Global temperatur desember 2021

Temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for desember korrigerer litt opp med 0,21 C fra forrige måned, i det femte året med global nedkjøling. Pausen i signifikant global oppvarming tydeliggjøres ved at 2021 bare ble det åttende varmeste året i UAH-dataene. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Desember 2021 korrigerer med (0,21 C) noe opp fra forrige måneds (0,08 C), men er fortsatt lavere enn (0,37 C) fra oktober og (0,25 C) fra september.

 • Nordlige halvkule litt opp til 0,27 o C, fra 0,11 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule litt opp til 0,15 o C, fra 0,06 C forrige mnd.
 • Tropene litt ned til 0,03 C, fra 0,14 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 1,63 C, fra 0,50 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp til 0,01 C, fra -0,42 C forrige mnd.
 • Australia litt opp til -0,06 C, fra -0,29 C forrige mnd.

Dataene her er fra lavere troposfære (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære.

Temperaturtrender

Trend i global temperatur kan beregnes på flere måter, avhengig av hvor langt tilbake i tid aktørens horisont strekker seg. Her er tre eksempler på trender i temperatur:

Dr. Spencer bruker naturligvis oppvarmingstrenden i UAH-observasjonene i troposfæren siden januar 1979, uten hensyn til trendskiftet i 1998, og får 0,14C pr tiår (0,12C over hav og 0,18C over land).

Om året 2021 skriver Dr. Spencer: «The annual average anomaly for 2021 was +0.134 deg. C above the 30-year mean (1991-2020), which places it as the 8th warmest year in the 43 year satellite record, behind 2016, 2020, 1998, 2019, 2017,2010, and 2015.»

FNs Mellomstatlige Klimapanel oppgir i hovedrapporten fra 2013/14 trenden i observasjonene, etter det observerte trendskiftet, basert på bakkemålt (HadCRUT) temperatur (WG1AR5, kap 11, side 1010): «It may also be compared with recent rates in the observational record (e.g., ~0.26°C per decade for 1984–1998 and ~0.04°C per decade for hiatus period 1998–2012».
Klimapanelet som ikke kan tenke seg at det ikke finnes et menneskeskapt klimaproblem, er naturligvis ikke interessert i alle dataene, og de vil slett ikke snakke om perioden 1941–1975 (The Grand Hiatus), hvor det ble kaldere til tross for økte utslipp av CO2 fra fossile brensler.

Med alle dataene kan vi se temperaturtrenden i figuren under. Siden bruken av globale gjennomsnitt kan forvirre mer enn opplyse, og siden klimavariasjoner er basert på en sum av regionale fenomener, så bruker vi klodens lengste temperaturserie CET, fra det sentrale England.

Det er i IPCC-leiren etablert at man må bruke tideler eller hundredeler av grader for å synliggjøre klimaproblemet, dvs man manipulerer ved å blåse opp den vertikale skalaen i figurene. Vi velger å bruke den mer objektive skalaen hele grader, slik det gjøres på klassiske kvikksølvbaserte termometre. Had-temperaturer kommer fra Hadley Centre, et samarbeidsprosjekt mellom UK Met Office og CRU ved East Anglia universitetet.

Er det mulig å se et klimaproblem her som man må bruke enorme pengebeløp på å bekjempe ???

Den kraftigste klimaendringen i CET-dataene over 365 år, er 40-års perioden 1694-1733 med trenden 4,3 grader pr 100 år. Tre ganger trenden i UAH-dataene.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren under en fersk analyse (27. des.) en fortsatt La Niña sesong gjennom vinteren og våren på nordlige halvkule, med en retur til nøytrale forhold i perioden april til juni 2022.

Støtt oss ved å dele:

10 kommentarer

 1. Aaslid, linken fra UAH er ikke oppdatert med desember målingene, den viser for november. Kan du oppdatere?
  Og kvikksølv har vel gjennom tiden vist seg som et stabilt og troverdig målemedium for temperatur.

   • Jeg har lagt merke til at det i en ganske lang tid her har vært forutsett en La Niña. Og som har blitt bekreftet her på disse sidene både i tekst og tallene fra UAH.

    Det som er faktum er at temperaturstigningen ikke har gått så bratt som normal grunnet La Nina. Uten denne ville ifølge deres egne konklusjoner 2021 være det varmeste året siden målingene startet.

    • Steinar,
     Man kan alltids fabulere om den antatte temperaturstigningen forutsatt ingen La Nina, eller ingen El Nino, men ser ikke dette som produktivt.

     Så vidt jeg kan se, hvis man filterte vekk begge disse energiutvekslingsfenomenene (to av hver siden 2014) fra den underliggende lange klimatrenden, så hadde vi muligens vært tilbake på Klimapanelets Hiatus-trend fra femte hovedrapport. Altså en varmetrend på 0,06 grader pr tiår, hvilket ikke engang er statistisk signifikant, og minst like sannsynlig kan være støy i observasjonene, som reell oppvarming. Det er ikke umulig vi kunne hatt en klarere oppvarming, basert på troen på effekten av vår CO2, eller vi kunne hatt en kjølende trend, basert på kjente prognoser fra ledende solfysikere.

     Er du klar over at selv statens Institutt for Klimapolitikk – Cicero, forlengst har fastslått følgende om klimatrenden, kreativt formulert som naturlige variasjoner så de slipper å skrive at det kommer avkjøling:
     «For de neste par tiårene vil naturlige variasjoner være viktigere enn de menneskeskapte klimaendringene for å forklare endringer i temperaturen og andre meteorologiske parametre»

     Jeg ser fram til en oppdaterende analyse i mai/juni fra Antero Olilla, som analyserte situasjonen for snart ett år siden.
     https://www.klimarealistene.com/2021/02/17/temperature-increase-since-2016-is-not-anthropogenic/

     • Dette er ikke noe fabulering, Aaslid. Du har skrevet gjentatte ganger at vi skal få / får / er inne i en La Niña. Og du skriver at en La Niña er definert som minimum 0,5 grader lavere enn normalen. Jeg mener å huske at du har skrevet at denne La Niñaen har holdt på i hele kalenderåret 2021 og da skulle 2021 være det varmeste året målt av UAH noen gang. Med klar margin. Om du tar de fire toppene / bunnene du skriver så får du fortsatt en sterk stigende trend siden 2014 som du nevner

      Du må lese kildene og forstå det du leser.

     • Det er du som fabulerer om hva som skal være temperaturtrenden. Vi i redaksjonen nøyer oss med å fastslå et en El Nino bidrar til midlertidig høyere temperatur, og en La Nina til midlertidig lavere temperatur, men vi venter på observasjonene og forholder oss til disse. Anbefaler deg å vente til du har dataene i mai/juni før du forskutterer trenden.

 2. I grafen som viser temperaturen i det sentrale England kan jeg ikke se tegn til den lille istid. Noen logisk forklaring på det?

  • Halleraker,
   som du sikkert kjenner til fra pre-IPCC klimalære om den lille istid – dvs. da sånne som oss gikk på skolen, så var Themsen jevnlig tilfrosset under disse harde tider, og det finnes en rekke malerier og skriftlige beretninger fra denne tiden som viser bl.a. store markeder og folkeforsamlinger ute på isen. Den nye klimaforskningen derimot, med sine Mann’ske sensureringer av alt fra varm middelalder til den lille istid, vil etter hvert måtte finne det nødvendig å erklære disse maleriene og beretningene for falsum skal CO2-narrativet henge sammen videre for dem.

  • Godt poeng. Birmingham har i dag en gjennomsnittstemperatur på 9.7 grader. To grader varmere enn Arendal som ligger 6 grader lengre nord. Det ser ikke ut til at CET viser stort kaldere enn Arendal i noen av årene under den lille istid. Nåtidens Arendalsklima er vel ikke det første man tenker på som typisk klima for den lille istid….men det var tross alt to grader kaldere der da i forhold til nå. Og husk, to grader er eksistensielt 😉

 3. Takk for det og Godt Nyttår til deg og dere alle i Klimarealistene også.
  Så på hjemmesiden til Spencer på UAH at desembertallene skulle være tilgjengelig om noen dager så vi får vente og se.

Kommentarer er stengt.