Global temperatur august 2018

Vi har temperaturdata for august fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for august viser med +0,19 C en del nedgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Nedgangen i global temperatur fra mars 2016 er nå på minst 0,6 grader i alle bakkebaserte datasett for temperatur.  For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH Data
UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt for perioden 1981-2010. August 2018 har med (+0,19 C) gitt oss en del nedgang fra verdien (+0,32 C) forrige måned.
Nordlige halvkule klart ned med 0,21 C nå, fra 0,42 C forrige mnd.
Sydlige halvkule lite endret med 0,16 o C, fra 0,21 o C forrige mnd.
Tropene klart ned med 0,12 C nå, fra 0,29 C forrige mnd.
Arktis har klar nedgang med 0,09 C nå, fra 0,29 C forrige mnd.

Temperaturdataene i figuren til venstre er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker data fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane.

ENSO-varsler
ENSO står for El Niño Southern Oscillation og bstår av to faser, El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA viser nøytral ENSO status nå, men varsler i en fersk analyse 70 % sjanse for El Niño kommende vintersesong. Meteorologene  i Australia regner 50 % sjanse for El Niño i samme sesong, mens Japan som varsler den 10. dag i måneden oppgir 60 % sjanse for El Niño i den boreale høstsesongen.

Hvorfor er satellittmålt temperatur viktigst?
Mange spør seg hva man skal forholde seg til, satellittmålt eller bakkemålt temperatur? Her er det en skal huske på den opprinnelige alarmistiske påstanden: at våre utslipp av CO2 skulle forårsake kraftig global oppvarming i form av en større varmeflekk («hotspot») i troposfæren ved ekvator. For å få bekreftet at denne påstanden er gal, (bygd på hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming), så må man følge temperaturen i troposfæren, og ikke der det tilfeldigvis befinner seg termometre på bakken.

Temperaturdataene som brukes av NTB, NRK og øvrige medier er lavkvalitetsdata, iblandet havtemperaturer og modelldata tatt ut av løse luften for områder uten termometre. Disse dataene manipuleres over tid, helt tilbake til 1880 og inneholder derfor administrativ menneskeskapt oppvarming i tillegg til det termometrene viser.

Siden satellittmålingene viser at hypotesen om den CO2-drevne globale oppvarming er feil (falsifisert), så ønsker de i IPCC-leiren å forholde seg til bakkemålt temperatur fra HadCRUT, NOAA eller NASA-Giss istedet. Figuren til venstre (brukt av Dr. Christy i høringer i senatet i USA) stemmer med den faktiske situasjonen selv om data for de siste årene ikke er med.

Det vitale her er at avstanden er økende mellom observert temperatur fra UAH verifisert med værballonger med radiosonder, og på den andre siden IPCC-leirens klimamodeller og deres bratt stigende framskrivninger av temperatur (rød strek).Merk at disse modellfremskrivningene ikke er vitenskapelige prognoser, det dreier seg stort sett om kurvetilpasninger i modeller som forutsetter at bare CO2 er en viktig klimadriver.

 

 

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Global temperatur. Er det mulig å lese seg til jordens middeltemperatur? Endringen til + 0,19 grader forteller eg lite om hvilken middelaldersk som benyttes. Noen steder opplyses det at temperaturen på er ca 15 grader andre nettsider opererer med 17 grader. Hva blir det riktige?

Kommentarer er stengt.