Global temperatur mars 2022

Temperaturdata for mars fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mars korrigerer noe opp til 0,15 C fra forrige måned, i det sjette året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming er her fortsatt. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mars 2022 korrigerer opp til (0,15 C) fra forrige måneds (-0,01 C).

 • Nordlige halvkule noe opp til 0,27 o C, fra 0,01 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule nær uendret til 0,02 o C, fra -0,02 C forrige mnd.
 • Tropene noe opp til -0,08 C, fra -0,24 C forrige mnd.
 • USA48 noe opp til 0,21 C, fra -0,05 C forrige mnd.
 • Arktis kraftig opp til 0,74 C, fra -0,31 C forrige mnd.
 • Australia klart opp til 0,02 C, fra -0,50 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Denne prognosen antyder en fortsatt La Niña sesong for resten av 2022.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over en fersk analyse (28. mars) en fortsatt La Niña sesong utover våren (53 % sjanse juni til august) på nordlige halvkule, med 40-50 % sjanse for en fortsatt La Niña sesong eller en retur til nøytrale forhold etter august.

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

 1. Hvilke temperaturverdier måtte det til for at oppvarmingen – eller det motsatte – skulle bli signifikant?, spør en ikke-fagmann.

  • Alle er enige om at det var signifikant oppvarming i årene 1976 til 1998, tallfestet av IPCC til 0,26 C pr tiår.
   Alle utenom propagandistene er enige om at det ikke var signifikant oppvarming etter 1998. her fra IPCC-rapporten i 2013 om trenden: «~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012» – hvor de utelater at den gjenværende trenden ikke er signifikant.

   Elefanten i rommet er som kjent det naturfaglige standpunktet at klodens temperatur i hovedsak styres av endringer i solaktivitet og i skydekke.

   Spørsmålet de seneste årene, er om vi kan se noe i trenddataene for temperatur, som fastslår at vi ikke lengre er i en varmepause. Dette er litt komplisert fordi den lange klimatrenden forstyrres av ENSO-fenomenet, som gir sterke men kortvarige svingninger opp eller ned, og disse må filtreres ut.

   Konklusjonen til Olilla, medlem av vårt vitenskapelige råd, var i april i fjor at vi var tilbake i pausenivået til Klimapanelet. Så vidt jeg kan se er vi fortsatt der, og ikke i nærheten av 0,26 C pr tiår opp eller ned.
   https://www.klimarealistene.com/2021/05/03/global-temperature-of-april-2021-dropped-below-the-pause-level-of-the-early-2000s/

 2. Blir kanskje trippel La Niña. Det skjer ikke så ofte. De to siste gangene var i periodene 1973-1976 og 1998-2001.

Kommentarer er stengt.