Forskningsrådets pris for formidling av uviten

Hvert år deler Forskningsrådet ut en pris til en forsker som har utmerket seg med en levende kommunikasjon om eget fagfelt. I år går prisen til Bjørn Samset fra Institutt for Klimapolitikk og de mest uvitende har stått i kø for å gratulere med formidlingspremien. Her er det du trenger å vite, samt noen eksempler på hva som formidles.

Samset har hovedfag i partikkelfysikk og var i kort tid tilknyttet CERN i Sveits. Han har jobbet som «klimaforsker», etter en kort omskolering, til tross for manglende formell spisskompetanse på feltet. Samset er mest kjent for sine mange klimaopptredener i media hvor budskapet alltid er alarmistisk og standardsvaret på kritikk som regel er «han er ikke klimaforsker». At partiklene Samset har kompetanse på er mye mindre og gjør noe helt annet enn det som gir kompetanse innenfor klimaforskning ser han ut til å ha glemt. Hvorvidt det omfattende mediearbeidet går mest utover forskerjobben eller andre forhold, det vil vi ikke mene noe om.

Definisjonen av «klimaforsker» omfatter da bare de som er enige med Samset, eller jobber for samme type politiserte arbeidsgivere, uten at noen journalister noen gang har våget å påtale en slik useriøs definisjon av hvem som er meningsberettiget i klimadebatten. Tvert imot, det later til at Forskningsrådet med årets prisutdeling premierer denne typen DDR-formidling.

Cicero – den ensrettede formidling
Samset er svært nøye med hvilke ord han bruker til sitt publikum, og trives best med sitt budskap der det ikke er noen tilstede som kan motsi ham. Hans arbeidsgiver har spesialister som sørger for at de som besitter viten Samset ikke liker, de må ikke få slippe til i mediene i Norge. Ensrettede medier er en forutsetning for at denne typen formidling kan trives i Norge og vi har før omtalt et tilfelle der journalister som ikke samarbeider blir utrensket og trakassert til sykmelding.


Denne perlen vi viser i kursiv under er eksempelvis fra Morgenbladet, et av mange medier hvor den redaksjonelle linjen er at den postmodernistiske politiske korrekthet trumfer alt og man derfor ikke tillater kritikk av klima-kultismens talsmenn.

«Skeptikeren kommer gjerne til syne i uformelle situasjoner, og etter inntak av alkoholenheter.»
Bjørn Hallvard Samset, Seniorsaken, Morgenbladet

I de svært sjeldne tilfellene hvor mediene lykkes med å få Samset til å opptre sammen med andre fysikere, som her i Underhuset, da er Samset klok av skade snill som et lam og taus som en østers. Kan det ha noe å gjøre med at han selv vet at det han formidler i beste fall er kvasivitenskap?

Alene vil Samset aldri snakke om varmepausen, eller opphøret av global oppvarming. Eller om vanndamp, skyer eller sola. Da har han sine egne fakta som han til stadighet flikker på, uten at de mange usannhetene og manipulasjonene blir færre enn vist i denne uformelle oppsummeringen.

Cicero – kan ikke overleve en fri debatt
Kvaliteten på formidlingen fra Samset og øvrige ansatte i Cicero er faktisk så svak at Kristin Halvorsen nekter sine ansatte å diskutere klima med Klimarealistenes Vitenskapelige Råd, slik vi har invitert til ved våre universiteter.

Alle som følger med er fullstendig klar over at budskapet de formidler på en arbeidsplass som lenge het «Institutt for klimapolitikk» og som måtte tvinges på UiO ved at regjeringen utstedte et tvangsdekret, det budskapet dreier seg om klimapolitikk, nærmere definert som en omfordeling av verdens rikdom, fra de fattige og folk flest i rike land som Norge og til de rikeste i de fattigere landene.

På egen nettside har Cicero behørig omtale av denne politisk korrekte pristildelingen, og vi vil spesielt anbefale denne lenken fra Dagsnytt18 fra desember 2016, fra de 7 eksemplene som Cicero lister opp nederst for å vise Samsets formidlingskunst.

Ja, lenken går faktisk til Dagsnyttprogrammet hvor Carl I. Hagen som ikke er klimaforsker, utklasset Samset 4-0 i en debatt preget av Samsets grisete spill og hans mange usannheter. Man trenger ikke være forsker for å parkere denne «formidlingen», som ellers finner sted bare i land Norge vanligvis ikke sammenligner seg med.

Det er utvilsomt mange i Forskningsrådet som skammer seg over denne tildelingen.

 

Støtt oss ved å dele:

Én kommentar

  1. Det kommer til å bli interessant for historikere (og andre) å vurdere pristildelingen innen klimafeltet når en tid er gått. Særlig hvis de kaldere tider markerer seg tydelig. Likeledes når det blir mer allment kjent at Antarktis har en atmosfæreprofil som gjør at økt CO2-mengde gir økt avkjøling der i ni av årets 12 måneder. Også fordi alt fra Wikipedia til alle typer medier of forskere i IPCC-leiren har formidlet alle de alarmerende påstander om et varmere Antarktis og tilhørende elendighet.

    Derfor ‘fortjener’ Samset en pris fordi han ofrerer seg for saken han promoterer, Han har et dilemma fordi hvis han tror på sin sak, så mangler han viktig innsikt i fysikken han selv hevder han behersker.

    Det pinlige i dette er jo at Norges forskningsråd tildeler prisen. De har åpenbart tilknyttet seg folk som heller ikke forstår basal fysikk, så enkel at en våken gymnasiast faktisk kan forstå det. Det var vel ikke helt tilfeldig at Aftenposten med Knut Åmås som debattredaktør flere ganger kritiserte myndighetenes påvirkning av forskningen de bevilget penger til – riktignok uten å nevne klima og miljø (nå er det taust). Og Forskningsrådet får jo sine midler fra myndighetene. Det samme skjedde i de store prosjektene om sur nedbør og ozonhullet (KFK). Så det er blitt en sedvane – dessverre – at Forskningsrådet er blant de ledende i å svikte vitenskapen som de selv skal være den fremste eksponent for.

Kommentarer er stengt.