Global temperatur desember 2019

Vi har temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for desember er med +0,56 C nær uforandret fra november. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. Desember 2019 er med (+0,56 C) nær uten endring fra november (+0,55 C) etter en betydelig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule litt opp til 0,61 o C nå, fra 0,56 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule litt ned til 0,50 o C nå, fra 0,54 o C forrige mnd.
 • Tropene litt opp til 0,58 C nå, fra 0,55 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp til 0,92 C nå, fra 0,21 C forrige mnd.
 • Arktis litt opp til 0,66 C nå, fra 0,56 C forrige mnd.
 • Australia kraftig opp til 0,94 C nå, fra 0,38 C forrige mnd.

Hva med året 2019?

Hvordan kommer året 2019 ut i forhold til de andre årene i dette århundret?

UAH-dataene for 41 år viser klart at 2019 med 0,44 o C var det tredje varmeste året, bak både 2016 (0,52 o C) og 1998 (0,48 o C).

Regner man på trender for hele UAH-epoken uten å skjelne mellom trend før og etter trendskiftet i 1996-98, så får man +0.11 C/dekade over hav, og +0.18 C/dekade over land. Det blir for kloden samlet +0.13 C/dekade.

Klimaindustrien vil uten tvil forkynne at 2019 også er varmt eller varmest på et vis som skal bevise klimakrisens eksistens.

Hva viser værballongene?

Så vidt vi vet, er det ingen i Norge som har publisert hva værballongene viser av temperatur oppover i atmosfæren. Det formelle navet på dette datasettet er: «Radiosonde Atmospheric Temperature Products for Assessing Climate (RATPAC)». For detaljene, se professor Humlums Climate4you.

Akkurat som for UAH-dataene, så er temperaturen høyest ved jordoverflaten, og så blir det kaldere etter hvert som man beveger seg oppover. Men noen kilometer oppe har det slett ikke vært noen global oppvarming, det blir tvertimot klart kjøligere. Og da er det helt utenkelig at NRK, TV2 eller Schibstedavisene vil informere sine lesere om det.

Skogbrann årets første skremsel

Mange medier med TV2 som de mest useriøse, har med subjektive kilder hevdet at klimaendringer fører til mer skogbrann i Australia. Karianne Solbrække er ansvarlig nyhetsredaktør i TV2, og Finn-Ove Hågensen er journalisten som har produsert teksten uten å gjøre elementær faktasjekk.

Bushbranner er en helt normal sesonghendelse i Australia (se også nederst), men det som er unormalt nå er at 85 % av brannene er påtent av mennesker hvorav ca halvdelen av disse med vilje. Her kan vi lese at politiet i Australia har arrestert en frivillig brannmann for å ha påtent 7 branner og at de er på jakt etter pyromaner som har påtent minst 12 av de øvrige brannene.

Men klimaminister Elvestuen vet bedre, som fhv bartender og fotomodell. Han forkynner til TV2: «Vitenskapen er entydig, regjeringen i Australia tar feil, det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen gjør situasjonen verre.»

Ved Kristin Halvorsens Cicero-senter for klimapolitikk er de minst like sikre, der uttaler prestesønnen Samset at: «Når alt dette (tre tørre år på rad, red.anm.) slår til samtidig med et varmere klima, så blir situasjonen verre enn noen gang før. Dette er helt klart et resultat av klimaendringene.»

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. 

NOAA i USA modellerer nøytrale forhold i sin ENSO status, i en fersk analyse (30. desember) oppgis det 70 % sjanse for at dette varer over vinteren. For våren er det 65 % sjanse. 

Meteorologene  i Australia regner også med nøytral ENSO. De viser i en analyse 26. november til nøytral ENSO-status til og med første kvartal 2020. Her finner man også at en av forklaringene på mer intense skogbranner i Australia denne sesongen er variasjoner i havstrømmer og havtemperatur som igjen påvirker nedbørsmønsteret:
«Positive IOD events in spring (as happened this year) are often associated with a more severe fire season for southeast Australia in the summer months.»

Støtt oss ved å dele:

46 kommentarer

 1. Fint at KR griper tak i disse totalt uansvarlige påstandene om skogbranner. Det er i høy grad et misforstått miljøvernhensyn som er mye av årsaken til disse tragediene, i Australia, som i California. Folk som ønsker å beskytte sine eiendommer ved f.eks. å lage branngater, risikerer fengsel. Mens de australske urinnvånerne regelmessig svidde av store områder, bl.a. for å redusere faren for ukontrollerte katastrofale branner.

  http://joannenova.com.au/2019/12/aboriginals-didnt-need-a-water-bomber-god-to-save-them-from-government-nurtured-firestorms/

 2. Så temperaturen for desember var ca. 287.71 Kelvin, mens normalen var 287.15 Kelvin. Det er jo helt klart at det utgjør en enorm forskjell. Ja folkens, det er hele forskjellen mellom krise og ikke krise. Jeg leste nylig at det bare utvikles ett nytt antibiotikum annenhvert år, og at tallet på antibiotika som blir trukket tilbake – fordi de ikke virker lenger eller er blitt utdatert – er dobbelt så høyt som tallet på de nye. Mon tro om dette kunne være relevant å bruke penger på, eller skal vi fortsette å pøse ut hundrevis av milliarder per år for et fjernt håp om at det skal gi seg et utslag i reduksjon på et par tiendels Kelvin over noen tiår? Hva sier du Erna? Skal du snart befri deg fra gruppepresset og lage noen taler med troverdighet?

  • Ad temperaturmålinger i atmosfæren
   Temperatur i et medium sier intet om energiinnholdet uten at du kjenner mediets samtidige egenvarme. Det er endringer av energiinnholdet i atmosfæren som har betydning for vær og klimaendringer. Om høsten reduseres energiinnholdet i atmosfæren ved at intensiteten i været øker (mer vind og nedbør) når energitilførsel fra sola avtar på den nordlige halvkule. Omvendt om våren.
   Måling av temperaturendringer uten at en samtidig måler absolutt fuktighet på samme sted, gir ikke et entydig svar på klimaendringer. Jamfør følelsen av varme i en badstu. Når du kaster vann på ildstedet synker temperaturen selv om energiinnholdet øker (du svetter) fordi fuktigheten (egenvarmen) øker.

 3. «Men klimaminister Elvestuen vet bedre, som fhv bartender og fotomodell. Han forkynner til TV2: «Vitenskapen er entydig, regjeringen i Australia tar feil, det er ingen tvil om at den globale oppvarmingen gjør situasjonen verre.»

  Ved Kristin Halvorsens Cicero-senter for klimapolitikk er de minst like sikre, der uttaler prestesønnen Samset at: «Når alt dette (tre tørre år på rad, red.anm.) slår til samtidig med et varmere klima, så blir situasjonen verre enn noen gang før. Dette er helt klart et resultat av klimaendringene.»»

  Jeg skjønner det er fristende å være spydig mot Elvestuen og Samset, men det er vel mer regelen enn unntaket at politikere ikke har faglig kompetanse på området de blir satt til å forvalte. Samset bør kritiseres for sine utsagn og ikke foreldrenes tro og yrkesvalg.

  • Er heilt einig i det du skriv i siste avsnittet. Meiner du Geir Åslid at ein generelt sett ikkje kan vente noko betre av ein som er son til ein prest, eller av ein som har vore bartender og fotomodell? Utidig og unødvendig å ty til slike karakteristikkar i ein vitskapleg debatt. Slike utsegn er med på å svekke klimarealistane truverd hos andre.

 4. Takk for informativ og god artikkel .
  Med så god faglighet synes også jeg at det
  ikke bør være nødvendig å være spydig.

 5. Ad temperaturmålinger i atmosfæren
  Temperatur i et medium sier intet om energiinnholdet uten at du kjenner mediets samtidige egenvarme. Det er endringer av energiinnholdet i atmosfæren som har betydning for vær og klimaendringer. Om høsten øker intensiteten i været (mer vind og nedbør) når energitilførsel fra sola avtar på den nordlige halvkule. Omvendt om våren.
  Måling av temperaturendringer uten at en samtidig måler absolutt fuktighet på samme sted, gir ikke et entydig svar på klimaendringer. Jamfør følelsen av varme i en badstu. Når du kaster vann på ildstedet synker temperaturen selv om energiinnholdet øker (du svetter) fordi fuktigheten (egenvarmen) øker.

 6. Hmm, jeg trodde en av prediksjonene eller fingeravtrykkene for global oppvarming via drivhuseffekten var en nedkjøling av øvre atmosfære? Mindre kortbølget stråling som slipper ut av nedre atmosfære eller no. Mener jeg har lest om dette i ganske gamle artikler så neppe nytt stoff.

  • ‘Finger printet’ skal være en ‘hot spot’ rundt 10 km oppe i troposfæren over tropisk sektor. ikke det at den er så varm, men varmere enn det ellers vil vært i jetflyhøyden. Men det observeres ikke. Fines et Klimanytt om dette.

   • Ingen vitenskapelig teori eller modell har vel en enkelt avgjørende gjenkjennelsesnøkkel? Så vidt meg bekjent er det mange ulike observasjoner som hver på sin måte kan brukes for å teste menneskeskapt drivhuseffekt-oppvarming mot andre hypoteser, der nedkjøling av øvre atmosfære er en av dem. For øvrig er jeg mindre sikker på om hotspoten noensinne har vært et slikt fingeravtrykk. Hotspot er et generelt symptom på oppvarming, ikke årsaken til oppvarmingen, slik jeg har forstått det. Men jeg har egentlig ikke peiling, så jeg kan absolutt ta feil.

    • Du har helt rett. Det troposfæriske «hot spot» er ikke en AGW-effekt, men en respons på oppvarming som fungerer som et negativt feedback.

     Fravær av «hot spot» indikerer egentlig høyere klimafølsomhet, så det er litt underlig at KR er så ivrige til å snakke om det.

     Du har selvfølgelig også helt rett i at av kjøling av øvre atmosfære er et fingeravtrykk for AGW via CO2.

    • Tjelle og Nilsen. Greie faglige kommentarer. En oppvarming i troposfæresjiktene oppover vil kunne være effekter av naturlige variasjoner. Så det er ingenlunde noe entydig bevis for drivhuseffekt om man hadde observert det.

     Vi omtaler det hyppig fordi det sto sentralt i rapportskrivingen i tidligere rapporter. Omtalt som et nøkkelbevis fordi beregningsmodellene ga det som et viktig resultat. I 1995/96-rapporten manglet dette beviset så man kunne ikke være sikker på at modellene var konstruert riktig.

