Global temperatur juni 2018

Vi har temperaturdata for juni fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juni viser med +0,21 C en liten oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur de siste to årene er nå på minst 0,5 grader i alle bakkebaserte datasett for temperatur. NOAA viser nøytral ENSO status nå, men varsler i en fersk analyse 65 % sjanse for El Niño kommende vintersesong. For informasjon om værfenomenet El Niño, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Juni 2018 har med (+0,21 C) gitt oss en liten oppgang fra verdien (+0,18 C) forrige måned. Nordlige halvkule er lite endret med 0,38 C nå, fra 0,4 C forrige mnd. Sydlige halvkule 0,04 o C, opp fra -0,05 o C forrige mnd. Temperaturdataene er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

UAH bruker data fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer for en gradvis degradert bane.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: at våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Temperaturdataene som brukes av NTB, NRK og øvrige medier er lavkvalitetsdata, iblandet havtemperaturer og modelldata tatt ut av løse luften for områder uten termometre. Disse dataene manipuleres over tid, helt tilbake til 1880 og inneholder derfor administrativ menneskeskapt oppvarming i tillegg til det termometrene viser.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA, NASA-Giss istedet. Figuren til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) viser den faktiske situasjonen, at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC_leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur (rød strek).

Merk at disse modellfremskrivningene ikke er vitenskapelige prognoser, det dreier seg stort sett om kurvetilpasninger i modeller som forutsetter at bare CO2 er en viktig klimadriver.

 

 

Støtt oss ved å dele: