Folkeopplysning, Norge og utlandet

Klimanytt 131, av Ole Henrik Ellestad

Norske media er i full gang med en ensidig kampanje for å støtte klimamøtet i Paris. Klima og miljødirektoratet (KMD) er som de fleste medieaktører sterkt bekymret for den raske forverringen (?) av klimaet mens de i utenlandet er langt mer nyanserte i faglige spørsmål. I USA skal kongressen gjennomføre høring om mulige manipuleringer basert på informasjon fra varslere i NOAA. UK skal returnere til en markedstyrt energipolitikk der energien skal være billigst mulig. Imens skal Norge redde en verden som i praksis viser at menneskeskapt klimaendring ikke har særlig betydning.

Klimakutt har ingen effekt
Planene for kullkraftverk er så omfattende i Kina og India at kutt i andre land ikke har effekt. De legger i realiteten observasjoner til grunn for sine klimavurderinger og tror ikke på IPCCs utilstrekkelige modeller og sviktende beregninger. Mye og billig energi er et «must» for å løfte mennesker ut av fattigdom og opp i middelklassen og slik sett også løse klodens hovedutfordring – overbefolkning. Dette vil på sikt bidra til å redusere ressursforbruk og miljøproblemer, og er veien å gå for verdenssamfunnet av mange grunner.

USA har fått et kommersielt «kick» med billig naturgass fra fracking. Kullkraften utkonkurreres kommersielt. Obama får en billig «reise» og kan utnytte sine retoriske evner for reduserte utslipp. Men i direktoratet NOAA har varslere informert om mulige manipuleringer av temperaturdatadata, og Kongressen vil sette igang høringer. NOAA nekter å utlevere e-postutveksling.
Andre land som UK, har nettopp annonsert at de vil satse på tidligere tiders energipolitikk og la markedet konkurrere om å levere den billigste energien. Det blir således slutt på den sterkt subsidierte «grønne energien». Cameron snakker åpent om «The green Crap».

Grønn energi er ikke løsningen
I dag ligger andel grønn energi på rundt 1-2% globalt og vil ikke kunne løse globale energiutfordringer. Tyskland som har kommet lengst, har allerede fått smake ulempene med at grid og spenning destabiliseres fordi energien leveres til tider det ikke er bruk for den. Den billigste måten å lagre energi på er å pumpe vann opp i et basseng for deretter å produsere vannkraft. Da er det et stykke igjen til effektiv energiproduksjon.

Kunnskapsløst fra Klima og miljødirektoratet
I dette perspektiv blir KMDs sterke bekymring for raske klimaendringer kun feilaktig alarm. Selv IPCC skriver i sin siste rapport at økning i global middeltemperatur vil holde seg under 2 grader Celsius frem mot århundreskiftet.

Også KMD burde ha kjennskap til den mest basale folkeopplysning om klodens utmerkede tilstand under Holocen, den flere tusenårige perioden etter siste istid med 2-3 grader Celsius  varmere temperatur enn i dag.

Og at FNs FAOs data viser økt matproduksjon ved mer CO2 og høyere temperatur.

KMD demonstrerer et stort skritt tilbake for folkeopplysningen.

De positive forhold fremkommer ikke i norske medier. I stedet gis det informasjon som gir folk et feilaktig inntrykk av at teknologi og alt er på plass. Det er bare å «slenge i et par tusenlapper på bordet» så er alt fikset. International Energy Association har beregnet kostnadene til 300 000 milliarder for å stabilisere CO2-nivået på 280 ppm. Det er mye i tillegg til at samfunnet mobiliserer sin intellektuelle energi mot et feilspor som ikke har klimatisk effekt av betydning. Canada hadde rett da de trakk seg fra Kyotoavtalen med begrunnelsen om at det ikke er veien å gå hverken for Canada eller resten av verden.

Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Det er ikke lett å vite hva man skal tro. Ole Mathismoen skrev i Aftenposten i dag at Kinas kullforbruk er på vei ned. http://mm.aftenposten.no/kloden-var/blog/8255731 Samtidig har Klassekampen en artikkel om Frankrikes satsing på atomkraft som gjør at deres energi i stor grad er ren. Problemet er at det sendes ut så mye informasjon med forskjellig innhold at folk kan finne noe som underbygger enhver holdning. Det er et paradoks at Klassekampen er mer åpen for innspill enn Aftenposten som har sin egen evangelist som får ture frem i fri dressur uten motforestillinger.

Kommentarer er stengt.