Forsvinner verdens kongepingviner?

Forfattet av biolog Morten Jødal

Vår leder har sett på siste tids medieomtale av kongepingvinbestanden og vi gjengir her i sin helhet teksten fra hans blogg Miljømytene:

I begynnelsen av august har mediene slått opp at kongepingvinen kan gå mot utryddelse. WWF Verdens Naturfond er som vanlig på banen, og NRK slår stort opp nyheten. Forklaringen skal – som alltid – være menneskeskapte klimaendringer.

Ifølge NRK og WWF øker temperaturen i Arktis dobbelt så raskt som gjennomsnittet i resten av verden. Øyene det her er snakk om (Crozetøyene, som ligger sørøst for Kapp det gode håp i Indiahavet) ligger imidlertid ikke i Arktis. Snarere er det en sub-antarktisk øygruppe. Pingviner finnes forøvrig utelukkende på den sørlige halvkule. Temperaturutviklingen i de to polområdene har vært i motfase. Illustrasjonen viser temperaturutviklingen for litt sørligere farvann i Antarktis enn hvor disse øyene er plassert, men også ved rundt 50 grader sør har temperaturutviklingen vært som vist i den nederste grafen. Det er ingen tegn til global oppvarming her.  Temperaturen går litt opp og ned fra år til år (klimaet er aldri stabilt), men den langsiktige trenden er temmelig flat.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har bestanden av kongepingviner på én av øyene; Île aux Cochons (Griseøya) siden 1982 falt med 90 prosent. Den gang besøkte forskere øya, mens de nye bestandsanslagene kommer fra bilder tatt fra helikopter og satellitt. Det er ikke helt det samme.

Verdens Naturvernunion (IUCN) følger alle verdens viktige dyrearter, og registrerer bestandenes utvikling. Også kongepingvinens. Deres siste oppdatering er fra år 2016, og den slår fast: arten er ikke truet. For to år siden ble det fastslått at
1) utbredelsen er svært stor,
2) antallet individer øker, og
3) den samlede bestanden utgjør omtrent 1,6 millioner par.

Ingen av kriteriene for truethet er derfor oppfylt.

Vi kjenner meget godt til bakgrunnen for utryddelsen av ikke-flygedyktige fugler fra mindre øyer. De aller fleste av dem forsvant som en følge av predasjon fra utsatte pattedyr. Katter og rotter har vært viktigst. På alle de fem store av Crozetøyene har rotter og mus fulgt mennesket. For å håndtere dem, ble det satt ut katter. Noen av de verste rovdyrene for ikke-flygedyktige fugler er derfor til stede på øyene, og har meget sannsynlig hatt betydning for nedgangen i kongepingvinbestanden. Det nevnes så vidt i NRK-artikkelen.

NRK-artikkelen refererer WWFs syn på klimaproblematikken: Det eneste vi kan gjøre er å reversere klimaendringene, og slutte å gjøre jorda ulevelig for oss selv og alle andre verdens arter.

Det er en utrolig uttalelse. All vår historiske kunnskap om klimaet forteller nemlig det motsatte: et varmere klima begunstiger oss mennesker, samt dyr og planter. Les boken til historikeren Fredrik Charpentier Ljungqvist: Klimatet och människan under 12 000 år, hvor det blir banket inn, igjen og igjen. I varmere tider øker vår matproduksjon, sulten reduseres, og vi får overskudd i økonomien. I varme somre kan fuglene få to kull med unger. Alle biologer vet, at for de aller fleste dyr og planter, er lave temperaturer en begrensende faktor. Og alle historikere og arkeologer vet, at i perioder med et kaldt klima starter folkevandringer, folk trekker ned fra fjellene eller flytter sørover mot et varmere klima, matvareproduksjonen slår feil og folk sulter, folketallet går ned, og det blir sosial uro.

Slik er det ikke for de ansatte i WWF. I deres miljø-hoder gjør et svakt varmere klima jorda ulevelig for oss selv, og alle andre verdens arter.

Da lurer jeg på: hvorfor reiser de aller fleste på ferie til varmere land?

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. «Da lurer jeg på: hvorfor reiser de aller fleste på ferie til varmere land?»
  Patric Moore, født og oppvokst i Canada, og ex grunder av «Greenpeace», – gir indirekte svar på dette, hvor han i et foredrag retorisk spør hvorfor det bor ca. 280 millioner flere mennesker i USA enn det bor i Canada? Det er jo Canada som er størst i utstrekning. Ca. 150.000 kv.km. større.
  Og han gir straks svaret på dette: «One word: Cold»
  Dernest føyer han litt ironisk til: «Noen ganger lurer jeg på at det er grunnen til at de har latt oss beholde landet.

  • Den samme Patric Moore, tidligere Greenpeace, er i dag en av de mest mediterte klimarealister…

 2. Når en leser rapporten denne artikkelen er basert på så sier den ingenting om at det er klimaendringer som er årsaken til nedgangen. Det nærmeste er :

  First, the decline occurred from the late 1990s, coinciding with the strong Dipole event in 1997 that affected the foraging capacities of king penguins on Ile de la Possession, the second most important island of Iles Crozet for breeding king penguins, with negative consequences for breeding performance and colony size (Bost et al. 2015). The 1997 event may have affected the population of Ile aux Cochons more severely than other colonies because of stronger density-dependent effects, and the population has not recovered, as has been observed on Ile de la Possession (Delord et al. 2004, Bost et al. 2015).

  Her henvises det til en sterk Dipole event som jeg antar refererer til 1997 Indian Ocean Dipole event som falt sammen med en sterk El Nino event i samme periode.

  https://www.cambridge.org/core/journals/antarctic-science/article/massive-decline-of-the-worlds-largest-king-penguin-colony-at-ile-aux-cochons-crozet/E254E3E24DE3BDC523B25FA3A3261584/core-reader

 3. En takk til Morten Jødal. Interessent og oppklarende. Har selv sluttet å støtte WWF. I 1947 hadde Norge en tilsvarende varm sommer som i år. Uten dieselbiler og beskjeden bilbruk. Klimaet er pr. dato kun en tilleggsavgift. Nå er vi i verdenstoppen på drivstoffavgift, el.avg., sukkeravgift, alkoholavg.,
  tobakksavg., arv.giveravg., vannavgift., søppelavg.,merverdiavg., med mer. Nå kommer snart klimaavgiftene. Bare vent….

 4. De gir seg ikke, Klimaspøkelset blafrer friskt som før. Godt at Klimarealistene holder stø kurs
  og gir oss fakta å kose oss med, slik som noen ord av biolog Morten Jødal bidrar med om pingviner.
  Og jeg tenker på Ernest Hemingway og hans «The Sun Also Rises» og noen ord av hans yndlingsforfatter
  og forbilde, Knut Hamsun som avslutter en av sine romaner med «Og rett i syd spillet Svanerne»!
  Så det står til liv både her og der–i fortid–nåtid og fremtid. Universet ruler, heter det visst i dagens språkdrakt!

Kommentarer er stengt.