Global temperatur april 2024

Temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur i perioden 1991-2020 (TLT) er noe opp i april, med  1,05 C, ift 0,95 C i måneden før, og setter dermed ny rekord. Vi har ifølge statistikerne en temperaturtrend uten målbar mennesklig påvirkning. Den moderate El Niño er i ferd med å dø ut, med rekordstore energimengder på vei vekk fra kloden vår. Dr. Spencer forventer et temperaturfall i mai.

UAH har temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», de bruker data fra NASAs satelitter og publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1991-2020. Dette er ett av fem globale datasett for temperatur, det dekker 99 % av klodens overflate og er av mange regnet for datasettet med høyest kvalitet. April 2024 er opp til  1,05 C, fra 0,95 C måneden før. Vi har to nye regionale rekorder, for tropene og sydlige halvkule.

 • Nordlige halvkule opptil ny rekord, 1,24 o C, fra 1,02 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule noe ned, til 0,85 o C, fra 0,88 C forrige mnd.
 • Tropene noe ned, til 1,26 oC, fra 1,34 C forrige mnd.
 • USA48 kraftig opp, til 1,02 C, fra 0,23 C forrige mnd.
 • Arktis noe ned, til 0,98 C, fra 1,10 C forrige mnd.
 • Australia kraftig ned til 0,48 o C, fra 1,29 C forrige mnd.
Også april viser rekordmye varme på vei vekk fra klodens overflate, som forventet ved en overgang til La Nina-tilstander.

Dataene her er fra lavere troposfære som er opp til 10 km høyde (du kan se UAH-temperatur for hver måned siden 1979 her), men interesserte finner data hos UAH også for Mid-troposfæren, tropopausen og lavere stratosfære, med data for både hav- og landtemperatur i hver region. UAH har flere lekre figurer herVi viser til januar måned (2019) for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer beregning av klima. For mer informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña) som kan gi klare utslag på den enkelte måned, se Klimanytt120.

For globale temperaturtender viser vi til oppslaget fra mars måned.

ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av den betydeligste havstrømmen på vår klode, et værfenomen i Stillehavet som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño (avvik over 0,5 C) hvor varmt overflatevann avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña  (avvik under -0,5 C) hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. Det er solinnstrålingen og jordvarme nedenifra som bidrar til endret havtemperatur, det er ikke CO2. ENSO -fenomenet påvirker ikke global temperatur varig, og vanligvis ser vi over tid en retur til normal temperatur. Likevel selger klimaindustrien varme utslag som menneskeskapt oppvarming fra fossile brensler, mens alle kalde utslag møtes med taushet eller beskrives som ekstremvær.

ENSO-modellene peker på snarlige nøytrale forhold.

NOAA i USA modellerer sin nyeste ENSO status for SST (temperatur på havoverflaten), i figuren ovenfor, i nyeste analyse (29. april). Oceanic Nino Index vist vertikalt i Kelvin til venstre i figuren. Pågående El Niño er historie før mai er tilbakelagt, med 60% sjanse for en ny La Niña allerede i løpet av jun-aug.

Eventyr fra Miljødirektoratet

Forrige weekend var det sirkus i form av syndflod i alle mediekanaler. Havet skal stige og sluke deler av kyst-Norge i årene fram til år 2100, forårsaket av menneskets utslipp av såkalte klimagasser, spesielt fra den onde oljeindustrien. Medieoppstyret var forårsaket av bestillingsforskning Miljødirektoratet har fått inn fra forskere som har latt seg misbruke som klimaforskere. Norsk Klimaservicesenter som har lagd rapporten er ikke en objektiv aktør, de er en del av klimakriseindustrien, mens forskere fra enkelte av deltagerne (NORCE, Kartverket, Meteorologisk Institutt forsvarer seg med at deler av rapporten er satt av Miljødirektoratet på politisk nivå, spesifikt referansen til banen SPP5/RCP8.5 som Klimapanelet nå anser som så urealistisk at de fraråder å bruke det.

