Folkeopplysningen – NRK som folkemanipulator

Klimanytt 233, forfattet av Ole Henrik Ellestad

NRK brøt avtalene med Klimarealistene i Folkeopplysningens klimaprogram 3. oktober. Redaksjonell frihet og klippefrihet prioriterte misbruk av barn, en kaffehandler, en psykolog, en useriøs historieprofessor, noen halvkvedede viser fra forskere og en kurve basert på veldokumentert dataforfalskning av historiske variasjoner. Programmet ble derfor ufint, uten vitenskapelig integritet og uetisk.

Programopplegget
Harald Stanghelle skrev i Aftenposten at klimavitenskap er en ting, men skal det bli politikk av det må det velgere til. Det kan stå som motto for NRKs Folkeopplysning om klima. Avliving av myter var kun retorikk. Myndighetenes klimakampanje skulle støttes, om nødvendig med vitenskapelig juks, og hersketeknikker. En detaljert gjennomgang av Klimarealistenes argumenter finnes samt sterk kritikk fra fysikeren som anbefalte Wahl å ta opp klimasaken i Folkeopplysningen. Se også siste IPCC-rapport om ingen tendens til økt ekstremvær.

Minst 7 klimaprogram på NRK regissert til støtte for IPCC (KN 229, KN 205, KN 193, KN 157 og KN 155), var opptakten til IPCCs lansering av en mellomrapport 8. oktober 2018. Ti måneder tidligere aksepterte Klimarealistene å delta, etter omfattende kommunikasjon med Teddy TVs Magnus Nome, i en vitenskapelig debatt om våre sentrale faglige tema med argumentasjon og muligheter for replikk. Ingen av partene skulle kjenne hverandres uttalelser. Dermed bød det seg en mulighet til å formidle vårt vitenskapelige syn om at naturlige variasjoner dominerer klima samt store svakheter ved IPCCs beregninger. «Vil NRK akseptere et program på disse premisser» spurte jeg ved møtets slutt uten å få noe svar.

Alt i programmet ble lureri for å sikre regien, med Klimarealistene som den forutbestemte «prügelknabe». Løftene og forpliktelsene forsvant i medienes selvbestaltede tolkning av redaksjonell frihet med tilhørende ‘klippemishandling’. Det er som om myndighetene hadde fått innvilget et av de klassiske TV-aksjonsprogram på sine premisser. Resultatet ble ufint, uten vitenskapelig integritet og uetisk – uverdig et opplysningssamfunn.

Misbruk av barn
Barn ble sterkt misbrukt. Først indoktrineres de med IPCC-spådommer. Deretter spør programlederen hva de mener om klima før han sier: «Omtrent slik konkluderer også IPCC». Fyrstikkeksperimentet var riv rav ruskende galt. Barn har ingen forutsetning for å forstå klima. De blir opplært til dyp bekymring for fremtiden og utnyttes som et redskap i de voksnes debatt. Opp gjennom historien har vi mange uheldige eksempler på slikt misbruk. Det er ikke slik man oppdrar og utvikler barn. Voksnes oppgave er tvertimot å skjerme og aktivt beskytte barn mot problemer de ikke kan gjøre noe med. Et slikt misbruk ville i markedsføring vært tatt opp og påtalt på det strengeste med mulige konsekvenser. I klimasammenheng er det hyppig brukt. Sogar med velsignelse fra KrF? En sak for Barneombudet.

Den såkalte vitenskapelige debatten
Iført Hawaiiskjorte og med paraplydrink satte programlederen standarden for det «faglige» innslaget med en kaffehandler, en psykolog, en useriøs historieprofessor, noen ‘halvkvedede viser’ fra forskere som visste de ikke ville bli konfrontert, og en kurve basert på veldokumentert dataforfalskning av historiske variasjoner.

‘Psykologen’ Lewandowski, som sammenligner klimaskeptikere med Holocaustfornektere, projiserte uhemmet generelle psykologiske faktorer på sine meningsmotstandere. Fjernere fra naturvitenskapens hovedkriterium om at teorien må forklare observasjoner, kommer man ikke.

En rekke vitenskapsmenn, eksperter på viktige klimaområder, har dannet Nongovernmental Panel on Climate Change (NIPCC, se KN 186 og KN 34). Rapportene på ca 2500 sider bygger på flere tusen fagfellevurderte referanser fra flere tusen forskere. I motsetning til IPCC diskuteres de ulike naturlige fenomener og teorier opp mot IPCCs hypoteser og modellberegninger. Rapportene er en god basis for seriøs vitenskapelig debatt, men for IPCC-leiren er den en formidabel trussel mot deres definisjonsmakt. Da velges svertekampanjer og hersketeknikker.

Historieprofessor Naomi Oreskes sjikanerer NIPCC-lederen Fred Singer, en fysiker prisbelønnet for sin pionerinnsats innen satellittmålinger, for å benekte skader fra tobakksrøyking. En fornøyelig omtale av manglende gehalt i Oreskes oppspinn er gitt i «The Times» av vitenskapsjournalist, Matt Ridley. Merk også at ærverdige «The Times» er skeptisk til IPCC. NIPCC-rapportenes flere tusen referanser med flere tusen forskere avkrefter også Oreskes påståtte konsensus. Det gjør også prosentregning, da 4000 av 12000 arbeider maksimalt blir  33%. (KN 78).

Til venstre ser du faksimilen fra arbeidet det refereres til. Det er fullt mulig å sjekke at kun 0.35% uttrykte støtte til IPCCs hovedkonklusjon om at mer enn 50% av temperaturstigningen er menneskeskapt (KN 78).

Av de 11 994 papirene det vises til, har 32,6 % godkjent AGW, 66,4 % tok ingen stilling til AGW, 0,7 % avviste AGW og i 0,3 % av papirene sa forfatterne at årsaken til global oppvarming var usikker. (AGW står for menneskeskapte klimaendringer, red. anm.)

Også Heartland instituttet som bekoster trykking og nettsted for NIPCC-rapportene, blir søkt svertet på like sviktende premisser. Men politisk holdning hos formidleren av budskapet har aldri vært noe kriterium i vitenskap.

Flere faglige synspunkter 
– Benestad hadde i en publikasjon omtalt de mange feil i IPCC-kritikerenes publikasjoner. Men arbeidet ble nedsablet av metodologiske eksperter og refusert i 5 journaler før aksept. En nederlandsk professor benytter det til å vise sine studenter hvorledes en vitenskapelig publikasjon ikke skal skrives.

– I motsetning til dette er Klimarealistenes siterte CO2/temperatur-kurve bekreftet i en rekke anerkjente journaler, men den ble søkt latterliggjort.

– Programlederens kurve over flat temperatur siste 10 000 år er et falsum. De benyttede dataserier, tidligere innsamlet og bearbeidet av eksperter, ble endret uten omtale. Uhørt, og kvalifiserer til juks i vitenskapen. Uten manipulasjonene ville det ikke bli noen endring i moderne tid.

– I NRKs klimaprogrammer fremstilles god overensstemmelse mellom IPCCs modellberegninger og observert temperatur. Det stemmer ikke med IPCCs 2013-rapport slik Klimarealistene formidlet. Det støttes av Tom Wigley, en av IPCC-leirens ledende fysikere, som skrev i en intern «Climategate»-epost til ‘sine egne’ at «modellene er for dårlige. Jeg bruker dem ikke lenger. Vi må lage nye.» Nøyaktig det Klimarealistene også hevder.

 

Konklusjon
Programmet var et uverdig forsøk på å redde stumpene av IPCCs klimakonstruksjon i den norske mediedebatten. Men for klimarealistene er det viktigere å ha vitenskapen på sin side enn NRK.

