Global temperatur Desember 2022

Temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1990-2020 (TLT) er i desember ned til 0,05 C, fra 0,17 C i november, i det sjette året med global nedkjøling. Gjennomsnittlig avvik for året 2022 var 0,174 C som gjør året til det 7. varmeste av de 44 år vi har UAH-data for.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Desember 2022 er videre ned til 0,05 C, fra forrige måneds 0,17 o.

  • Nordlige halvkule ned til 0,13 o C, fra 0,21 C forrige mnd.
  • Sydlige halvkule ned til -0,03 o C, fra 0,12 C forrige mnd.
  • Tropene ned til -0,35 C, fra -0,16 C forrige mnd.
  • USA48 klart opp til -0,21 C, fra -0,51 C forrige mnd.
  • Arktis klart opp til 0,80 o C, fra 0,51 C forrige mnd.
  • Australia opp til -0,38 C, fra -0,56 C forrige mnd.
Med en fortsatt kjølende trend er det klart at «noe» ute i naturen mer enn motvirker den påståtte menneskeskapte oppvarmingen.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. . Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren under, i en fersk analyse (3. januar).

Prognosen i denne figuren viser, som de ni forrige, en fortsatt La Niña sesong. For kommende kvartal lik sjanse for La Niña og nøytrale forhold (jan-mar), for våren til april er det 71 % sjanse for retur til nøytrale forhold.

Værstats norske desember-temperaturer

«Kong Vinter» slo til, skriver Værstat 3.januar, og legger til at desembertemperaturene generelt var kaldere enn normalen. For Oslo finner Værstat «en lineær økning 1837 til 2022, med et 10-års glidende snitt som har variert noe over og under lineær trend.» Vi legger til for egen regning, at med en befolkningsøkning i Oslo fra ca 30.000 i 1837, til over 700.000 i 2022, så kan man regne med at Oslo utviklet seg til en kraftig Urban varmeøy, hvor innbyggerne bidro til økt temperatur med sin energibruk.

For de øvrige målestasjonene Værstat har undersøkt, kan de ikke finne noen økende temperaturtrend for desember måned.

Støtt oss ved å dele: