Global temperatur juli 2020

Vi har temperaturdata for juli fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for juli er med +0,44 C svært likt juni måned. Pausen i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2013 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Juli 2020 er med (+0,44 C) nesten identisk med juni (+0,43 C) etter en betydelig nedgang siden tidlig i 2016.

  • Nordlige halvkule uendret, 0,45 o C nå, fra 0,45 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule ørlite opp til 0,42 o C, fra 0,41 C forrige mnd.
  • Tropene uendret, 0,46 C nå, fra 0,46 C forrige mnd.
  • USA48 klart opp til 0,56 C nå, fra 0,38 C forrige mnd.
  • Arktis tydelig ned, med 0,40 C nå, fra 0,80 C forrige mnd.
  • Australia kraftig ned til 0,66 C nå, fra 1,20 C forrige mnd

Dataene her er fra lavere troposfære, men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Men ENSO påvirker ikke global temperatur varig, vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur.

NOAA i USA modellerer i sin ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i en fersk analyse (3. august) nøytrale forhold i august på nordlige halvkule. For høsten varsles 50-55 %) for La Niña mens det for kommende vinter er omtrent 50 % sjanse for La Niña.  Som man ser av figuren til venstre, hvor den tykke sorte linjen er gjennomsnittet av de ulike modellene, er havtemperaturen sunket under normalen, og dette gjelder ikke bare overflaten, men for de øverste 300 metrene av havet.

Meteorologene  i Australia skiftet i juni til «La Niña watch», fordi temperaturene fortsatte å synke. De viser i en analyse 21. juli til at tropisk del av Stillehavet fortsatt blir kjøligere, og at alle internajsonale klimamodeller forutsier fortsatt nedkjøling, hvor de fleste modellene viser 50 % sjanse for en La Niña til høsten (våren i Australia).

Følg med på Værstat.no

Dette nye nettstedet har hatt flere interessante oppslag den siste måneden. Vi merker oss spesielt at de irettesetter NRK etter et useriøst oppslag om styrtregn 21. juli. Ellers anbefaler vi varmt en sak derfra om barkebrødtiden, med mange interessante detaljer om kuldesjokkene og de sviktende avlingene under siste del av Napoleonskrigene.

Kake som klimatiltak?

At en tilsvarende kuldeperiode i dag kan føre til problemer med kornforsyningen, ser ikke ut til å være vurdert på regjeringshold, til tross for at statens Institutt for Klimapolitikk har gjort det klart (dokumentet i lenken, side18, siste avsnitt) at det blir kjøligere de neste 20 årene.

Alle kornlagrene vi tidligere hadde i våre største byer er nedlagt, men muligens mener man på regjeringshold at hvis det blir for kaldt for matkornet, så kan folket gjøre som statsministeren.

Spise kake.

(foto T. Pedersen/NTB SCANPIX, fra Dagsavisen 4.januar 2019 hvor det illustrerte regjeringens politikk).

Støtt oss ved å dele: