FNs 17 bærekraftmål

Forfattet av ingeniør Arne Plassen

FN-sambandet vedtok i juli 2015 en finansieringsplan for de nye bærekraftsmålene under konferansen «Finance for Development» i Addis Ababa, Etiopia. Målene som blie vedtatt under FN’s hovedforsamling i september 2015 viser at man har store ambisjoner. De skal gjelde fra 1. januar 2016. Hva har så skjedd etter denne datoen?

Målene er som følger:

 • 1.Utrydde all fattigdom.
 • 2.Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.
 • 3.Sikre og fremme god helse for alle.
 • 4.Sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, og fremme livslang læring.
 • 5.Oppnå full likestilling mellom kjønnene, og myndiggjøre kvinner og jenter.
 • 6.Sikre bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle.
 • 7.Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til.
 • 8.Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
 • 9.Bygge robust infrastruktur, fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering.
 • 10.Redusere ulikhet i og mellom land.
 • 11.Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
 • 12.Sikre bærekraftig forbruk og produksjon.
 • 13.Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.
 • 14.Bevare og bruke hav- og marine ressurser på en bærekraftig måte.
 • 15.Beskytte, gjenoppbygge og fremme bærekraftig bruk av jordas økosystemer, sikre bærekraftig forvaltning av skog, trygge artsmangfoldet, bekjempe ørkenspredning og stoppe og reversere erosjon.
 • 16.Fremme fredelige og inkluderende samfunn med velfungerende rettssystemer og ansvarlige institusjoner på alle nivå.
 • 17.Styrke mekanismene for implementering av målene, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

*****************************************************


Kommentar til FN’s bærekraftsmål.
Denne planen skal ha trådt i kraft 1. januar 2016. Da må det være lov å stille noen spørsmål.

Til pkt.1; Hvor mange færre fattige har det blitt siden 1. januar 2016? Er det noen som fører statistikk?

Til pkt.2. Om å utrydde sult. En viktig oppgave. Hver dag dør ca. 25 000 mennesker på grunn av sult ! En del av disse dør som en konsekvens av FN’s aktiviteter. Det er et faktum at betydelige arealer hvor det før ble dyrket mat, nå har fått en annen prioritering. Det som dyrkes nå er planter som skal benyttes til produksjon av tilsetningsstoffer til bensin og diesel.

Når det produseres mindre mat blir prisen høyere, og en del mennesker har ikke lenger råd til å kjøpe nok mat, og som en konsekvens av dette dør de. Den eneste konsekvens av praksisen er altså at mennesker dør. Tilsetning av biobrensel til bensin og diesel er helt bortkastet. Det blir ikke kjøligere på kloden på grunn av slike tilsetninger. Dessuten hadde det vært en fordel om temperaturen hadde vært f.eks. 4 o C høyere. Det hadde de som levet her fra 8000 år f.Kr. til 1000 år f.Kr., og de hadde det utmerket. Skal man spå om fremtiden bør man først lære om fortiden. Jean Ziegler, som var FN’s spesialrapportør for retten til mat uttrykte: Biodrivstoff er en forbrytelse mot menneskeheten. (2008)

Til pkt.7. Bærekraftig energi som alle kan ha råd til. Det er nå det motsatte som skjer. Det produseres en økende mengde energi ved hjelp av vindmøller og solpaneler. Denne energien blir meget kostbar. Dette fører til at de land som har satset mye på slik energi, får en gjennomsnittspris på energi som blir meget høy.

Dette fører til at industrien ikke klarer å konkurrere, og går konkurs. Dette fører i neste fase til høy arbeidsledighet. Et alarmerende eksempel på dette er Spania. Og dette er altså et resultat av teorier utarbeidet av politikere i FN’s klimapanel.

Se pkt. 8 og 9. samme problemstilling som for pkt.7.

Pkt.13. Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.

Her er det tydelig at det er noen som tror at de er Gud, og kan styre over naturen. Riktignok er det mye skrik om at man må begrense utslipp av CO2, fordi de tror at det blir kjøligere med mindre utslipp av CO2, men dette er ikke dokumentert av seriøse vitenskapsmenn. Det er derimot en plan utarbeidet av ivrige politikere, som skal «redde verden». Det foreligger flere sterke dokumentasjoner fra forskjellige kompetente vitenskapsmenn som viser at CO2-teorien er feil. ( Dr. Thomas Allmendinger, Sveits. Prof.Syun-Ichi Akasofu, Alaska. Fysiker PhD Ferenc Mark Miskolczi, Ungarn. Dr. Roy Spencer, USA. Dr. Zhao Xinhua, Kina. Dr. Feng Xueshang, Kina. Prof. Henrik Svensmark, Danmark. Fysiker Lars Silen, Finland.) Bare for å nevne noen.

Det beste man kan gjøre for at vi kan få det bedre på vår klode må være å gjeninnføre ytringsfrihet, og lytte til nøytrale vitenskapsmenn som ikke jobber mot en fasit som er bestemt på forhånd.

Det er ikke påvist at CO2 har en merkbar virkning på klimaet. Derfor er det vanvittig og meningsløst med de enorme omkostninger som samfunnet må ut med under det feilaktige påskudd at CO2 fører til en farlig høy temperatur. Slutt med dette, så får vi økonomi til en rekke nyttige tiltak mot en rekke punkter på listen. Men dropp pkt.13. Det er helt meningsløst. Det fører til økt fattigdom og at flere mennesker sulter i hjel!

 

Støtt oss ved å dele:

3 kommentarer

  • Dette er meget gledelig. Men tenk på kontrasten til skrekk-visjonene fra tiden rundt 1970, mest kjent fra Ehrlichs «Limits to Growth», der også våre egen Jørgen Randers var medvirkende.

   En god artikkel om dette:
   https://www.investmentu.com/article/detail/57337/why-population-bomb-never-exploded#.WrS-iWrOXIW

   «Ehrlich has spent his entire academic career ensconced at Stanford University – the intellectual Godfather of Silicon Valley. Silicon Valley, in turn, embodies the optimism and progress that has always overcome the relentless logic of Malthusian doom and gloom.

   I can’t help but wonder how an academic who spent his life surrounded by symbols of human progress can be so pessimistic. Yet at 85, Ehrlich remains unapologetic for his (so far) misguided predictions. Ehrlich has said that if he wrote The Population Bomb today, he’d be even more apocalyptic than he was in 1968.»

   Dommedagsprofeter vil aldri innrømme at de tok feil. Bare vent, krisa kommer…

 1. Bortsett fra:
  13.Handle umiddelbart for å stoppe klimaendringene og bekjempe konsekvensene.

  så kan jeg ikke se noe vesentlig galt i disse målsettingene. Det er meget gledelig at fattigdom reduseres jevnt og trutt, og at verdens matproduksjon minst holder tritt med befolkningsøkningen. Ordet «bærekraftig» er nå så utvannet at det kan bety alt og ingenting, men forøvrig er dette gode mål å arbeide for.

  «Handle umiddelbart» er jo bare komisk, i lys av de siste 30 års insistering på nettopp dette, uten at noen forpliktende avtaler om reduksjon nav co2 utslipp er kommet i stand. Den formuleringen kunne like gjerne vært fra 1988.

  Men nå nærmer år 2020 seg med stormskritt, året da verdens fattige nasjoner skal motta 100 milliarder dollar hvert år fremover for å avbøte klimakrisen som er skapt av vestlige samfunns co2 utslipp. Det skal bli morsomt å observere gleden og takknemmligheten når disse enorme midlene tilflyter de lidende nasjoner.

Kommentarer er stengt.