller mer før Arktis responderer tydelig på nedkjølingen av havet. Curry skriver for eksempel nå nylig at: «A 10-year delay between solar changes and climatic changes is observed in some studies». Typisk så endte forrige varmeperiode i havstrømmene som regulerer Arktis rundt 2006 (selv om utflatingen av luftoppvarmingen kom for nesten 20 år siden). Arktisk isdekke de siste 10 år er derfor nå opp 15% (fra 13,000 km³ til 15,000 km³). Og årets utvikling i Arktis er ut fra de tall jeg har sett over snittet for dette igjen.

   • Hvordan havet fungerer har vært godt kjent for menneskeheten lenge. Men i klimaortodokse kretser snakker man bare om havet når man skal bortforklare den ikke-observerte varmen fra den atmosfæriske hot-spot som har gjemt seg i havet.

    At sola varmer havet mest nærmest ekvator, og at denne varmen avgis til lavere atmosfære etter hvert som havstrømmene nærmer seg polen, det vil de ikke snakke om.

    At dene varmetransporten skjer med vanndampens konveksjon, og dermed etter later et midlertidig fotavtrykk i atmosfæren inntil varmen har forlatt vår planet, det har også blitt uviten for IPCC-leiren.

    • Heheh, verken storhavenes faktiske tilstand (det være seg stigning, pH, korallrev, osv.), vanndamp/skyers totalt dominerende klimabetydning eller solas variasjon synes å være del av de ortodokses primærbehov å forholde seg nøytralt vitenskapelig overfor: Uansett hva vi sier så har de en banal (og stadig mer falsifisert) CO2-multiplikatoreffekt som basis i sine modeller, som hittil da naturlig nok konsekvent har ført til feilaktige resultater. Så gjelder det å etterkonstruere global temperaturhistorie for å dekke over dette så lenge det går.
     Når man til slutt tvinges til å balansere ut hele CO2-retorikken (det synes som det nå ikke lenger lykkes å blokkere like effektivt forskningen som tvinger en slik retrett fram) så får vi bare håpe at man begynner å jobbe vitenskapelig nøytralt med alle klimafaktorer igjen. Og ikke kjører mer desperate tildekningsoperasjoner slik at «klimaforskning» uvegerlig blir noe ekte forskere i andre disipliner vil bruke til å skremme sine studenter med.

   • Det ville vært nyttig, for mange vil jeg tro, om noen kunne 1) Forklare hvordan man kan se fra UAH figuren over at temperaturen «flatet ut for nesten 20 år siden», 2) Skissere hvordan det kan underbygges med rigorøse statistiske metoder, 3) Vise til solid vitenskapelig artikkel hvor dette er gjort.

    • Raaen,
     din fornektelse av pausen er imøtegått så mange ganger allerede at det blir misbruk av spalteplass å gjenta alt sammen. Selv AR5 erkjenner den. At datatorturister som Karl og Hausfather kommer i ettertid og prøver noen grep for å skjule den sånn passe er utenfor mitt respektområde.

     • Jeg har lest det meste het i lang tid. Raaen har rett i sine etterlysninger. Når det gjelder pkt 1 er det bare å se med det blotte øye på grafen (faktisk på forsidebilde til KR) at han har rett.

     • Vanskelig å sitte still i båten på disse uttalelsene. Om man ser de siste 20 år i datasettet så er det er det en korrelert stigning på 0,7*10-3 °C/år. Stipulert stigning IPCC for samme periode i vist graf er på ~32*10-3 °C/år, en forskjell på 45 X. Den omtalte 2°C stigning vil for sistnevnte nås etter vel 60 år. For førstnevnte etter 2850 år. Det er derfor åpenbart en pause i omtalt tema i de observerte temperaturene for de siste 20 år. Om man ser hele måleserien fra 1979 og frem til i dag, så er korrelert stigning 1,1*10-3 °C/år, som fortsatt er svært beskjeden i denne sammenhengen og vil gi en 2°C stigning først etter vel 1800 år. De naturlige globale endringene som er observert i isprøver fra Grønnland har fluktert mer en 2° gjennom de siste 2000 år.
      http://www.economicsjunkie.com/wp-content/uploads/2012/10/gisp-last-10000-new.png

     • Dyb,
      takk for at du spiller inn statistiske fakta – uten at jeg tror det hjelper mht å nærme seg en mer balansert virkelighetsforståelse hos dem som vil rope alarm uansett: Jeg har for eksempel ennå til gode å møte en journalist eller klimaaktivist som kjenner de matematiske forutsetninger for statistisk signifikans.

      Hvis man i tillegg hensyntar de siste tiårs juksteringer for å oppnå mest mulig lineær stigning i et hundreårsperspektiv (utlagt: reverserer de høyst tvilsomme nedskrivningene av den varme mellomkrigstiden), så er der faktisk ikke statistisk signifikant grunnlag for å framskrive noen temperaturøkning i det hele tatt.

      Og da har jeg ikke en gang berørt måleusikkerheten rundt det man liker å kalle «global temperatur»: Man kunne jo for eksempel flyttet alle målestasjoner vekk fra det som er blitt storurbane strøk og plassert dem i opprinnelige «landlige» soner uten usikkerhetene med UHI-effekter over tid. Samt satt ut (minst) 6000 nye målestasjoner, som seriøse forskere hevder må til for å få et bilde av den globale (landmålte) variasjon med en måleusikkerhet under 0,2-0,3 grader C. I dag driver man jo og setter høvelige temperaturer for enorme havområder uten landbaserte målinger: «Anledning gir tyv» er bare forbokstaven her, når man lurer på hvorfor «reviderte data» alltid gir «unprecented» oppvarming en tidel over forrige «rekord».

      Som sagt: Vitenskap er stadig mer irrelevant for klimasaken, alle tall som trengs kan produseres for å holde alarmklokkene i gang og politikerne uvitende om de faktiske forhold. Det er derfor jeg lett ironisk og spøkefullt gjentar at dette får man ikke skikk på før helvete (Arktis) fryser til igjen så NRK og CNN & de kan se på bilder at perioden 1950-70 enkelt og greit gjentar seg igjen og hele korthuset ramler sammen. For den kalde perioden 1950-70 med høyere CO2-innhold enn den varme mellomkrigstiden 30 år før falsifiserer jo ALENE CO2-hypotesen for alt det er verdt. Unntatt da for dem som ikke kan noe om hypotesefalsifisering, statistikk og signifikans.

     • Jan Erik Dyb: «Om man ser hele måleserien fra 1979 og frem til i dag, så er korrelert stigning 1,1*10-3 °C/år»

      Dersom det er UAHs måleserie han snakker om, så er stigningen 13*10-3 °C/år og ikke 1.1*10-3 °C/år! Resonnementene og konklusjonene hans blir derfor i samme gate. For stigningen i de siste 20 år har han en likende feil. Han har faktisk brukt de helt feilaktige tallene i bergingene, så det er ikke bare en komma-skrivefeil!

      Gunnar Sunde takker takker Dyb for å komme med statistiske fakte og klager over mangel på kunnskap blant klimaaktivister og journalister. Kanskje de ikke bryr seg så mye om den kritikken, når den kommer fra folk som ikke kan beregne et stigningstall og mangler forståelse for fysiske størrelser.

     • Litt flaut, men jeg ser feilen jeg gjorde. Regnet pr mnd og ikke år…. Dog så er det fortsatt stor forskjell mellom det som har blitt forespeilet og det som blir målt. Uttalelsen i artikkelen må sees opp mot hva som var prediksjonen og hva som nå observeres.

