Global temperatur juni 2022

Temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juni kjøler ytterligere fra mai måned, med 0,06 C, i det sjette året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming er her fortsatt, og det er kjølig i tropene. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Juni 2022 kjøler videre med 0,06 C, fra forrige måneds 0,17 o. I tropene har vi den kaldeste juni på 22 år, ifølge Dr. Spencer.

 • Nordlige halvkule litt ned til 0,07 o C, fra 0,24 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule noe ned til 0,04 o C, fra 0,10 C forrige mnd.
 • Tropene klart ned med -0,36 C, fra 0,01 C forrige mnd.
 • USA48 litt ned til 0,46 C, fra 0,59 C forrige mnd.
 • Arktis litt opp til 0,33 C, fra 0,22 C forrige mnd.
 • Australia litt ned til 0,11 C, fra 0,19 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

Denne prognosen antyder, i likhet med de tre forrige, en fortsatt La Niña sesong for resten av 2022.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren over en fersk analyse (27 juni), en fortsatt La Niña sesong, men noe svakere på sensommeren (52 % sjanse juli til septemer) på nordlige halvkule, med 58-59 % sjanse for en sterkere La Niña sesong for senhøsten og tidlig vinter.

Grønland samarbeider ikke med IPCC

For få dager siden (18. juni) var vi vitne til en svært uvanlig isøkning på Grønland, i en årstid hvor det daglig pleier å smelte mye is. Men ikke i år. Nok nedbør til 7 Gigatonn med ny is ankom den dagen, og som vi ser av figuren under så fortsetter akkumulert ismengde på Grønland å øke ved inngangen til juli måned.

Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. Igjen og igjen dokumenteres at det ikke forekommer global oppvarming. Det burde sjefs klimaskremmer FN generalsekretær António Guterres og ikke minst norsk main stream media utale seg om ! Meterolog Kristian Gislefoss hang seg på klima hysteriet under dagsrevyen i går (01.07) at juni var den 10. varmeste juni mnd. hittil. Gislefoss ser selvfølgelig bort fra tidligere varmeperioder hvor man antar at juni temperaturen var høyere, altså før metrologiske begynte sine målinger. Han understrekt flere ganger med overbevisning at dette skyldes klimaendringene. Selvfølgelig skyldes alle endringer (varme / kulde osv.) klimaendringer, det vil si NATURLIGE klimaendringer. Det har det gjort i minst 3 mrd. år. Nå bør Gislefoss og alle de andre si: «Dette skyldes MENNESKAPTE klimaendringer» og ikke kun bruke ordet klima, men det tør vel de ikke?

  • Michalsen,
   Er en blogpost, som her, virkelig dokumentasjon på at det ikke forekommer global oppvarming? For å svare på dette, kan vi begynne å gå til kilden for disse dataene, Spencer. Han dokumenterer, faktisk som et av hovedpunktene, at oppvarminen er på ca. 0,13 grader C pr. dekade. Altså at det (også nå) forekommer signifikant global oppvarming:

   Lek deg slev med konfidensintervall osv. her:
   http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html

   Fortsatt ikke overbevist?:
   Hvis man for en hver pris må begynne dataanalysen på El Nino-toppen i 1998, slik KR uten noen fysisk begrunnelse systematisk liker å gjøre, blir trenden 0,11 grader C pr. dekade. Atlså mest sansynlig nesten like stor oppvarming (ja, selvom trenden ikke er signifikant positiv når man tvinger startupnktet akkurat hit).

   Da er du vel kanskje enig i at KR må finne dokumentasjon utover dette, for å underbygge påstanden «ikke forekommer global oppvarming»?

   • Jeg har ikke sagt at det IKKE er global oppvarming! Det jeg egentlig sier at all oppvarming / nedkjøling i det store og hele skyldes NATURLIGE svinger i klimaet basert på en rekke faktorer som KR gang på gang har dokumentert. Hvorfor skulle den beskjedene temperaturøkningen nå skyldes menneskelig utslipp i hovedsak av CO2 når det gjennom hele vår planets historie har hatt mye større temperaturøkninger / nedkjølinger som har skyldes det NATURLIGE klima? Plutselig skulle liksom alle faktorer vedr. klimaendringer IKKE skyldes det naturlige men menneskene? De økonomiske gigantene Black Rock, Vanguard, State Street osv. osv. jubler nå i takt med bevillinger fra det offentlige til klimahysteri saken! I tillegg dreier det seg også om bevilgninger til et stort antall offentlige stillinger som meteorologer, ikke minst klima «forskere», klima journalister osv. Vi må heller ikke glemme at mange sentrale politikere ser muligheten for større makt gjennom klimahysteriet. Så avslutter jeg med «kravet» og lobby virksomheten til etter hvert et stort antall private klima aktører. I sum er dette som mye ellers på denne kloden: Money talks!

     • Aaslid,
      En avisartikkel som er over ti år gammel er ikke særlig imponerende. Og den er uansett irrelevant for denne tråden og artikkelen deres: Det som er essensielt er at jeg kun har referert til data dere SELV gjevnlig publiserer.

     • Lackner,
      Igjen opptrer du uetterrettelig, når du hevder «jeg kun har referert til data dere SELV gjevnlig publiserer».

      Opplysningene om varmepausen kommer fra IPCC, som også Ellestad nevner.
      15 år uten oppvarming (WG1AR5, kap 9, side 769) Se «Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years»
      og
      WG1AR5, kap 11, side 1010: «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012»

      Og ikke minst burde du selv kjenne til hva den ledende tyske klimaforskeren Von Stoch har uttalt til Der Spiegel i 2013:
      Temperature: «In fact, the increase over the last 15 years was just 0.06 degrees Celsius (0.11 degrees Fahrenheit) — a value very close to zero».
      Models: «If things continue as they have been, in five years, at the latest, we will need to acknowledge that something is fundamentally wrong with our climate models. A 20-year pause in global warming does not occur in a single modeled scenario».

      Du kan selv lese intervjuet her i tilfelle du har fortrengt opplysningene:
      https://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

   • Lackner er stadig og unyansert opptatt av at Klimarealister tilsynelatende ikke aksepterer en temperaturøkning. i de senere år. Uten å følge med i utviklingen. Gjentatte ganger må vi minne ham på at utover år 2000 ble det stadig oftere påpekt at temperaturen hadde begynt å tilnærmet flate ut iht. til IPCCs overflatemålinger (HadCRU).. James Hansen, NOAA m.fl uttalte at dette måtte vare i minst 10 år for å kunne være av betydning. K. Trenberth, sentral i IPCCs 2007-rapport, uttalte at dette var ‘a travesty’ (karikatur). Saken ble så pinlig at IPCC så seg tvunget til å konkludere med ‘hiatus’ i sin 2013-rapport og sogar måtte forklare det med vulkaner, sol eller varme ned i havet. Det var således ingen bagatell som senere kan bortforklares slik Lackner prøver på. Forsøket med El Niño i 1997/98, som er en gjenganger faller på sin egen urimelighet ettersom den ble etterfulgt av en meget kraftig, toårig kald La Niña som midler ut toppverdien for El Niño (hvilket ikke skjedde i samme grad etter super El Niñoen 2015/16 som Lackner gladelig hopper over som mulig korrektiv). Hiatus var reell frem til 2015.
    Etterpå kom en varmeøkning til 2020. Det kan man lage en stigende regresjonskurve av. Men det påfallende er at den ikke skyldes økt drivhuseffekt, men økt solinnstråling grunnet mindre skyer -målt i observatorier og satellitt (CERES fra 2000). Ceres data viser balanse i solinnstråling og IR-utstråling i hele perioden, men da med to ulike energinivåer. Så dette bekrefter naturlige variasjoner som dominerende faktor. Ingen økt drivhuseffekt basert på CO2 som årsak. Se KN 311 om CERES og Ollilas tidligere artikkel.
    https://www.klimarealistene.com/2021/04/03/global-temperature-dropped-to-the-pause-level-of-the-early-2000s/.

  • Nei, de tør nok ikke det for da vil det bli avslørt at de også har trakket ettertrykkelig i den grønne salaten som alt nå er fullstendig uspiselig for folk i den vestlige verden. Og det er jo for så vidt også forståelig fordi FN og IPCC arbeider slavisk etter FN sine 17 bærekraftmål som er:
   1. Utrydde all fattigdom.
   2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk. 3. Sikre og fremme god helse for alle. 4. Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring. 5. Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndig gjøre kvinner og jenter. 6. Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
   7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til. 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 9. Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
   10. Redusere ulikhet i og mellom land. 11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
   12. Sikre bærekraftig forbruk og produksjon. 13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene. 14. Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte. 15. Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon. 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
   17. Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.
   Som vi ser så er dette 16 politiske, religiøse, kulturelle og tradisjonelle ønsketenkninger som har vært prøvd å gjennomføre i tusener av år uten at noen har klart det. Og den siste no. 17 som er listet opp som no. 13 er i realiteten en marsjordre for å stoppe de naturlige endringene som er i vårt lille solsystem og universet for øvrig. At det er stormannsgalskap er et mildt uttrykk. Jeg er mest spent på sluttresultatet for det vil bli en brutal opplevelse som verden aldri tidligere har sett.

Kommentarer er stengt.