Global temperatur for mai

Vi har temperaturdata for mai måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mai viser oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant  global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014. For mer informasjon om værfenomenet El Nino som hadde sin topp i februar 2016, se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Mai 2017 har med (+0,45 C) gitt oss oppgang fra verdien (+0,27 oC) i april. Nordlige halvkule (0,42 oC nå, fra 0,27 oC i april). Sydlige halvkule også varmere (0,48 o C for mai, opp fra 0,26 C i april) (Klikk i figuren for å se en større versjon). En detaljert forklaring på dataene i figuren er her.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: Våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT eller NOAA/NASA-Giss istedet (jfr. neste figur lengre ned).

Hvordan er teknologien for satellittmålinger?
Satellittmålingene har vesentlig bedre dekning og gjøres oftere og med mer kontrollerbare metoder enn bakkemålinger.
Målingene baserer seg på mikrobølgemålinger for oksygen i atmosfæren. Målingene kalibreres mot høypresisjons platina termometre som igjen er kalibrert mot laboratoriestandarder før satellittene skytes opp. Roy Spencer forteller at nøyaktigheten ligger fra 0,01 til 0,1 grad. Infrarød temperaturmåling er en moden teknologi, først tatt i bruk for 100 år siden. Leserne er sikkert også kjent med de infrarøde febertermometrene som måler temperaturen i øret med en oppløsning på 0,1 grad. At satellittmålingene gir representative og korrekte data bekreftes av at resultatene stemmer godt overens med måleresultater fra værballongene.

Vær er ikke klima
For de som er interessert i været der de bor, er det selvsagt det lokale termometeret som er viktigst. Men dette termometeret er satt opp for å gi deg værdata, ikke for å identifisere lange klimatiske trender.

Målingene i troposfæren og på bakken måler ikke det samme, og for sistnevnte er største utfordring at man ikke er i nærheten av å ha tilstrekkelig med termometre for å måle gjennomsnittlig global temperatur, en verdi som langt på vei er verdiløs fordi klimaet bestemmes av regionale forhold. Og fordi observert temperatur regionalt enten vil være kaldere eller varmere enn det globale gjennomsnittet.

Skandaløse manipulasjoner av bakkedata for temperatur
Målingene fra NASA-Giss gjort på bakken blir systematisk etterjustert, slik at den temperaturrekorden fra f.eks NASA-Giss som du jevnlig kan lese om, i løpet av de neste 12 månedene vil vise opptil 12 ulike verdier. Bare en av disse kan være riktig. NASA-Giss har ca 600 globale soner med termometre, de ønsker seg nesten 3000 soner for å kunne beregne globalt gjennomsnitt for temperatur og må derfor konstruere resten av dataene. I praksis utgjør justeringene til NASA-Giss administrativt menneskeskapt oppvarming fordi man ustanselig endrer på fortidens temperatur.
http://www.geoforskning.no/blogg/item/administrativt-menneskeskapt-klimaendring

 

 

Støtt oss ved å dele:

26 kommentarer

 1. Vær er ikke klima. På hjemmefronten er vi 1,3 grader under normalen for mai ifølge Avisa Nordland. Skulle gjerne hatt det både 1 og 2 grader varmere. Bortgjemt i dagens avis er det referert at Stortinget har vedtatt ny klimalov – som om det hjelper på annet enn ei tykkere lommebok for grønne alarmister og investorer. AGW hylekoret har ingen innflytelse på klimaet, hvilket Trumph har tatt konsekvensen av. En får håpe våre østlige naboer i Europa følger på.

   • NRK gjorde ikke det da det var knallvarmt noen dager her i sør to-tre uker siden – heller ikke i langhelgen forrige uke da det var ulevelig varmt på i solkroken min, mye varmere enn normalt.

    Men du tenker slik at du hadde håpet at de hadde gjort det for da har du noe å kunne slå i bordet med. Synd du ikke fikk det, da.

     • Der skulle dem ha vøri, det var fint 🙂

      Men de var mange andre steder på Østlandet med reportasjer 🙂

 2. Været har alltid endret seg. Dermed også klima.
  Men, er de kortsiktige svingningene i temperatur korrelert med endring i mengden av CO2 i atmosfæren?
  Lufttemperatur er irrelevant for energiinnholdet i atmosfæren (og det er energiinnholdet CO2 kan påvirke) dersom en ikke kjenner den samtidige luftfuktighet på målepunktet.

 3. Ser ut til USA har fått en dyktig og handlekraftig president. Den forrige holdt svulstige taler, men gjorde ingenting for sitt folk.
  Merkelig at hylekoret ikke startet da ha underskrev Paris avtalen, og gikk med på å lense amerikanske skattebetalere for 100 milliarder dollar årlig til korrupte Sydhavskonger.
  Men når Trump vil beholde skatteinnbetalingene til blant å ordne ren lurt i eget land, går folk amok i USA og i resten av verden.
  Hvem som er minst kompetent til å rakke ned på Trump av Gunhild Stordalen eller anabol misbrukeren Arnold er ikke godt å si.
  Hvis Gunhild er så opptatt av klimaer, kan hun vel få mannen til å bla opp noen milliarder, årlig i stedet for ett upper class liv i sus og dus.
  Om ikke bør hun holde smella, og ikke klage på Trump, som faktisk gjør jobben sin, og arbeider hardt for sine landsmenn og kvinner velferd.

 4. «Vi har temperaturdata for mai måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for mai viser oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant global oppvarming»

  Geir Aaslid og KR har tidligere understreket at endringer i klima måles over en periode på minst 30 år (se ca. 1:24:30 her: https://www.youtube.com/watch?v=Vfl-WtNMSYs).

  I artikkelen viser dere data som bekrefter en betydelig økning i global middeltemperatur, ikke bare for de siste 30 år, men også de siste 10 og 20 år. Denne økningen er STØRRE en gjennomsnittlig oppvarming de siste 100 år beskrevet av IPCC. Kilden til dataene deres (UAH) konkluderer selvfølgelig også med dette, og viser spesifikt til en beregnet trend på 0,11 grader C pr. dekade som mål for økning i global middeltemperatur de siste 30 år. (Ja, jeg er klar over at det går an å finne en flat trend innenfor utvalgte data i tidsrommet 98-2014, men altså ikke for siste 30-årsperiode eller lengre tilbake, ei heller siden f.eks. 2000-årsskiftet til i dag. Global oppvarming beregnes altså ved å studere utviklingen av en trend (stigningstall) over mange års temperaturdata, og ikke basert på observasjoner av enkeltår eller måneder.)

  I denne sammenhengen, kan KR forklare hvordan oppgang (eller nedgang hvis vi hadde vært vitne til det) for en enkelt måned, i dette tilfellet mai 2017, er relatert til påstanden «opphør i global oppvarming»? Spesielt er det relevant å klargjøre hvor stort avvik som evt. skulle måtte observeres (for en måned?) før vi IKKE lenger har samsvar med «opphør i global oppvarming»?

  Det hadde styrket KR sin påstand og sak betraktelig om dere hadde klart å finne en anerkjent publikasjon som faktisk dokumenterer «opphør i global oppvarming» anno 2017, men det lar fortsatt vente på seg.

  • «Spesielt er det relevant å klargjøre hvor stort avvik som evt. skulle måtte observeres (for en måned?) før vi IKKE lenger har samsvar med «opphør i global oppvarming»?»

   Første krav er vel at avviket er signifikant.

   Når det gjelder dokumentasjon av pausen i global oppvarming er det nok vanskelig å finne noe du aksepterer siden du underkjenner alt som ikke stemmer med din oppfatning.

   • Det må være lov å gjøre oppmerksom på at noen andre her passer mye bedre enn Lackner i den kategorien som Aaslid nevner.

    • Olavsen nå vrir du til person og ikke sak igjen.
     Velkjent og utslitt triks du burde hold deg for god til.
     For øvrig er det deg selv du mener?
     Som fornekter data og observasjoner i naturen?
     Se grafen fra UHA, ingen oppvarming og hot spot de siste 20 år.
     Kun noen vær fenomener som dominerer, etter sterkere solinnstråling i perioder.

     • Feil!
      Oppvarming siste 20 år er på 0,06 grader C pr. dekade (0,6 grader pr. 100 år) i følge dette datasettet. Altså like stor oppvarming som IPCC rapporterer for siste århundre.

      Konklusjonene til UAH kan enkelt reproduseres ved å studere rådataene å kjøre lineær regresjon, her:
      http://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0beta/tlt/uahncdc_lt_6.0beta5.txt

      For andre datasett er det betydelig større trend. Men KR akspeterer/liker ikke alle anerkjente datasett. Når det er sagt er altså en periode på mindre enn 30 år irrelevant for klima (bekreftet av Aaslid/KR selv).

     • Man trenger ikke engang gjøre regresjonen selv: Universitet i York har en utmerket online kalkulator.

      Velger man alle data for UAH TLT versjon 6, finner man at mest sannsynlig stigningstall er 0,12 grader per tiår, og at man med 95% sikkerhet kan si at stigningstallet er mellom 0,06 og 0,18 grader per tiår for disse omtrent 37 årene.

      Dette sier ikke noe om årsaken, om datene er korrekte, eller om det vil vare, men det er ingen tvil om at man har en stigning fra 1978 til 2017.

      Velger man perioden fra 1997 tom 2014 (og da har man lagt en en El Nino i starten og ikke i slutten) finner man ganske riktig at det mest sannsynlige stigningstallet er nær null. Men usikkerheten er stor, man kan med 95% sannsynlighet si at stigningstallet er mellom -0,17 og +0,19 grader per tiår.

      Det betyr at selv om stigningstallet kan være 0, kan man heller ikke utelukke at det er det samme som for hele perioden.

      Denne enkle analysen gir derfor, som Lackner tålmodig påpeker, ikke noe grunnlag for å hevde at global oppvarming har stoppet opp.

  • Lackner, siden du gjentatte ganger har vist at du ikke aksepterer tall du ikke liker, så er det ikke mulig å føre en meningsfylt dialog med deg. Det du har skrevet i dag endrer ikke på den oppfatningen. Ha en fortsatt god weekend.

   • Geir Aaslid skrev: «Lackner, siden du gjentatte ganger har vist at du ikke aksepterer tall du ikke liker, så er det ikke mulig å føre en meningsfylt dialog med deg.»

    Jo, Lackner tok utgangspunkt i UAH-tallene, men viser bare at om tallene er riktige, gjør du en feilaktig påstand: «… er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant global oppvarming…» og viser at din forståelse av statistikk er svak.

 5. Mye uenighet her, men hva er dere egentlig uenige om? Er komplett amatør da det gjelder klima, så vil dere være vennlige å hjelpe meg litt? Ligger uenigheten i hvorvidt vi har hatt en uvanlig temperatur stigning de siste par hundre år? Eller er dere uenige om hvorvidt den er menneskeskapt eller ikke?

 6. Tilsynelatende har Geir Aaslid stor tro på satelittmålingene UAH, presentert av Roy w, Spencer.

  1 mai presenterte Spenncer UAH-data for april. Samme dag vart dette presentert av Geir Aaslid: «Global temperatur for april, Geir Aaslid / 1. mai 2017: Vi har temperaturdata for april måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for april viser en liten oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014».

  2 juni presenterte Spenncer UAH-data for mai. Samme dag vart dette presentert av Geir Aaslid: «Global temperatur for mai, Geir Aaslid / 2. juni 2017: Vi har temperaturdata for april måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for april viser oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014».

  Imponerende raskt på pletten, men omtrent identisk innledning.

  Men 28 april hadde Spencer ein presentasjon av langtidstrenden fra UAH: «New LT Trend =+0,11C/decade». Denne presentasjonen gjengir ikkje Aaslid som artikkel hos Klimarealistene. Kvifor dette unntaket? Er det fordi UAH-dataene viser at det er ei global oppvarming, stikk i strid med Aaslids påstand i innleiinga både for mai og juni?

  Innleiinga til Spencer er «Version 6.0 of the UAH Temperature Dataset Released: New LT Trend = +0.11 C/decade. April 28th, 2015 by Roy W. Spencer, Ph. D.»
  Heile presentasjonen finn du her: http://www.drroyspencer.com/2015/04/version-6-0-of-the-uah-temperature-dataset-released-new-lt-trend-0-11-cdecade/

  Er ikkje Aaslids tillitt til UAH-satelittmålingene større enn at han må unnlate å presentere dei langsiktige dataene, fordi dei ikkje passar med Aaslids syn?

  • VI har i flere år presentert Dr. Spencers data så tidlig som mulig hver måned, sammen med relevante lenker slik at leserne kan følge med på det øvrige som foregår.

   Det får være opptil den enkelte leser hva man vil følge med på.

   Vi ser ingen grunn til å skrive en komplett ny tekst hver måned, bare for å glede Hr. Forvang. For øvrig bør du lære deg å skille mellom «signifikant global oppvarming», altså oppvarming mindre enn måleusikkerheten, og global oppvarming – som er reell oppvarming.

   Riktig tidspunkt for å analysere hvorvidt opphøret i global oppvarming fortsatt er til stede, det er når vi er ferdige med både El Nino (varmetopp i februar i fjor) og den mer kjølende La Nina (enda ikke inntruffet, ifølge de fleste analytikere). Det kan være opptil flere år før vi kommer dit.

   • UAH sin vitenskapelige analyse viser ei oppvarming for perioden 1979-2014 på 0,11 grader per tiår. Dette ønsker ikkje Aaslid å presentere fordi han meiner det vil ta fleire år å få ein vitenskapeleg analyse om ein langtidstrend. Inntil da er det store budskapet hans: «oppgang [i både april og mai], men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014».

    Mens vitenskapsmannen Spencer konkluderer med at det for perioden 1979-2014 er ei oppvarming på 0,11 grader per tiår, så konkluderer altså Aaslid med at det er eit opphør i statistisk signifikant oppvarming.

    Kva for datasett bruker Aaslid når han konkluderer (ifølge han sjøl fleire år før det er mulig å konkludere)? Det kan da ikkje være det samme datasettet som Spencer bruker, og som Aaslid etter kvar månad skryter uhemma av?

   • Aaslid, mitt spørsmål står ved lag:
    Hva er det tekniske kriteriet for at data for en enkeltmåned, f.eks. mai 2017, er i samsvar med dere påstår er opphør i statistisk signifikant global oppvarming? Det er publisert +0,45 grader C i forhold til normalen, og jeg lurer altså på hvor stort avvik som trengs for å ikke ha samsvar evt. på hvilken måte data for en enkeltmåned påvirker dette i det hele tatt.

    Nå har flere enn meg (inkludert Spencer selv) påpekt at det vi statiskisk sett har global oppvarming. Hvis dere er opptatt av «ekte vitenskap» burde det ikke være vanskelig å gi et klart og logisk svar på mitt spørsmål.

 7. Det er mye kverulering om detaljer fra Forfang og Lackner.
  Hiatus er anerkjent av IPCC 1997-2012 og så var det ytterligere 2 år frem til super El Nino i 2015-16. Det har vært flere El Ninoer i denne perioden. Hver gang har IPCC-leiren benyttet sjansen til å skrike ut om oppvarming. Og hver gang den påfølgende La Nina har balansert ut gjennomsnittet, er det rimelig taust.
  Det er vel verd å legge vekt på målinger ved satellitter og værballonger. For IPCCs teori tilsier at det er oppe i atmosfæren deres drivhuseffekt i særlig grad skal markere seg. Ved bakken skal det måles 30-50 % av temperaturen oppe (resten skulle da skyldes andre forhold!). Således er bakkemålinger et paradoks. Men har den fordel for IPCC-leiren at den påvirkes av byutvikling (UHI). og flere korreksjonsforhold de er ‘herre over’.
  Leste også at ved flyplasser var det nye kravet en målenøyaktighet på ca 0.5 C. (IPCC egner usikkerhet på 0.1). All gimmicken om bakkemålinger gjør det uoversiktlig for legfolk hvis syn da kan domineres av den offentlige ‘ekspertise’.
  Satellittmålinger måler med mindre avstand. Jeg mener å ha lest hver 45 km, men det nevnes sjelden. Så jeg er takknemlig om noen har et autorisert tall. Ellers måler de jo mye bedre over hav og i polare strøk. Da har vi vel rundt 80% av kloden. Og det fine er at alle utregninger og korreksjonene ligger åpent for alle, slik sett skulle metodene være ‘state of the art’. Ta ellers GISS som har få målestasjoner i polområder, og de ligger nær havet.
  IPCC-leirens forsøk på å diskreditere satellittmålinger er både uvitenskapelig og påfallende.

  • Ellestad,
   Diskusjonens kjerne er …(snip) (Moderator: Vi setter en strek for kveruleringen her i og med at også IPCC har fastslått at Pausen / The Hiatus er reell, jfr Ellestads kommentar tidligere)

  • Ellestad:
   Satelittmålingene UAH som …(snip) (Moderator: Vi setter en strek for kveruleringen her i og med at også IPCC har fastslått at Pausen / The Hiatus er reell, jfr Ellestads kommentar tidligere)

  • Jeg forstår ikke helt, Ellestad. Mener du at grafen som presenteres i artikkelen ikke viser at temperaturen øker? Eller mener du at temperaturøkningen stoppet i slutten av 90-årene? Hvis så, når mener du at temperaturøkningen, som stoppet i slutten av 90-årene, begynte?

 8. Fra grafen er det enkelt å se at global temperatur er høyere etter år 2000 enn før år 2000. Altså er det en oppvarming som skjer. Dette skyldes menneskeskapte utslipp av klimagasser, primært CO2.

  • Det bekrefter også kilden, om man går direkte til den. Spesifikt: 0,11 grader C oppvarming siste 30 år.

Kommentarer er stengt.