Folkevalgte i USA skal granske suspekte klimatemperaturer

Global overflatetemperatur står sentalt i klimaforskningen og da temperaturene ifølge alle datasettene sluttet å stige for snart 20 år siden, ble det uro blant klimaforskerne. Klimapanelet drøftet opphøret av oppvarming i siste hovedrapport og konstanterte at opphøret var reelt. Da Tomas Karl fra NOAA publiserte en forskningsrapport i Science med en ny temperaturanalyse som viste at oppvarmingen fortsatte og at alle de andre datasettene ikke var riktige, så var det mange som ristet på hodet. Så viser det seg at de folkevalgte i USA benytter seg av sin rett til å granske hva som har skjedd i det offentig finansierte NOAA, men NOAA vil ikke samarbeide. De skjuler dataene. Her er en oppsummering av hva som har skjedd.

4.juni 2015 En trist dag for vitenskapen
Vi var først ute i Norge med nyheten om denne forskningen (Possible artifacts of data biases in the recent global surface warming hiatus), og oppsummerte krtikken ved å sitere GWPF som konstanterer at forskningen er «av lav standard, svært spekulativ og med et statistisk marginalt resultat fra kirsebærplukking av tidsintervaller, noe som resulterer i en global temperaturgraf som hverken stemmer med noen av datasettene for overflatetemperatur, eller med de som er utarbeidet via satellitt».

Judith Curry bemerker at denne forskningen er politisk nyttig for enkelte, men den gir oss ingen ny kunnskap. Det er åpenbart for alle at her er det «noen» som trenger global oppvarming før klimakonferansen i Paris. Klimapanelet har spådd 0,2 graders oppvarming pr tiår i sin 2007-rapport og det er en grense for hvor lenge politikerne kan late som om denne oppvarmingen ikke har stanset.

22.juli omtaler vi en grundigere kritikk av denne NOAA-forskningen. Senere har det kommet frem at Karl Et Al brukte en temperatujustering på 0,1 grader Celsius fra Kennedy 2011, men underveis forsvant Kennedys margn for usikkerhet ved justeringen: 0.1C +/- 1.7C. Oops!

Alle dataene viser opphør av signifikant oppvarming
CFSR_reanalysisJudith Curry har nå i november gjennomgått alle datasettene for global overflatetemperatur her, inklusive et par interressante analyser. Figuren viser CFSR-reanalysen. Konklusjonene er krystallklar: Pausen er reell, inntil videre kan den ikke avskaffes.

Men støyen rundt pausens lengde og metodikken bidrar til å skjule en enda viktigere diskusjon: Avstanden mellom observasjonene og klimapanelets modeller er økende og forskjellen har lenge vært så stor at det er krystallklart at modellene har feilet. De har ikke lengre kontakt med virkeligheten.

De folkevalgte i USA iverksetter granskning
I månedsvis foregår det en tautrekking mellom Lamar Smith (Texas_R), som leder «the House Science, Space and Technology Committee», og ledelsen ved NOAA som ikke er spesielt samarbeidsvillige. Tidlig i november trues det med rettslige skritt: «Your failure to comply with the committee’s subpoena has delayed the committee’s investigation and thwarted the committee’s constitutional obligation to conduct oversight of the executive branch,» skriver Smith i et brev til NOAA. «Furthermore, your failure to comply with a duly issued subpoena may expose you to civil and/or criminal enforcement mechanisms.»

Justisministeren tar imidlertid sin ordre fra President Obama, som neppe er interessert i at NOAA skal utlevere følgende dokumenter, samt forklare hemmeligholdet: «internal communications between her agency and the Executive Office of the President; communications and documents between it and the White House Office of Management and Budget; all communications on the study sent between NOAA and other agencies; and a reason why the total number of documents requested have been withheld».

Juksterer regjeringen i USA på globale temperaturdata?
Begrunnelsen for granskningen virker særdeles legitim: «The American people have every right to be suspicious when NOAA alters data to get the politically correct results they want and then refuses to reveal how those decisions were made.”
Demokratene i kongressen er selvsagt ikke enige, dette er misbruk av kongressens fullmakter. Her går man straks i de politiske skyttergravene. Faktaene spiller ingen rolle for Obama-administrasjonen, her er man på klimakorstog og det handler ikke minst om Obamas omdømme som en handlekraftig president. Beklageligvis for ham har de mest kunnskapsrike forskerne forlengst fastslått at her er det republikanerne som står for vitenskapen.

Josh_TempDenialFox News har et lengre Op-Ed med Judith Curry som står midt mellom ytterpartene i klimadebatten. Hun utdyper på egen blogg, og konkluderer med at det er trist at klimavitenskapen nå er så ekstremt politisert i USA.

Men det er åpenbart for henne at her trengs det en offentig granskning. Dette er ikke misbruk av fullmakter. De aller fleste som følger litt med på dette har stilt pinlige spørsmål i årevik, f.eks her hvor professor Ole Humlum skriver om administrativt menneskeskapte klimaendring.

Absolutt alle nyhetsoppslag om månedlig rekordvarme det siste halve året er basert på juksterte data fra NOAA, takket være forskningen fra Karl Et Al. Som man ser av satellittmålt temperatur så er det ingen tegn til rekordvarme, men klimakriseindustrien og media er ikke interessert i målinger som ikke viser noen klimakrise..

Denne saken blir garantert forhalt til Paris-konferansen er over, men innsynet vil garantert finne sted. Enten ved at NOAA må gi seg, ved at noen internt lekker ut dataene eller ved utløpet av Obamas funksjonstid som president.

Støtt oss ved å dele:

5 kommentarer

 1. Det at NOAA nekter å overlevere data eller forklare hvorfor er jo direkte feil. Dataene er tilgjengelig via FTP for alle og en hver, og de har kurset «the House Science, Space and Technology Committee» i hvorfor dette har blitt gjort. Mr. Lamar Smith har og fyrt avgårde mer enn dobbelt så mange subpoena’s i sine to år som hele komiteen har gjort over de 54 årene de har eksistert.

  Mye av grunnen til at NOAA stritter i mot, er at de mener forskere må få lov til å forske, uten å få privatlivet sitt brettet ut i media (Moderator: Dette er tøv da din jobb-email i enhver offentlig eller offentlig-finasiert institusjon aldri er privat) , uansett hvor forskningen leder. Og uten at det får rettslige konsekvenser selv om resultatene av forskningen er ubehaglige for enkelte.

  Deres side er jo fremdeles rimelig anti Michael Mann, selv om 9 separate instanser har gått igjennom epostene hans som ble stjålet uten å finne noe feil, så det er lett å se hvorfor man ikke ønsker fritt innsyn i absolutt alt forskere skriver privat. Det er skrekkelig lett å plukke setninger ut som får en helt annen betydning utenfor kontekst.

  Det er og litt festlig at deres side påstår at forskerbestanden er kjøpt og betalt (Moderator: Dette er en stråmann, dette er din første advarsel, gjentagelse kan føre til utelukkelse da du bar bidrar til å forsøple debatten), men hopper lett over at Mr. Lamar Smiths største bidragsytere er ojle & bil-selskaper.

 2. Når jeg har lest tegneseriene i avisene så går jeg til dere. Det er like interesant å se at dere forbeholder dere retten til å skjelle ut enhver som ikke er enige med dere. IPCC, og enhver annen institusjon, kan mistenligjøres og fordømmes. Alle republikanere som er enige med dere er vitenskaplige genier.

  Nå har dere fått Putin til å bli fanebærerer for den eneste rette religion!

  • Hva skulle vi gjort uten en seriøs debattant som deg som en sjelden gang greier å rive seg løs fra tegneseriene?
   Kan du ikke like godt minne oss på at både IPCC og Paven er ufeilbarlige, at julenissen eksisterer og at fremragende forskere som Mann og Lewandowski burde genierklæres umiddelbart?

Kommentarer er stengt.