Global temperatur mai 2018

Vi har temperaturdata for mai fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mai viser med +0,18 C en liten nedgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur de siste to årene er nå på minst 0,5 grader i alle bakkebaserte datasett for temperatur. Ferske tall fra NOAA viser en nøytral ENSO status før Monsunen, etter vinterens La Niña forhold. For informasjon om værfenomenet El Niño, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Mai 2018 har med (+0,18 C) gitt oss en liten nedgang fra verdien (+0,21 C) forrige måned. Nordlige halvkule er tilbake til aprilnivået med 0,40 C nå, fra 0,31 C forrige mnd. Sydlige halvkule -0,05 o C, ned fra 0,10 o C forrige mnd. Temperaturdataene er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

UAH bruker data fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: at våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Temperaturdataene som brukes av NTB, NRK og øvrige medier er lavkvalitetsdata, iblandet havtemperaturer og modelldata tatt ut av løse luften for områder uten termometre. Disse dataene manipuleres over tid, helt tilbake til 1880 og inneholder derfor administrativ menneskeskapt oppvarming i tillegg til det termometrene viser.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA, NASA-Giss istedet. Figuren til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur (rød strek).

Merk at disse modellfremskrivningene ikke er vitenskapelige prognoser, det dreier seg stort sett om kurvetilpasninger i modeller som forutsetter at bare CO2 er en viktig klimadriver.

 

Støtt oss ved å dele:

12 kommentarer

 1. «For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man . . . . . . .»
  Kunne kanskje vært formulert litt bedre, det der? Det er vel dårlig utgangspunkt for forskning å trekke konklusjonen føst? Er ellers ikke så helt uenig i artikkelen.

 2. Hei Geir

  «Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.»

  Kan ikke du være så snill og presentere en graf, som viser virkelig temperatur og grenseverdien som ville ha gitt et signifikant signal om at pausen er over?

  Sist gang jeg spurte viste du meg videre til en for meg totalt ubegripelig artikkel, skrevet av en eller annen canadisk økonom, hvis jeg husker riktig?

  Så kan du ikke være så snill og plotte inn en graf som viser grensen for et signifikant avvik i UAH-diagrammet, please?

  Fra starten av pausen og frem til typ 2025? Ville satt stor pris på en slik service fra deg.

  • Karsten,
   Siden du har vanskelig for å forholde deg til observasjoner i naturen og medfølgende empirisk analyse, gjentar jeg det vi har skrevet før:

   Her er analysen som bekrefter pausen omtalt av hundrevis av ledende klimaforskere (se Von Stoch i Der Spiegel som eksempel), fra professor McKitrick som har tung statistikk-kompetanse.
   https://www.scirp.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=49307&

   Dersom fagfellevurdert statistisk analyse er for tungt for deg, så kan du finne referanser i siste IPCC-rapport som viser at pausen er reell.

   FNs klimapanel (IPCC), 15 år uten oppvarming i IPCCs femte hovedrapport (Assessment Report 5; AR5):
   WG1AR5, kap 9, side 769 «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf
   og
   WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012;» https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter11_FINAL.pdf

   Jeg antar du er enig med observasjonene av temperaturen de siste to årene, som i alle datasett nå viser at temperaturene i dag er minst like lave som i 2014 da pausen (eller opphøret for de av oss som ikke er synske) ble bekreftet av IPCC.

   • Hei Geir

    Nei, det virker ikke på meg.

    Og ja, jeg tror at det var denne artikkelen av McKitrick du linket til tidligere også? Synes at jeg kjenner igjen «trompetene» i grafene hans. Og, nei, jeg klarer fortsatt ikke å følge resonnementet hans.

    I hans figur 5 er forskjellen mellom grenseverdiene som angir signifikante avvik en snau grad i 2008? Stemmer det? Og hva er tilsvarende avstand mellom de signifikante grenseverdiene for 2018? 10 grader? Du må jo åpenbart vite dette, siden du kan fastslå at grenseverdiene ikke er overskredet?

    Så kan du ikke bare fortelle meg det, istendenfor å gni inn at jeg har det litt tungt for det?

    • Det er ikke min oppgave som redaktør her å foreta voksenopplæring når det er noe du ikke skjønner. Men du er altså uenig med stort sett alle som påpeker at global oppvarming har tatt seg en pause, fra FNs klimapanel, til Von Storch, Phil Jones og Ross McKitrick.