     Så kom Santer med en artikkel før Kyoto der han hadde funnet ‘hot spoten’. Men det var datamanipulasjon og en ‘fake’ publikasjon. Faktisk så viste dataene at endringer fant sted i perioder uten CO2-påvirkning slik dere antyder. Dette er omtalt i KN 197, men også andre steder.

     Vi er således i en situasjon hvor et ‘bevis’ mangler. Og at det er så viktig at nøkkelpersoner i IPCCs rapportsktivning og den faglige ‘harde kjerne’ manipulerer/jukser for å demonstrere det. Derfor er det et viktig tema og omtales deretter.

     • Siden den «troposfæriske hot spot» så åpenbart ikke er et fingeravtrykk for drivhuseffekten (se Lindzen forklare i videoen under) er det overraskende at IPCC har omtalt det som «nøkkelbevis» i «tidligere rapporter».

      Kan du gi linker til relevante rapporter, og oppgi sidetall?

      https://www.youtube.com/watch?v=l9Sh1B-rV60&t=49m23s

  • Men igjen, troposfæren varmes opp selv om solenergien avtar? Peker ikke det også mot drivhuseffekten?

 7. Jeg er nysgjerrig på en ting: kan dere definere hva som skal til for at dere ikke lenger skal hevde at pausen i signifikant oppvarming fortsatt er reell? Hva slags kriterium er det dere bruker her?

  • Det kan være snakk om flere kriterier for revurdering av pausens eksistens, enten via neste hovedrapport fra FNs klimapanel, at det kommer en ny seriøs uavnhengig analyse, eller at disse hovedforfatterne fra det samme klimapanelet ombestemmer seg, etter at de som så sent som i 2016 skrev dette:

   «It has been claimed that the early-2000s global warming slowdown or hiatus, characterized by a reduced rate of global surface warming, has been overstated, lacks sound scientific basis, or is unsupported by observations. The evidence presented here contradicts these claims.»
   Fyfe, Santer, Mann m.fl. Making sense ot the early-2000s warming slowdown.

   • Så dere skriver dette helt uavhengig av datasettet dere presenterer hver måned? Det er jo litt merkelig.

    • Se Ellestads mer detaljerte redegjørelse for å forstå det vi egentlig diskuterer..

     Det har simpelthen ikke kommet til nye observasjoner som har ført til at noen seriøs aktører har konkludert entydig med at varmepausen er over, derfor anbefales det at du, som alle andre vente på tilstrekkelig med observasjoner over tid. Det er energibudsjettet som teller, og som kjent pågår det ingen oppvarming av havet som tilsier at pausen skal være over.

     https://www.mdpi.com/2072-4292/11/6/663/htm

     • Aaslid,
      Du burde være presis og referere til det artikkelen faktisk handler om, ikke noe helt annet. Du misforstår når mener at dette er dokumentasjon på «ingen oppvarming av havet».

      Fravær av oppvarming er naturligvis ikke dokumentert noe sted, og tvert i mot understreker forfatterne i diskusjonen hvordan resultatene underbygger global oppvarming av jordens overflate (inkludert hav). At isen forsvinner i Arktis er videre en observasjon som er helt sentral i denne forskningen, slik de skriver allerede i sammendraget.

      Artikkelen handler om hvordan den årlige TRENDEN i energibalansen avhenger av refleksjon av sollys og IR-stråling avgitt. Mellom 2000-2018 er denne trenden nedadgående. Men selv om trenden pr. dekade er negativ, er selve energibalansen fortsatt positiv. Det er fortegnet på sistnevnte som over tid bestemmer om vi fortsetter oppvarmingen eller får avkjøling. Hvis du ser i figur 15, ser du at energibalansen hele veien er positiv, men at den fra år 2000 sank fra ca. 1.1 til 0,8 W/m2 – eller som dokumentert, 0,16 W/m2/dekade. Altså fortsatt netto effekt inn og oppvarming.

     • Lackner. Artikkelen forteller ikke alt, men den er interessant. F. eks. setter den inn i en sammenheng at manglende is i Arktis og dermed svakere refleksjon av sollys motvirkes av økt fordampning og energitransport oppover i atmosfæren. Videre viser den at mindre havis i Arktis motvirkes av mer is i Antarktis. Siden sistnevnte foregår på breddegrader med mer solenergi/solen står høyere vil det kunne ha betydelig effekt. Det skjedde en brå minking i sør i 2016 som bør ha hatt en effekt uten at den har noe med CO2 å gjøre.
      Og ORL har økt til tross for mer CO2. Det er jo motsatt av hva en rendyrket drivhuseffekt skulle tilsi.

      Skulle gjerne sett hvordan dette påvirker IPCC-modellenes beregningsresultat. Særlig i Antarktis der den allerede er vist å være meget feilaktig (se tidligere Klimanytt). Og i den sammenheng minne om at klodens energier langt mer enn det som reflekteres i overflateforhold, enten det er bio-, hydro, eller kryosfære.

     • Arktis og Antarktis har «sammenlagt» smeltet i perioden, så nei, det er ikke tilstrekkelig motvirkning.

      At ORL øker betyr på ingen måte at drivhuseffekten plutselig ikke gjelder lenger eller at CO2 ikke skulle ha noen påvirkning på denne. ORL øker fordi det er mer IR-stråling (og mindre refleksjon av direkte sollys) ut som følge av mindre isdekke som funksjon av vedvarende oppvarming over tid. Jeg kan godt forstå at dette er lett å misforstå/forveksle med det at mer CO2 spontant vil gi midre IR-stråling ut, vel å merke gitt samme forhold ellers på kula vi befinner oss på. Hele poenget med artikkelen er at forholdene endres, og det gir endret strålingsbidrag pga. smelting som direkte påvirker refleksjon og IR-stråling ut. Samlet sett er energiUbalansen opprettholdt og global oppvarming fortsetter.

     • Lackner. Det er ingen misforståelse. Jeg skrev om ORL at: *det er motsatt av hva en ren drivhuseffekt skulle tilsi’. Så du må ikke hoppe over ordet ren. Det er et poeng nå i en tid når alt skal være CO2-relatert.
      Og jeg påpekte enkelte andre interessante forhold fra artikkelen og andre observajoner. Inklusive at det er mer enn temperatur i overflaten og is i Arktis som bestemmer klodens energitilstand.

  • Alver. Dette definerer forskere som arbeider med saken, i de ulike leire. I de foregående runder rundt dette ble det kommentert gjennom mange år av IPCC-leiren som noe begredelig – dog en realitet de diskuterte seg imellom, etterhvert også mer åpent. Så så de seg nødsaget til å konkludere med hiatus i 2013-rapporten. Også M. Mann.

   Men så kom super El NIno 2015/16 og ga et blaff med en vesentlig svakere etterfølgende La Niña enn i år 1998 – 2000. Et fenomen der varmt vann strømmer tilbake over kaldere vann og gir global overflatetemperatur en boost er energetisk sett ikke spesielt oppvarmende for kloden selv om overflatetemperaturen øker. Primæreffekten er faktisk en avkjøling ved høyere utstråling, fordampning og konveksjon som bringer energien oppover i atmosfæren der den veksselvirker med omgivelsene og til slutt stråler ut. Men endret skydekke er også et fenomen, og det gjør ikke bildet like enkelt.
   Så det er energiregnskapet som er essensielt – ikke temperaturen som er et noe tvilsomt substitutt.

   Så tilbake til spørsmålet. Hiatus fremkommer ved temperaturøkningens størrelse som må overgå usikkerheten for å være statistisk significant (enkelt forklart). Nå har jo IPCCs usikkerhet blitt betydelig redusert gjennom (feilaktig) homogenisering. I tillegg er det systematiske feil knyttet til byoppvarming, valg av stasjoner, fordeling havinfluert versus landinfluert osv. Og forholdet satelitt/værballonger versus bakkestasjoner og hav versus land, versus kryogene områder. For det er ulike forhold i disse kategorier mhp historikk, mekanismer og atmosfæreeffekter. Skal bli spennende å se hvor dette ender blant seriøse forskere.
   Foreløpig er midlere temperaturøkning per dekade siden 1979 på ca 0.1 C per dekade når det er korrigert for bidrag fra vulkaner i tidligere del av perioden. Usikkerheten anslås til ca 0.1 C. Flere hevder at den, alt tatt i betraktning, burde være minst 0.2 C. Så da får vi se. Helt sikkert flere oppfatninger om dette.
   Så får vi se hva kalde fase av AMO, NAO, solsykluser og måne bidrar med av overflatetemperaturer.

 8. Det er lett å mene mangt om mye i 2020. De fleste av oss har tilgang på enorme mengder med informasjon, og det er lett å kaste seg inn i debatter som vi ikke er kvalifiserte for å delta i. Jeg, på min side, erkjenner at klimaforskning er noe jeg ikke er kvalifisert for å mene noe kvalitativt om. All den tid jeg ikke jobber med klimaforskning. Her, som så mange andre områder i livet, er jeg nødt til å hvile på meningen til de som virkelig kan det. De som er smartere enn meg, og som jobber med dette på heltid (mao. ikke folk som har lest noen bogg-innlegg, eller sett mange videoer på YouTube).

  NASA, en organisasjon som ansetter det som udiskutabelt er noen av verdens smarteste mennesker (disse folka sender roboter til Mars), har følgende nettside:
  https://climate.nasa.gov/evidence/

  Her gjør de det tindrende klart at klimaendringer er et faktum. Og her sier de rett ut at det er 95% sjanse for at mennesker er ansvarlige for disse (https://climate.nasa.gov/causes/) Her tar de seg også bryet med å demonstrere hvordan solens input av energi har forholdt seg relativt normalt gjennom de siste årene. Det er ypperlig lesning.

  For mitt vedkommende så burde dette representert slutten av debatten på ‘om’ og ‘hva’, og heller vridd den om til hvordan kan vi løse dette problemet.

  Hvis noen her mener at de er smartere enn de kollektive hodene på NASA, så er det bare å rope ut. Det burde vanke jobbtilbud.

  • Her er det flere misforståelser ut og går.

   For det første er det ingen som mener at klimaendringer ikke foregår, din påpekning av at klimaendringer er et faktum er altså i beste fall irrelevant.

   For det andre siterer NASA det politiske FNs klimapanel og en rekke andre institusjoner, i lenkene du har oppgitt , Det de NASA-ansatte mener om klimaet har de gitt uttrykk for i dette brevet fra mai 2017 til president D. Trump:

   «We, the undersigned, strongly support withdrawal from the UN Framework Convention on
   Climate Change (UNFCCC) and the 2015 UN Paris Treaty on worldwide controls of CO2
   emissions because of the non-scientific conclusions on which these agreements are based.»

   Presidenten i USA har fulgt rådet fra NASAs ansatte. Du kan finne brevet som helhet her:
   https://nebula.wsimg.com/42a6907e492a06e3d9ef878ac0215234?AccessKeyId=4E2A86EA65583CBC15DE&disposition=0&alloworigin=1

   • Du omtaler brevet som «rådet fra NASAs ansatte». Men ifølge introduksjonen består denne grupperingen i hovedsak av pensjonerte NASA-ansatte og veteraner fra Apollo-programmet. Hvor stort overlapp tror du det er mellom disse, og de som faktisk jobber med klimaforskning i NASA? Sannsynligvis ganske lite.

    • Alver,

     NASA beskjeftiger seg med romforskning og romutforskning og ikke med klimaforskning. Det tjener debatten best hvis du oppter ryddigere her.

     Det er Giss i New York, som formelt er under NASA-paraplyen, men som under James Hansen fokuserte på klimamodellering, jukstering av historiske temperaturer, mottak av bestikkelser fra utlandet samt tilhørende agitasjon som til slutt ble så ekstrem at han av Obama-administrasjonen ble bedt om å velge mellom å gå av frivillig eller å bli avskjediget.

     Situasjonen i USA er ellers ganske lik situasjonen i Norge, man kan ikke i yrkesaktiv alder gå imot FNs klimapanel uten å risikere yrkesforbud eller omfattende trakassering. Man vet fra andre situasjoner hvor det opptrer varslere, at for hver varsler kan det være opptil 100 øvrige ansatte eller involverte som ikke tør å si ifra.

     Det er derfor, i USA som i Norge, pensjonistene som må gjøre en innsats for å få vitenskapsskipet på rett kurs.

     • Interessant. Du bruker koblingen til NASA for å underbygge disse personenes troverdighet. Samtidig beskylder du NASA og Giss for å være politisert og uærlige, slik at alt som kommer fra den veien ikke kan tas på alvor. I tillegg mener du at forskere som er i yrkesaktiv alder ikke kan regnes som pålitelige fordi de vil snakke FNs klimapanel etter munnen.

      Dette er klassisk konspirasjonstenkning, hvor du beskytter dine egne synspunkter ved å vurdere troverdigheten til enhver kilde ut fra hvorvidt de er enige med deg.

     • Du får selv vurdere troverdigheten til James Hansen, utifra hans mange profetier som bevislig har feilet. Resten av menneskeheten greier dete helt utmerket.

      At du spiller konspirasjonskortet viser bare at du har sluppet opp for saklige argumenter. Hva blir det neste? At de du ikke liker er senile, kjøpt og betalt av tobakksindustrien, oljeindustrien, CIA, Mossad, eller Bilderbergerne?

    • Hmm.. Noen raske, overflatiske observasjoner fra signaturlisten, begynnende fra toppen:
     H.Doiron, pensjonert maskiningeniør
     # R.Bauman, ‘stolt medlem av ‘TRCS’, som jo er den gruppen av folk som har sendt inn brevet!
     # M.Cornell, pensjonert kjemiker og forsker fra Dow
     # W.Cunningham, astronaut på Apollo7 med en Mastergrad i fysikk # J.D.Drewry, pensjonert fly/romingeniør
     # C.Duke, astronaut på Apollo16 med en militær tittel
     # J.D.Dunn, spesialist innen akuttmedisin og rådgiver v/ Heartland institute
     # S.Fernandez, forfatter, +++++
     Jeg finner EN meteorolog. Will Happer er en veldig habil fysiker, men selv om han kjenner godt til CO2 gassen og dens egenskaper, er han ingen klimamann. Det er to her med tilknytning til the Heartland Institute, som er de amerikanske oljemagnatenes viktigste verktøy for å spre ‘vitenskap’ om at olje og kull kan brukes i ubegrensede mengder uten konsekvenser for klimaet overhodet. Svært mange av dem er pensjonister. Og ingen klimaforskere? Det er en som har forska på atmosfæren fra 1964 til han ble pensjonist i 2007 da. Og dette brevet har medvirket til at Trump administrasjonen har trukket USA ut av Parisavtalen? Dette er hovedsaklig professorer i urelaterte disipliner, maskiningeniører og piloter, habile folk, men de har begrenset kompetanse når det gjelder klimaspørsmål.

     • Jens. Du skriver følgende: «Will Happer er en veldig habil fysiker, men selv om han kjenner godt til CO2 gassen og dens egenskaper, er han ingen klimamann.» Da lurer jeg på hvordan du definerer en klimaforsker.
      Hvis vi tar for et par hjemlige varianter av arten «klimaforskere» så har vi Samset og Prestrud. Samset er kjernefysiker og Prestrud er biolog, altså er INGEN av dem klimaforskere ifølge ditt resonement.
      Men i følge ditt resonement er ikke Will Happer klimaforsker selv om han er spesialist på noe av det mest sentrale i klimadebatten. Nemelig infrarød stråling og gasser.
      Da lurer jeg på hvordan du definerer en klimaforsker.

     • En klimaforsker er pr. definisjon en «forsker» som tror på budskapet fra FNs klimapanel og arbeider ut fra dette ståstedet.

