Fossil energi har reddet millioner av liv

Forfattet av biolog Morten Jødal.

Energi fra hydrokarboner, populært kalt fossil energi, har en udiskutabel overlegen moralsk status. Her kommenterer klimarealistenes leder et ferskt oppslag i Aftenpostens Viten-spalte, hvor man vanligvis finner tekster som viser forfatternes egen uviten. Bjart Holtsmark gikk 8.oktober mot strømmen og banner samtidig kraftig i klimakirken med denne teksten. (Ingressen skrevet av redaksjonen).

Holtsmark (foto sitert fra Aftenpostens oppslag) mener ikke noe om hva Thunberg her siktet til i sin FN-tale.

«People are suffering» og «People are dying».

Fossil energi har reddet millioner på millioner av menneskeliv. Thunberg mener det motsatte. Slik snakker et ungt menneske, uten kunnskaper, full av politisk indoktrinering. Hun er en del av kampanjen om demonisering av fossil energi. Krefter som har snudd virkeligheten på hodet.

Det står ikke bedre til med våre ledende politikere og samfunnstopper. I 2011 skrev Jan Egeland, Erik Solheim og Børge Brende en kronikk i Aftenposten, som de kalte: «Vi lever i katastrofenes århundre».

Klimarelaterte dødsfall ned 98 %

Virkeligheten er en annen, slik forskeren Bjart Holtsmark skriver i dagens Aftenposten: Antall klimarelaterte dødsfall har sunket med 98 prosent på hundre år. Figuren jeg legger ved er fra min bok «Miljømytene», med tall fra samme database som Holtsmark har benyttet: CRED.

Statistikk over klimarelaterte dødsfall

Figuren jeg legger ved er fra min bok «Miljømytene», med tall fra samme database som Holtsmark har benyttet: CRED.

Fra år 1900 til 2010 drepte tørke 60 prosent av dem som omkom av klimarelaterte hendelser.

Tørke fører til sult, og død. I dag er antall døde av tørke og sult redusert med 99,9 prosent i forhold til på 1920-tallet.

Fremdeles rammer tørke store befolkningsgrupper.

Vi har altså vært gjennom en periode der stadig færre har mistet livet som følge av værrelaterte hendelser. Mye tyder på at menneskenes økende velstand i denne sammenheng har bidratt til å gjøre oss mindre sårbare.

Bjart Holtsmark, Dr.philos., SSB, i Aftenposten

Forskjellen fra tidligere er at bensin, diesel og flybensin har gjort det mulig å bringe inn nødhjelp og mer langsiktig hjelp, slik at vi unngår dødsfall og lidelse. De samme drivstofftypene har også gjort det mulig å frakte mennesker bort fra utsatte flomområder, eller andre naturkatastrofer.

Moderne landbruk krever fossil energi

Samtidig er det slik at fossil energi har muliggjort et moderne landbruk, som produserer store mengder mer mat enn tidligere. På et mindre areal. Matvaresikkerhet oppnås også ved handel fra steder med overskudd, til områder med underskudd. Denne handelen er basert på transport basert på fossil energi.

Kulde dreper flest

Dagens politiske debatt mangler kloke analyser, og er basert på alt for lite empiri. Fra politikere, NGOer og pressen blir vi lurt til å tro at varme er en viktig klimatisk dødsårsak. Det er også virkeligheten snudd på hodet. En artikkel i det medisinske tidsskriftet The Lancet den 21. mai 2015 tok for seg 74 millioner dødsfall i 13 land. Den konkluderte med at 20 ganger flere mennesker dør av kaldt enn varmt vær. Det er altså kulde vi skal frykte, ikke varme.

Fossil energi best for U-land

I tillegg er det slik at dødsfall knyttet til naturkatastrofer har en sterk sammenheng med velstand og styresett. I perioden 1970-2008 ble hele 95 prosent av alle dødsfall som skyldes naturkatastrofer registrert i utviklingsland. På øya Hispaniola ga orkansesongen 2004 rundt 2 000 døde på Haiti, mens kun 10 ble drept i Den dominikanske republikk. Uværet rammet begge land like hardt. Den dominikanske republikk hadde bygget beskyttelsesrom og etablert evakueringsnettverk – BASERT PÅ FOSSIL ENERGI – mens ingen forberedelser var gjort på Haiti. Jordskjelvet med en styrke på 7.0 på Haiti i januar 2010 skal ha drept 222 600 mennesker. Det langt sterkere skjelvet på 8,8 i Chile i februar samme år tok livet av 600. Og igjen: Bruken av fossil energi hadde bygget et Chile som var i stand til å tåle et langt sterkere skjelv.

Klimahysteriet

Klimahysteriet har gjort oss blinde på det ene øyet, og gitt oss grønn stær på det andre. Vi er ikke lenger i stand til å foreta nøkterne analyser, basert på kunnskaper om hva vi vet.

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Utmerket – og høyst påkrevd folkeopplysning!
    I en tid der preprogrammerte aktivister, sensasjonssøkende og uvitende journalister og opportunistiske politikere i glupsk samrøre er i ferd med å ytterligere forsterke sine forsøk på forvrengning av hva som er vår samtids faktiske risikobilder. Fornuftig, målrettet og reelt miljøvern er derfor forlengst en saga blott under klimakorset.
    For som det sies i artikkelen: Ivaretakelsen av de svake i alle verdensdeler er kommet i stand med sentral hjelp av fossil energi, og vil være avhengig av den samme fossile energi i mange, mange tiår framover. Som miljøvernengasjert er det derfor mitt håp at man etter hvert skjønner at det mest fornuftige for verdenssamfunnet, fram til reelle alternative energiløsninger foreligger, vil være å sette inn støtet mot den reelle forurensning fra dette slik at verden kan få en kontrollert omdanning til mer langsiktig miljøvennlighet.
    I stedet for å fortsette sine meningsløse og rådyre besvergelser på (flybaserte) «klimakonferanser» – der intet praktisk blir gjort mens grovt selvskadende forslag får yngle fritt.

Kommentarer er stengt.