Global temperatur ned som en stein i oktober

Vi skriver vanligvis ikke mye om bakkemålt temperatur, hverken over hav eller land. Til tross for at dette er temperaturene som FNs klimapanel og deres støttespillere forholder seg til. Men her er hovedpunktene i et presseoppslag Englands prisbelønte gravejournalist David Rose nylig hadde.

Ned som en stein i oktober
Egentlig er det ingen fordel for menneskeheten at det blir kaldere, da flere fryser ihjel og både dyr og avlinger kan ta skade av en slik klimaforverring. Men skikkelig lave temperaturer i form av en lang og kald vinter eller et år uten sommer, kan være akkurat det menneskeheten trenger for å få avlivet dogmet om den CO2-drevne menneskeskapte globale oppvarmingen.

Temperaturvariasjonene er sterkere over land enn over havet. Siden det er mest land på den nordlige halvkule blir det dermed sterkest global oppvarming – og nedkjøling –  på den nordlige halvkule. Og siden midten av året har global landtemperatur i gjennomsnitt sunket med mer enn en grad Celsius! (Edit: data fra RSS TLT)

Det er det sterkeste temperaturfallet noen gang som er observert på så kort tid.

3ac7b05800000578-0-image-a-79_1480203879647CO2-dogmet som bortforklaring
Mange aktører, som Dr. Gavin Schmidt, lederen for klimalaboratoriet i NASA-Giss, Bjørn Samset på Kristin Halvorsens Institutt for klimapolitikk og de hjemlige klimatroende mediene NRK, Aftenposten og forskning.no, har alle vært av den oppfatning at varmen i 2015-16 har vært et resultat av lengre tids global oppvarming som er forårsaket av våre CO2-utslipp.

IPCC-leiren har igjen tatt feil
Tallrike kritikere innenfor den klimarealistiske hovedretning innen naturvitenskapen har påpekt at varmen i 2015-16 er et forbigående fenomen forårsaket av havstrømmer (ENSO, El Nino og La Nina, jfr Klimanytt 120 og Klimanytt 140). VI ser nå at IPCC-leiren igjen har tatt feil. Etterhvert som den varme El Nino-fasen erstattes av de kjøligere La Nina-fasen vil vi se at de høye temperaturene også forsvinner fra troposfæren i takt med at denne energien forlater kloden vår. Dette er en mer langvarig prosess, siden havet som dekker ca 70% av jordas overflate holder på varmen lengre enn det landjorda gjør.

2016 det varmeste året noensinne
Dette er overskriftene vi har i vente fra IPCC-leirens logrende medier i Norge og fra de mange som sysler med klimakommunikasjon i institusjonene som har gjort seg avhengige av  bevilgninger fra klimatroende politikere. Det er godt kjent at for eksempel NASA-Giss har hatt for vane å jukstere sine temperaturer i takt med ønskene fra Obamas administrasjon og man finner før eller ved slutten av 2016 garantert et sted å måle temperaturer som gir et pseudo-grunnlag for påstanden om 2016 som det varmeste året på lang tid. Kanske også noen hundredels grader over det svært varme 1934 som ingen av de klimatroende liker å snakke om.

Den politisk korrekte klimavitenskap
Her
og her kan man for eksempel se professor Ole Humlums analyse av dataene fra NASA-Giss. Etter 2008 ser man klart at det forekommer administrativt menneskeskapt global oppvarming (fenomenet er på climate4you omdøpt til det mer akademiske begrep “temporær stabilitet”). Noe tilsvarende fenomen eksisterer ikke i satellittbaserte temperaturdatasett. Så det er ikke uten grunn at det etter at Obama-epoken er over vil bli skåret kraftig ned i bevilgningene til det politisk korrekte NASA-Giss. Dr. Schmidt har selv bedt om bråk gjentatte ganger med sin politisering av klimavitenskapen, f.eks da han uttalte at det slett ikke var en varmepause (Hiatus) mellom El Ninoene i 1998 og i 2015 – en midest talt svært omstridt uttalelse. Se forøvrig denne utmerkede vitenskapelige analysen av NASA-Giss fra klimaforsker Judith Curry – som har følgende edruelige konklusjon:

This is a welcome opportunity to redirect NASA Earth Science research towards other topics that are not directly related to or motivated by human caused climate change.
Klimaforsker Judith Curry

Går man til en annen leverandør av temperaturdata, NOAA, så ser man på kolonnen ytterst til høyre på figuren under, som er oktober i år, at godt og vel 40% av all global oppvarming siden 1980 ble borte i oktober måned. Over land, vel og merke. Og om få dager får vi dataene fra lavere troposfære for november fra RSS og UAH.

noaa_oct2016Dette er vel og merke før vi har sett noe særlig effekt av den kommende kjølende La Nina-fasen. Alt tyder på et fortsatt temperaturfall for de neste 12-24 månedene og styrken på fallet kan i stor grad bestemmes av styrken på La Nina.

Amerikanske NOAA meldte forøvrig i oktober at vi nå er i La Nina-fasen, ifølge denne rapporten.

(Tillegg 23/12) GWPF har en TV-diskusjon mellom David Rose og David Whitehouse vedrørende kritikken mot dette oppslaget i England. 

Støtt oss ved å dele:

7 kommentarer

  • Oktober.

   For du må ikke lese bare overskriften. Leser man teksten ser man at det som i overskriften er «global temperatur» der er «global landtemperatur».

   Men du må ikke lese bare teksten. Sjekker du Rose ser du at figuren ikke er bakkemålinger men satelittmålt temperatur over land. Dvs temperaturen oppe i atmosfæren, over landområder.

   Den som har lyst på litt kontekst kan se på denne: https://tamino.wordpress.com/2016/11/28/how-stupid-does-david-rose-think-you-are/#more-9013

   • Vi skal ikke ta analysen fra David Rose for god fisk før vi har flere data, men den artikkelen du linket til oser vel ikke akkurat av seriøsitet. Å rope og bruke skjellsord inngir ikke tillit.

    • Det er kjent at RSS har levert tallene David Rose har basert seg på, redaksjonen kommer tilbake til dette temaet når temperaturene for november er klare fra UAH og RSS i løpet av kort tid.

    • Jeg har lest Tamino på nytt, på jakt etter rop og skjellsord. Jeg finner det ikke. Med mindre hans gjentatte spørsmål til leserne: «Hvor dum tror Rose dere er?» er det du sikter til.

     En manns «retoriske grep» er kanskje en annens «roping»?

     Men jeg er enig i at for mye sånt kan komme i veien for det faglige. Prøv derfor å se bort fra det, og se på de faglige argumentene:

     * man må ikke velge bare ett datasett blant mange. UAH baserer seg på de samme satelitt-datene, men viste mye mindre fall i oktober.
     * man må ikke velge bare den delen av et datasett man «liker» – da kaster man informasjon
     * man må se på den statistiske usikkerheten, som øker når tidsintervallet blir mindre

     • Hmmm..Tamino:
      «Thanks to the many many organizations that publish climate data, there are lots and lots and lots of data sets to choose from … so it’s no surprise he found one.»

      Hvor mange opererer Tamino med? 500?

Kommentarer er stengt.