Global temperatur desember 2018

Vi har temperaturdata for desember fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for desember viser med +0,25 C litt nedgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Merk spesielt siste avsnitt hvor klimapanelet redefinerer hvordan de definerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.


UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. Desember 2018 har med (+0,25 C) gitt oss en liten korreksjon ned fra forrige mnd (+0,28 C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule noe opp med 0,32 C nå, fra 0,27 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart ned med 0,19 o C nå, fra 0,30 o C forrige mnd.
 • Tropene klarere ned med 0,32 C nå, fra 0,50 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp med 0,20 C nå, fra -1,13 C forrige mnd.
 • Arktis litt ned med 0,65 C nå, fra 0,69 C forrige mnd.
Temperaturavvik fra normalen for referanseperioden 1981-2010

Temperaturdataene i figuren over er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.

ENSO-varsler


ENSO står for El Niño Southern Oscillation og består av to faser av et værfenomen som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en nøytral ENSO status nå, men varsler i en fersk analyse fra fjorårets siste dag 90 % sjanse for El Niño i vintersesongen vi er inne i nå, men bare 60 % sjanse til våren. Meteorologene  i Australia regnet 18.desember med 70 % sjanse for El Niño i vinter, men påpeker at det i dag ikke er noen aktiv kobling mellom hav og atmosfære som kan utløse en El Niño.

Nye manipulasjoner fra klimapanelet

Global temperatur er snart helt irrelevant for klimapanelets presentasjon av temperaturutviklingen. Det nye i den siste 1,5C rapporten fra oktober er at man definerer nåtid som midtpunktet i en pågående 30-års periode, istedet for en hel 30-års periode bak oss. Nå brukes temperaturdata for de siste 15 årene, og for de neste 15 årene brukes klimamodeller hvor man forutsetter en fortsatt global oppvarming. Med andre ord, ikke eksisterende data for de neste 15 årene går nå inn i klimadefinisjonen med det siste politiske vedtaket fra FNs klimapanel. Samtidig har man fått med økningen fra forrige sterke El Niño, mens nedgangen i det pågående dype La Niña er blitt borte i skjøten mellom observert fortid og modellert framtid.

De samme modellene er programmert til å vise at CO2 er den dominerende klimadriveren, og at sola, skydekket eller astronomiske forhold har en helt marginal betydning for klimaet. Mer om dette hos David Whitehouse fra GWPF her. Selve rapporten fra klimapanelet ligger tilgjengelig her. Siden forrige måned har det kommet ny og drepende kritikk mot 1,5C rapporten, som også forklarer hvorfor klimakonferansen i Katowice ikke ville godkjenne rapporten, se teksten her hos GWPF.

Vår siste figur denne måned er fra 1,5C rapporten og viser den nye modellerte klimavirkeligheten. Årstallene i y-aksen er noe uklare, men starter med 1960 og går til høyre med 20 års intervaller.

Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Vi kan også merke oss at den siste versjonen av LT (Lower Troposphere) trend hos Roy Spencer er korrigert ned fra +0,14 C/dec til +0,11C/dec, noe som vil gi ca 1 grad oppvarming per 100 år om den ekstrapoleres..

 2. Her er mer galskap fra klimapsykosen som herjer verden

  Kan bli seks grader varmere i nord mot slutten av århundret (Nrk 05.01.19)
  https://www.nrk.no/nordland/kan-bli-seks-grader-varmere-i-nord-mot-slutten-av-arhundret-1.14366738

  Slik vil Tine gjøre ku-raping mer klimavennlig
  (Nrk 04.01.19) Rap fra norske kuer er full av klimagassen metan. Nå håper Tine at en tilsetning i dyrefôret kan hindre kyrne i å rape klimaet varmere. https://www.nrk.no/norge/enzym-hemmer-kan-gjore-metanutslippene-fra-kuer-lavere-1.14359709

 3. Jeg vil oppfordre alle til å memorere ovenstående UAH temperaturdata fra troposfæren (Version 6.0) – med den klare temperaturnedgangen de siste par år og den flate trenden siden 1998 – mens de ennå foreligger. For hvor lenge vil klimamakta finne seg i at det publiseres data som spriker så mye mot deres egne modellmishandlede landbaserte rådata?
  Nye mottiltak er nemlig for lengst satt i gang: Som en del av EUs Copernicus-program skal det europeiske værsenteret (ECMWF) i år framlegge en meget omfattende reanalyse (ERA5) for hele værsatellittalderen (siden 1979). Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne hva som skal produseres her: På sin blogg på forskning.no har Terje Wahl åpenbart store forventninger til at denne reanalysen vil bidra godt til å undergrave kritiske innvendinger mot de «autoriserte» globale temperaturmodelleringer. Han skriver nemlig:
  «Denne reanalysen vil være så detaljert, og benytte så mange observasjoner, at den må forventes å gi det klart beste estimatet av hva global temperatur «egentlig» var gjennom de fire værsatellitt-tiårene som ligger bak oss.
  ….Det vil være interessant å se hvordan ERA5 vil rangere varme år som 1998, 2005, 2010, 2015, 2016, 2017 og 2018 opp mot hverandre.»

  I praksis sier vel Wahl her at Dr. Spencers UAH-data ikke skal få stå i fred så altfor lenge…

  Til info: Dere finner Wahls «håpefulle» utsagn om dette under kommentarene til hans blogg her: https://blogg.forskning.no/terje-wahls-blogg/oppsummering-2018-og-tips-for-2019/1275706

  PS: Noen som blir overrasket om denne reanalysen finner at «hva global temperatur «egentlig» var gjennom de fire værsatellitt-tiårene som ligger bak oss» (sitat Wahl) er betydelig nærmere de hittil feilslåtte IPCC-modellene?

  Vi får vente og se….

 4. Den offisielle temperaturgradienten de siste 160 årene er 1.2 +- 0.2 grader C (‘since pre-industrial’, dvs 1850). Dette tallet står offisielt i AR5. Men det nye nå, i SR1.5, er at ingenting av denne gradienten er naturlig, alt er menneskeskapt…. Forstå det den som kan. De driver ren og skjær korrupsjon mot data og vitenskap. De flytter på grenser og finner opp nye definisjoner hele tiden. Det er rett og slett manisk klimamanipulasjon, som skal bidra til å føre verdens politikere helt ut på jordet, uten at de merker det. Målet og hensikten er selvsagt å holde liv i myten så lenge de kan, slik at pengene renner inn, slik de har gjort de siste 30 årene.

  • Det kanskje enda tristere med det Hovland peker på er at nesten en hel vitenskapsverden sitter passivt og ser på denne parodiske skjendingen av vitenskapsetikken – selv om alle seriøse forskere vet utmerket godt hva som foregår. Frykten for karrieresanksjoner er nemlig så utbredt at de yngre – om enn så lovende – forskere er omtrent helt fraværende blant de kritiske røster. Motstanden mot denne vitenskapelige parodien finner vi snart bare hos eldre – og mindre lettlurte – professorer og emerituser som vokste opp med helt andre verdisett. Skal man snakke om et «usunt klima» noe sted, må det være i selve klimaforskningen.

 5. Jeg forstår ikke at IPCC kan si at det er pause i den globale oppvarmingen, trenden er jo klart oppadgående. Hvis man legger godviljen til kan man til og med si at den går raskere i siste tredjedel av grafen…

Kommentarer er stengt.