Global temperatur mai 2022

Temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mai er tilbake nede på nivået fra mars måned, med 0,17 C, i det sjette året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming er her fortsatt. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Mai 2022 korrigerer fra forrige måneds 0,26 C tilbake til (0,17 C), og tilsvarende nivå som i mars måned (0,15 C).

  • Nordlige halvkule noe ned til 0,24 o C, fra 0,35 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule noe ned til 0,10 o C, fra 0,18 C forrige mnd.
  • Tropene nær uendret med 0,01 C, fra -0,04 C forrige mnd.
  • USA48 kraftig opp til 0,59 C, fra -0,26 C forrige mnd.
  • Arktis klart ned til 0,22 C, fra 0,45 C forrige mnd.
  • Australia klart ned til 0,19 C, fra 0,60 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Denne prognosen antyder, i likhet med de to forrige, en fortsatt La Niña sesong for resten av 2022.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over en fersk analyse (30. mai), en fortsatt La Niña sesong, men noe svakere i overgangen sommer til høst (58 % sjanse august til oktober) på nordlige halvkule, med 61 % sjanse for en noe sterkere La Niña sesong for senhøsten og tidlig vinter. Fra juli måned er erfaringsmessig slike prognoser mer treffsikre.

Støtt oss ved å dele: