Global temperatur juni 2019

Vi har temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juni viser med +0,47 C en klar oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Juni 2019 har med (+0,47 C) gitt oss en klar oppgang fra mai (+0,32 C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule opp med 0,42 o C nå, fra 0,29 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart opp med 0,52 o C nå, fra 0,35 o C forrige mnd.
 • Tropene klart opp med 0,64 C nå, fra 0,39 C forrige mnd.
 • USA48 uforandret med -0,64 C nå, fra -0,61 C forrige mnd.
 • Arktis ubetydelig ned med 0,90 C nå, fra 0,98 C forrige mnd.
 • Australia uforandret med 0,35 C nå, fra 0,38 C forrige mnd.

Temperaturdataene i figuren over er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en svak El Niño i sin ENSO status, og varsler i en fersk analyse 55 % sjanse for at den fortsetter utover høsten. Meteorologene  i Australia går derimot ikke rundt grøten, og regner med nøytral ENSO. De viser i en analyse 25. juni til at ENSO-indikatorene fra både hav og atmosfære stort sett viser nøytral status nå (jfr figuren under), hvor modellene indikerer en videre bevegelse vekk fra El Niño for resten av året. Australia kommer med neste estimat 9. juli.

Varmen som skal ha gjemt seg i havet må ha gjemt seg svært godt.

Klimasirkuset vandrer videre

Både overvann på is (neste illustrasjon) og tele i bakken som naturligvis tiner når sommeren ankommer, forårsaker årlig sirkus i IPCC-leiren. Neste illustrasjons høyre bilde har blitt grundig misbrukt i media den siste tiden. Men også i de politiserte forskningskretser har de hatt det travelt den siste tiden, her har GWPF lenke til en tekst som omtaler en rekke tilfeller av det vi betegner som temperaturjukstering, men som i akademisk tale helst betegnes som administrativ menneskeskapt oppvarming.

Det mest alvorlige som avdekkes er hvordan HadCRUT4 temperaturdata manipuleres for perioden 2001 til 2013. Dette er den velkjente temperaturpausen (The Hiatus) som ble stadfestet i IPCC AR5 i 2013. Mens HadCRUT3 ikke viser oppvarming i årene 2001-2013, blir det stadig varmere i de ulike versjonene av HadCRUT4. Temperaturtrenden er mer enn tredoblet fra versjon 4.1.1 til 4.5.0. For omtale av kvaliteten på HadCRUTs datasett i forhold til de øvrige, se Ole Humlums Climate4you.

Klimaskremmerne lar seg sjelden forstyrre av fakta.
Støtt oss ved å dele:

13 kommentarer

 1. Om man ser på vær og temperatur for tiden minner den mye om de kalde 70-åra og the global cooling scare.
  Temperatur og virkeligheten synes å samsvare dårlig for tiden.

 2. Nrk kom med denne idag, og legg merke til «Varmeste Noensinne» noe de ofte bruker i overskriftene, når de selv vet at det ikke er tilfelle. NRK er en av hovedformidlerne av «Fake News», og det betaler vi for…

  VARMESTE JUNI NOENSINNE: FORSKERE PEKER PÅ KLIMAENDRINGER
  2019 har jordas varmeste, registrerte juni-måned noensinne. Forskere mener at klimaendringer gjorde hetebølgen i Frankrike og Sør-Europa fem ganger mer sannsynlig. https://www.nrk.no/norge/forskere-mener-europas-hetebolge-i-juni-skyldtes-klimaendringer-1.14612714

  Har dere hørt om gigantsprekken i magnetskjoldet NASA fant i 2008? De sa da at «Dette forstyrrer helt vår forståelse av ting.» Åpningen var stor – fire ganger bredere enn selve jorden,»

  Hvor er den nå og kan det ha noe å si for klimaet? Vil det ikke være varmere der en slik sprekk eventuelt befinner seg. Hva mede Sør Europa og Frankrike?

  GIANT BREACH IN EARTH’S MAGNETIC FIELD DISCOVERED
  (Dec. 16, 2008) NASA’s five THEMIS spacecraft have discovered a breach in Earth’s magnetic field ten times larger than anything previously thought to exist. Solar wind can flow in through the opening to «load up» the magnetosphere for powerful geomagnetic storms. But the breach itself is not the biggest surprise. Researchers are even more amazed at the strange and unexpected way it forms, overturning long-held ideas of space physics. https://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/16dec_giantbreach

  Se det i sammenheng med at jordens magnetfelt er blitt ti prosent svakere de siste 150 år

  DISSE SKAL FINNE UT HVORFOR JORDAS MAGNETFELT SYNKER – Redusert med ti prosent på 150 år.
  https://www.dagbladet.no/nyheter/disse-skal-finne-ut-hvorfor-jordas-magnetfelt-synker/61829186

   • Selvfølgelig kan man gjøre en slik måling. Resultatet vil nødvendigvis avhenge av hvordan man definerer temperaturen som funksjon av et stort antall heterogene målinger, men det er trender som først og fremst er interessant, ikke den absolutte verdien. Usikkerhet i enkeltmålinger er heller ikke avgjørende for presisjonen så lenge man håndterer statistikken riktig.

    Giæver har nok en nobelpris, men her er han enten kunnskapsløs eller uttaler seg mot bedre vitende.

 3. Det er uforståelig for meg at man kan vise en figur som den første i denne artikkelen (det impliserer vel at dere «tror» på disse dataene, og regner dem som relevant?), og samtidig si med stor overbevisning at vi har en «varmepause». Både 1998 og 2016 er år som skiller seg tydelig ut, og førstnevnte kan selektivt brukes til å gi inntrykk av at vi har et platå. Men slike større og mindre svingninger vil man stadig ha, og perioden som helhet har en tydelig økende trend som ikke viser klare tegn på å avta. Hvis man ikke ser denne økende trenden mistenker jeg ønsketenkning 🙂

 4. Temperaturtoppene i 1998 og 2016 er vær, ikke klima. El Nino er en energiutvekling mellom øvre lag av havet og nedre del av atmosfæren, som ikke endrer energimengden samlet på disse to stedene. Ønsketenkningen er det derfor du som står for.

  Din synsing om en økende trend er det vanskelig å ta seriøst, jeg anbefaler fordypning her, i form av en profesjonell statistisk analyse for å identifisere trendskifter i dataene:
  https://file.scirp.org/pdf/OJS_2014082814175187.pdf

  Fra sammendraget til McKitrick
  The method makes use of the Vogelsang-Franses (2005) HAC-robust trend variance
  estimator which is valid as long as the underlying series is trend stationary, which is the case for
  the data used herein. Application of the method shows that there is now a trendless interval of 19
  years duration at the end of the HadCRUT4 surface temperature series, and of 16 – 26 years in the
  lower troposphere.

  En ny energiutveksling i 2016 endrer ikke på lengden av dette trendløse intervallet. Du trenger en ny trendanalyse når effekten av energiutvekslingen har lagt seg og det foreligger nye data. Det vanlige er å overlate dette til statistikk-kompetansen og ikke til synsere.

  • Jeg forstår ikke hvilket poeng du prøver å understreke med det innledende avsnittet om 1998 og 2016. Vi er enige i at disse toppene representere klare avvik fra den underliggende trenden. Hvis disse toppene ikke var til stede ville den stigende trenden bare være lettere å se.

   Ang. andre avsnitt – jeg mener ikke at trenden øker i stigningstall, men at det er en trend hvor temperaturen øker. Jeg synes det er rart om du er uenig i det – man ser jo helt tydelig at siste del av perioden er preget av klart høyere temperaturer enn første del, og en rimelig jevn økning mellom. Formen på denne stigningen kan man jo diskutere – den er til en viss grad preget av suksessivt økende platåer heller enn en lineær trend.

   Takk for linken til statistikkartikkelen, den var interessant. Det er vel ikke overraskende at man kan påvise et platå i det spesifikke tidsrommet de identifiserer, pga. disse variasjonene vi ser i temperaturkurven.

   Det du sier til slutt er riktig, men også misvisende. Det påviste platået er også klart påvirket av disse kortere svingningene, og hvorfor skulle perioden fram til i dag være mindre relevant for en slik analyse enn perioden fram til april 2014? Har vi et platå, så har vi et platå (og det hadde vi fram til 2014 ifølge analysen). Har vi det ikke lenger, så har vi det ikke lenger (og det skulle ikke forundre meg om samme analyse i dag ville vist at vi ikke har det).

   Forresten, det er ikke ønsketenkning når jeg ikke ser den vedvarende varmepausen. Jeg håper du har rett, det er bare at jeg ikke tror det.

   • Du skriver følgende:
    «Vi er enige i at disse toppene representere klare avvik fra den underliggende trenden. Hvis disse toppene ikke var til stede ville den stigende trenden bare være lettere å se.»

    Hvis toppene ikke var tilstede hva ville erfarne klimaforskere se?

    Man må da sørge for at også bunnen ikke er tilstede, noe Dr. Spencer gjør her:
    http://www.drroyspencer.com/2019/05/half-of-21st-century-warming-due-to-el-nino/

    Her ser Spencer bort ifra naturlige fluktuasjoner som følger av ENSO-hendelser, og ender opp med en trend i UAH-temperatur i lavere troposfære på bare 0,01 C pr tiår. For perioden fra 2000 til midtveis i 2015.

    Det er 1/4 av IPCCs trend for varmepausen beskrevet i hovedrapporten fra 2013, og skulle fortelle oss det vi trenger å vite i debatten om hvorvidt varmepausen fortsatt er tilstede..

    • Interessant – det hjelper til å forstå argumentasjone din bedre mhp. varmepausen.

     Men ENSO er vel et rimelig tynt halmstrå, da denne ikke har noen trend på lengre sikt, og bare kan forklare relativt kortsiktige endringer (som i eksemplet 2000-2015). Jeg merker meg også at det gjenstår (lavere) positive trender for perioden selv etter Spencer sin omregning.

    • Hva sier Spencer om perioden 1979-2019 med samme metode? Foetsatt 0,01 eller 0,3 som han sier uten å ta bort topper og bunner?

     • Denne ENSO-indeksen har en positiv trend i perioden som behandles i artikkelen Geir linket til. Hvis du ser på perioden fra 1979 (det er vel MEI V2 her: https://www.esrl.noaa.gov/psd/enso/dashboard.html) er det ikke noen slik trend, så da er det vel rimelig å anta at han ikke kan «justere bort» temperaturtrenden for hele perioden på samme måte.

 5. Hvordan blir kalde juli?

  NRK hadde i går en radioreportasje om død laks som er funnet de senere dager i Trondheim, og det viser seg at de har en sykdom som man mener aktiveres i varme. Mattilsynet var raskt ute med å konkludere med at global oppvarming var årsak.

  Problemet er bare at juli har vært svært kjølig i Trondheim og det er ikke mange dagene siden at en venn av meg derfra sa at han hadde på seg stilongs og lue da han syklet til jobb, og angret på at han ikke tok med seg hansker, men hvem tenker slik i midten av juli?

  Så får de et par dager med normale sommertemperaturer og 75 laks dør, – og det skyldes global oppvarming i følge mattilsynet… Umiddelbart går de ut og konstaterer global oppvarming som årsak, og selv journalisten nevnte kjølige Trondheim. Det er helt uvirkelige tilstander.

  Samtidig kan vi konstatrere at den nye prestisjeisbryteren Kronprins Håkon nå har måtte gi tapt mot sjøisen i arktis, to ganger på kort tid. Den takler ikke de store ismassene og kanskje har man undervurdert dem på bakgrunn av manipulerte data?

  Norges nye isbryter til 1,4 milliarder skadet etter møte med polisen
  https://www.nrk.no/troms/forskningsskipet-_kronprins-haakon_-skadet-etter-mote-med-is-1.14636312

Kommentarer er stengt.