Global temperatur februar 2024

Temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i februar, med  0,93 C, ift 0,86 C i måneden før, og samme nivå som i oktober. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño er i ferd med å dø ut, med en rask overgang til La Niña i løpet av sommeren.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Februar 2024 er tilbake opp til  0,93 C, fra 0,86 C måneden før.

 • Nordlige halvkule nær uendret med 1,03 o C, fra 1,06 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule noe opp, til 0,83 o C, fra 0,66 C forrige mnd.
 • Tropene nær uendret med 1,24 C, fra 1,27 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 1,36 C, fra -0,05 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp, til 0,88 C, fra 0,40 C forrige mnd.
 • Australia noe ned til 1,07 o C, fra 1,18 C forrige mnd.
Restvarmen fra vinterens El Niño er på vei oppover i troposfæren.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

Modellene det er vist til i de tre øverste kulepunktene forutsetter alle at all økning i temperatur skyldes menneskets utslipp. Er dette feil, så vil tallene i virkeligheten bli mye lavere.

 • Klimapanelets modelltrend (fra 1990-rapporten, scenario A, uten klimatiltak) varslet 0.3o C/tiår med global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets modelltrend nå (fra CMIP6-modellene i 6. hovedrapport) varsler en global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • UAH-modellen (se info om den her) viser en temp-økning på 1,9° Celsius som følge av en dobling av atmosfærisk CO2 (ECS), der IPCC-modellene viser fra 1.8 to 5.6° C ved samme CO2-dobling.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren, observert fra 1979 (539 mnd) er 0,15C pr tiår, fordelt på 0,13C over hav og 0,20C over land.
 • Klimapanelets observerte trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012», med et trendskifte i 1998.
 • Climate4you.com Endring i observert gjennomsnittlig global lufttemperatur siste 40 år er ca +0.166oC pr tiår. Imidlertid skyldes en del av tilsynelatende temperaturøkning administrative endringer. Siden 2004 har havene globalt gjennomsnittlig (kun øverste 1900 meter) blitt ca 0.07oC varmere.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i nyeste analyse (3. mars). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Pågående El Niño svekkes, med 79% sjanse for nøytrale forhold apr-jun, og 55% sjanse for en ny La Niña fra jun-aug.

Mildere februar i Norge

Værstat melder at februar var 0,6 grader over normalen, etter en vinter og høst med hele fire måneder betydelig under normalen: oktober 1,7, november 3,5, desember 3,2 og januar 2,2 grader.

Værstat ser ingen tegn til klimakrise i norske data, men påpeker følgende for Vardø: 10 års middel for februar ser ut til å ha en pågående økende trend i Vardø og er nå over tidligere toppunkter i 1891 og 1996.
Men siden høyeste månedsverdi for februar bare er -0,3 grader (1990) som er 0,2 grader over 2014, og laveste er -11,2 grader (1844), så har neppe lokalbefolkningen i Vardø noe imot en fortsatt pågående økende trend.

Støtt oss ved å dele:

11 kommentarer

 1. Sjette måneden på rad nå med gjennomsnitt temperaturer på 0,83 til 0,93ᴼ C over normalen men svært lite med kommentarer her. Er det en kombinasjon av Hunga Tonga- Hunga og El Nino som er årsaken til dette? Tviler på at det er Co2 som er årsaken for da skulle jo Co2 innholdet i atmosfæren ha steget noe enormt det siste året. Er det noen som har en god forklaring på dette?

  • Aaslid unnlater å fremheve først objektive observasjon, at februar 2024 er en rekordhøy måling, på delt 1.-plass med oktober 2023. To rekorder på mindre enn et halvt år, altså. I stedet formuleres «noe opp, med 0,93 grader C…». Det vitner om en lukket klubb som helst vil gjenta sin egen historie heller enn å legge fakta på bordet.

  • Lackner. Kan vi diskutere sak og ikke budbringer? Mitt spørsmål er som i mitt første innlegg, se ovenfor. Jeg stiller meg svært tvilende til Co2 hypotesen som årsak til den temperaturstigningen som har vært det siste halve året.
   Petter Tuvnes kom med et innspill og la ved en svært interessant artikkel om reduksjon av skyer og økt solinnstråling med påfølgende oppvarming, men dette er mer langsiktige trender og er vel ikke hele årsaken selv om det bidrar. Til august temperaturen kom Judith Curry og med en tilsvarende gjennomgang med hele 17 årsaker.
   Men jeg savner en diskusjon om mulige årsaker til at gjennomsnitt temperatur plutselig har hoppet opp 0,2 ᴼC over tidligere rekorder og lagt seg stabilt der i et halvt år. Co2 nivået er stabilt ifølge Energi og Klima så den hypotesen er nå bevist at den er feil og kan legges død. Så har du andre forslag?

   • Arvid, vi har hatt El Nino-tilstander siden august ifjor, og den nederste figuren (CFSv2 foreast) viser temperatur-avviket i hele grader. I løpet av mai skulle vi være tilbake til normale forhold, og 2-3 måneder senere vil vi ha et tilsvarende negativt La Nina-avvik.

    Så har du alt det andre som påvirker sakte (sol, havstrømmer, Miloankovic-sykluser), eller som bare påvirker bagatellmessig (over 100 ulike faktorer, som påvirker den ene eller den andre veien).

    CO2 har ingen betydning for slike korte svingninger, derimot kan en dobling av CO2-nivå i løpet av 2-300 år ha en liten effekt. Problemet der er at vi bare har pålitelige CO2-data fra 1959, alt før dette er mer eller mindre tatt ut av løse luften, eller det må estimeres iht proxydata over hundretusener eller millioner år.

    Myten om at CO2-styrer klima, utgjør klimamodellørenes eksistensgrunnlag. Det er alfa og omega for dem. Du har derfor samme sjanse til å få noe fornuftig svar fra Lackner, som hvis du går i kirken eller moskeen og motsier hypotesen om at Gud eksisterer.

   • Såtendal,
    Det jeg ønsker å klargjøre er vedvarende, uomtvistelig temperaturstigning, før vi i det hele tatt trekker inn årsaken(e) til denne. På tross av årlige store variasjoner er økningen åpenbar og funnet i alle datasett, inkludert UAH, slik KR dokumenterer her.

    Så til ditt siste spørsmål: Det er en misforståelse at CO2 kan avskrives som årsak til LANGSIKTIG temperaturstigning når vi fokuserer på årlige og månedlige relativt store variasjoner, opp og ned. Det er helt riktig at jevn økning på mindre enn et par ppm i året ikke kan forårsake et plutselig hopp på 0,2 grader C fra én måned til den neste. Det er heller ingen meg bekjent som har påstått, og CO2 og andre drivhusgasser er ikke den eneste faktoren som bestemmer hva temperaturen en enkeltmåned i atmosfæren skal bli. Naturlige faktorer spille OGSÅ en rolle! El Nino som Aaslid nevner kommer inn her. Når du skriver » CO2 nivået er stabilt ifølge Energi og Klima så den hypotesen er nå bevist at den er feil og kan legges død.», hadde det vært riktig om CO2 hadde vært det eneste som påvirker temperaturen. Det er det selvsagt ikke. Gjennomgående økning fra 1978 til i dag kan imidlertid fortsatt meget godt forklares med økning i drivhusgasser, inkludert CO2 (selv om KR fortsatt forsøker å så tvil rundt dette).

    • Lackner skriver først: «På tross av årlige store variasjoner er økningen åpenbar og funnet i alle datasett, inkludert UAH»
     Deretter: «Gjennomgående økning fra 1978 til i dag kan imidlertid fortsatt meget godt forklares med økning i drivhusgasser, inkludert CO2»

     Ja, slik er virkeligheten dersom man livnærer seg på myten om klimakrisen, for da forholder man seg kun til de dataene som passer til klimakrisens eksistens. Da starter man med et klima som bare kan påvirkes av djevelske CO2-molekyler sluppet løs av onde mennesker og med anvendelse av sirkulær logikk er derfor dette grunnen til alle betydelige endringer.

     Men hvis man ser på klodens temperatur i de siste 500 eller 50 millioner år,eller i de siste 10.000 år etter siste istid, så har kloden blitt kaldere.
     Og endringer i temperatur i moderne tid kan forklares meget godt med endringer i skydekket alene. Men skydekket vil ikke Lackner og hans likesinnede diskutere når virkeligheten blir for påtrengende: Når temperaturen ikke samarbeider med alarmistene kommer man heller med det vikarierende argument om at uspesifiserte naturlige faktorer kan påvirke midlertidig (her El Nino), før man i siste setning avslutter med trosbekjennelsen om CO2..

     Og slik går nå dagene i IPCC-leiren.

     • Aaslid,

      Når du selv først påstår at det finnes «bare har pålitelige CO2-data fra 1959» og i mange år har gjenntatt påstanden om temperaturjukstering for alle datasett andre enn UAH, står vi igjen med CO2 og temperaturdata som dere i KR vil forholder dere til først fom. 1978. Eller er det slik at dere gjerne bruker data fra lengre tilbake i tid kun om det gagner KR sitt syn?

      Klimaforskningen har kommet litt videre enn det. Og det er ikke problematisk verken at det har vært varmt før eller mer CO2. Det som spiller noen rolle er hvordan naturlige faktorer og menneskeskapte sammen gir tempearturvariasjon. Hvis man enkjenner dette, bør man kunne erkjenne at selv en svak nedgang i klimagasser kan sameksistere med en tempearturøkning om andre faktorer dominerer i en gitt periode. Og vice versa.

      Påstanden at det har vært varmere i holocene er i beste fall upressis. Ser man på alle datasett og usikkerheten i disse er det mest sansynlig varmere nå i 2024. Men det som er interessant er hvor raskt oppvarmingen går nå. Siste femti år har økningen (og pådraget) fra klimagassene vært så stor at denne faktoren har dominert temperaturøkningen. Ingen studier meg bekjent vitner om en oppvarming på over 0,6 grader C (ref kumullativ økning i følge UAH) over mindre enn 50 år over holocene. Vis gjerne anerkjente studier som viser at skydekket forklarer en slik økning, globalt!

 2. Se denne artikkelen og spesielt de 2 nederste grafene så ser du sammenhengen mellom avtagende skydekke og økt global temperatur, noe som nå har pågått i over 40 år, dvs fra den tiden på 70-tallet da man var redd for ny istid til nå.
  Temperature.
  https://www.climate-veritas.com/?page_id=26

 3. Det er helt klart El Nino. El Nino medfører 0.5 grad høyere temperatur på kloden, det ser vi fra kurvene når den inntreffer. Et annet spørsmål er hvor energien som El Nino leverer kommer fra. Er det forholdsvis regelmessige undersjøiske vulkanutbrudd? Er det planetenes posisjoner som påvirker havstrømmene slik at overflaten varmes mer av solen?

Kommentarer er stengt.