Støtt oss ved å dele:

19 kommentarer

 1. Dessverre fins ingen klimadebatt i Norge.
  Det eneste vi opplever er påstander, forfalskninger av data, hypoteser uten fundament og projeksjoner av feilslåtte datasimuleringer som er opphøyet til omforent vitenskaplig sannhet.. Alle medier, de aller fleste i alle fall, Cicero, Bjerknessenteret og delvis Meteorologiske har en fortelling, en samstemt en, om klimaet. Alle forteller at AGW (anthropogenic global warming) er et faktum og at alt vi gjør påvirker klimaet; Bare se på Vestlandet hvor ille det har blitt med rekordtemperaturer, rekordflom og rekordødeleggelser som man aldri har opplevd før på de traktene. Folk skal sitte igjen med inntrykket av årsak og virkning i bakhodet…
  Dette handler i svært liten grad om klimakunnskap, måleserier eller empiri, det handler om å temme flokken og legge lokk på motkreftene, de umoralske motkreftene. Ensretting kalte man det man så under proletarets diktatur i øst og i Hitler-Tyskland. Regimer vi helst ikke vil bli sammenlignet med…

 2. «Ingen endring i moderne tid», skriver du på en dag hvor det har vært over 25 grader i Møre og Romsdal midt i oktober, samtidig som fullstendig unormale temperaturer har gitt Ottadalen snøsmelting og påfølgende flom av et tilfang man ikke før har sett.

  Dere er og blir en latterlig liten (Stadig mindre, må sies) gjeng med bakstreverske nisser. Menneskers påvirkning på været er temmelig urovekkende, men klimaendringene kan – og vil – forebygges på mange måter i tiårene framover. «Klimarealistene» sin strategi, å late som om de ikke eksisterer, er ikke en av disse måtene. Takk for en god latter, nok en gang. De absurde klovneriene deres er et lyspunkt i høstmørket.

  • Hvor kom så disse 25 gradene i fra da Egil? De ble ført med vinden i fra sydligere breddegrader, jeg er helt sikker på at i tomrommet som ble etter disse 25 gradene ble det trukket kaldere luft i fra nord, for det kan jo ikke oppstå vakuum vet du. Vi hørte da ikke ett ord da snøen kom i fjellet veldig tidlig i såpass store mengder. Julaften helt på begynnelsen av 70 tallet var det 12 grader pluss ute, jeg minnes folk som raket i hagen den dagen. Jeg vet jeg har ett bilde ett sted hvor det er skrevet på både dato og årstall, der sitter min svigerfar i hagen med en kopp kaffe og himmelen er knall blå. Ant. var dette i 1972.
   Det rare med dere som kritiserer klimarealistene er at dere bare kjefter, dere har sjeldent noe annet å komme med.
   Du får nå bare være velkommen til å lese her, en god latter forlenger jo livet sies det.

  • Vi blir flere Egil, stadig flere, og Paris-avtalen er i ferd med å rakne av naturlige årsaker, ikke bare i USA men motstanden øker også i Europa…
   I stedet for å spre edder og galle burde du kanskje vise til måleserier, statistikk og forskning som underbygger at 25 grader i Møre en sjelden dag i oktober er et bevis på global oppvarming og at det ikke er naturens tilfeldige nykker som slår til. Personlig har jeg opplevd en rekke»!indian summers» i mitt liv. Definisjonen fra wikipedia følger: «Indian summer (indiansk sommar) er eit uttrykk som vert nytta om ein (uvanleg) varm, sommarliknande periode om hausten, ikkje lenge før vinteren»….

  • En vis mann har sagt at man kan skille de sanne og falske profetene fra hverandre på måten de responderer på saklig kritikk. Hva forteller det om deg ?

  • Skiller du ikke mellom vær og global klima har du ikke mye å bidra med i klimadebatten.

  • Krystad. Det var da voldsomt da over en ‘indian summer’. Minner om at klima er langtidsvariasjoner. Om årets resultater kan du jo lese Solheims nylige innlegg på vår nettside. Intet å slå på stortromma med.

  • «— en flomav et tilfang man ikke før har sett.»
   Har du sett flomsteinen på en rasteplass litt syd for Ringebu. Øverst på steinen står det et merke med 1789,- også kalt Stor-ofsen. Litt nedenfor dette merket står det 1860. Helt nede ved rota av steinen kommer storflommen i 1995. En liknende flomstein står ved Fetsund.

   • Stein Fredrik Solli,
    ja, det er nettopp disse historiske fakta jeg også linker til i min kommentar ovenfor.
    Helt utrolig at «klimaforskere» prøver å late som disse historiske forhold ikke eksisterer, og kaller dagens mindre flommer for «uten historisk sidestykke», osv.

 3. Igjen prøver media å presentere en middels flom som «uten historisk sidestykke», osv. mens det som skulle vært seriøse forskere (Samset et al) ikke gjør den minste anstrengelse for å svekke dette inntrykket.
  Men først bør media snart begynne å ta opp at man i en rekke områder de siste 50 år har bygd langt under tidligere flommål, med sløve kommunale myndigheter som tilskuere. I Gudbrandsdalen kan man for eksempel studere eksisterende merkesteiner der flommål merket av gjennom flere århundrer er 2-3 meter høyere enn flommen som rammet de siste dagene.
  Dette er behørig dokumentert flere ganger, men historieløse media og agendainfluerte «klimaforskere» som Samset et al unngår alltid å nevne sånne forhold. De lager i stedet «klima» av små værmessige enkelthendelser som passer i deres narrativ om «klimaendringer». Med siklende sensasjonsmedia som mikrofonstativ.
  Folk flest klarer til slutt ikke å tenke klart opp mot denne opportunistiske klimaalarmismen.
  Men ta en tur til Ottadalen og sjekk hvor langt opp på denne flomsteinen helgens flom kom, så forstår dere hvordan historiske flomfakta manipuleres og underslås på det skammeligste. Her kan dere lese sannheten om en rekke flommer i vår nærmeste fortid, mye større og mer dramatiske enn den vi så nå:
  https://sites.google.com/site/skodalsaasvenner/artiklar/flommar-i-gudbrandsdalen

  Når man leser dette, så innser de fleste (unntatt media og Samset et al) at sannheten er at helgens flom slett ikke er «en tidligere ukjent naturkatastrofe», men tvert imot skyldes at myndighetene bør stilles ansvarlige for å ha latt folk bygge i åpenbare flomsoner, til og med rett ved siden av flommerker som kunne fortalt at dette er ren dumskap.
  Da er det greit å ha CO2-et å skylde på når naturen selvsagt går sin naturlige historiske gang…..

 4. Hørt om kakelinna og husmannstørken? Gamle ord som beskriver varme i desember og på høsten.

 5. Dette skriver NRK Viten i 2011. ( Publisert 31. mai 2011 kl. 20:07 )

  «Kjølig for vikingene på Grønland
  5600 års klimahistorie rekonstrueres ved hjelp av sedimentkjerner fra to sjøer, nær de gamle norrøne bosettingene på Vest-Grønland.»

  Klikk på lenken under så ser dere at de er helt enige med klimarealistene angående klimaet på dette tidspunktet.
  Her dokumenterer de jo selv at klima linjen til Wahl ikke kan stemme. NRK Viten sier temperaturen kan ha variert med helt opp til 4 – 5 grader på disse stedene. Dette gjelder i alle fall her i nord.

  https://www.nrk.no/viten/kjolig-for-vikingene-pa-gronland-1.7655231

  • Wahl sier på ca 10:55 i klippet at det var varmere på Grønland i vikingtiden. Men ikke nok til å påvirke den globale temperaturen.

   «Her oppe i nord» er ikke veldig stort i global målestokk.

   • Virker da som de mener det etter all den hylingen som har vært etter den siste sommeren Roald.

   • Jensen. Betyr ikke temperaturen i nord noe i global sammenheng? Må anta at det betyr noe i Vikingetiden som i dag. Nordområdene er i moderne tid omlag dobbelt så varme som øvrige verden. En forsterkning basert på at med lite is vil mindre sollys bli reflektert. Det var ingen isfjellobservasjoner ved Island i den første tiden. Kom først med starten av den Lille istid.

    • Nei, Ellestad. Vår lille avkrok av verden har veldig lite å si globalt (selvsagt noe). Sånn målestokk-messig så går det ca 3 Europaer på 1 Afrika. Jeg tror ikke alle har for seg hvor liten f.eks Grønland er

     • Det er ingen uenighet om arealet. Likevel, IPCC påpeker jo betydningen av (for globalt middel) de temperaturkurver man har i nordlig sektor der Arktis i særlig grad varmes (forsterkningseffekt grunnet redusert isoverflate). Sørlige sektor vesentlig mindre og tropisk sektor minst. Se på kurvene til climate4you. Du finner jo sporene igjen i GISP2 for isbreene på Grønland.

Kommentarer er stengt.