Februar med rekord i varme og konveksjon

Vi har temperaturdata for februar måned fra UAH. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for februar viser som et resultat av en pågående El Nino at det er rekordvarmt i februar med + 0,85 o Celsius, opp 0,29 o C fra januar. Dr. Spencer har funnet at deler av det rekordstore avviket kommer fra en unormalt stor konveksjon fra vanndamp og regn i atmosfæren, dette i tillegg til utslaget fra værfenomenet El Nino (Se KN120). TLT-dataene er fra lavere troposfære.

UAH_LT_1979_thru_February_2016_v6-768x443UAH Data
UAH står for University of Alabama Huntsville, de publiserer månedlig avvik fra gjennomsnitt for perioden 1981-2010. Februar har med (+0,89 o C) satt rekord for månedlige avvik fra normal temperatur siden sent i 1978, hele 0,1 grader Celsius over forrige rekord satt for 18 år siden. Nordlig halvkule bidrar mest (fra 0,69 o C til 1,17 o C), sydlig halvkule (fra 0,39 o C til 0,5 o C) og tropene (fra 0,85 til 0,99 o C) bidrar mindre. (Klikk på figuren for større versjon). Økningen på 0,29 o C i globalt avvik på en måned er ikke unormalt, det var et tilsvarende men større avvik på 0,38 o C fra desember til januar i 2010 under den forrige El Ninoen. Spencer har sammenlignet egne avvik med de fra Weatherbell, og finner at deres tall for jan/feb 2016 på hhv +0.51 og +0.7 C, ligger svært nær UAH-tallene på +0.54 og +0.83 C.

SSMI-Vapor-thru-201602-768x461Ytterligere analyse fra Dr. Roy Spencer
Noen har muligens vært innom her og lest om veddemål, det å treffe blinken eller om en forsker som vet temperaturutviklingen fremover. Dette med å fastslå hvor varmt 2016 som år vil bli kan trygt vente til vi har observert temperaturen for de neste 10 månedene. Der er det viktig når og evt om La Nina vil vise seg.
La oss heller se på hva Dr. Spencer skriver i sin tilleggsanalyse denne måneden, første figur viser avvik i normal mengde vanndamp over havene. (flere figurer og tekst hos Spencer)

SSMI-rain-thru-201602-768x461Mye vanndamp lavt i atmosfæren fører til høy konveksjon når vanndampen tar med seg varmen opp i høyere luftlag. Mer regn er resultatet, jfr neste figur til venstre.
Det har vært en usedvanlig regnfull februar måned ifølge Dr. Spencer, som finner at mange spredte regionale varmefelt på nordlig halvkule har bidratt vesentlig sammen med uvanlig fuktig og stormfullt vær lengre syd. Både nedbør og vanndamp ligger kraftig over det man så bl.a under den forrige store El Ninoen i 1997-98.

Med rekordstor konveksjon fra vanndamp er det en betydelig mengde med energi som har flyttet seg fra havets overflate og opp i troposfæren. Det er den veien varmen beveger seg når den forlater planeten vår.

Støtt oss ved å dele:

15 kommentarer

 1. Så flott og da har havet blitt tilsvarende kaldere? eller hva?
  Hender det at dere leser hva dere har skrevet tidligere? Var det ikke noe om at det ikke var noe oppvarming i de forrrige månedene eller er jeg like langt ut på jorde some dere?

  • Hei Finn Kaare
   Den enorme varmeproduksjonen solens innstråling i det tropiske Stillehavet, resulterte i en kraftigere EL NInjo enn mange forventet.
   Den ble rekordkraftig, derfor disse høye målte temperaturene.
   Mer komplisert er det ikke.
   Hilsen
   Lars Olav Andersen

   • Det er jo interesant, fordi det betyr at det, i dette tilfellet, bare er innstrålingen som varmer havet? Siden dette års El Ninjo er noen av det kraftigste vi har hatt på mange år, kan det vel ikke utlukkes at det er noe global oppvarming, pga. C02 som spiller med her? Det kan vel heller ikke utelukkes at noe av oppvarmingen i havet kan være også klimarelatert, og gi en kraftigere El Ninjo? Det er jo et overveldende antall forskere som mener at havet virker som en varmebuffert?

    • Havet er en stor ukjente faktor innen klima. Det er langt flere undersjøiske vulkaner enn på landjorda. Det kunne kanskje gi en pekepinn. Men i tillegg er jo havet i kontakt med havbunnen over store områder uten åpen vulkansk aktivitet. Det vil jo gi varmeoverføring. Har lest at jordvarme på land bidrar med rundt 8% til oppvarmingen av landoverflaten.(dette omtales meget sjelden). Det forventes mer i tynnere havbunnskorper.
     Jeg så også et TV-program om hvordan vann trengte inn i undervannssprekker langt inn mot den flytende kjerne. Selvfølgelig med en enorm varmeutvikling, men på hvor store flater?. De nevnte fenomener er vanskelig å kvantifisere. Men IPCCs påståtte varme i dyphavet dreier seg om noen få hundredels grader innbefattet en betydelig usikkerhet. Det er ikke urimelig at så små endringer har en betydelig komponent fra havbunnen (selv om oppvarming av vann krever mye energi).

  • Prøv å være litt mer konstruktiv. Helt greit å være uenig eller lure på ting. Dine innlegg blir mer interessante og seriøse om du legger arrogansen til side. Dette er et komplisert tema og ingen har vel det endelige svaret. Selv er jeg ikke sikker, men jeg synes Klimarealistene er en positivt korrektur til noe som mer og mer fremstår som politisk propaganda. Jeg har ikke kompetanse til å vurdere mekanismene som ligger bak klimaendringer, men jeg har nok naturvitenskapelig bakgrunn til å skille faglig uenighet fra dogmatisme.

 2. Havet bliver varmere, først derefter atmosfæren. Hvorfor opvarmes havet først? Det er ikke pga. Solen eller mere CO2 i atmosfæren. Aktive vulkaner på havbunden (se f.eks. iceagenow.info) kunne være en mulig forklaring. Vi ser øget vulkanisme på landjorden for tiden, disse udbrud virker derimod afkølende på atmosfæren. Et varmere hav kombineret med en relativt køligere atmosfære = store nedbørsmængder.

  • Hei Sørensen
   Den store varmeproduksjonen sørger solen for i det tropiske hav mellom 24,5 grader nord og sør.
   Området består av 70-75 % hav. Ved skyfri himmel stråler Solen vinkelrett ned, og 90% av energien absorberes. Strålene varmer 30-40 m ned.
   Havet avgir derved varme til atmosfæren ved konveksjon og i havet ved oppvarmede havstrømmer.
   Så har vi i tillegg atmosfæreeffekten, hvor tilbake strålte IR energi bølger fanges opp.
   De treffer partikler i atmosfæren hvor vanndamp fanger opp 98% og CO2, metan og andre sporgasser absorberer 2 % av denne energien.
   Hilsen Lars Olav Andersen

 3. Ingen temperaturmålinger er perfekte. Det finnes legitime korreksjoner både for satellitt- og bakkemålinger. Men satellittmålinger overensstemmer meget godt med data for værballonger (innen 98%) og rimelig bra med bakkemålinger i fjerntliggende områder. Korreksjonene er presentert vitenskaplig og er tilgjengelig for enhver. Begrunnelsene for korreksjonene for bakkemålinger er ikke åpne, og det er mer enn påfallende at de i sum leder til kaldere tidligere tider og varmere nåtid. Samtidig påvises at målestasjonene ikke tilfredsstiller kravene og hovedsakelig påvirkes av byoppvarming (UHI). Korreksjonen for dette er minimal når disse data benyttes videre i beregninger av global middeltemperatur og senere benyttes i klimamodellene med et maskenett på ca 10 mil.

  Det naturlige El Niño fenomenet gir alltid et positivt utslag på temperaturen. Varmt vann som har hopet seg opp vest i Stillehavet, returnerer østover i enorme områder. Temperaturen kan variere over 10 C. Kloden blir ikke varmere av dette – kun overflaten. Faktisk så medfører det betydelig økt utstråling og fordampning. Konveksjonen leder dette oppover i atmosfæren der det gir økt utstråling (for den aktuelle CO2-konsentrasjon). I realiteten er El Niño en enorm skorstein for energitransport bort fra kloden. Mens hele IPCC-leiren «heier» hver gang den inntrer. Det er i seg selv nok til å forbli skeptiker.

  Alle vitenskapsmenn og vanlige folk med «common sense» vet at havet representerer en enorm bufferkapasitet, Det færre har tatt inn over seg er at solens innstråling i det synlige område går ned i havet, helt til rundt 180 m i det blå området, med bare litt reflektert i overflaten. I det infrarøde område blir all ureflektert energi absorbert i den første mm. Siden skyer reflekterer sollys vil endringer i skydekket påvirke varmeopptak i havet. Derved blir også varmeinnholdet i hav og atmosfære i tropisk sektor påvirket av variabel solinnstråling (også av endret intensitet fra solen), og dette reflekteres i den øvrige spredning mot polene. I sum er dette flere ganger variasjonen av CO2-dobling på ca 3.5 W/m2. Disse fenomener har pågått i hav og ferskvann så lenge de har eksistert. Det er således intete nytt som har skjedd nå og som plutselig kan forklare varmepausen. Det er derfor man kan forklare de observerte variasjoner som naturlige. Dermed må IPCC-leiren bevise vitenskapelig at CO2 virkelig dominerer klima – ikke bare referere til en beregningsmodell, som prinsipielt ikke er noe bevis, og som de selv inne i fagrapportene (men ikke i oppsummeringene) påstår ikke holder mål. Bl.a. basert på at de ikke kan beregne effekten av skyer godt nok.

  • Jeg har ikke noe holdbart svar, men kan reflektere litt rundt det. Jeg har for flere år siden sett en artikkel om statistisk sammenheng med vulkansk aktivitet, og en i fjor relatert til undersjøisk vulkansk aktivitet i vestlige Stillehav. Om vulkansk aktivitet skulle ha en innflytelse måtte må det være basert på geologiske forhold, eventuelt med tendenser knyttet til endringer i tyngdekraften i vårt solsystem. Mener at Landscheit (?) har publisert noe om det. Men solaktivitet.kan jo også påvirkes av gravitasjonsendringer uten å være primærårsak.
   Data viser at det normalt er flere El Niño under varme 30-årige PDO-fase enn under den kalde fase.
   Fenomenologisk vil under El Niño den østlige passaten som driver luft og vannmasser østover, svekkes. Dermed strømmer varmt vann tilbak østover over kaldt vann med en rekke følgeeffekter på overflatetemperatur, fordampning, nedbør, plantevekst og fiske populasjoner. Primærårsaken kan f.eks ligge i hva som svekker passaten eller i hva som får det varme vannet til å strømme tilbake med svekkelse av passaten som følgeeffekt.
   El Niño kan ikke beregnes på forhånd fra klimamodellene. Men målinger i området kan gi indikasjoner ca 6 mnd før. Dette kan jo tilføres og bedre beregningene fra en datamodell.
   Kanskje andre kan fylle på med supplerende info som kan avklare bildet?

 4. Tak til Ole Henrik Ellestad og Lars Olav Andersen for gode kommentarer til årsagerne vedr. El Nino. Ja, havet kan lagre varme, det må så ske ved nedsynkning af varmt, mere saltholdigt havvand i et område med mere fersk vand. Engang spurgte jeg DMI om vulkaners indflydelse på havtemperaturen. desværre har jeg ikke svaret tilgængeligt længere, men essensen var at undersøiske vulkaners evne til at opvarme havet var marginal. Der er jeg slet ikke enig, de må i den grad medvirke til opvarmningen, bare tænk på Holuhraun udbruddet på Island i 2014-15. Det varede i et halvt år, placeret under havets overflade ville det medføre en målbar opvarmning af havet. På havets bund er der i hundredevis, hvis ikke tusindvis af aktive vulkaner. I Stillehavet har vi Ring of Fire, verdens største vulkanske område. De må være en medvirkende årsag til El Nino. Under Nordpolen er der Gakkel Ridge fyldt med stadigt mere aktive, undersøiske vulkaner. Deres aktivitet kunne være en del af forklaringen på det mindre isdække i området.

  • Havet er en stor ukjente faktor innen klima. Det er langt flere undersjøiske vulkaner enn på landjorda. Det kunne kanskje gi en pekepinn. Men i tillegg er jo havet i kontakt med havbunnen over store områder uten åpen vulkansk aktivitet. Det vil jo gi varmeoverføring. Har lest at jordvarme på land bidrar med rundt 8% til oppvarmingen av landoverflaten.(dette omtales meget sjelden). Det forventes mer i tynnere havbunnskorper.
   Jeg så også et TV-program om hvordan vann trengte inn i undervannssprekker langt inn mot den flytende kjerne. Selvfølgelig med en enorm varmeutvikling, men på hvor store flater?. De nevnte fenomener er vanskelig å kvantifisere. Men IPCCs påståtte varme i dyphavet dreier seg om noen få hundredels grader innbefattet en betydelig usikkerhet. Det er ikke urimelig at så små endringer har en betydelig komponent fra havbunnen (selv om oppvarming av vann krever mye energi).

Kommentarer er stengt.