      For eksempel er geologer som arbeider med CO2 kretsløpet (som er et geologisk fagfelt) ikke klimaforskere dersom de stiller seg kritisk til FNs klimapanels spådommer.

      Her kan en da vise til Benestads uttalelser etter Klimarealistenes høstmøte.

     • Happer uttaler seg om ting innenfor klimadebatten som ligger utenfor kjernekompetansen hans. Slik jeg oppfatter en klimaforsker, er det en forsker som jobber med primært med spørsmål som har med klima å gjøre – innsamling av data, kartlegging av sammenhenger, modellering osv. Han ville vært et glitrende tilskudd til et sånt team, men later til å ha overtatt rollene til enkelte andre som også burde vært i det teamet.

     • Knudsen. Her er det en sviktende oppfatning av hva vitenskapen står for.
      De som har undertegnet har reagert på at GISS ikke holder seg til vitenskapens prinsipper og undergraver derved NASAs renomme. Det kan man gjøre ut i fra en rekke vitenskapelige innfallsvinkler. Overensstemmelse T-beregnet mot observert, justering av data, bruk av usikkerhet osv. Og hva som formidles versus hva som burde formidles osv. Eks at Beer lov er logaritmisk, men det formidles ikke til folk. Og omtalen av at man beregner klima nærmest som fra en formel med kjente data. Det er meget langt fra sannheten. Og alle svakhetene omtalt i faglitteraturen som ikke er med og som gjør resultatene langt mer usikre enn omtalen. Taktiske disposisjoner mot vitensapssystemet, feilprofilering overfor mediene, sjikanen av kjente forskere,…….Listen er lang fordi det dreier seg om mange forhold og fagkunnskap innen alle naturvitenskapens områder.
      IPCC misbruker også veletableert, lett tilgjengelig kunnskap, og har tendensiøse grafer, benevnelser osv.
      Også eks-NASA-ansatte kan lese Climategate eposter, Wegman-rapporten, om T-justeringer En rekke eksempler finnes der IPCCs vlg er omtalt og der det fremgår at de har valgt tvilsomme varianter
      Happer er ikke bare habil, men en glimrende fysiker som bl.a. har ledet enrgiprosjekter i DOE (inntil Gore fikk ham sparket fordi han var klimaskeptiker).
      Er en som modellerer uten innsikt i prosess eller strålingsfysikk bedre egnet?
      Du trenger ikke ha forsket innen et spesifikt emne for å undervise på mellomnivå ved universiteter. men du må ha den generelle kunnskapen som er nødvendig fra beslektede områder.

      Et annet forhold er at det er så mye banale feil i IPCC-rapportene at selv generalister kan kommentere med god grunn.

     • Kan de ikke få fikset disse problemene i stedet for å torpedere prosessen da?

     • «så mye banale feil i IPCC rapportene«. Det er interessant, og bør trekkes fram, men ikke som udokumentert påstand.

      Kan du angi de 5-10 viktigste «banale feilene» i AR5 WG1-rapporten, med detaljerte sidereferanser, og med detaljert forklaring på hva som er banalt feil?

     • Raaen
      Det er anført enkelte eksempler ovenfor. Men kan jo nevne noen eksempler som lekfolk lett kan forstå, noen av dem er ikke nevnt i IPCC-rapportene eller satt inn i en feil sammenheng.
      – Fossilt CO2 ikke nevneverdig betydning før 1950
      – Fossilt brensel ikke nevneverdig betydning før etter 1950
      – Oppvarmingsperioden 1980-2000 hadde samtidig en rimelig korresponderende reduksjon i skyer
      – Oppvarmingen 1920-40 var naturlig. Isforholdene i Arktis minnet mye om dagen forhold
      – Økt CO2 er gunstig for plantevekst og avlinger
      – At man kan beregne klima omtrent som man beregner en formel. Modellene representerer ikke den virkelige veien
      – At T er en middeltemperatur og at det primært er min-temp som øker, likeså i kaldere tider om vinter og mot nordligere breddegrader
      – Solen varmer opp havet – ikke CO2-effekten
      – Varmeperioden i Holocen flere grader høyere sommertemperaturer i Norge og mot nord.
      – Havstrømmer smelterprimært isen
      – Vi har selvfølgelig en rekke dyrearter som ikke er truet. Tvert imot har de det bra i de kaldere områder

      Ellers anbefaler jeg Klimanytt og øvrige innlegg på vår side.

  • At klimaet på jorden endrer seg, og har endret seg så langt en kan «se» bakover i tiden, er det ingen grunn til å debattere. Det et dokumentert faktum.
   Det som kan debatteres er årsaker til at klimaet endrer seg.
   Her er det noen som hevder at årsaken er økt mengde CO2 i atmosfæren. Dette har disse «noen» ikke ført bevis for med utgangspunkt i naturlover. Det er så langt kun påstander/ tro.
   Når det gjelder endring av vær, summert til klima over en tidsperiode, så ser en over året at været endrer seg i takt med energiinnhold i atmosfæren. Denne endring framstår som voldsommer vær (nedbør og vind) når energiinnholdet i atmosfæren må reduseres (høst/ vinter på den nordlige halvkule) og omvendt ved vår/ sommer. Fordampet/ nedkjølt vann sørger for disse endringene i energiinnhold i atmosfæren. Vitenskapsmannen Bjerknes sin matematikk for 100 år siden beskriver noe av dette.
   Når det gjelder menneskeskapte endringer av vær så kan dette være en interessant diskusjon. For eksempel hva betyr den sterke befolkningsveksten på kloden, sammen med økt bruk av energi, for energiinnholdet i atmosfæren? Økt energibruk til klimatisering av bygninger for eksempel. Denne energimengden ender også opp i atmosfæren.
   I så fall er det FN som er «skyld» i klimaendringer!

