Feil fra faktisk.no om CO2 og en grønnere planet

Forfatter Petter Tuvnes konkluderer: Faktisk.no er full av falskneri, fusk og fanteri. De later som de driver objektiv faktasjekk, men oser av forutinntatthet når det gjelder klima og CO2 i denne artikkelen om CO2 og en grønnere planet.

I konklusjonen om økt CO2 i luften, øverst i oppslaget, har de følgende påstand:

«Men de positive effektene er ikke sterke nok til å gjøre opp for de negative effektene. Avlingene blir derfor mindre. I tillegg går næringsinnholdet i det som dyrkes ned.»

Alt dette er faktisk feil, se fig. 1, som viser rekordavlinger de siste 60 årene takket være landbruksrevolusjonen til Nobels fredsprisvinner i 1970, agronomen Norman Borlaug, mer bruk av kunstgjødsel og pesticider, og ikke minst økt CO2 i luften og økt global oppvarming. CO2 økning alene har gitt en verdiøkning på mer enn 3 trillion USD de siste 50 år (Craig Idso, Ph.D., CO2 Science).

Fra 1950 med 315 ppm CO2 til i dag med 400 ppm har det vært en formidabel avlingsøkning.

Også for kommende sesong 23/24 er det meldt store avlinger melder USDA (US dept. of agriculture grain.pdf (cornell.edu) ). Påstanden til Faktisk,no er basert på modeller og ikke faktisk produksjon, de gjør som FNs klimapanel IPCC: Plukker bare ut informasjon som bekrefter klimaalarmismen, og ignorerer informasjon som motbeviser denne. Det er reinspikka løgnpropaganda de driver med.

Andre påstand fra Faktisk.no er: «I tillegg går næringsinnholdet i det som dyrkes ned.»

Næringsinnholdet i avlinger reguleres med gjødsel og andre tilsetninger. Det gjøres i drivhus og i landbruk. Avansert landbruk tar jordprøver. Gjødsel og tilsetninger blir styrt jorde for jorde med avansert GPS-teknologi, analyseresultater og styrt tilsetning av gjødsel og mineraler.

(Red.anm.): Påstandene fra Faktisk er ikke nye, og de er tilbakevist før, jfr. biologen Morten Jødal som i 2017 påpekte følgende om samme påstander:

  • Mer CO2 i atmosfæren har en nærmest uendelig liste av fordeler for våre planter.
  • At enkelte planter med mer vekst får senket innhold av nitrogen per vektenhet, kompenseres med mer nitrogengjødsling. Andre planter viser en svak N-økning med mer CO2.
  • Økt plantevekst gir med mer CO2 uansett en «stor samlet økning i produsert planteprotein».
  • Mer CO2 gir plantene mer antioksidanter, og i en del tilfeller mer A- og C-vitamin.
  • Våre bier og humler lever av nektar og pollen fra blomster og vil finne flere i en CO2-rikere verden.

Faktisk.no gjenbruker iskjerneanalyser og feilinformasjon fra FNs klimapanel IPCC, men alt dette er tilbakevist flere ganger:

Faktisk.no forsøker å innbille folk at de er objektive og nøytrale. Et avslørende bilde som de har lagt inn i artikkelen er gjengitt under. Kan du, kjære leser, se den enorme CO2«forurensningen» som industri og biler spyr ut? Det kan du ikke, fordi CO2 er usynlig, uten lukt og smak, og like lite giftig, men dog like viktig som vann for livet på jorden. Bare å legge ved et slikt bilde desavuerer seriøsiteten til falske-faktisk.

Å vise foto av vanndamp-utslipp i solnedgang er et velbrukt triks i demoniseringen av livets gass CO2.
Støtt oss ved å dele:

2 kommentarer

  1. Næringsrik mat får vi når planter med gode gener dyrkes i vekselbruk med god gjødsel. Ensidig dyrking med bare kunstgjødsel er ikke naturlig, og hvis plantene i tillegg har blitt genmodifisert for å vojse raskt, så får vi næringsfattig mat. Dette har ikke moe med klima å gjøre, det er streven etter å øke produksjonen til maten ikke lenger smaker. I Spania leter man nå etter gamle tomatpkanter for å få tilbake den gamle smaken.

Kommentarer er stengt.