Global temperatur februar 2019

Vi har temperaturdata for februar fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar viser med +0,36 C ubetydelig endring fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til forrige måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Februar 2019 har med (+0,36 C) gitt oss omtrent samme temperatur som januar (+0,37 C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule klart opp med 0,46 o C nå, fra 0,32 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart ned med 0,26 o C nå, fra 0,42 o C forrige mnd.
 • Tropene svakt opp med 0,43 C nå, fra 0,37 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig ned med -0,03 C nå, fra 0,48 C forrige mnd.
 • Arktis kraftig opp med 1,03 C nå, fra 0,18 C forrige mnd.

Februar 2019 – temperaturavvik fra normalen for referanseperioden 1981-2010

Temperaturdataene i figuren over er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.

ENSO-varsler

ENSO står for El Niño Southern Oscillation og består av to faser av et værfenomen som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en svak
El Niño i sin ENSO status, og varsler i en fersk analyse fra 25. februar bare 55 % sjanse utover våren. Meteorologene  i Australia regner nøytral ENSO med med 50 % sjanse for El Niño kommende vinter på sydlige halvkule. Det er i dag ikke noen aktiv kobling mellom hav og atmosfære som kan utløse en El Niño. Australia kommer med et oppdatert estimat 5. mars.

Nei, skyene forsvinner ikke

Roy Spencer kommenterer 1. mars på sin blogg den siste politiserte klimaforskningen, hvor en gruppe fra IPCC-leiren modellerer seg fram til at lave stratocumulus skyer som nå har en klar kjølende effekt vil forsvinne når CO2-nivået i atmosfæren tredobler seg. Forvent skremsler i mediene de neste dagene om en verden uten skyer og opp til 12 graders oppvarming. Ikke uventet baserer studien seg på det totalt diskrediterte RCP 8.5 scenariet. Men utgangspunktet er enda galere, for premissene i modellen er absurde.

Spencer beskriver hvordan studien har modellert havet som et lukket system, modellert område er 5×5 km og det er modellert med mer vanndamp i atmosfæren, stikk i strid med observasjonene som viser mindre vanndamp. Modellene er selvsagt designet for å vise at det bare er CO2 som påvirker global temperatur.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Overskriften nedenfor er fra «forsking.no»
  Ny studie:
  99,99 prosent sikkert at global oppvarming er menneskeskapt
  Forskere slår det fast med en statistisk «gullstandard». Charlotte Price Persson
  JOURNALIST, VIDENSKAB.DK
  Frederik Guy Hoff Sonne
  REDAKSJONSASSISTENT, VIDENSKAB.DK
  Det refereres til statelittdata:
  «Forskerne bygger konklusjonen på tre sett av satellittdata. To av dem viste at sigma 5-nivået allerede ble nådd i 2005, mens det tredje datasettet viste at nivået ble nådd i 2016.
  – Det er en veldig komplisert prosess de har spådd, og satellittdata støtter nå opp om det, fastslår William Colgan.»
  Dette er jo lite «forståelig» men kanskje dere kjenner til hva dette dreier seg om?

 2. Både januar og februar er opp fra i fjor. Når forventer man at temperaturen vil gå over i en nedadgående trend? Hvilke mekanismer er det som eventuelt som kan hindre en nedadgående trend i årene som kommer? (hverken PDO, AMO, eller solaktivitet regner jeg med)

  • Sjekker du temperaturanomalier for overflatetemperatur for havet, så ser du på climate4you.com at dette kan forklare at 2019 til nå er litt over 2018. Slik jeg har oppfattet ENSO, så returnerer temperaturen vanligvis til normalen etter midlertidige utslag fra El Nino og La Nina.

   • Det ser ut til at det er et hopp på ca. to poeng på denne indeksen fra starten av 2018 til starten av 2019 ja!

 3. Et spørsmål til en ekspert!
  Målestasjonen på Met Inst på Blindern har stort sett stått på stedet hvil i mange år selv om ny teknologi har erstattet manuelle målinger. Det som ikke står på stedet hvil er området rundt målestasjonen. Rundt 2008 – 2010 ble det nye informatikk bygget ferdig i all sin sorte prakt. Omtrent samtidig var bygget til våre venner i Cicero (nabobygget) også bygget ferdig. Ser vi på temperatur utviklingen på Blindern målestasjon, så viser temperaturen en svak stigning i kurven fra rundt 2005.
  I hvilken grad vil de store svarte flatene på bygningene rundt Blindern målestasjon påvirke temperatur målingene? At luften rundt byggene varmes opp av de sorte flatene vet vi. Spørsmålet er om det påvirker målinger 100 m unna?

  • I økningen fra 2005, klarer du se om det er noen forskjell på natt/dag i denne økningen?

 4. Hvorfor viser en kun tempereaturdata fra satellitt som bare måler temperaturen indirekte? Å basere seg på analyser av kun en målemetoder er da litt tynt for å konkludere både i den ene og andre retningen.

Kommentarer er stengt.