Global temperatur for februar fra UAH

Vi har temperaturdata for februar måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar viser en liten oppgang, men er også i samsvar med det lange opphøret i statistisk signifikant  global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014. For mer informasjon om værfenomenet El Nino (forfattet av professor Ole Henrik Ellestad), se Klimanytt120. TLT-dataene er fra lavere troposfære.

 

UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Februar 2017 har med (+0,05 C) gitt oss en liten oppgang fra verdien (+0,30 oC) i januar. Ekspertene er ikke entydige i varslene for når vi går over i en La Nina. Nordlige halvkule er opp (til 0,54 oC nå, fra 0,27 oC i januar), ifølge Roy Spencer som en følge av påvirkning fra landtemperaturene. Sydlige halvkule kjøles ned (fra 0,33 o C for januar til 0,15 C i februar) (Klikk i figuren for å se en større versjon). Tropene har blitt 1 oC kjøligere siden varmerekorden for ett år siden.

2016 Oppsummert
Året 2016 var (statistisk insignifikant) 0.02 o C varmere enn 1998 med sin +0.48 o C. Estimatet viser at 2016 måtte vært 0.10 C varmere enn 1998 for å være signifikant forskjellig med et 95% konfidensintervall. Dette betyr også utifra UAH-tallene at 2016 med ca 42% sannsynlighet kan ha vært noe kaldere enn 1998 grunnet den iboende måleusikkerheten.
En saklig medieoverskrift om global temperatur i 2016 ville gått på at temperaturen var uvesentlig forskjellig fra det foregående året (eller fra forrige rekord i 1998). Utillatelig kjedelig for leserne, men sannferdig.

 

Støtt oss ved å dele:

21 kommentarer

  • «These periods of reduced temperature affected the entire New Zealand region, and they were significant enough for the glaciers to re-advance in spite of human-induced climate change.»

   Så budskapet ditt er altså at temperaturen kan synke noen steder, bla. i New Zealand, til tross for menneskeskapt global oppvarming?

   • Lars Østensen.

    Regelen later til å være at er det et par dager varmere lokalt , så er det menneskeskapt global oppvarming.

    Er det kjøligere her i Norge er det lokalt «vær» eller at vi heimfødinger ikke er obs på at det skal være veldig varmt globalt , forrettet av de med verdensoverssikten ( I følge seg selv)
    .
    Er det kjølig flere steder samtidig her på klloden så får man påpakning dersom man antyder at det kanskje ikke er så veldig mye menneskeskpt CO2 som ligger som et ullteppe rundt jordkloden og skal ifølge oppskriften utgjøre verdens klimaundergang.

    En del grunner til at noen har fått kjeften full av klimahysteriet er muligens å finne i at hadde de mest aktive klimautroperne fått det som de ville , og Norge skulle vise verden klimaveien – så hadde vi hatt forbud mot å bruke bil i året 2015 : Genialt ?

    http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/sv/sv-oensker-bensinbil-forbud-i-2015/a/542040/

    http://www.vg.no/forbruker/bil-baat-og-motor/bil-og-miljoe/bensinbiler-kan-bli-forbudt-om-syv-aar/a/188301/

    Når vi ser på hva dette sludderet er basert på , så er det ikke rart det brer seg en viss skepsis om politikernes dømmekraft .

    Mulig at Donald Trumps administrasjon vil.tildele objektiv klimaforskning større ressurser ,slik at den åpenbare ensidigheten med latterlige 97 % konsensus kommer over i mer normalt perspektiv.

    Er vi heldig begynner Trumps administrasjon å kutte finansiering til FN`s klimautropere. På tide !

    Et annet lyspunkt er at mye tyder på at de politisk korrekte glansdager med dirigering , bossing og uvettig pengebruk er over for godt ?

    Mye positivt å se frem til.

 1. Ærlig talt, det fins bøttevis av uavhengig vitenskaplig dokumentasjon på at de marginale klimaendringer man opplever fra år til år har med naturlige prosesser å gjøre. I løpet av dennne vinteren har vi hørt om tøvær på Svalbard, snø på Balearene, Tyrkia og mange steder i Nord-Afrika og Østen hvor snø er fremmedord. Dette betyr da ikke at det er alvorlige klimaendringer på gang. Været varierer fra år til år som det alltid har gjort…..

   • Hvorfor blir konstruktiv kritikk avfeid som «desinformasjon» og «pseudovitenskap»? Hvis Klimarealistene ikke tåler kritikk er jeg usikker på hvor interessert dere egentlig er i naturvitenskap…

    • Aaslid kunne godt ha latt ditt innlegg ligge, men du gjør noen feil, etter mitt syn. Man har ikke konsensus innenfor vitenskapen. Det ville vært en gedigen kontradiksjon mot hele ideen med vitenskapen. Det er for øvrig store utfordringer med konsensus i flere sammenhenger i arbeidsliv og samfunnsliv. Demokratiet er jo en form for konsensus i det noe er enige om noe, og med flertall får makt. Problemet er jo at det ikke trenger bety at det blir tatt noen gode beslutninger av flertallet. Det er altså ingen sikkerhet for at det rette blir gjort. I vitenskapen bør det i alle fall være rimelig sikkert at man ikke er infisert av konsensus. Jeg siterer fra Wikipedia, f.eks. :
     «Det kan være interessant å merke seg at fagfellevurderingsprosessen i de fleste vitenskapelige tidsskrifter ikke benytter seg av en konsensusbasert prosess. Bedømmere avgir sine meninger individuelt og det er ingen sterke forsøk på å nå en gruppeoppfatning.»

     I ditt innlegg siterte du forfattere av svært omstridte studier, som selv alarmister ikke har gått god for. Og ikke nok med det: de 97 % fanger opp (skal vi si 97%) av de såkalte klimaskeptiske forskerne! Så hele greia faller sammen som et korthus.

     • https://snl.no/konsensus

      «Konsensus er et viktig begrep i moderne vitenskapsfilosofi som betegner et samsvar i meninger og holdninger som rår mellom kompetente fagfolk innen et avgrenset fagområde, og som kan gi rom for en viss, men ikke radikal uenighet»

      Uansett, svaret mitt var en kommentar til «bøttevis av uavhengig vitenskaplig dokumentasjon». Hvor er den uavhengige (altså ikke betalt av fossil-energi-industrien, som f.eks. Richard Lindzen) vitenskapelige (altså ikke synsing fra forskere innen alskens fagfelt, som f.eks. Ivar Giæver) dokumentasjonen på at det ikke forekommer menneskeskapt oppvarming? Til og med ExxonMobil og Shell visste om menneskeskapt oppvarming for flere tiår siden

      (Moderator: Advarsel mot trolling – er man ikke i stand til å overholde debattreglene får man debattere et annet sted. Vi ber om et opphør av udokumenterte og useriøse påstander. Lindzen har i tiår blitt lønnet som professor i Meteorologi ved M.I.T. Og det er forlengst bevist at det ikke er holdt i de mange useriøse, politiske påstandene om at oljeselskapene visste om menneskeskapt global oppvarming for tiår siden. Dette er ikke en nettside for skittkasting, kildene skal så langt det er mulig vært vitenskapelige og kontroversielle påstander skal dokumenteres!)

     • Men nå roter du deg vel inn i synsing selv? Stråmanns dokumentasjon holder ikke. All oljeindustri skiftet fort side når de så hvor pengene fra staten gikk. Les litt av Denis Rancourt, som er politisk aktiv på venstresiden i Canada. Fysiker som vil fortelle deg om det geopolitiske rundt klima. Det vil alltid foregå menneskeskapt oppvarming på jordoverflaten der jordbaserte stasjoner står. Samtidig erkjenner de fleste skeptiske forskere at CO2 har en strålingseffekt. Men ligningen tilsier ECS på 1.3-1.4 grader ved dobling av CO2-mengden i atmosfæren. Det er alt etter dette faktum som roter det til. For da må modellene overta for ligningen…

     • Eystein Simonsen:

      Du skriver at jeg synser. Kan du påpeke konkrete faktafeil i det jeg skrev?

      «All oljeindustri skiftet fort side når de så hvor pengene fra staten gikk» Bortsett fra at ExxonMobil IKKE «skiftet side» da de oppdaget menneskeskapt global oppvarming på slutten av 70-tallet. Selv etter å ha lovet å stoppe sponsing av klimaskeptikere i 2007 holder de fortsatt på: https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/15/exxon-mobil-gave-millions-climate-denying-lawmakers

      Denis Rancourt:

      http://activistteacher.blogspot.fr/2015/05/climate-stupidity-and-human-survival.html

      «There is no reason to believe that humans would not fare well on an Earth that is 10 C warmer». Neivel. Hvor skal Denis Rancourt i så fall plassere milliarder av klimaflyktninger? Og hvor skal vi dyrke mat?

     • Ett annet faktum er at meste parten av oljeindustrien ikke er på private hender. 16 av de 20 største oljeselskapene i verden er eid og styrt av nasjoner. Det vil si at meste parten av de olje produserende landenes regjeringer styrer de nasjonale oljeselskapene. De samme regjeringene også deltakere i utformingen av IPCC og klimapolitikken derfra. Klimapolitikk er å betale for å forbruke olje energien flere ganger. Å mange av de vestlige verden pensjoner er også med på å eie de største private oljeselskapene. Selv norske Statoil er indirekte styrt av den norske regjering og er eid av AS Norge.

     • Trolling?? Javel. Ønsker moderator en «debatt» på Nord-Korea-nivå? (Moderator ønsker at du slutter å debattere på Nord-Korea-nivå)

      «Og det er forlengst bevist at det ikke er holdt i de mange useriøse, politiske påstandene om at oljeselskapene visste om menneskeskapt global oppvarming for tiår siden.»

      Javel, hvor er bevisene? Artikkelen «ExxonMobil climate change controversy» på Wikipedia er på rundt 3500 ord og har 130 kildehenvisninger. Foreløpig har moderator ingen kildehenvisninger. Så når skal moderator følge sin egen oppfordring: «Vi ber om et opphør av udokumenterte og useriøse påstander.»?

      (Minner om at Wikipedia ikke er en vitenskapelige referanse, og at de vanligste gjengangerne i det du kaller «kildehenvisninger» består av Greenpeace og The Guardian. Dvs store mengder politisk støy fra aktøere som hverken er nøytrale, saklige eller objektive. Kan du vennligst gjøre et siste forsøk på å delta i en seriøs klimadiskusjon i stedet for å komme med propaganda?)

     • Du trenger antagelig et eksempel, Østensen.

      Her er et eksempel på seriøs klimadiskusjon med bunnsolide vitenskapelig kilder.

     • (Moderator: Vi takker nei til en videre avsporing fra din side her, Temaer som skal diskuteres i debatttrådene må ha en sammenheng med det artikkelforfatteren har skrevet og da i en saklig kontekst, innsigelser på modereringen kan sendes redaksjonens epostadresse).

   • Og hvorfor er det så mye sensur på denne siden? Vil dere ikke ha frem alle sider av saken? Igjen, hvor interessert er dere egentlig i naturvitenskap?

    • Klimarealistene er trolig ikke interessert i for mye kritikk. Jeg har fått mange innlegg slettet og blitt fjernet muligheten til å kommentere på deres FB-sider.

   • Her er forresten hva Store norske leksikon skriver om ordet «konsensus»:

    https://snl.no/konsensus

    «Konsensus er et viktig begrep i moderne vitenskapsfilosofi som betegner et samsvar i meninger og holdninger som rår mellom kompetente fagfolk innen et avgrenset fagområde, og som kan gi rom for en viss, men ikke radikal uenighet»

    • Lars Østensen, du misforstår. Konsensus begrepet. Som handler mer om riktige holdninger og meninger. For eksempel i forhold til å dele kildemateriale, observasjoner. Oppføre seg som profesjonelle og følge de uskrevne reglene. Være på en måte enige i vitenskapelige trafikkregler.

     Men her kommer grunnsteinen i moderne naturvitenskap og det er Hypotetisk deduktiv metode. Først hypotese A som er en påstand som må undersøkes. Hvis A er sant så må B være sant. Gjennom observasjon, matematikk eller annen gangbar metode. Ja hvis B inntreffer. Eksemplet at eple faller fra stammen eller at legeme av to forskjellige treffer bakken likt. Hypotesen er riktig.

     Hva om B feiler, At eple svever i luften. Ja da er Hypotese A feil og Newton må tilbake til regnebrettet. Selv om 1 million epler falt i bakken er det ENE som ikke faller som gjør at Hypotesen feiler.

     Albert Einstein. Laget ett regnstykke om relativitetsteorien. Ligningen E = mc2, Einsteins lov om ekvivalensen mellom masse og energi. Som ga svaret på hvordan stjerner produserer energi og hvorfor sorte hull eksisterer. Ablert Einstein observerte ikke noe sorte hull i sine levetid, men ligningen viste at slikt kan eksistere. Og etter Albert Einstein gikk bort av vi observert at sorte hull eksisterer.

     Som også er beskrevet i Det store norske
     https://snl.no/hypotetisk-deduktiv_metode

Kommentarer er stengt.