Mediene nevner ikke at dette er en politisk rapport, en del av klimapropagandaen vi pådyttes. De nevner ikke historisk utvikling for havnivå i Kyst-Norge, hvor landstigingen for 98% av kysten er større, til dels vesentlig større enn observert havstigning.

Kirsebærplukket startpunkt i 1960, men med ALLE dataene (utsnitt fra side 37 i rapporten) ser vi at det i Bergen og Stavanger er det null stigning

Rapporten bruker useriøse tall for havstigning i Norge, med start i 1960 til 2022, dette modellerer de opp, tildels kraftig opp i ulike IPCC-baner til 2100, uten å nevne at det fins ingen analyse som vurderer om banene er realistiske. Det er fra banen RCP8.5 de høye tallene kommer (0,5 meter og opp). Det fins faktisk ikke is nok på kloden vår til at havet kan stige vesentlig mer enn 20 cm i resten av dette århundret.

Seriøse estimater for havstigning til 2100 er på er 5 ±15 cm (Mörner 2004). Seriøs vitenskap peker altså på en betydelig sjanse for at havet kan synke till 2100.

Til tross for at den globale oppvarmingen i forrige århundre ikke har forårsaket noen havstigning i Bergen og Stavanger, skal den globale oppvarmingen i dette århundret ifølge narrativet forårsake opptil en halv meter havstigning i de samme byene i dette århundret. Man kan undre seg over hva de tenker i de ulike medieredaksjonene mens de produserer oppspinn-oppslag av denne typen.

Bergens ledende klimaskremmer Helge Drange var allerede i 2009 sikker på at Bergen skulle få en havstigning på mellom en halv og en meter dette århundret. Ingenting av dette har funnet sted i Bergen i de 15 årene som har gått siden 2009, tvertimot opplever Bergen en landhevning på 1.5 mm årlig ifølge Kartverket.
TV2 var denne gangen best i klimaskremming, med NORCE-forsker Kristin Richter avbildet på Bryggen i Bergen, i dette oppslaget. Hun sier, ifølge TV2: «De viktigste årsakene til stigningen er smelting av is, og at varmere vann utvider seg og tar mer plass».

Richter utelater at det ikke finnes noen fysisk mekansime som får utsluppet CO2 til å smelte de gigantiske ismengdene som skal til for en slik havstigning, ismengder som uansett i svært liten grad befinner seg nær kjent smeltepunkt for is.
Pussig nok later Richter også til å være helt uvitende om kjent havforskning som viser at varmere vann bare utvider seg vesentlig der det er en høy vannsøyle som kan varmes opp, nær land er det som kjent nær null vannsøyle og dermed intet vann som kan utvide seg og forårsake havstigning.

Skjermklipp fra TV2s intervju med Kristin Richter

Likevel begrunner både Miljødirektorat og intervjuede klimaforskere den umulige framtidige havstigningen med Parisavtalen og nødvendige CO2-kutt.

Dette er faktisk galskap satt i system – av ledelsen i Miljødirektoratet. Det er vanskelig å se at slik demagogi er forenlig med at Ellen Hambro kan fortsette som leder i Miljøverndirektoratet,

Denne galskapen krisemaksimeres av nyttige idioter i medieredaksjonene, medieredaksjoner som burde ha kontrollert og kritisert maktens maktmisbruk.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Hvor lenge skal det ta før klimaforskere lærer seg gravitasjonslovene?!
  Geir kommenterer at «Bergens ledende klimaskremmer Helge Drange var allerede i 2009 sikker på at Bergen skulle få en havstigning på mellom en halv og en meter dette århundret. Ingenting av dette har funnet sted i Bergen i de 15 årene som har gått siden 2009, tvertimot opplever Bergen en landhevning på 1.5 mm årlig ifølge Kartverket.»

  Drange (og hans kollega Eystein Jansen) viste til at havstigningen i stor grad ville skyldes smeltende Grønlandsis, som sikkert hørtes tilforlatelig ut for uvitende folk i media. At de to, som selverklærte «fagfolk» på området, bommet så voldsomt med sine skremsler for nærmere tjue år siden er imidlertid langt verre. Enda mer pinlig ble det da geofysiker og professor Willy Fjeldskaar i en legendarisk artikkel i universitetsorganet På Høyden straks arresterte dem for ikke å skjønne gravitasjonslovene: De modellerte som om smelting av Grønlandsisen ville ØKE havstigningen på Vestlandskysten. Komikken for dem som kan gravitasjonslovene er jo den motsatte effekt: Redusert ismassiv på Grønland vil trekke havet BORT fra Norskekysten!
  Som en annen geofysiker humret da saken kom opp: «Dette må man visst være sentral klimaforsker for ikke å kjenne til».

  Komikken bare utviklet seg da Drange og Jansen avviste Fjeldskaars vennlig kommuniserte kunnskap og istedet prøvde en rekke bortforklarfende krumspring for å skjule sin gravitasjonsuvitenhet. I lystig klimalag her i Bergen omtales disse to derfor nå som «De gravitasjonsløse» 🙂

  Morsomt nok, men det mest fantastiske er at de samme miljøer fortsetter å modellere som om de fremdeles ikke har skjønt – eller VIL skjønne – gravitasjonslovene. Et typisk eksempel på dette er når NORCE-forsker Kristin Richter avbildet på Bryggen i Bergen ifølge TV2 sier at: «De viktigste årsakene til stigningen er smelting av is, og at varmere vann utvider seg og tar mer plass».

  Her fører altså fremdeles smelting av Grønlandsisen til dramatisk havstigning på Norskekysten!
  Gravitasjonslovene synes fremdeles ytterst ukjente.
  Dessverre er min tidligere kollega Fjeldskaar med doktorgrad på nettopp havbevegelser avliden, men vi får bare håpe at det fremdeles finnes utdannede mennesker som kan ta de nye klimavillfarerne i skole også?
  På forhånd takk!

 2. Takker for hyggelige innlegg. Ja verden lar seg skremme.
  Det jeg har lyst til å spørre om er om disse oljebrannene i Kuwait i 1991, hvor visstnok over 600 oljebrønner ble satt i brann, hadde noen påvirkning på temperaturen i verden etter dette. Jeg tenker også på økning av CO2 og om denne økning har avtatt etter dette. Er det noen som kan si meg noe om dette?

 3. I min feed på Youtube dukket det opp et nytt klimarealistisk nettsted; https://www.climatebell.org/
  Det handler om drivhuseffekten av 5 klimagasser og svært nøyaktig beregning av denne. Man kan laste ned et exxel ark og leke med forskjellige scenarioer. For eksempel er en dobling av effekten av CO2 fra dagens nivå på 420 ppm beregnet til 0,83 grader Celcius. Forfatteren er Rodney McInnis https://www.climatebell.org/education.html
  Det er et imponerende arbeid han har lagt ned og naturlig nok ønsker han fagfellevurdering.
  Selv har jeg ikke nok kunnskap til å vurdere kvaliteten av dette, men kanskje andre kan?

 4. KLIMAFORSKER: – FOR Å UNNGÅ KLIMAKATASTROFE, TRENGER VI EN SVÆRT DØDELIG PANDEMI – https://inyheter.no/18/05/2024/klimaforsker-for-a-unnga-klimakatastrofe-trenger-vi-en-svaert-dodelig-pandemi/

  For en sinnssykt syk verden vi lever i. Hvor finner de alle disse farlige menneskene?

  Og se på krigs-haukene i vest. Samtlige ønsker mer eskalering, mens Putin og Kinas leder er enig i at Ukraina konflikten bare kan løses diplomatisk. Dette opptar ikke «skremmern» media. Der krisemaksimerer man, – som om dagens medier er skapt for å spre frykt. (Se Naomi Klein Sjokkdoktrinen – katastrofekapitalens innmars)

  Det er faktisk 99 prosent sjans for en total-ødeleggende verdenskrig enn en klimakatastrofe.

 5. Jeg forventer ikke de helt store endringene i temperaturtrendene som har vært nå det siste året. Men heller at det stabiliserer seg omtrent på dette nivået som er nå.

Kommentarer er stengt.