     • Lindeberg,
      godt sett! Slik våkenhet er bra for debatten. Jeg dobbeltsjekket for min del ikke Dybs tall i farten siden jeg ikke argumenterte på hans tall direkte uansett. Mitt ærend var et annet: At hvis man regner inn den varme mellomkrigsperioden (og ikke begynner med statistikken fra 1979-dato) så er der i praksis ingen temperaturstigning på 100 år. Og det regnestykket blir noe annet 🙂

 4. Nedkjølings perioden fra 1950 til 1970, og deretter noe stigende temperatur frem til om lag 1995, hvor temperaturen flatet ut til nåværende hiatus.
  I en oppvarmingspause på 24 år, og i samme periode med kraftig økning av CO2 utslipp, og med jevn økning av atmosfærisk CO2, er fornektelse av disse observasjonene i naturen, av psykologisk sosial karakter.
  Det bør etableres flere akuttmottak innen det offentlige helsevesen hvor disse kverulantiske paranoide lidelsene kan behandles.

  • Hei Lars Olav!
   Er ikkje akuttmottak feil medisin? Ta kontakt med ein optiker og få nye briller. Så kan du slå opp denne adressa http://www.drroyspencer.com/ og studere utviklinga i UAH-målingene1979-2017.

   Ingen hiatus!

   Og dersom du fremdeles ikkje er i stand til å tolke denne kurva så kan du jo lese teksten: Temperaturmålingene for perioden 1979-2017 gir ein temperaturstigning på 0,13 grader celsius per tiår.

   Ingen hiatus!

   • Når Spencer begynner å justerer og konkludere blir det galt. 1950 og ut 1970 åra var en kjølig periode. Når Spencer velger å sammenligne fra 1979 (38 år) kan det konstrueres oppvarming.
    Men om målingene i atmosfæren de siste 24 år fra 1993, kan det ikke måles markert temperaturøkning, ut over feilmarginene.
    Når det gjelder bakkemålinger er grunnlaget alt for spinkelt til å presentere sikre data. Det blir derfor mulig å konstruere å modellere en oppvarming som ikke finner sted.
    Dessuten jukser Spencer på andre områder, og fremstår som lite troverdig.
    Han forklarer at CO2 og H2O molekyler i atmosfæren kan varme opp en varmere jordoverflate og den øvrig atmosfære ved utstråling av IR. Stikk i strid med anerkjente naturlovener.

    • Hei, Lars Olav:
     Alle kurver over temperaturutvikling viser temperaturauke. Du kan for eksempel sjå på UAH-kurva som eg viste til eller alle dei kurvene som Lindberg lenker til. Korleis klarer du ut frå desse kurvene å konkludere med «en oppvarmingspause på 24 år» ?

     Du kan sjølsagt si at du ikkje stoler på desse kurvene, men da har du jo ingen data å bygge på! Er verkeleg påstanden «en oppvarmingspause på 24 år» tatt heilt ut av lause lufta? Eller kan du vise til data frå ein forskningsinstitusjon som faktisk viser ein pause?

     Har det aldri slått deg at det er du som tar feil når du påstår at jorda ikkje kan absorbere IR-stråling? Tror du verkeleg at Spencer og alle andre ekspertar ikkje forsår dei mest grunnleggende fysiske lovene?

     • Hei F. Forfang. Det er mulig jeg er leser grafer å beregninger noe annerledes. Men bakkemålingene har for få målestasjoner til å gi solid grunnlag for å bestemme jordens temperatur. Dessuten er mange av de totalt for stasjonen urbanisert. Klimaforskere som er ansatt for å bevise CO2 hypotesen, får da uendelige muligheter til å justere til det resultat de ønsker.
      Når det gjelder pausen registrert av satellitt målinger er 24 år kanskje noe drøyt, men siden 1998, har det ikke vært noen markert økning i temperaturene disse måler.
      Når det gjelder stråling fra IR absorpsjonsgassene i atmosfæren, kan Spencer lyve så mye han orker. Men disse gassene kan ikke varme opp den varmere jordoverflaten eller øvrig atmosfære ved å utstråle IR bølger.
      I. Fordi varme kan ikke transporteres fra kaldere områder oppe i luften ned til en varmere jordoverflate.
      II, IR strålen opptas ikke av de øvrige gasser (99% N2 og O2) i luften.
      På bakgrunn av I. og II., så lyver Spencer

     • Men Lars Olav, da. Spencer er jo ikkje aleine her i verden. Alle eksperter sier jo det samme. Meiner du verkeleg det at amatører hart større unnsikt enn eksperter?

      Dersom du sier at siden 1998 «ikke vært noen markert økning i temperaturene disse måler», så må eg si meg enig med deg i at du les grafer noe annerledes. Men det er klart at dersom du kan plukke den høgste enkeltverdien å sammenlikne med, så har du liten forstand på å beregne trender.

     • Forfang.
      Når det gjelder temperatur bør vi basere oss på det redaktøren postet her for noen min utter siden.
      Når det gjelder Spencer og teoriene hans om hva som skjer i luften når IR absorberende molekyler mottar disse, bygger dette på enkle prinsipper i følge hans forklaringer og utregninger. Men det er ikke mulig i henhold til naturlovene slik klimaforskerne forklarer i andre sammenhenger. Men om du ikke vil svare, får jeg prøve å sende en E- mail til Spencer og Cicero om saken. Har du forresten E-mail adressen til Spencer?

     • Hei Lars Olav.
      E-post-adressa til Roy Spencer er:

      Når det gjeld temperatur er det vel viktig å studere måleseriene frå profesjonelle aktører.
      Kva har Geir Aaslid å bidra med, bortsett fra å utnytte makta som redaktør til sensur?

   • Forfang, ang. din kommentar fra 6.desember, nå er du igjen ute av stand til å forholde deg til dataene.
    Både FNs klimapanel og prof Ross McKitrick konkluderte før eller i 2014 med at det sent i forrige årtusen (McKitrick oppgir 1996) inntraff et trendskifte i global temperaturutvikling, hvor vi etter 1996 ikke hadde noen signifikant økning.
    https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=49307&

    Dette er du gjort oppmerksom på før, og jeg må be deg slutte å poste kommentarer her når du vet eller burde vite at det du skriver er usant.

    Etter 2014 har vi hatt et temperaturutvekslingsfenomen i Stillehavet (El Nino/La Nina). Dette fenomenet gjør ikke planeten vår varmere, men fører til midlertidig sterke svingninger opp og ned i global atm. temperatur.

    Riktig tidspunkt for å teste om opphøret av oppvarmingen fortsetter, ifølge profesjonelle analytikere, er etter avslutningen av La Nina, som tidligst vil være mai/juni neste år. Til nå har det ikke skjedd noe med temperaturen som indikerer at trendskiftet i 1996 fortsatt ikke er reelt.

    Hva Spencer skriver på sin blogg er irrelevant i denne sammenheng. Spencer oppgir observerte UAH-temperaturer, han driver ikke med profesjonell statistisk analyse, slik McKitrick gjør.

    • Aaslid, du skriv: «Forfang, ang. din kommentar fra 6.desember, nå er du igjen ute av stand til å forholde deg til dataene.»

     Eg viste til UAH-datasettet som Roy Spencer presenterte i innlegget mitt 6. desember. Korleis kan det være «ute av stand til å forholde seg til dataene»?

     Eg skulle gjerne sett at du var i stand til ein seriøs analyse av datasettet som du viser til kvar mnd. Men da må du vel kunne forholde deg til datasettet, så det blir vel vanskeleg. Eg ventar i spenning.

    • Jeg har tidligere påpekt, uten at det kom motforestillinger av faglig karakter, at McKitrick ikke påviste noe trendskifte i 1996. Det han viste, var at man (med UAH-datasettet) må starte i 1995 eller tidligere for med 95% sikkerhet å kunne hevde at det er en positiv trend.

     Dette skyldes at over kortere perioder vil de naturlige fluktasjonene være for store.

     At man ikke kan hevde at det er en positivt trend, er naturligvis noe annet enn at den ikke finnes.

  • Lars Olav Andersen: «I en oppvarmingspause på 24 år, og i samme periode med kraftig økning av CO2 utslipp, og med jevn økning av atmosfærisk CO2, er fornektelse av disse observasjonene i naturen, av psykologisk sosial karakter.»

   Vel her er de årlige middelverdier av troposfæretemperaturen målt med satellitter: https://drive.google.com/open?id=10G154slpgG37fVLHRp88SIZj-tjEpJmT

   og her er de årlige middelverdiene målt med temperaturen på nær jordoverflaten: https://drive.google.com/open?id=0B19Sr_Qmr4GJQVBIMVFWekh3eWs

   Det er vanskelig å finne en oppvarmingspause på 24 år…

 5. Jeg førsøker meg på en utfordring her som jeg svært gjerne ønsker gode svar på. At det 20. århundre har vært en varm periode er det lagt frem mange målinger på. Årsaken bak er jo det store spørsmålet. Dem som vekter den industrielle revolusjonen snakker gjerne om førindustriell tid. Da bør man finne god korrelasjon mellom forbruk og stigning. Det meste jeg har sett av grafer korrelasjoner beskriver de siste 50 år, men siden man snakker om førindustriell tid så bør man gå dit.

  Figur i link er en av mange som viser kalkulert global temperatur de siste 150 år.

  https://www.google.no/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.english-online.at%2Fenvironment%2Fglobal-warming%2Fglobal-warming-temperature-rise.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.english-online.at%2Fenvironment%2Fglobal-warming%2Fcauses-and-effects-of-global-warming.htm&docid=uxg2HhMLREPbTM&tbnid=h94_8_Ig_Wy2YM%3A&vet=10ahUKEwiQs8rY8vnXAhUNSJoKHTjXCn8QMwhjKAAwAA..i&w=600&h=445&safe=off&bih=1055&biw=1920&q=temperature%20last%20150%20years&ved=0ahUKEwiQs8rY8vnXAhUNSJoKHTjXCn8QMwhjKAAwAA&iact=mrc&uact=8

  Finnes mange varianter av denne, men av det jeg har sett så viser de aller fleste en økning fra begynnelsen av århundret frem til ca 1940. Deretter en nedkjøling frem til 1950-55, før det deretter stiger fra ca 1965-70. Ser man på trenden så er den ganske så lineær gjennom hele perioden tar man bort nedkjølingen. Den industrielle alder var sped i begynnelsen, og har siden akselerert. Den sammenfaller og blir mest presist fremlagt i denne sammenheng med globalt energiforbruk, og følgende link viser energiforbruk og kilder de siste 165 år:

  https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fglobal-primary-energy-consumption-1800-2015-1.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fourworldindata.org%2Fenergy-production-and-changing-energy-sources%2F&docid=pVOyNSfy2DHppM&tbnid=4yPmyswPsRN59M%3A&vet=10ahUKEwi3g_CL_fnXAhWpAJoKHYwLBjkQMwhEKAYwBg..i&w=1030&h=730&safe=off&bih=1102&biw=1920&q=accumulated%20energy%20usage%20100%20years&ved=0ahUKEwi3g_CL_fnXAhWpAJoKHYwLBjkQMwhEKAYwBg&iact=mrc&uact=8

  Dermed så ser man at det er en liten sammenheng mellom energiforbruk og temperaturøkning for hele perioden. Når man fremlegger grafer for kun de siste 50 år, så gir dette god korrelasjon, men dette er på grensen til triksing med data sett perioden under ett. Når forbruket begynner å ta av etter krigen så faller faktisk global temperatur.

  Den første stigningen mellom 1910-1940 hadde en ca stigning på 0,018°C/år hvor forbruk var ca 333TWH/år. Stigning man ser etter 1950 er på ca 0,014°C/år hvor forbruket økte til 2000 TWH/år (alt estimert fra figurene). Fra UAH dataene oppgir dere en stigning på 0,013°C/år for hele perioden. Om jeg får lov til å forsøke meg på nytt, så er stigningen for de siste 20 årene 0,008°C/år. Sett opp mot økningen av energiforbruket de siste 20 år, og vertfall om man tenker de kumulative utslippsverdiene som kommer av energiforbruket, så sliter jeg med å finne den klare sammenhengen. Hva med dere andre?

Kommentarer er stengt.