   (Moderator: Vi minner om at alle kommentarer skal postes med forfatterens fulle navn, uten slike forkortelser)

  • Birkeland, delvis Alver. Vil bare få minne deg om at hvor smart en anser seg selv for å være eller andre vurderer det aldri har vært noe kriterium i vitenskapen. Uttrykt godt ved R. Feynmans legendariske presentasjon: «Det spiller ingen rolle hvor smart du er eller hvor god teorien din er. Hvis den ikke stemmer med eksperimenter og observajoner er den feil. Det er alt». Gjelder i særlig grad IPCC-leiren etter alt selvskrytet.
   Et hovedpremiss skal være fingerprintet i form av ‘hot spot’. Det er ikke observert. Beregnet forsterkningseffekt fra økt vanndamp oppe i troposfæren (skulle bidra til ‘hot’spot’) observeres heller ikke. Det observeres en reduksjon såvel med satellitt som værballonger. Og det gir negativ forsterkning.

   Solen er en interessant parameter. IPCC og den tendensiøse delen av NASA knyttet til klima, benytter solinnstråling TSI som ikke varierer nok. Men det er i tillegg endringer i såvel spektralfordeling og magnetfelt som identifiseres som mulige forsterkningseffekter (utlatt av IPCC). Påfallende nok har ingen prominent solforsker blitt valgt til å sammenfatte solens bidrag i IPCC- rapportene. De var på forhånd kjent for å nedtone solens bidrag, men er har blitt kjent i ettertid for sitt IPCC-bidrag.
   Så trenger man heller ikke være toppekspert for å se at fossilt CO2 ikke kan ha nevneverdig effekt før etter 1950 – da var den naturlige oppvarmingsperioden 1915-45 over. Og da CO2 begynte å øke ble det kaldere frem til rundt 1975! Hvor blir det av den korrelasjonen det hevdes 97% er sikre på?

   Skulle man fremdeles ikke føle seg på topp faglig kan man jo lese norske aviser fra 1920-40 årene som forteller om omtrent liknende varme forhold som nå, -7C kaldere på Svalbard om vinteren i 1936. Eller IPCC 2013 rapport der de ikke finner ut av hiatus. Kan skyldes vulkaner, sol eller varme til dyphavet (gjemt?). Vulkaner er det ikke, stratosfæren er renere enn på mange tiår. Det er solen som varmer opp havet (begynnerlærdom om infrarød stråling) – ikke CO2 – og det har ikke plutselig inntrådt nye mekanismer etter 1998. Så kanskje det er solen likevel. det er i alle fall samsvar med kaldere tider og solaktivitet.
   Poenget er at IPCC-teroien smuldrer hen fordi den er en konstruksjon og ikke stemmer med ganske så overordnede mekanismer i naturen. Det er jo derfor IPCC-leiren må handle som de gjør. Men de har ikke naturen med på laget.

   • Hei igjen.
    Som nevnt i min første kommentar så er jeg ganske tydelig på at jeg ikke anser meg selv for å være kvalifisert til å mene noe som bør lyttes til i denne debatten når det gjelder data og kvaliteten på forskningen. Jeg jobber ikke med klimaforskning. Når det gjelder «smarthet» så regner jeg meg selv for å være helt ok smart. Ikke på topp, ikke på bunn. Jeg har sett den Feynman-presentasjonen. Han var en skikkelig smarting.

    Her er mitt kanskje viktigste poeng i denne saken. Og jeg skal forsøke å fatte meg så kort og konsist som jeg kan:

    Det later til at det i hovedsak er tre «sider» i denne debatten.
    1. De som mener klima ikke er i betydelig endring
    2. De som mener klima endrer seg, men som mener det ikke er påvirket av mennesker
    3. De som mener klima endrer seg, og som mener det er påvirket/skapt av mennesker

    Hvis du er i kategori 1, så vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Det virker som det er stor vitenskapelig konsensus om at det er i endring.

    For de to andre kategoriene så er man sams om at det er ting som skjer, men det er usikkert om vi kan gjøre noe for å forhindre endringene eller ei. Er vi enige om dette?

    Jeg tenker vel at om det er slik eller sådan, så er et klima i endring en utfordring som må adresseres. Non? Vi kan ikke bare la humla suse, som det heter. Hvis NASA eller FN sier at vi må ta en titt på hvordan vi forvalter ressursene våre, så er det vel all grunn til å gjøre det? Hvis det betyr mindre forurensning og bedre forvaltning av naturen så ser jeg ikke helt problemet.

    Jeg tenker at den potensielle risikoen ved å gjøre ingenting er enorm, og risikoen ved at vi tar grep og forvalter ressursene våre bedre er i værste fall renere luft ??‍♂️

    Det er mulig vi her diskuterer forskjellige ting, men i så fall blir poengene rent akademiske og vi risikerer å gjøre debatten rotete.

    • Michael Birkeland
     Et alt.4. De som mener at klimaet endres seg slik det alltid har gjort, men at endringen ikke
     skyldes CO2 fra bruk av fossilt brensel.

    • Uavhengig av hvilken kategori en måtte føle seg hjemme i, så er der viktig å ha denne erkjennelsen i bunn: temperaturen har alltid snudd nedover igjen etter å ha vært på en topp. Dette helt uavhengig av om CO2 har vært på nedadgående eller oppadgående. Hvordan vet jeg dette? Vel, egentlig kun fordi vi fremdeles er her. Så hva er det som får enkelte til å tro at denne gangen vil være annerledes, at det bare vil gå oppover og oppover og oppover? Hilsen en som heller ikke har så mye greie på klima, og som garantert ikke har svarene. Håper også at du ikke lukker øynene for at det kan eksistere flere kategorier: de som innest inne tror at klimaendingene hovedsaklig er naturlige, men som likevel påstår at de er menneskeskapte, og selvfølgelig også de som innerst inne mener at klimaendringene er menneskeskapte, men som likevel påstår at de er naturlige. Man må aldri undervurdere menneskers tilbøyelighet til uredelighet. Spiller ingen rolle om de er fra tobakksindustrien eller NASA. Personlig tror jeg det smarteste vi kan gjøre er å slutte å bruker penger på å oppnå CO2-nøytralitet, og heller fokusere på elektrisitet til flest mulig, og klimatilpasningstiltak uavhengig av hva som er årsaken. Luftforurensningsproblematikk tror jeg er et overkommelig problem å fikse.

    • Birkeland
     Jeg har skrevet over 200 Klimanytt, så der kan du jo finne ut hvilken kategori jeg tilhører. Forøvrig er det flere kategorier enn du nevner. Jeg har ikke hørt om noen som ikke mener at mennesker ikke påvirker klima på en eller annen måte et eller annet sted til en eller annen tid. Men det er ikke det spørsmålet folk får, så svarene er ofte situasjonsbestemte.
     Det er velkjent at temperaturer i byer økes. I Oslo kan omgivelsene være 9C kaldere enn på Meteorologisk institutt, Blindern. For Tokyo og Seol er det henholdsvis 10 og 8 C. Infrastruktur, landskapsendringer, dyrking av mark, energiproduksjon, irrigering, skogplanting/-avvirking osv, menneskeskapte aerosoler/sot påvirker lokalt, regionalt osv. albedo, skydannelse, atmosfæriske prosesser.
     Spørsmålet er hvor mye , og hvordan det slår ut. (KN 250)
     De observerte temperaturendringer har i særlig grad inntrådt i kalde perioder og områder: om natten, om vinteren, mot nord i Arktis, i høyden. I USA var 80% av økningen en øking i minimumstemperaturen. Blir det klimakrise av det? Er det noen fare? I min bondeslekt var man engstelig for avlingsskade fra nattefrosten vår og høst.
     Intet unikt i dagens problemstilling.
     Kan ikke bare være engstelig/føre var for en problemstilling. Fattigdom, overbefolkning, antibiotikaresistens, miljø astroidenedsla osv må inkluderes – også temproraære sikkerhetsproblemstillinger.

     Jeg har nevnt i siste innlegg viktige bevis/observasjoner som mangler. Modellene holder ikke mål! Se ellers KN 128 om Grønland som avvik fra IPCC-hypotesen. KN 260 om en ledende modellutvikler om deres begrensning.

     Men viktigst. Man kan ikke sette vitenskapen til side for at andre skal få gjennom viljen sin basert på et utall av ikke-validerte beregningsmodeller som alle sprer udokumentert død og fordervelse. Den potensielle risiko er ikke enorm ut i fra alle historiske klimaobservajoner.

     Det er kulden som er desidert farlist.

    • Jeg oppfatter diskusjonen til å være noe mer nyansert. Jeg oppfatter alle til å være enig i at klimaet er i endring. Alle innlegg som kommer frem på denne hjemmesiden støtter under dette. Eks. så er det bred enighet i at jorden har de siste 100 år hatt en temperaturstigning på ca 1 grad. I all hovedsak vist med en temperaturstigning frem til 2. verdenskrig, et fall i etterkrigsårene, en påfølgende stigning og med en utflating siste 20 år (hiatus) hvor det ikke kommer frem en signifikant endring i målingene med satellitt.

     Hvorvidt menneskets aktivitet er årsakentil eller er med på denne temperaturendringen, og andre klimatiske endringer, er det som er under diskusjon. Eller i det minste forsøkes å diskuteres selv om det ikke lengre er politisk korrekt…

     Om noen støtter ditt punkt nr 1 så opplever jeg at du finner dem indirekte i klimaforkjempernes egne rekker. Når dem nå påstår at alle klimaendringer er menneskeskapte, så fornekter dem samtidig for at naturlige klimaendringer eksisterer og forfekter at jorden skal ha et stabilt uendret klima. Dette blir i mitt hode veldig veldig galt.

     Forvaltning av jordens ressurser blir en annen sak, og har ikke noe med klimasaken å gjøre. Dette har med miljø og naturvern, og blir en helt annen diskusjon. Her opplever jeg også at innleggene på denne hjemmesiden støtter opp under en fornuftig forvaltning av ressursene.

Kommentarer er stengt.