Global temperatur august 2023

Temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er litt opp fra juli, med 0,69 C, ift 0,64 C i juli, i det syvende året med global nedkjøling. En moderat El Niño har etablert seg og denne vil ifølge modellene holde seg gjennom kommende vinter.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. August 2023 er litt opp til  0,69 C, fra 0,64 C i juli.

 • Nordlige halvkule opp til 0,88 o C, fra 0,73 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule ned til 0,51 o C, fra 0,56 C forrige mnd.
 • Tropene nær uendret med 0,86 C, fra 0,87 C forrige mnd.
 • USA48 klart opp til 0,94 C, fra -0,53 C forrige mnd.
 • Australia ned til 1,25 C, fra 1,41 C forrige mnd.
 • Arktis klart opp til 1,54 o C, fra 0,91 C forrige mnd.
Sommerens temperaturer tilsvarer klart naturlige endringer, til tross for at en ledende klimapredikant allerede i mai varslet at det var verre enn Dommedag.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære. Nytt i UAH-lenken ovenfor er at det er oppgitt data for hav- og landtemperatur i hver region. Vi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

Forklaringen på økningen i juli og august kan inkludere Hunga Tonga-utbruddet som tilførte stratosfæren 10-15 % mer vanndamp, eller andre forhold. Virkeligheten er betydelig mer kompleks, ifølge klimaforsker og oseanograf Judith Curry, som forklarer her. Hennes konklusjon, i kortfattet oversettelse:

Primær årsak til høy global temperatur i 2023 er en trend fra 2015 hvor det viktigste er økt absorpsjon av solenergi i hav og atmosfære fordi det har vært mindre skydekke som igjen gir lavere refleksjon av solenergi ut fra atmosfæren i denne perioden. Fra 2015 har vi også hatt kraftige El Niño/La Niña som påvirker. Den potensielle drivhuseffekten fra mer CO2 forsvinner helt i disse dominerende forholdene.

Temperaturtrender – atmosfære og hav

 • Klimapanelets trend (fra 1990-rapporten, dets scenario A, uten klimatiltak) varslet om 0.3o C/tiår global oppvarming fra 1990-2090.
 • Klimapanelets trend nå (fra CMIP6-modellene i den nye 6.hovedrapport) varsler om global oppvarming på 0,386 o C/tiår.
 • Observert oppvarming fra 1990 er 0,137o C/tiår.
 • UAHs temperaturtrend i troposfæren fra 1979 (534 mnd) er 0,14C pr tiår, fordelt på 0,12C over hav og 0,19C over land.
 • Klimapanelets trend er 0.26°C pr tiår for 1984–1998 og 0.04°C pr tiår for varmepausen 1998–2012».
 • Havenes temperaturtrend (ARGO-data) er 0,02°C pr tiår for perioden 2004-2023.
Ser vi på alle dataene i de ca 10 000 årene etter forrige istid, så viser trenden at det går mot kjøligere tider. Oppvarmingen i dette århundret er i forhold bagatellmessig.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

En moderat til sterk El Niño ventes å holde seg gjennom kommende vinter.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i en fersk analyse (28. august). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Vi har en moderat El Niño nå, og for høst og vinter er det 95 % sjanse for en moderat til sterk El Niño (ONI-verdi mellom 1 og 2 grader Kelvin) gjennom kommende vinter.

Våt august i Norge

Værstat har oppsummert august måned for Norge, og påpeker at det ble en våt måned for Sør-Norge. Mens «bønder bekymret for avlingene og meteorologer som fryktet en ny 2018-sommer så snudde været.» Sommeren ble verken varmere eller villere, og august ble bare våtere enn juli, og det til tross for at Ciceros klimapredikant i mai varslet forhold «verre enn Dommedag.» Samset viste igjen at han ikke makter å sannspå, da de våtere dalstrøkene østafjells ikke engang fikk en liten Syndflod som en forsmak på hans varslede Dommedag.

Nytt fra Met.Institutt i august var at klimamodellør/forsker og skittkaster Hans Olav Hygen gikk ut i media med påstanden om at nedbøren på Østlandet «definitivt var påvirket av klimaendringene». Værstat stilte spørsmål og oppfølgende spørsmål Hygen delvis ikke ville svare på, og mest pinlig for Met. Instiutt var det at statistikken Hygen støttet seg på, faktisk viste en synkende nedbørstrend siden 1980 !

Figur fra Værstat, basert på data fra Met. Institutt, som viser at Hygen er på villspor. Har Hygen lært sin retorikk fra Michael «Hockeykølle» Mann?
Støtt oss ved å dele:

8 kommentarer

 1. Hvorfor ikke vektlegge at dette er den neste varmeste enkeltmåneden i datasettet? Før dere skriver om «det syvende året med global nedkjøling».

  • Enkeltmåneder er lite interessante, Lackner. Det er de lange trendene som teller, og det har vi redegjort for i et eget avsnitt. At Juli var neste varmeste enkeltmåneden i datasettet, gjorde Spencer rede for i forrige måned, og at august nå har tatt over denne posisjonen med noen hundredeler, det forstår våre lesere umiddelbart.

  • Det må jo være lov å si at denne nedkjølingstrenden er ekstremt vanskelig å se, selv om man (på tross av Geir Aaslids påpekning av at det er de lange trendene som teller) tilfeldigvis skulle være opptatt av akkurat 7-årstrenden.

 2. Heit enig!
  I tråd med det du sier burde dere derfor konsentrere dere om trenden siste +30 år, og nevne den først. Den viser soleklar temperaturøkning.

  Ut fra artikkelen og diskusjonen vår er det klart at KR fokuserer på siste sju års fluktuasjoner, mer enn den bakenforliggende trenden eller at de fire varmeste år ligger innenfor de sju årene med (i beste fall foreløpig) nedkjøling. Disse utgjør dessuten den varmeste sjuårsperioden i datasettet.

  • Lackner, egentlig er jo disse temperaturmålingene over kortere eller lengre tid som sådan irrelevante. Hovedspørsmålet blir: er menneskeskapt utslipp av den livsnødvendige gassen CO2 – HOVEDÅRSAKEN til at temperaturen på planeten stiger?
   KR har gjennom mange år og i utallige vitenskapelig baserte artikler tilbakevist dette.
   KR vel dokumenterte artikler overskygger den politiske baserte «vitenskap» som IPCC og andre skremmer med. De andre er egentlig mennesker i stillinger nettopp basert på klima hysteriet, der de ber for sin «syke mor» så det holder.
   Det NATURLIGE klimaet har gjennom «alle» tider bestemt hvordan planeten Tellus skal ha det og det vil den gjøre helt til solen brenner opp planeten om noen mrd. år.

 3. Det har blitt varmere
  Datasettet viser tydelig at temperaturen stiger, hele veien. Og ingen nedkjøling i sikte.

Kommentarer er stengt.