FNs Klimapanel tolker sol- og klimadata feil

Forfattet av Ole Humlum, professor emeritus UiO, og Jan-Erik Solheim, professor emeritus UiT.

Et panel av forskere fra hele verden har publisert en rapport som viser at vi vet for lite om årsakene til klimaendringer til å gi drivhusgassene skylden. Vår forskning gir et resultat som ikke stemmer med konklusjoner fra FNs klimapanel (IPCC) som bygger på ufullstendige data og manglende forståelse av solas utstråling.

Rapportens tittel er «How much has the Sun influenced Northern Hemisphere temperature trends? An ongoing debate». Den er fagfellevurdert og publisert i «Research in Astronomy and Astrophysics», Vol 21, No.6, 131 (68pp).
Forskergruppen består av R. Connolly, W. Soon, M. Connolly, S. Baliunas, J. Berglund, C. J. Butler, R. G. Cionco, A. G. Elias, V. M. Fedorov, H. Harde, G. W. Henry, D. V. Hoyt, O. Humlum, D. R. Legates, S. Luning, N. Scafetta, J.-E. Solheim, L. Szarka, H. van Loon, V. M. Velasco Herrera, R. C. Willson, H. Yan and W. Zhang.

Det meste av den energien som finnes i jordas atmosfære kommer fra Sola. Det har lenge vært kjent at endringer i «total solutstråling» (TSI), eller den mengde energi mottatt fra Sola i løpet av de siste hundreårene, kan ha bidratt vesentlig til de seneste tiders klimaendringer. Men i de nyeste rapporter fra FN-klimapanel brukes kun forskingsrapporter som viser små solvariasjoner. Som følge av dette har Klimapanelet konkludert med at Sola ikke har hatt noen virkning på klimaet de siste 100-150 år.

Vår vitenskapelige oversiktsartikkel som nylig er publisert viser at konklusjonene til FNs klimapanel om at klimaendringene skyldes menneskelig virksomhet er svakt vitenskapelig begrunnet. Rapporten som er forfattet av 23 eksperter på solvariasjoner og klima fra 14 forskjellige land, er publisert i det fagfellevurderte tidsskriftet, «Research in Astronomy and Astrophysics» (RAA).

Forskerne sammenligner i alt 16 forskjellige estimater av strålingsvariasjoner fra sola, inklusive data som brukes av IPCC. Disse sammenlignes med 26 forskjellige estimater av temperaturvariasjoner på jordas nordlige halvkule siden 1850 (sortert i fem kategorier), inklusive datasett brukt av IPCC. Grunnen til at rapporten fokuserer på nordlige halvkule er at her finnes lengere og fyldigere dataserier enn for den sørlige halvkule. Men vi antar at våre resultater er globalt gyldige.

Vår undersøkelse viser at forskere kommer til motsatte konklusjoner om årsaken til de observerte klimavariasjoner, avhengig av hvilke datasett som brukes. I figurene ovenfor viser grafene på venstre side hvordan hele temperaturutviklingen kan forklares ved menneskelig aktivitet (CO2 utslipp) hvis temperaturserier som inkluderer temperaturer målt i byer og tettsteder (flyplasser) brukes sammen med serier som viser beskjedne variasjoner i solutstråling. De menneskeskapte bidragene er da 0,84°C per hundre år og de naturlige bidrag fra sol og vulkaner omtrent null. Grafene på høyre side viser at mesteparten av temperaturøkningen skyldes sol og vulkaner dersom vi bruker temperaturdata utenfor byer og tettsteder og soldata med variasjoner.

I den 6. rapporten fra FNs-klimapanel (2021/2022) brukes dataserier som vist til venstre med målestasjoner fra byer og tettsteder i hele verden, og lite eller ingen solvariasjoner. FNs klimarapport unnlater å fortelle om forskning som viser at temperatur utenom byer og tettsteder stiger langsommere og at mange forskere har funnet at sola varier langt mer enn de måleseriene klimapanelet bruker, samtidig som de hevder at det er konsensus blant forskerne om at deres tolkning er rett.

Når klimapanelet ikke er i stand til å gi en riktig fremstilling av forskningen på feltet, må panelets konklusjoner avvises som premature. Mer forsking er nødvendig for å oppklare årsaken til de forskjellige tolkingene og finne en begrunnelse for at den ene tolkningen er riktigere enn den andre.

Vår konklusjon er at klimapanelets konklusjoner om menneskers påvirking av jordas klima ikke representerer akseptabel forskning

Uttalelser fra deltagende forskere

Dr. Ronan Connolly, ved «Center for Environmental Research and Earth Sciences» (CERES), uttaler som hovedforfatter for studien:
«The IPCC is mandated to find a consensus on the causes of climate change. I understand the political usefulness of having a consensus view in that it makes things easier for politicians. However, science doesn’t work by consensus. In fact, science thrives best when scientists are allowed to disagree with each other and to investigate the various reasons for disagreement. I fear that by effectively only considering the datasets and studies that support their chosen narrative, the IPCC have seriously hampered scientific progress into genuinely understanding the causes of recent and future climate change. I am particularly disturbed by their inability to satisfactorily explain the rural temperature trends».

Nicola Scafetta, Professor of Oceanography and Atmospheric Physics at the University of Naples Federico II (Italy):

«The possible contribution of the sun to the 20th-century global warming greatly depends on the specific solar and climatic records that are adopted for the analysis. The issue is crucial because the current claim of the IPCC that the sun has had a negligible effect on the post-industrial climate warming is only based on global circulation model predictions that are compared against climatic records, which are likely affected by non-climatic warming biases (such as those related to the urbanization), and that are produced using solar forcing functions, which are obtained with total solar irradiance records that present the smallest secular variability (while ignoring the solar studies pointing to a much larger solar variability that show also a different modulation that better correlates with the climatic ones). The consequence of such an approach is that the natural component of climate change is minimized, while the anthropogenic one is maximized. Both solar and climate scientists will find the RAA study useful and timely, as it highlights and addresses this very issue.»

Richard C. Willson, Principal Investigator in charge of NASA’s ACRIM series of Sun-monitoring Total Solar Irradiance satellite experiments (U.S.A.):
«Contrary to the findings of the IPCC, scientific observations in recent decades have demonstrated that there is no ‘climate change crisis’. The concept that’s devolved into the failed CO2 anthropogenic global warming (CAGW) hypothesis is based on the flawed predictions of imprecise 1980’s vintage global circulation models that have failed to match observational data both since and prior to their fabrication.

The Earth’s climate is determined primarily by the radiation it receives from the Sun. The amount of solar radiation the Earth receives has natural variabilities caused by both variations in the intrinsic amount of radiation emitted by the Sun and by variations in the Earth-Sun geometry caused by planetary rotational and orbital variations. Together these natural variations cause the Total Solar Irradiance (TSI) at the Earth to vary cyclically on a number of known periodicities that are synchronized with known past climate changes

Willie Soon, at the Center for Environmental Research and Earth Sciences (CERES), who also has been researching sun/climate relationships at the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (U.S.A.) since 1991:

«We know that the Sun is the primary source of energy for the Earth’s atmosphere. So, it always was an obvious potential contributor to recent climate change. My own research over the last 31 years into the behavior of stars that are similar to our Sun, shows that solar variability is the norm, not the exception. For this reason, the Sun’s role in recent climate change should never have been as systematically undermined as it was by the IPCC’s reports. Hopefully, this systematic review of the many unresolved and ongoing challenges and complexities of Sun/climate relationships can help the scientific community return to a more comprehensive and realistic approach to understanding climate change.»

Støtt oss ved å dele:

6 kommentarer

 1. Blir vanskelig å utforme klimapolitikk dersom det er sola som styrer…..

  «The objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that they can use to develop climate policies»

 2. Interessant konklusjon. Men uforståelig hvordan komme til konklusjonen. Det vil være nyttig å få en kortfattet gjennomgang av resonnement og beregning som forbinder valg av målepunkter med årsak til de målte temperaturene (sol eller mennesker).

 3. Skandaløst ubalansert spørretime om klima i NRK P2 den 24/8-21

  Deltakere:
  Bjørn Samset (Cicero’s klimatalsmann)
  Ole Egil Distad Andreassen (Førsteamanuensis, Handelshøgskolen ved UiT i Narvik.
  Engelsk flaggikon · Samisk flaggikon)
  Silje Ask Lundberg (Norsk miljøverner vokst opp i Harstad.
  Leder av Naturvernforbundet fra høsten 2016 til april 2021.)
  Terje Osmundsen (Tidligere politiker, nå direktør i Empower New Energy – sol og vannkraft)

  Programledere:
  Marit Garfjeld (NRK-reporter)
  Jan Erlend Leine (cand.mag. med fagene historie, sammenlignende politikk og religion)

  Dette programmet var noe av det mest tendensiøse jeg har hørt, selv på NRK som, i likhet med Aftenposten, VG og Dagbladet m.fl., hausser opp klimaangst uten å slippe til motstemmer. Hvordan kan man forvente balanserte svar fra et panel sammensatt av en IPPC-tilknyttet klimaforsker, en solcelleselger(!) (ex. politiker) og to klimaaktivister uten faglig bakgrunn og med to klimafrelste programledere? Alle var skjønt enige om at CO2 er roten til alt ondt. Hvor var opponentene (f.eks. noen fra Klimarealistene) som burde ha vært med i et seriøst diskusjonsprogram?
  Jeg mistenker også at upassende spørsmål fra lytterne ble sensurert bort.

  Det norske folk skremmes og føres bak lyset av godtroende (eller beregnende?) journalister og programledere.
  Klimaskremming fra NRK er ikke nytt: I oktober 2018 la NRK ut en video med Andreas Wahl (sett nærmere 18 000 ganger) hvor små barn vettskremmes med at verdens undergang er nær hvis vi ikke slutter å slippe ut CO2 snarest. Fy, Andreas Wahl! Det er ikke pent å skremme vergeløse små barn på denne måten! Videoen finnes på YouTube ved å søke på «NRK klimaskremmer barn».

  Stian Holte

 4. Disse forskerne fokuserer på TSI, som «viser at mesteparten av temperaturøkningen skyldes sol og vulkaner dersom vi bruker temperaturdata utenfor byer og tettsteder og soldata med variasjoner.»
  Men hva med skydekket som påvirkes av solvind, solmagnetisme og kosmisk stråling (prof. H. Svensmarks funn)?
  Kan denne mekanismen forklare resten av oppvarmingen?

 5. Det finnes også en forklaring fra Zharkova på mye av temperaturøkningen, hun viser til SIM som en av medvirkende årsaker til økt temperatur. Og Svensmarks funn peker mot skydannelse og forhold ved sola og kosmisk stråling.

  Men IPCC og de utsendte delegatene har avgjort at det er konsensus i forskningen og CO2 går av med seieren uavhengig av hva disse to forskerene er kommet frem til.

  Mer om «SIM» og Zharkova’s fagfellevurderte arbeid her:

  https://www.intechopen.com/chapters/75534

Kommentarer er stengt.