Fred Goldberg (1942-2016)

Av Tom V. Segalstad og Jan-Erik Solheim

Med sorg fikk vi vite at Fred Goldberg døde den 6. november etter et lengre sykeleie. Fred var født i Oslo av jødiske foreldre. Hans mor greide å flykte med ham til Sverige, mens faren ble arrestert og døde i konsentrasjonsleir under den 2. verdenskrig. Da moren giftet seg igjen etter krigen, fikk han etternavnet Goldberg.

Han studerte ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), og tok der en doktorgrad i materialteknologi om sveising av stål. Han var pioner, både på plasmasveising og LASER-sveising, og utviklet et nytt skjæremunnstykke, som skar stål med dobbel hastighet og bedre kvalitet, noe som førte til økt produktivitet på bl.a. skipsverft over hele verden. I 40 drev han sitt firma Materialdata AB. I tillegg var han dosent ved KTH.

Fred var en ivrig frimerkesamler, og spesialiserte seg på frimerker fra pol-ekspedisjoner og polarhelter. Hans samlinger ble premiert ved flere utstillinger, og fikk ham til å besøke polare områder. Mange interessante fotografier og gjenstander fant veien til hans private samlinger. Han ble spurt om å guide turer til polområdene, og ble formann for den svenske avdelingen av The Explorers Club. Han bistod ved flere spesial-utstillinger om pol-ekspedisjoner, og var en etterspurt foreleser om polare forhold.

I 2010 opprettet han Svensk Polarinstitutt AB. I instituttets vitenskapelige publikasjon nr. 2 fra 2013 skriver Fred om isutbredelsen i Arktis. Han siterer den norske kapteinen Martin Ingebrigtsen, som forteller at han først merket en oppvarming i 1918, og at det deretter ble stadig varmere, og at i dag (1922) er området i Øst-Arktis, som han beskriver, helt forskjellig fra slik det var i perioden 1868 til 1917. Freds datainnsamling og analyse viste at klimaet stadig skifter, og at is-utbredelsen svinger i sykler på 60 år, i samsvar med endringer i Stillehavets havstrømmer og Jordens rotasjonshastighet (daglengden). Solens aktivitet avgjør, og påvirkes av planetenes baner, særlig Jupiter, som har sin bane nærmest Solen hvert sekstiende år. Solen og Jupiter ser, ifølge Fred, ut til å ha større virkning på Jordens klimavariasjoner enn CO2.

Fred tok initiativ til en internasjonal klimakritisk konferanse ved KTH i 2006, og en skandinavisk konferanse i Stockholm i 2016. Han bidro ved mange internasjonale klimakonferanser, og var en etterspurt foredragsholder. Han var også i medarbeider i klimarapportene til Non Governmental International Panel on Climate Change (NIPCC).

Siden han fremdeles har familie i Norge, var han ofte på besøk i Oslo. Høsten 1989 skrev førsteamanuensis ved Geologisk Museum, Tom V. Segalstad, en kronikk i Aftenposten om ”klimatrussel og dommedagsprofetier”. Fred leste denne, tok kontakt med Segalstad, og var årlig på besøk hos Segalstad deretter. I 2010 var de på en ukes tur sammen til Svalbard.

Klimarealistene ble stiftet i 2008. Fred Goldberg ble en av foreningens første medlemmer, og foreningens første foredragsholder i et åpent møte i 2009. Da Klimarealistenes Vitenskapelige Råd ble opprettet i 2015 ble han oppnevnt som medlem, og han deltok som foreleser på foreningens klimacruise til Kiel i juni samme år. Der foreslo han at den neste klimaseminarreisen skulle foregå til Lidingö i Stockholm, der han hadde sitt institutt, og vi kunne holde en klimakonferanse. Slik ble det. Fred gjorde forberedelser til konferansen, men måtte gi seg i midten av august pga. sykdom. Seminarturen fant sted 7.–9. oktober. Klimakonferansen ble holdt den 8. oktober på Högberga konferansegård på Lidingö. Konferansen er tilegnet Fred, og ble en verdig avslutning på hans brennende engasjement for naturlige klimavariasjoner.

Han ble begravet 2. desember, og etterlater seg hustru og tre barn med familier.

 

Støtt oss ved å dele: