Global temperatur april 2019

Vi har temperaturdata for april fra UAH ved Dr. Roy Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for april viser med +0,44 C en liten oppgang fra forrige måned. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. Vi viser til januar måned for informasjon om hvordan FNs klimapanel redefinerer hvordan man beregner klimaet. For informasjon om værfenomenet ENSO (El Niño og La Niña), se Klimanytt120.

UAH temperaturdata fra troposfæren

UAH står for «University of Alabama Huntsville», som publiserer månedlig avvik fra et gjennomsnitt av global temperatur for referanseperioden 1981-2010. April 2019 har med (+0,44 C) gitt oss en liten oppgang fra mars (+0,34 C) etter en kraftig nedgang siden tidlig i 2016.

 • Nordlige halvkule litt ned med 0,38 o C nå, fra 0,44 C forrige mnd.
 • Sydlige halvkule klart opp med 0,51 o C nå, fra 0,25 o C forrige mnd.
 • Tropene litt opp med 0,54 C nå, fra 0,41 C forrige mnd.
 • USA48 svært kraftig opp med 0,50 C nå, fra -0,55 C forrige mnd
 • Arktis ubetydelig ned med 0,92 C nå, fra 0,96 C forrige mnd.

April 2019 – temperaturavvik fra normalen for referanseperioden 1981-2010

Temperaturdataene i figuren over er hentet fra de nederste 8 kilometer av atmosfæren. En mer detaljert forklaring fra Dr. Spencer på dataene i figuren er her.

UAH bruker temperaturdata fra 3 satellitter (NOAA-18, NOAA-19, og den nyere Metop-B). Metop-B satellitten vedlikeholder sin egen bane slik at det for denne satellitten er behov for færre korrigeringer av observasjonene for en gradvis degradert bane etter hvert som tiden går.


ENSO-varsler

ENSO står for «El Niño Southern Oscillation» og består av to faser av et værfenomen som gir varmeutveksling mellom hav og atmosfære; El Niño hvor varmt overflatevann i Stillehavet avgir varme til atmosfæren med vanndampens konveksjon, og La Niña hvor kaldere overflatevann bidrar til lavere atmosfærisk temperatur. NOAA i USA modellerer en svak
El Niño i sin ENSO status, og varsler i en fersk analyse fra 29. april 65 % sjanse for at den fortsetter over sommeren og 50-55 % for høsten. Meteorologene  i Australia regner nøytral ENSO nå, men med 70 % sjanse for El Niño kommende vinter på sydlige halvkule. De nevner at vannet under overflaten er i ferd med å bli kaldere, mens det på overflaten er varmere enn vanlig. Det er i dag ikke noen aktiv kobling mellom hav og atmosfære som kan utløse en El Niño. Australia kommer med et oppdatert estimat 14. mai.

NASA-AIRS vs UAH

NASA har en satellitt oppe med et instrument de kaller AIRS, som måler temperatur fra bakken og oppover i troposfæren. Svakheten i forhold til UAHs metode er at AIRS bruker et infrarødt instrument som ikke får temperaturer der kloden er dekket av skyer, og det er uklart hvordan dette påvirker tallene de kommer med for resten av kloden.

Roy Spencer har analysert AIRS-dataene. Hans analyse ble postet 1.mai med flere interessante figurer, hvor man bl.a kan se hvordan satellittmålt temperatur skiller seg fra AIRS i de ulike høydene over bakken (hans fig 3). Både Giss som har de varmeste dataene og UAH bruker AIRS-dataene til å vise hvordan de stemmer med egne data, her er figur 1 fra Spencers blogg.


Fig. 1. Global temperatur (82.5N-82.5S) lavere troposfære (o C), årlig gjennomsnitt for 2003-2018 for UAH Versjon 6 LT, og Version 6 LT beregnet fra NASA AIRS temperaturprofil over samme region.

Hvor varm er havoverflaten?

Flere medier har den siste tiden skremt med et varmere hav i ulike omtaler, støttet av NOAAs politisk korrekte El Niño-baby. Til tross for at det mangler seriøse data for havtemperatur fra hele det forrige århundret, så har ikke det lagt noen demper hverken på profetene i media eller den politisk korrekte forskningen de enkelte ganger lener seg på.

Tallene vi har for havtemperatur fra tiden før 1976 er ifølge klimaforsker Phil Jones (East Anglia universitetet) nærmest tatt fra løse luften. Der det har gått skip jevnlig er det samlet data først fra vannbøtter kastet i havet og senere vanninntaket til skipet kjøleanlegg. Figuren her med rådataene, viser likevel at havoverflaten de aller seneste årene er i ferd med å bli noe varmere, og fortsetter det slik så blir det snart like varmt som rundt 1940!

