Global temperatur juni 2023

Temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er nær uforandret i juni, 0,38 C, fra 0,37 C i mai, tidlig i det syvende året med global nedkjøling. En moderat El Niño etablerte seg tydelig i løpet av juni måned, og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Juni 2023 er nær uforendret med 0,38 C.

 • Nordlige halvkule opp til 0,47 o C, fra 0,30 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule ned til 0,29 o C, fra 0,44 C forrige mnd.
 • Tropene opp til 0,55 C, fra 0,39 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig ned til -0,36 C, fra 0,57 C forrige mnd.
 • Australia opp til 0,06 C, fra -0,09 C forrige mnd.
 • Arktis nedtil 0,45 o C, fra 0,66 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. Nytt i UAH-lenken ovenfor er at det er oppgitt data for hav- og landtemperatur i hver region. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

 • Klimapanelets trend (fra 1990 Scenario A, uten klimatiltak) varslet 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i 6.hovedrapport) varsler global oppvarming på 0,386 o C/tiår
 • Observert oppvarming fra 1990 er 0,137o C/tiår.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren fra 1979 (532 mnd) er 0,13C pr tiår, fordelt på 0,11C over hav og 0,18C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

En moderat El Niño etablerte seg tydelig i løpet av juni måned.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (26. juni). Det er El Niño status nå. For høst og vinter er det 90 % sjanse for en El Niño. Modellene er lite presise i første halvår, men de forventer nå en gradvis sterkere El Niño-effekt kommende vinter.

Figuren over viser, til venstre hvordan El Niño i rødt har vekslet fra 1950 med La Niña i blått, til høyre hvordan El Niño (øverst) og La Niña (nederst) påvirker havtemperatur i Stillehavet og Det Indiske Hav. Merk at Europa er utelatt, siden det er Goldstrømmen som er den sterke påvirkeren for oss i Europa.
Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

 1. Etter noen spredte varme sommerdager rundt om på den nordlige halvkule i juni har det ikke manglet på ulv-ulv-skrikene fra clickbait-mediene, enøyde og ufaglærte aktivister og dessverre også en god del overivrige klimaforskere: Trumfkortet er som alltid en ekstra varm dag eller to rundt om, som straks kan erklæres som «klimakrise». En ting er sensasjonsmediene og aktivistflokken, men det er jo bare trist å se PR-kåte «klimaforskere» som like ofte synes å glemme at etablering av en klimatrend krever min. 30 års seriøse observasjoner, og ikke useriøs datakoking av noen enkeltdager hos et eller annet lugubert «klimaforskningssenter».

  Men hva skjer når faktiske måledata legges på bordet av de etablerte måleinstitusjonene?
  Da avsløres straks sommerens «klimakrise» i USA som en rekke påståtte «klimaforskere» bygde på en ekstra varm uke i Texas i juni: For når man ser på hele USA (Lower 48) viste NOAA/ASMU-satelittene nemlig en «anomalously-cool month»: Hele -0.36C under 30-års snittet!

  Men ser vi noen av de nevnte aktivistaktører som kommer tilbake og beklager sine triste faktaforvrengninger?! Men NOAA rykket faktisk ut nå og advarte mot ukvalifiserte (og kokte) simuleringer av den typen f.eks. University of Maine presterte nylig, som media og de vanlige lurveforskerne straks slukte rått.

  Ser vi på det samlede globale bildet forsvinner hele klimakrisen også denne gangen:
  Først noterer vi at juni 2023 var omtrent flat iht. globalt satellittmålt temperaturavvik fra perioden 1990-2020 (TLT) (0,38 C, fra 0,37C i mai), i det syvende året med global nedkjøling:
  – For selv NOAAs landbaserte målinger viser at kloden har hatt en svakt KALDERE trend (-0,11C pr. tiår) de siste 7 år (UAHs satelittmålinger er enda tydeligere på dette)
  – Dette er stikk i strid med det vi har hørt fra folk som Hygen, Samset og Furevik de siste ukene, som sier at kloden bare fortsetter å varmes systematisk opp – utsagn som krever at man ser bort fra de siste 7 årene.

  Det jämnar ut sig, sier svenskene:
  – Sydlige halvkule er omtrent like mye ned (til 0,29 C fra 0,44C i mai) som nordlige halvkule er opp (til 0,47C, fra 0,30C i mai).
  – Men den største målte endringen (nedkjølingen) er i USA der noen altså påstod det var en «oppvarmingsklimakrise» på gang: USA48 var istedet kraftig ned til -0,36C, fra 0,57C i mai.
  – Og hva med Arktis? Der skal det visst koke? Målte fakta er tvert imot tydelig ned, til 0,45C, fra 0,66C i mai.

  Dette vet redelige forskere som ikke har som karrierevei å spre villedende info i ukritiske medier.
  Derfor har de mer typiske aktivistforskerne åpenbart funnet det taktisk smart å begynne krisemaksimering der folk ikke så lett kan reagere: Verdenshavene.
  Her har FN-maskineriet i lengre tid hevdet at verdenshavene har en «unprecedented» oppvarming «utenfor kontroll». Igjen viser faktiske målinger noe helt annet:
  – Global havtemperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.
  På godt norsk: Ikke registrerbar endring de siste 20 år!

  Hvor lenge skal denne maskepien få fortsette, og villede hele verdens politikerstand?

 2. Gunnar Sunde spør:
  Hvor lenge skal denne maskepien få fortsette, og villede hele verdens politikerstand?
  Svar:
  Så lenge det er penger å hente for uredelige forskere, aktivister, journalister/media og subsidiebaroner fra kunnskapsløse, lettlurte og lettskremte politikere.

Kommentarer er stengt.