     • Jeg tror du nesten bør komme med verdiene som blir etterlyst. Jeg er stort sett enig i hva du sier og mener, men å dokumentere påstandene dine blir aldri feil
      Så holder sikkert Karsten som trenger litt hjelp i hverdagen munn om temaet

    • Du har vel forsåvidt rett i at det ikke er din oppgave som redaktør, far, bestefar eller noe annet å drive med voksenopplæring av meg.

     Jeg er ikke stø nok i matematikk og definitivt ikke i statistisk analyse til å tolke McKitricks artikkel, men jeg har etter hvert blitt ganske flink til å kjenne igjen BS, når jeg leser det?

     Så anledningen til at du ikke vil fortelle noe om verdien som indikerer signifikans, må vel ha en av følgende tre forklaringer:

     1. Du synes det er bortkastet tid å forklare noe slik banalt for meg. Litt arrogant, kanskje?
     Og veldig tullete, siden det vel hadde vært mye enklere å skrive noe som «hans modell indikerer at et signiifikant avvik idag hadde vært +2,25 grader», istedenfor dine to «ikke-svar»? Det hadde jo fristilt verdifull tid for deg til å egne deg åt dine viktige redaktøroppgaver.

     2. Du skjønner heller ikke McKetricks artikkel og tar bare en råsjans på at ikke noen vil utfodre ditt mantra om signifikant avvik

     3. Du skjønner artikkelen og kjenner grenseverdien som skulle indikere et signifikant brudd etter 2014, men dette tall er så stort at det skulle virke latterlig å publisere det.

     Og nei, jeg er vel heller enig i at grafen vi diskuterer viser en «pause» frem til 2014/2015. Det er hva som skjer etterpå som jeg stiller meg tvilende til?

     • På samme vis som at man går til legen når man er syk, så går man til en profesjonell statistiker når man trenger statistisk analyse. Problemet ditt er at du er uenig med absolutt alle seriøse aktører som har pekt på denne pausen, og da har du meldt deg ut av enhver seriøs debatt og kan ikke forvente noe svar fra meg.

      Spesielt ikke når det er gitt svar på spørsmål om dette i tidligere kommentarfelt fra opptil flere personer.

      Besynderlig nok har andre også holdt på med pausefornektelsen hver måned vi publiserer de siste UAH-tallene. Noen av disse andre har forøvrig operert med falsk epostadresse og navn som ikke kan verifiseres.

      Til ditt mer seriøse spørsmål, hva som har skjedd etter 2014/15:
      Det som har skjedd er vær, i form av varmeutvekslingsfenomenet El Nino pluss La Nina, forøvrig med lenke til Ellestads detaljbeskrivelse av dette fenoment i ingressen i flere KN – hver eneste måned i lang tid – en lenke du tydeligvis ikke har fulgt for å informere deg selv om hva som egentlig har skjedd siden 2014/15.

      Vi er tilbake til pausetemperaturen fra 2014/15 etter en oppgang og en nedgang i atmosfærisk temperatur som ikke har vesentlig klimarelevans. Nå er det bare å følge med for å se hva som skjer de neste årene.

     • McKitric artikkelen har vært oppe flere ganger før, se http://www.klimarealistene.com/2017/12/02/global-temperatur-november-2017/#comment-7485 og linker i den.

      Enkle argumenter viser som man ser at McKitric ikke påviste noe trendskifte. Finnes det faglig motargumentasjon er jeg interessert!

      Og så er vel slik at en «profesjonell statistiker» velger et profesjonelt tidsskrift når man har noen å fare med? Alt tyder på at SCIRP representeret «den nye litteraturen«.

     • Forklaring nummer 2 alltså.

      Ja, la oss håpe at temperaturen igjen faller ned til samme nivå som under pausen.

      Det ville ha vært veldig fint, synes jeg.

     • Nei, ikke forklaring 2.

      Og det er feil igjen at man skal håpe at temperaturen igjen faller ned…..
      Observasjonene viser at temperaturene har allerede falt ned til nivået fra 2014/15.

     • Er det ikke mye bedre å komme med disse grenseverdiene Aaslid? Så slipper vi disse trollene.

Kommentarer er stengt.