Temperaturtrenden for havoverflaten siden 1870 er minus 0,01K/10 år. Altså ned 0,149K siden 1870.
Støtt oss ved å dele:

9 kommentarer

 1. At både lufttemperatur og havtemperatur har steget siden 1400 tallet, har vi jo sikker indikasjon om, helt fra den gang det var mulig å gå over isen helt fra Rugen i Tyskland, og til Danmark. Det er ikke lengre mulig, så vi har hatt en temperaturstigning siden den gang. Men at temperaturen var høy på den nordlige halvkule fra 800 tallet, og helt til den begynte å falle, noen hundre år senere, og endte opp i det vi kaller «den lille istid», før det igjen kom en signifikant stigning på 14-1600 tallet, som fortsatt pågår. At starten på denne sykliske temperaturendringen skulle være menneskeskapt, er en usannsynlig røverhistorie. At man nå påstår at den stigningen som fortsatt pågår, og har gjort så siden 14-1500 tallet, er menneskeskapt, er derfor svært lite trolig. Hvis man ser på historiske data fra iskjerneprøver fra Grønland, og på geologiske bevis, ser vi faktisk at jorda har hatt både mye høyere temperaturer tidligere hvor isdekket har vært helt borte, og mye kaldere perioder hvor det har blitt dannet breer som lan store deler av Europa under evig is, er jo også en sannhet v i ikke kan overse. At disse endringene har vært sykjiske, og uavhengig av menneskets bidrag med CO2 til atmosfæren, som jo er under 4% av det totale utslipp, er også en sannhet som enkelte forskere ikke bryr seg mye om å nevne.

 2. Hvis man skal diskutere om dagens temperaturer (det være seg hav eller luft) er utenfor historiske variasjoner, er det selvsagt viktig å kunne sammenholde dagens bilde med i alle fall de siste 150 år. Problemet er at historiske data (før 1979) nå systematisk homogeniseres og reanalyseres til vi ikke gjenkjenner de historiske mønstre man arbeidet ut fra på for eksempel 70-tallet. Nå er f.eks. både den varme mellomkrigstiden (på lav CO2!) og den kalde etterkrigstiden (på høyere CO2!) snart glattet helt bort. Men vi er jo fremdeles noen som husker tilbake til 1975, da man i årevis hadde meldt om kraftig nedkjøling av nordlig halvkule, og National Academy of Sciences (NAS) proklamerte at vår behagelige mellomistid kunne få en snarlig slutt.
  Link: http://archive.org/stream/understandingcli00unit/understandingcli00unit_djvu.txt
  NAS’ bekymring for ny istid midt på 1970-tallet skrev seg bl.a. fra en artikkel i Nature (Starr and Oort, 1973), som påviste en sterk kuldetrend fra 1958-63. Basert på 175,000 månedlige målinger framgikk det at “92% of the atmosphere” indicated that the Northern Hemisphere cooled by -0.6°C during 1958-’63″.
  Link: https://www.nature.com/articles/242310a0
  Men hvor står denne dokumentasjonen nå? I dagens NASA GISS’ temperaturoversikt er det nå nesten ikke mulig å se at opprinnelige data viste en nedkjøling på -0.6°C. Kurven er nå flat/ubetydelig ned.
  Link: https://www.giss.nasa.gov/research/news/20100121/418334main_hemi-temp-full.jpg

  Så spørsmålet er vel egentlig om kampen for redelige historiske data er tapt en gang for alle?

  Instead, the 1958-63 period looks to be either flat or only modestly decling (<0.1°C).

  According to Starr and Oort (1973), about 175,000 measured monthly temperatures for “92% of the atmosphere” indicated that the Northern Hemisphere cooled by -0.6°C during 1958-’63.

  • Homogeniseringen forsvares jo intenst fra IPCC-leiren. Jeg tror det var i Store norske leksikon at R. Benestad skrev at en av begrunnelsene for homogenisering er at man i tidligere tider manglet det lille hvite målehuset og at data fra den tiden viste høyere temperaturer. Det kan sikkert diskuteres gjennom dagen da det ved solbestråling ville vært varmere ved solbelysning, mens det ikke ville bety noe om natten (minimum). Men i de siste 100 år kan jo ikke det være begrunnelsen. Vet ikke når man startet med målehus. Noen som vet?

   • Dagens Stevenson-skjerm later til å ha vært standard i UK fra 1885 etter modifikasjoner for å gjøre den bedre, men når de øvrige landene fulgte etter er det vel bare de meteorologiske instituttene som vet.

   • I tillegg vet jeg at det i USA ble målt på andre tidspunkter og med få målepunkter vil det kunne gi for høye døgnmidler. I Norge har vi jo en Køppen-faktor som ble lagt inn i beregningen av døgnmiddelet for å kompensere for manglende målepunkter gjennom døgnet. Jeg tror det er korrekt å homogenisere ved ulike målemetoder. Det bør imidlertid være åpenhet og transparens på metodene.

 3. I avisen leser jeg igjen etter noen års redaksjonell pause at Norge oppvarmes raskere enn resten av verden:
  https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2019/03/31/195566049/temperaturen-i-norge-stiger-mer-enn-i-resten-av-verden

  Sist dette ble proklamert viste det seg at flere dusin steder rundt i verden hadde den høyeste temperaturen i verden – og vi tar en sjekk på om kampanjen fungerer som tidligere med mye god klimaforskning og klimastudier.

  Vi leser at Canada er så uheldig at temperaturen (menneskeskapt er tilfeldigvis nevnt) stiger 3 ganger raskere enn i USA:

  https://www.forbes.com/sites/trevornace/2019/04/08/canada-is-warming-3-times-faster-than-the-united-states/#1d93edc

  Og for å være helt sikker sjekker vi med med BBC – joda, Canada varmes opp dobbelt så fort som resten av verden:
  https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47754189

  Australias er et land med mange ivrige klimaeksperter (sort of) og en gjenganger i skrekkvisjoner – og vi leser at Australia varmes opp raskere enn resten av jorden – som forventet.
  https://www.popsci.com/australia-heating-faster-rest-world

  I tillegg er Svalbard med , her kan vi se at Svalbard oppvarmes mer enn resten av verden – ifølge forskningen
  https://www.independent.co.uk/environment/doomsday-seed-vault-svalbard-norway-global-warming-a8842521.html

  Russland oppvarmes i tillegg 2.5 ganger raskere enn resten av verden :

  https://www.pri.org/stories/2015-12-25/russia-warming-25-times-quicker-rest-world

  Mer generelt kan vi lese at fjellene varmes opp dobbelt så raskt som resten av planeten.
  https://psmag.com/environment/mountains-warming-photo-essay

  Temperaturene i Sverige øker også mer enn i resten av verden :
  https://www.thelocal.se/20190208/swedens-temperature-increase-outpaces-global-average

  Og ikke bare det , deler av det nordøstlige USA varmes opp mer enn planeten i sin helhet :
  https://www.sciencealert.com/parts-of-northeastern-us-are-heating-up-faster-than-the-planet-as-a-whole

  Spørsmålet er hvorfor Singapore varmes opp dobbelt så fort som resten av verden?
  https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/singapore-hot-weather-urban-heat-effect-temperature-humidity-11115384

  SADC regionen går jheller ikke fri ,herunder Zimbabwe hvor oppvarmingen skjer raskere enn i resten av verden: klimaekspertene advarer med sine spådomskunster :
  https://news.pindula.co.zw/2018/11/27/sadc-region-warming-faster-than-the-rest-of-the-world-climate-experts/

  Alaska oppvarmes også dobbelt så raskt som resten av verdens gjennomsnittstemperatur:
  https://www.ktuu.com/content/news/Leaked-climate-change-report-outlines–439353963.html

  I januar 2019 går man kraftigere ut – «alt smelter overalt «.Det var mer likt seg. Nærmere forklart her – nå to til tre ganger raskere enn resten av verden:
  https://dailygalaxy.com/2019/01/everything-is-melting-everywhere-arctic-warming-exponentially-faster-than-rest-of-planet/

  Rekker ikke flere her og nå – og runder av med en beroligende sak – den raskest oppvarmede plass på planeten viser seg å være i en nedkjølingsperiode – uten at media har slått det opp – pussig nok ikke engang faktisk.no:

  https://www.thegwpf.com/the-fastest-warming-place-on-planet-earth-was-actually-cooling/

  Ikke rart det brer seg en viss skepsis.

  • Resten av verden må jo da være Sydpolen. Alle andre kontinent er opptatt. Forresten, nevnte noen syd- Amerika?
   Og da Sydpolen viser nedkjøling skal det jo ikke rare oppvarmingen til før man kan påstå at man andre steder har dobbelt så høy oppvarming som «resten av verden».

   Aha, nå skjønner jeg det, godt å lære seg hva resten av verden var/er.

 4. Hei, jeg etterlyser en graf på global temperatur tilsvarende den for havoverflaten fra 1870. Jeg er klar over at satelittmålingene startet i 1978, men temperaturen viser en klar stigende trend siden da, og det hadde vært interessant å se trenden fra 1870 for å sammenligne med havoverflaten. Går de i tilfelle hver sin vei?

  • Hei,

   Som nevnt før, havtemperaturene fra før 1976 er stort sett tatt fra løse luften, og usikkerheten blir derfor svært stor mht havtemperatur. På land er det noe bedre.

   Det vises til brevet til statsministeren, hvor det står følgende om temperaturen i forrige århundre:

   «Konklusjonen er derfor at den globale temperatur steg med mellom 0,4 og 0,7 °C, hvor det første tallet referer til de originale temperaturserier, og det siste til de justerte og grovt manipulerte data.»

Kommentarer er stengt.